Мова програмування php. Числові І рядкові змінні. Математичні операціїСкачати 258.43 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір258.43 Kb.
Мова програмування PHP.

1. Числові і рядкові змінні. Математичні операції.

1.1 Створити програму, що додає значення двох змінних $a і $b.

Результат вивести на екран у вигляді:

Сума чисел 7 і 5 = 12

1.2 Створити програму, що виводить на екран ваше ім’я, прізвище і ваш вік. Ім’я, прізвище і вік повинні зберігатись у змінних - $name, $lastname, $age

1.2.1 Результат вивести у вигляді:

Ваше ім’я – Саша

Ваше прізвище – Наливайко

Ваш вік – 14 років

1.2.2 У варіанті 2 цієї ж задачі з’єднайте два рядки: $name, $lastname в один - $n і виведіть

результат на екран у вигляді:
Вас звати – Саша Наливайко, мені 14 років

1.3 Створити програму, що обраховує площу і об’єм класної кімнати. Розміри класу: ширина – 5,2м; довжина – 7,4м; висота 2,8м.

Результат вивести у вигляді:
Площа класної кімнати з шириною - 5.2, довжиною - 7.4 = 38.48м2
Об'єм цієї ж кімнати при висоті - 2.8=107.744м
3

1.4 Створити програму, що обраховує час у годинах руху автомобіля з м. Рівне до м. Київ, якщо середня швидкість руху – 60 км/год, а відстань від Рівного до Києва – 327км.

Результат вивести у вигляді:

Автомобіль, що рухається з середньою швидкістю ____ км/год з Рівного до Києва дістанеться за _____ год.

(на місті підкреслень повинні бути числові результати )

2. Математичні функції.

Теорія:

Математичні операції:

$c=$a+$b додавання;

$c=$a-$b віднімання;

$c=$a*$b множення;

$c=$a/$b ділення;

$c=$a%$b визначення остачі від ділення, наприклад: остача від ділення числа 15 на число 7 = 1;

Головні математичні функції:

sqrt($x) повертає корінь квадратний числа, що знаходиться у змінній $x;

pow($x,3) підносить число x у степінь y;

pi() заміняє у виразах число Пі (3,14);

sin($x) обчислює синус кута х, кут вимірюється в радіанах
(
1 рад 57,295779513°);

cos($x)обчислює косинус кута х, кут вимірюється в радіанах;

Інші функції:

round($x,2)заокруглення числа x до двох знаків після коми;

2

2.1 Вивести по центру екрану таблицю розміром 300 пікселів з вашою вагою і ростом, попередньо помістивши вагу і ріст у змінні $w і $h.

Результат вивести у вигляді:

моя вага 47кг.

мій ріст 160см.

2.2 Порахувати площу кола і об’єм кулі з радіусом r = 12 см (формули для обчислень знайти в Інтернеті). Площу кола і об’єм кулі вивести заокругливши два знаки після коми.

Результат вивести у вигляді:

радіус 12см

площа кола 452.39см2

об'єм кулі 7238.23см3

2.3 Знайти гіпотенузу прямокутного трикутника по заданих величинах його катетів.

Результат вивести у вигляді:

катет А 4 см

катет B 3 см

гіпотенуза С 5 см

3. Створення простої форми. Метод передачі даних POST.

Теорія:

Ось приклад найпростішої форми. Файл index.php:Введіть логін:


Введіть пароль:
form>

Форма передає дані у файл p.php, він матиме такий вигляд:$mylogin = $_POST[‘mylogin’];

$mypassword=$_POST[‘mypassword’];

echo “Ваш логін: ”. $mylogin.”
”;


echo “Ви ввели пароль: ”. $mypassword;

?>
3

3.1. Створити програму, що складатиметься з двох файлів: index.php і p.php . У першому файлі (index.php) розмістіть форму, яка складатиметься з трьох елементів: поля для введення логіну, паролю і кнопки. Другий файл повинен виводити на екран те, що користувач введе у першому файлі.

Відображення 1 файлу повинно бути таким:Після введення користувачем даних і натиснення кнопки інформація передається файлу p.php. На екран виводиться:3.2. Створити універсальну програму підрахунку вартості цегли для стіни заданих розмірів (висоти, довжини, товщини). Також у програму потрібно ввести вартість 1 цеглини. Потрібно врахувати, що на 1 метр кубічний стіни йде 380 цеглин.

Відображення 1 файлу повинно бути таким:

Введіть висоту: «____» , довжину: «____» , товщину: «____» стіни.

Введіть вартість 1 цеглини: «____»

[ порахуйте вартість стіни]

(« ____» - зображено поля для вводу,

[ порахуйте вартість стіни] – копка відправки форми )

Результат вивести у вигляді:

висота довжина товщина об'єм стіни к-сть цегол вартість

3 м 10 м 0.51 м 15.3 м3 5814 шт 8721грн

3.3 Порахувати площу трикутника за заданими довжинами сторін (формула Герона, дізнатись в Інтернеті).

Відображення 1 файлу повинно бути таким:

Введіть довжини сторін трикутника, а = «____» , b = «____» , с = «____»

[ Порахувати площу трикутника]

Результат вивести у вигляді:

Трикутник з сторонами 5, 4, 3 см, має площу 6 см2

4. Робота з командами рогалуження (if , else);

Теорія:

Приклад №1.

4.1 Створіть запитання до тесту з перевіркою чи вірно відповів користувач.

Відображення 1 файлу повинно бути таким:

У якому році проголошений Акт незалежності України? «________»
[
Перевірити]

Результат вивести у вигляді:

Ви відповіли вірно.

Файл index.phpУ якому році проголошений Акт незалежності України?
Файл p.php$year = $_POST[‘year’];

If ($year==1991)

{

echo ” Ви відповіли вірно. ”;

}else{

echo Ви помилились. ”;

}

?>

Пояснення.

У першому рядку файлу p.php ми приймаємо у змінну $year значення поля «year» файлу index.php . Далі нам потрібно перевірити що знаходиться у змінній $year, якщо її значення рівне (==) 1991, тоді виконувати команду: echo ” Ви відповіли вірно. ”; , інакше виконувати команду: echo ” Ви помилились. ”;

Конструкція ifelse працює так:

Після команди if у круглих душках записана умова if($a>0) , результатом дії цієї умови може бути «так», або «ні», наприклад, якщо у змінній $a є число 5, тоді дійсно $a>0 – тобто ми отримаємо «так». Якщо ми отримали «так» тоді виконуються команди написані у фігурних душках після команди if

If ( « умова » )

{

«команда 1»;

«команда 2»;

«команда 3»;} else{

«команда 4»;

«команда 5»;

«команда 6»;}

Якщо у круглих душках умова не виконується, тобто ми отримали «ні», тоді виконуються команди, які написані в фігурних душках після команди else

Перед і після фігурних дужок «;» не ставиться!

Умови можуть бути простими і складними

Прості умови:

$a > $b Значення змінної $a більше $b;

$a < $b Значення змінної $a менше $b;

$a == $b Значення змінної $a рівне $b;

$a >= $b Значення змінної $a більше рівне $b;

$a <= $b Значення змінної $a менше рівне $b;

$a != $b Значення змінної $a не дорівнює $b;

Складних умов:

$t>0 and $t<=100 $t більше 0 і менше рівне 100. Якщо змінна $t отримає числове значення більше 0 і менше рівне 100 умова виконається

$t<10 or $t>50 $t менше 10 або $t більше 50. Якщо значення змінної $t менше 10 - умова виконується, якщо значення змінної $t більше 50 умова теж виконується. Умова не виконується тільки для чисел більше рівне 10 і менше рівне 50.

4.2 Визначити агрегатний стан води по її температурі .

4.3 За перший товар ви заплатили гривнями , за другий товар заплатили доларами. Визначити який товар коштує дорожче,якщо один долар коштує 8.7 грн.

4.4 Власник магазину по продажі молока платить зарплату продавцю в залежності від кількості проданих літрів . Якщо продавець продав менше 1000л то він отримує 20відсотків зарплати від суми проданого молака ,якщо продавець продав +=1000л але менше 2000л то отримає 25 відсотків зарплати , якщо +=2000л то отримає 30 вісотків . Створити програму яка рахує зарплату продавцю 1л=6 грн.

4.5 Створити програму «Ваша вага». Вхідні дані: ваша вага, ваш ріст. Дія програми:

1. Якщо ваша вага є нормою, тоді на екран виводиться повідомлення: «Ваша вага нормальна.»

2. Якщо ваша вага більше норми, тоді на екран виводиться повідомлення: «Ви важите більше норми, вам необхідно похудати на …. кг.»

3. Якщо ваша вага менше норми, тоді на екран виводиться повідомлення: «Ви важите менше норми, вам необхідно поправитись на …. кг.»

Нормальна вага обчислюється за формулою:

Норма = ріст у сантиметрах – 100

Нормою є теж вага більша і менша на 10% від норми.

Наприклад:

Якщо ви маєте ріст 160 см. і важите 51 кг. , тоді нормою є 60кг. (160-100). 10% від норми є 6кг (1/10 від 60 кг. ), тому норма є від 54 кг. до 66 кг. , якщо ваша вага 51кг, тоді ви важите менше норми на 3кг. Отже відповідь комп’ютера: «Ви важите менше норми, вам необхідно поправитись на 3 кг.»

4.6 Створити програму, що визначає тип трикутника (різносторонній, рівносторонній, прямокутний) по введених трьох сторонах.

Відображення 1 файлу (index.php) повинно бути таким:

Введіть довжини сторін трикутника.

А = «________»

B = «________»
C = «________»

[визначити тип трикутника]Відображення 2 файлу (p.php) при введені чисел 5, 4, 3 повинно бути таким:

Трикутник прямокутний.

5. Елементи форми, практичне застосування команд розгалуження.

5.1 Створити програму "Калькулятор". По центру екрану створити таблицю з двома полями для введення чисел і чотирьма кнопками "+" , "-" , "*" , "/" .

Відображення 1 файлу (index.php) повинно бути таким:

«_______» «________»

[+] [-] [*] [/]

Відображення 2 файлу ( p.php ) при введені у поля чисел 1, 2 і натисненні кнопки [+] буде таким:

1 + 2 = 3

Відображення 2 файлу (p.php) при введені у поля чисел 3, 2 і натисненні кнопки [*] буде таким:

3 * 2 = 6

5.2 Створити програму "Тест" на 4 питання різного типу:

1) вибір однієї вірної відповіді з декількох запропонованих;

2) вибір декількох вірних відповідей з запропонованих;

3) введення вірної відповіді у текстове поле;

4) вибір вірної відповіді з "випадаючого" списку.

Відображення 1 файлу (index.php) може бути таким:

Найдовша річка України:

( ) Дністер ( ) Дніпро

( ) Десна ( ) Тиса

Які з перелічених міст є столицями країн:

| | Краків | | Єреван

| | Астана | | Донецьк

Дерево з гладенькою білою корою, при основі стовбура кора чорно-сіра?

«____________________»

У запропонованому списку виберіть море без берегів?

Жовте [ v ] (Жовте, Біле, Саргасове, Карське, Північне, Коралове)
( ) - елемент форми <input> типу "radio"

| | - елемент форми типу "checkbox"

«___» - елемент форми <input> типу "text"

Жовте [ v ] - елемент форми <select>
5.3* Створити програму "Тест" (12 питань) на знання мови HTML i CSS:

1) вибір однієї вірної відповіді з декількох запропонованих - 4 питання ;

2) вибір декількох вірних відповідей з запропонованих - 4 питання ;

3) введення вірної відповіді у текстове поле - 4 питання ;

4) вибір вірної відповіді з "випадаючого" списку - 4 питання ;.

Тест естетично оформити у вигляді сайту з використанням каскадної таблиці стилів: style.css .

(* можна виконати дома.)

6. Цикли "for", "while".

6.1 Вивести на екран своє ім'я і прізвище 30 разів (використати цикл "for").

6.2 Створіть програму, яка допоможе побудувати графік функції y=x2. Значення змінної x змінюється від -10 до 10 з кроком 0.5 . Програма повинна порахувати всі значення змінної y і на екран вивести таблицю значень змінних x і y. Використати цикл "while").

Відображення файлу (index.php) повинен бути таким:

X Y1 -10 100

2 -9.5 90.25

3 -9 81

4 -8.5 72.25

5 -8 64

6 -7.5 56.25

7 -7 49

...

19 9.5 90.25

20 10 100

6.3 Створіть програму знаходження суми чисел від 1 до 100. Використати цикл "for").

Відображення файлу (index.php) повинен бути таким:

Сума чисел від 1 до 100 = 1050

6.4 Створіть програму знаходження добутку всіх чисел кратних 3 і меших 20 . Використати цикл "while".

6.5 Створіть програму знаходження cуми чисел:

1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/20

Використати цикл "while".

6.6 Створіть програму виводу на екран всіх чисел кратних введеному і менших = 100 (цикл "while"). Програма також повинна порахувати кількість таких (кратних) чисел.

Якщо, наприклад користувач введе число 15, тоді комп'ютер повинен вивести на екран числа: 15, 30, 45, 60, 75, 90 , кількісь = 6

Якщо, наприклад користувач введе число 25, тоді комп'ютер повинен додавати числа: 25, 50, 75, 100 , кількісь = 4

Відображення 1 файлу (index.php) може бути таким:

Введіть число від 1 до 100 «___» [ вивести кратні ]
Відображення 2 файлу (p.php) може бути таким:

Числа краті 15: 15, 30, 45, 60, 75, 90. Їх кількість = 6

6.7 Створіть програму знаходження cуми всіх чисел кратних введетному і менших = 100 (цикл "while").

Якщо, наприклад користувач введе число 30, тоді комп'ютер повинен додавати числа: 30+60+90 , результат = 180

Якщо, наприклад користувач введе число 20, тоді комп'ютер повинен додавати числа: 20+40+60+80+100 , результат = 300

Якщо, наприклад користувач введе число 40, тоді комп'ютер повинен додавати числа: 40+80 , результат = 120

Відображення 1 файлу (index.php) може бути таким:

Введіть число від 1 до 100 «___» [ порахувати суму ]
Відображення 2 файлу (p.php) може бути таким:

Cума всіх чисел кратних 20 і менших 100 = 300
7. Одновимірні масиви.

7.1 Заповнити масив $m[0…9] довільними числами використавши функцію array(). Виведіть на екран цей масив у таблиці:

Відображення файлу (index.php) може бути таким:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

56 2 48 77 9 11 15 68 32 65

7.2 Використавши команду «=» і функцію rand() заповнити масив $m[110] довільними числами. Виведіть на екран цей масив у таблиці:

Відображення файлу (index.php) може бути таким:

1 12

2 34

3 45

...

10 89

7.3 Створіть 2 масиви: $tovar[0..9], $price[0..9]. Знайдіть середню ціну товару. Виведіть на екран ці два масиви і середню ціну товару.

Відображення файлу (index.php) може бути таким:

1 Хліб 4.5

2 Молоко 8

3 Цукор 7.5

...

10 Картопля 5

Середня ціна товарів = 9.45

7.4 Створіть 3 масиви:

$name[0..9] - імена учнів,

$ukr[0..9] - оцінки за рік з української мови,

$eng[0..9] - оцінки за рік з англійської мови.

Програма повинна створити 4 масив $sb[0..9] - середній бал з вивчення мов кожного учня, знайти середній бал з вивчення мов всіх учнів.

Відображення файлу (index.php) може бути таким:

Ім'я укр. мова анг. мова С/Б1 Василь 11 9 10

2 Марія 8 7 7.5

3 Ірина 10 11 10.5

...

10 Тарас 8 6 7

Середній бал учнів = 8.75

7.5 Створіть два масиви:

$a[0..9] довільне число від 10 до 20 (використайте rand() ),

$b[0..9] довільне число від 30 до 40 (використайте rand() ),

Створіть, через обчислення, масив $c[0..9], у якому:

$c[0] = корінь квадратний( квадрат $a[0] + квадрат $b[0] )

$c[1] = корінь квадратний( квадрат $a[1] + квадрат $b[1] )

$c[2] = корінь квадратний( квадрат $a[3] + квадрат $b[3] )

...

$c[9] = корінь квадратний( квадрат $a[9] + квадрат $b[9] )

Вивадіть на екран таблицю з значеннями a, b, c

Для рішення цієї задачі у програмі використайте тільки 1 цикл.

Відображення файлу (index.php) може бути таким:

a b c

12 32 34.17

16 31 34.89

...

20 39 43.83

8. Пошук значень в масиві.

8.1 У програмі є два масиви $frukty, $cinaFr:

$frukty: $cinaFr:

Назва Ціна за 1кг.1 Абрикос 25

2 Ананас 40

3 Алича 10

4 Айва 50

5 Вишня 25

6 Слива 15

7 Яблуко 8

Створіть програму, яка шукає:

1) товари за заданою конкретною ціною;

2) товари за заданим діапазоном цін;

3) товар за назвою;

4) товар, назва якого починаэться на певну букву

Якщо товару немає у списку, тоді видавати повідомлення: "Такого товару немає у списку".
Каталог: file -> user
file -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
file -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
file -> Календарно-тематичне планування Українська мова
file -> Катерина Білокур народна художниця України
file -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
file -> Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
file -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
user -> Мова програмування php


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка