Морфологія спірохет, актиноміцетів, грибів” I варіант 1Скачати 149.36 Kb.
Сторінка1/17
Дата конвертації12.05.2020
Розмір149.36 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Додаток 2.

Тестові завдання до заняття по темі:

Морфологія спірохет, актиноміцетів, грибів”I Варіант

1. Для генетичної організації прокаріотів характерна наявність:

А-ядра Г-митозу

Б-нуклеоїду Д-ядерної мембрани

В-гістонів в хромосомі


2. Що належить до цитоплазматичної структури прокаріотів?

А-апарат Гольджі Г-лізосоми

Б-мітохондрії Д-ендоплазматичний ретикулюм

В-мезосоми


3. Які мікроорганізми відносяться до еукаріотів?

А-бактерії Г.мікоплазми

Б-віруси Д-мікроскопічні гриби

В-спірохети


4.За морфологічними властивостями актиноміцети відносять до:

А-паличкоподбних Г-коків

Б-звивистих форм Д-пліснявих грибів

В-променевих грибів


5.Чим обумовлена рухливість у спірохет?

А-джгутиками Г-фібрилами

Б-війками Д-капсулами

В-псевдоподіями


6.До вищих грибів належать плісені,що мають:

А-септований міцелій Г-не септований міцелій

Б-псевдоміцелій Д-війки

В-джгутики


7.Який метод використовують для дослідження рухливості у спірохет?

А-фарбування за Грамом

Б-фарбування за Романовським-Гімза

В-контрастний метод Бурі

Г- в нативному стані при темнопольній мікроскопії

Д- в нативному стані при світловій мікроскопії


8.Які збудники викликають запальні процеси на шкірі і при мікроскопічному дослідженні ексудату являть собою грампозитивні тонкі ниткоподібні мікроорганізми з колбовидними потовщеннями на кінцях?

А-актиноміцети Г-спірохети

Б-стрептобактерії Д-дріжджоподібні гриби

В-плісняві гриби


9.При мікроскопічному дослідженні слизу з ротової порожнини хворої були виявлені грампозитивні мікроорганізми овальної форми з брунькуванням,що розташувувалися хаотично,скупченнями і ланцюжками.Які збудники є причиною захворювання?

А-дріжджі Г-стрептобактерії

Б-дріжджоподібні гриби кандида Д-актиноміцети

В-стрептококи


10. Які мікроорганізми виділені з виразки хворого,якщо мають звивисту форму і рухливі?

А-палички Г.дріжджі

Б-актиноміцети Д-плісняві гриби

В-спірохети

Тестові завдання до заняття по темі:

Морфологія спірохет,актиноміцетів грибів”II Варіант


 1. Які мікроорганізми належать до еукаріотів?

 2. А-мікроскопічні гриби Г-бактерії

 3. Б- спірохети Д-мікоплазми

 4. В-віруси 5. Які структури знаходяться в цитоплазмі прокаріотів?

 6. А- лізосоми Г-апарат Гольджі

 7. Б- мезосоми Д- ендоплазматичний ритикулюм

 8. В- мітохондрїї 9. До якої групи мікроорганізмів належать актиноміцети за морфологічними властивостями?

 10. А-коки Г-променеві гриби

 11. Б-плісняві гриби Д-звивисті форми

 12. В-паличкоподібні 13. Як можна дослідити рухливість у спірохет?

 14. А-при використанні контрастного методу Бурі

 15. Б-при фарбуванні за Грамом

 16. В-в нативному стані при темнопольній мікроскопії

 17. Г-в нативному стані при світловій мікроскопії

 18. Д-при фарбуванні за Романовським-Гімза 19. Що входить до генетичної організації прокаріотів?

 20. А-ядерна мембрана Г-ядро

 21. Б-митоз Д-гістони в хромосомі

 22. В-нуклеоїд 23. З слизової оболонки хворої виділені грампозитивні мікроорганізми, що мають овальну форму клітин, брунькування, розташовані хаотично і ланцюжками. Які це збудники?

 24. А-стрептококи Г-дріжджі

 25. Б-дріжджоподібні гриби кандида Д-актиноміцети

 26. В-стрептобактерії 27. 7. Чим обумовлена рухливість у спірохет?

 28. А-фібрилами Г-джгутиками

 29. Б-псевдоподіями Д-капсулами

 30. В-війками 31. 8. При мікроскопічному дослідженні вмісту запального вогнища на шкірі хворого були виявлені грампозитивні ниткоподібні з колбовидними потовщеннями на кінцях мікроорганізми.Які збудники викликать запалення?

 32. А-стрептобактерії Г-нитчасті гриби

 33. Б-спірохети Д-дріжджі

 34. В-актиноміцети 35. 9. З виразки хворого виділені рухливі збудники, що мають звивисту форму.Для яких мікроорганізмів характерні такі ознаки?

 36. А-паличок Г-актиноміцетів

 37. Б-дріжджів Д-спірохет

 38. В-грибів 39. 10. За якою ознакою плісняві гриби відносять до вищих? Наявністю:

 40. А-псевдоміцелію Г-септованого міцелію

 41. Б-не септованого міцелію Д - війок

 42. В-джгутиків 1. Тестові завдання до заняття по темі:

 2. Морфологія спірохет, актиноміцетів, грибів”

 3. III Варіант 1. Як можна дослідити рухливість спірохет?

 2. А-в нативному препараті при світловій мікроскопії

 3. Б- при фарбуванні за Грамом

 4. В- в нативному препараті при темнопольній мікроскопії

 5. Г- при фарбуванні за Романовським –Гімза

 6. Д-при використанні контрастного методу Бурі 7. Завдяки яким структурам рухаться спірохети?

 8. А-фібрилам Г-псевдоподіям

 9. Б-джгутикам Д-капсулам

 10. В-війкам 11. 3. Що відносять до генетичної організації прокаріотів?

 12. А-ядро Г-ядерну мембрану

 13. Б-гістони в хромосомі Д-нуклеоїд

 14. В-митоз 15. 4 Які структури характерні для прокаріотичних клітин?

 16. А-ендоплазматичний ретикулюм Г- мезосоми

 17. Б-апарат Гольджі Д-мітохондрії

 18. В-лізосоми 19. 5Які мікроорганізми відносять до царства еукаріотів

 20. А-віруси Г-спірохети

 21. Б-мікроскопічні гриби Д-мікоплазми

 22. В-бактерії 23. 6.До якої групи мікроорганізмів за морфологічними властивостями відносять актиноміцети?

 24. А-променеві гриби Г- паличкоподібні

 25. Б-плісені Д-коки

 26. В-дріжджоподібні гриби 27. 7.Які збудники викликали запальний процес на шкірі, якщо при мікроскопічному дослідженні ексудату були виявлені грампозитивні ниткоподібні з колбовидними потовщеннями на кінцях мікроорганізми

 28. А-стрептобактерії Г-спірохети

 29. Б-плісняві гриби Д-актиноміцети

 30. В-дріжджоподібні гриби 31. 8.При мікроскопічному дослідженні слизу хворої були виявлені мікроорганізми,що мали великий розмір клітин овальної форми, брунькування і розташовані хаотично, скупченнями,ланцюжками.Які збудники є причиною захворювання?

 32. А-дріжджі Г-стрептобактерії

 33. Б-дріжджоподібні гриби кандида Д-стрептококи

 34. В-актиноміцети 35. 9.Які мікроорганізми виділені з виразки хворого, якщо мають звивисту форму і рухливі.

 36. А-актиноміцети Г-дріжджі

 37. Б-палички Д-мікроскопічні гриби

 38. В-спірохети 39. 10.Плісняві гриби належать до вищих, якщо мають: 40. А-війки Г-септований міцелій

 41. Б-джгутики Д-не септований міцелій

 42. В-псевдоміцелій 1. Вірні відповіді до тестових завдань з теми:

 2. “Морфологія спірохет,актиноміцетів, грибів”

 3. I варіант II Варіант III Варіант

 4. 1.Б 1.А 1.В

 5. 2.В 2. Б 2.А

 6. 3.Д 3.Г 3.Д

 7. 4.В 4. В 4.Г

 8. 5.Г 5.В 5.Б

 9. 6.А 6. Б 6.А

 10. 7.Г 7.А 7.Д

 11. 8А 8. В 8.Б

 12. 9.Б 9.Д 9.В

 13. 10.В 10.Г 10.Г 14. Додаток 2. Тестові завдання до заняття по темі:

 15. Поживні середовища для культивування мікроорганізмів. Стерилізація”.

 16. Варіант І 1. До якої групи за типом живлення відносять патогенні для організму людини бактерії?

 2. А. Фотоавтотрофи

 3. Б. Автотрофи

 4. В. Паразити

 5. Г. Хемоавтотрофи

 6. Д. Сапрофіти

 7. До якої групи за типом живлення відносяться бактерії, які здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних?

 8. А. Автотрофи

 9. Б. Хемогетеротрофи

 10. В. Сапрофіти

 11. Г. Паразити

 12. Д. Гетеротрофи

 13. До якої групи відносяться мікроорганізми, які здатні рости та розмножуватися тільки в умовах відсутності кисню?

 14. А. Облігатні аероби

 15. Б. Факультативні анаероби

 16. В. Облігатні анаероби

 17. Г. Мікроаерофіли

 18. Д. Капнофіли

 19. Яка фаза розвитку періодичної культури мікроорганізмів характеризується найбільш інтенсивним розмноженням?

 20. А. Експоненціальна

 21. Б. Стаціонарна

 22. В. Лаг-фаза

 23. Г. Затримки розмноження

 24. Д. Негативного прискорення

 25. Які хімічні речовини переважають в сухому залишку бактерій?

 26. А. Ліпіди

 27. Б. Білки

 28. В. Ліпополісахариди

 29. Г. Нуклеїнові кислоти

 30. Д. Полісахариди

 31. Як називаються поживні середовища, які використовують для культивування певних видів мікроорганізмів, які не розмножуються на універсальних середовищах?

 32. А. Диференціальні

 33. Б. Спеціальні

 34. В. Основні

 35. Г. Синтетичні

 36. Які поживні середовища використовують для визначення ферментативних властивостей мікроорганізмів?

 37. А. Спеціальні

 38. Б. Селективні

 39. В. Основні

 40. Г. Диференціально-діагностичні

 41. Д. Синтетичні

 42. Які ферменти мікроорганізмів забезпечують активний транспорт поживних речовин в цитоплазму?

 43. А. Оксидоредуктази

 44. Б. Трансферази

 45. В. Гідролази

 46. Г. Лігази

 47. Д. Пермеази

 48. Яким з перерахованих методів необхідно стерилізувати поживне середовище, яке містить речовини (вуглеводи, сечовина), що руйнуються при температурі вищій 100С?

 49. А. Подрібна стерилізація текучою парою

 50. Б. Пастеризація

 51. В. Сухим жаром

 52. Г. Кип’ятіння

 53. Д. Біологічний метод

 54. При якому з перерахованих режимів здійснюють стерилізацію в сухо повітряних стерилізаторах?

 55. А. 165С, 45 хв

 56. Б. 110С, 1 год

 57. В. 80С, 2 год

 58. Г. 100С, 1,5 год

 59. Д.119С, 2 год 1. Тестові завдання до заняття по темі:

 2. Поживні середовища для культивування мікроорганізмів. Стерилізація”.

 3. Варіант ІІ

 1. Яка фаза розвитку періодичної культури мікроорганізмів характеризується найбільш інтенсивним розмноженням?

 2. А. Лаг-фаза

 3. Б. Стаціонарна

 4. В. Експоненціальна

 5. Г. Затримки розмноження

 6. Д. Негативного прискорення

 7. Як називаються поживні середовища, які використовують для культивування певних видів мікроорганізмів, які не розмножуються на універсальних середовищах?

 8. А. Спеціальні

 9. Б. Диференціальні

 10. В. Основні

 11. Г. Синтетичні

 12. Яким з перерахованих методів необхідно стерилізувати поживне середовище, яке містить речовини (вуглеводи, сечовина), що руйнуються при температурі вищій 100С?

 13. А. Кип’ятіння

 14. Б. Пастеризація

 15. В. Сухим жаром

 16. Г. Біологічний метод

 17. Д. Подрібна стерилізація текучою парою

 18. Які ферменти мікроорганізмів забезпечують активний транспорт поживних речовин в цитоплазму?

 19. А. Оксидоредуктази

 20. Б. Гідролази

 21. В. Трансферази

 22. Г. Пермеази

 23. Д. Лігази

 24. Які хімічні речовини переважають в сухому залишку бактерій?

 25. А. Ліпіди

 26. Б. Нуклеїнові кислоти

 27. В. Ліпополісахариди

 28. Г. Білки

 29. Д. Полісахариди

 30. До якої групи за типом живлення відносяться бактерії, які здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних?

 31. А. Хемогетеротрофи

 32. Б. Автотрофи

 33. В. Сапрофіти

 34. Г. Паразити

 35. Д. Гетеротрофи

 36. При якому з перерахованих режимів здійснюють стерилізацію в сухо повітряних стерилізаторах?

 37. А. 110С, 1 год

 38. Б. 165С, 45 хв

 39. В. 80С, 2 год

 40. Г. 100С, 1,5 год

 41. Д. 119С, 2 год

 42. До якої групи за типом живлення відносять патогенні для організму людини бактерії?

 43. А. Автотрофи

 44. Б. Фотоавтотрофи

 45. В. Сапрофіти

 46. Г. Хемоавтотрофи

 47. Д. Паразити

 48. До якої групи відносяться мікроорганізми, які здатні рости та розмножуватися тільки в умовах відсутності кисню?

 49. А. Облігатні аероби

 50. Б. Факультативні анаероби

 51. В. Капнофіли

 52. Г. Мікроаерофіли

 53. Д. Облігатні анаероби

 54. Які поживні середовища використовують для визначення ферментативних властивостей мікроорганізмів?

 55. А. Спеціальні

 56. Б. Селективні

 57. В. Диференціально-діагностичні

 58. Г. Основні

 59. Д. Синтетичні 1. Тестові завдання до заняття по темі:

 2. Поживні середовища для культивування мікроорганізмів. Стерилізація”.

 3. Варіант ІІІ

 1. До якої групи відносяться мікроорганізми, які здатні рости та розмножуватися тільки в умовах відсутності кисню?

 2. А. Облігатні аероби

 3. Б. Облігатні анаероби

 4. В. Капнофіли

 5. Г. Мікроаерофіли

 6. Д. Факультативні анаероби

 7. До якої групи за типом живлення відносять патогенні для організму людини бактерії?

 8. А. Сапрофіти

 9. Б. Фотоавтотрофи

 10. В. Паразити

 11. Г. Хемоавтотрофи

 12. Д. Автотрофи

 13. Які хімічні речовини переважають в сухому залишку бактерій?

 14. А. Нуклеїнові кислоти

 15. Б. Ліпіди

 16. В. Ліпополісахариди

 17. Г. Полісахариди

 18. Д. Білки

 19. Яка фаза розвитку періодичної культури мікроорганізмів характеризується найбільш інтенсивним розмноженням?

 20. А. Лаг-фаза

 21. Б. Стаціонарна

 22. В. Затримки розмноження

 23. Г. Експоненціальна

 24. Д. Негативного прискорення

 25. Яким з перерахованих методів необхідно стерилізувати поживне середовище, яке містить речовини (вуглеводи, сечовина), що руйнуються при температурі вищій 100С?

 26. А. Кип’ятіння

 27. Б. Пастеризація

 28. В. Подрібна стерилізація текучою парою

 29. Г. Біологічний метод

 30. Д. Сухим жаром

 31. До якої групи за типом живлення відносяться бактерії, які здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних?

 32. А. Хемогетеротрофи

 33. Б. Гетеротрофи

 34. В. Автотрофи

 35. Г. Паразити

 36. Д. Сапрофіти

 37. Які ферменти мікроорганізмів забезпечують активний транспорт поживних речовин в цитоплазму?

 38. А. Оксидоредуктази

 39. Б. Пермеази

 40. В. Трансферази

 41. Г. Гідролази

 42. Д. Лігази

 43. Як називаються поживні середовища, які використовують для культивування певних видів мікроорганізмів, які не розмножуються на універсальних середовищах?

 44. А. Основні

 45. Б. Диференціальні

 46. В. Синтетичні

 47. Г. Спеціальні

 48. При якому з перерахованих режимів здійснюють стерилізацію в сухо повітряних стерилізаторах?

 49. А. 110С, 1 год

 50. Б. 80С, 2 год

 51. В. 100С, 1,5 год

 52. Г. 165С, 45 хв

 53. Д. 119С, 2 год

 54. Які поживні середовища використовують для визначення ферментативних властивостей мікроорганізмів?

 55. А. Спеціальні

 56. Б. Диференціально-діагностичні

 57. В. Основні

 58. Г. Селективні

 59. Д. Синтетичні


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка