Мова програмування phpДата конвертації05.05.2016
Розмір0.54 Mb.
Мова програмування PHP.

 1. Числові і рядкові змінні. Математичні операції.

Завдання:

  1. Створити програму, що виводить на екран ваше ім’я, прізвище і ваш вік. Ім’я, прізвище і вік повинні зберігатись у змінних - $name, $lastname, $age :

Варіант 1:

Результат вивести у вигляді:

Ваше ім’я – Саша

Ваше прізвище – Наливайко

Ваш вік – 14 років

(папка: PHP/T1/z1_1)

Варіант 2:

У варіанті 2 цієї ж задачі з’єднайте два рядки: $name, $lastname в один - $n і виведіть результат на екран у вигляді:

Вас звати – Саша Наливайко, мені 14 років

(папка: PHP/T1/z1_2)  1. Створити програму, що обраховує площу і об’єм класної кімнати. Розміри класу: ширина – 5,2м; довжина – 7,4м; висота 2,8м.

Результат вивести у вигляді:

Площа класної кімнати з шириною - 5.2, довжиною - 7.4 = 38.48м2


Об'єм цієї ж кімнати при висоті - 2.8=107.744м3

(папка: PHP/T1/z2)  1. Створити програму, що обраховує час у годинах руху автомобіля з м. Рівне до м. Київ, якщо середня швидкість руху – 20 м/с, а відстань від Рівного до Києва – 327км

Результат вивести у вигляді:

Автомобіль, що рухається з середньою швидкістю ____ км/год з Рівного до Києва дістанеться за _____ год.

(на місті підкреслень повинні бути числові результати )

(папка: PHP/T1/z3) 1. Команда printf. Математичні функції.

Теорія:

Математичні операції:

$c=$a+$b - додавання;

$c=$a-$bвіднімання;

$c=$a*$b – множення;

$c=$a/$b – ділення;$c=$a%$b – визначення остачі від ділення, наприклад: остача від ділення числа 15 на число 7 = 1;

Головні математичні функції:

sqrt($x) – повертає корінь квадратний числа, що знаходиться у змінній $x;

pow(4,2) – підносить число x у степінь y;

pi() – заміняє у виразах число Пі (3,14);

sin($x) - обчислює синус кута х, кут вимірюється в радіанах (1 рад ≈ 57,295779513°);

cos($x) – обчислює косинус кута х, кут вимірюється в радіанах;

Інші функції:

round($x,2) – заокруглення числа x до двох знаків після коми;

printfвиводить на екран HTML код, замінюючи маркери - %s змінними. HTML код записується в лапках, змінні записуються після лапок через кому. Все значення функції береться у круглі душки.

Приклад:

$w=47;


$h=160;

Printf(“

Моя вага %s кг.
мій ріст %s см.“, $w, $h);

?>


Завдання:

  1. Використовуючи функцію printf вивести по центру екрану таблицю розміром 300 пікселів з вашою вагою і ростом, попередньо помістивши вагу і ріст у змінні $w і $h.

Результат вивести у вигляді:

Моя вага

47кг.

Мій ріст

160см.

(папка: PHP/T2/z1)

  1. Порахувати площу кола і об’єм кулі з радіусом r = 12 см (формули для обчислень знайти в Інтернеті). При виводі використовувати функцію printf. Площу кола і об’єм кулі вивести заокругливши два знаки після коми.

Результат вивести у вигляді:Радіус

12см

Площа кола

452,39см2

Об’єм кулі

7238,23см3

Задача знайти гіпотенузу прямокутного трикутника ,якщо відомі довжини його катетів.

(папка: PHP/T2/z2)  1. Допоможемо будівельникам. Ваша програма повинна визначити який будинок, площею 100 м2 будувати дешевше:

№1 №2

№1 №2


ширина – 10м, ширина – 20м,

довжина – 10м, довжина – 5м,

висота – 3м, висота – 3м,

товщина стіни – 0,51м. товщина стіни – 0,51м.

Інші дані:

На 1 кубічний метр стіни використовується 390 цеглин.

Розміри однієї цеглини:

ширина = 0,12м,

висота = 0,06м,

довжина = 0,25м.

Вартість розчину для скріплення цеглин = 480 грн. за 1 м3 .

Вартість 1 цеглини = 1 грн.

Вартість роботи щоб поставити одну цеглину (кладки) = 0,95грн.

Алгоритм рішення задачі: 1. Знаходимо об’єм стін (у м3) першої і другої будівлі.

 2. Знаходимо кількість цегли, яку потрібно для будівництва 1 і 2 будівлі.

 3. Знаходимо сумарний об’єм цегли, яка потрібна для будівництва 1 і 2 будинку.

 4. Знаходимо кількість розчину яку потрібно для будівництва стін 1 і 2 будівлі.

Кількість розчину = загальним об’ємом стін – сумарний об’ємом цегли.

 1. Знаходимо сумарну вартість: цегли, кладки, розчину 1 і 2 будинку.

 2. Виводимо всі дані у таблицю:

Розрахунок вартості будинків площею 100 м2

Робота і матеріали

Од. вимірювання

Будинок №1

Будинок №2

Об’єм стін

м3Кількість цегли

шт.Об’єм цегли

м3Об’єм розчину

м3Вартість цегли

грн.Вартість кладки

грн.Вартість розчину

грн.Загальна вартість будинку
 1. Створення простої форми. Метод передачі даних POST.

Теорія:

Ось приклад найпростішої форми. Файл index.php:

Введіть логін:


Введіть пароль:


Пояснення значень тегів і їх атрибутів:- створює форму на веб-сторінці.

форма передає дані, які введе користувач, у файл обробки інформації p.php

name=”myform” назва форми, цей атрибут є необов’язковим

action=”p.php”

Метод, яким передаються дані. Є два метода: POST I GET . Метод GET розберемо пізніше. Справа у тому, що змінні які є в першому файлі не існують у другому файлі, передача цих змінних проходить через так – званий глобальний масив змінних POST чи GET (у нашій формі POST).

Якщо у формі є поле з назвою: mylogin , тоді, після натиснення кнопки, буде створена глобальна змінна: $_POST[‘mylogin’] , якщо є поле з назвою mypassword, буде створена глобальна змінна $_POST[‘mypassword’] , кнопка теж має назву – knopka , тому для неї теж буде автоматично створена глобальна змінна $_POST[‘knopka’]. Всі ці глобальні змінні можна використовувати у файлі p.php , значення цих змінних будуть такі, які введе користувач у ці поля. Значення змінної $_POST[‘knopka’] буде те, що написано після value, тобто «Ок» (слово «Ок» буде написано на кнопці).

method=”POST”

p.php

index.php

Тег з типом type=”text” створює елемент форми – текстове поле (дивись нижче малюнок №1). У це поле користувач зможе ввести один ряд символів (максимально 256) . У цьому тезі ви можете дописати необов’язкові додаткові атрибути:

maxlength="30" – задає максимальну кількість символів, які можна ввести у це поле, наприклад 30.

size="10" – задає видиму довжину поля

Атрибут name – задає назву цього поля і назву глобальної змінної. При методі POST глобальна змінна матиме, у цьому прикладі, назву - $_POST[‘mylogin] , при методі GET назва глобальної змінної $_GET[‘mylogin] .

Атрибути name і type є обов’язковими.

Атрибут type визначає тип елемента форми, якщо ви вкажете:

type=”submit” – цей елемент перетвориться з поля для вводу на кнопку

type=”file” – поле для завантажування файлів

type=”image” – нестандартна кнопка-малюнок

Правильність написання цих елементів ми розкриємо у подальших уроках.

У цьому тезі інший тип - type=”password” . Коли користувач буде вводити символи, замість них друкуватимуться крапки, або зірочки. Все інше таке ж як і у попередньому прикладі.

Після виконання цієї команди у змінній $mylogin буде логін введений користувачем.

При використанні форми і методу POST інформація, яку ввів користувач у форму, «летить» у інший файл, наприклад p.php. Вся введена користувачем інформація кладеться у відповідні глобальні змінні, наприклад: $_POST[‘mylogin] , $_POST[‘mypassword’] , $_POST[‘knopka’]. Рекомендується у файлі обробнику інформації (p.php) переводити глобальні змінні у локальні, в яких назва не така складна, це можна зробити з допомогою команди «=», наприклад:$mylogin = $_POST[‘mylogin];

Файл p.php може виглядати так:$mylogin = $_POST[‘mylogin’];

$mypassword=$_POST[‘mypassword’];

echo “Ваш логін: ”. $mylogin.”


”;

echo “Ви ввели пароль: ”. $mypassword;

?>

Завдання:  1. Створити програму, що складатиметься з двох файлів: index.php і p.php . У першому файлі (index.php) розмістіть форму, яка складатиметься з трьох елементів: поля для введення логіну, паролю і кнопки. Другий файл повинен виводити на екран те, що користувач введе у першому файлі.

Відображення 1 файлу повинно бути таким:

Малюнок №1Після введення користувачем даних і натиснення кнопки інформація передається файлу p.php. На екран виводиться:

Робота з командами рогалуження (if , else);

Задача 3.2

Визначити агрегатний стан води по її температурі .Задача 3.3

За перший товар ви заплатили гривнями , за другий товар заплатили доларами .

Визначити який товар коштує дорожче,якщо один долар коштує 8.1гривня.

Задача 3.4

Власник магазину по продажі молока платить зарплату продавцю в залежності від кількості проданих літрів . Якщо продавець продав менше 1000л то він отримує 20відсотків зарплати від суми проданого молака ,якщо продавець продав +=1000л але менше 2000л то отримає 25 відсотків зарплати , якщо +=2000л то отримає 30 вісотків . Створити програму яка рахує зарплату продавцю 1л=6 грн.Задача 3.5

Створити програму «Ваша вага».

Вхідні дані: ваша вага, ваш ріст.

Дія програми: 1. Якщо ваша вага є нормою, тоді на екран виводиться повідомлення: «Ваша вага нормальна.»

 2. Якщо ваша вага більше норми, тоді на екран виводиться повідомлення: «Ви важите більше норми, вам необхідно похудати на …. кг.»

 3. Якщо ваша вага менше норми, тоді на екран виводиться повідомлення: «Ви важите менше норми, вам необхідно поправитись на …. кг.»

Нормальна вага обчислюється за формулою:

Норма = ріст у сантиметрах – 100

Нормою є теж вага більша і менша на 10% від норми.

Наприклад: Якщо ви маєте ріст 160 см. І важите 51 кг. , тоді нормою є 60кг. (160-100).

10% від норми є 6кг (1/10 від 60 кг. ), тому норма є від 54 кг. до 66 кг. , якщо ваша вага 51кг, тоді ви важите менше норми на 3кг. Отже відповідь комп’ютера: «Ви важите менше норми, вам необхідно поправитись на 3 кг.»

Контрольна робота.

Задача К1

Створити програму для підрахунку затрат на пальне руху автомобіля з точки А у точку Б. У форму програми вводиться: кількість кілометрів, середній розхід палива (в літрах) на 100 км. Вартість бензини.Для перевірки:

Відстань (км) = 1000

Середній розхід палива на 100 км (літрів) = 7

Вартість бензини (грн.) = 10

Затрати на пальне = 700грн.

Задача К2

Створити програму яка визначає тип трикутника.

У форму програми вводиться:

Сторона A

Сторона B

Сторона C

Трикутник у якого всі сторони рівні є рівностороннім.

Трикутник у якого дві довільні сторони рівні є рівнобедреним.

Трикутник у якого всі сторони мають різну довжину є різностороннім.

Задача К3

Порахувати добуток чисел 1*1/2*1/3*1/4*… *1/100. Для підрахунку використати цикл.Задача К4

Порахувати суму чисел від 1 до 100 кратних введеному у форму програми числу.

Так, якщо у форму введемо число 5, тоді додаватимуться такі числа: 5+10 +15+20 +… 100.

Якщо у форму введеться число 7, тоді додаватимуться такі числа: 7+14+21+…+98.Задача К5

У масиві $name записані імена учнів класу . У масиві $mark оцінки за півріччя з інформатики. Знайти:

а) Середній бал з інформатики всіх учнів класу;

b) Найкращого учня з інформатики;

с) найгіршого учня.

Середній бал і прізвища учнів вивести на екран.Задача К6

У масив $tovar містить назви товарів. Масив $unit містить одиниці вимірювання (кг, шт, літри … ). Масив $count містить кількість відповідного товару.Вивести на екран у таблиці список тільки таких товарів ціни яких попадають у заданий користувачем діапазон

Каталог: file -> user
file -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
file -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
file -> Календарно-тематичне планування Українська мова
file -> Катерина Білокур народна художниця України
file -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
file -> Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
file -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
user -> Мова програмування php. Числові І рядкові змінні. Математичні операції


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка