Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій(2к сем мед)Сторінка1/11
Дата конвертації11.05.2016
Розмір0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

4

Молекулярна біологія.Біохімія міжклітинних комунікацій(2к.2.сем.-мед)

Опис:

2 курс ситуац

Перелік питань:

1.

?В хіміотерапії пухлин використовують інгібітори синтезу нуклеотидів. Це наступні сполуки, крім:


A.

5-фторурацилу


B. *

Кокарбоксилази


C.

5-фтордезоксиуридин


D.

Аміноптерин


E.

Птероїлглутамінова кислота


2.

Відомо, що в онкологічних хворих пригнічений імунітет. Це пов’язують з пригніченням активності аденілатдезамінази у лімфоцитах. Який процес відбувається за участю цього ферменту?


A. *

Розпад пуринових нуклеотидів


B.

Синтез пуринових нуклеотидів


C.

Розпад піримідинових нуклеотидів


D.

Синтез піримідинових нуклеотидів


E.

Реутилізація піримідинових нуклеотидів


3.

До розвитку важкої форми гіперурикемії – синдрому Леша-Ніхана призводить генетичний дефект ферменту:


A.

Ксантиноксидази


B.

Аденозиндезамінази


C.

Гіпоксантиноксидази


D.

Фосфорилази


E. *

Гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансферази


4.

Антибіотик рифаміцин, який використовується для лікування туберкульозу, впливає на певні біохімічні процеси. Назвіть їх.


A. *

Інгібує РНК-полімеразу


B.

Інгібує ДНК-полімеразу


C.

Інгібує ДНК-лігазу


D.

Інгібує аміноацил-тРНК-синтетазу


E.

Інгібує дію білкових факторів у синтезі білка


5.

Жінка 40 років звернулася до лікаря зі скаргами на біль у дрібних суглобах ніг і рук. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. У сироватці крові – підвищений вміст уратів. Причиною є порушення обміну:


A.

Амінокислот


B. *

Пуринів


C.

Вуглеводів


D.

Ліпідів


E.

Піримідинів


6.

На основі лабораторного аналізу у хворого підтверджено діагноз - подагра. Який аналіз був проведений для визначення діагнозу?


A. *

Визначення сечової кислоти в крові та сечі


B.

Визначення креатиніну в сечі


C.

Визначення залишкового азоту в крові


D.

Визначення сечовини в крові та сечі


E.

Визначення аміаку в сечі

7.

На прийом до терапевта прийшов чоловік 37 років зі скаргами на періодичні інтенсивні больові напади у суглобах великого пальця стопи та їх припухлість. При аналізі сечі встановлено її різко кислий характер і рожеве забарвлення. З наявністю яких речовин це може бути пов'язане?


A. *

Солі сечової кислоти


B.

Хлориди


C.

Амонієві солі


D.

Фосфат кальцію


E.

Сульфат магнію


8.

Основні прояви подагри – важкий больовий синдром та запалення є наслідком відкладання у суглобах, хрящах та інших органах і тканинах:


A.

Оксалатів


B.

Гомогентизинової кислоти


C.

Оротату


D.

Фосфатів


E. *

Уратів


9.

Бліда поганка містить отруйну речовину аманітин, яка пригнічує синтез матричних РНК. Який фермент при цьому інгібується?


A.

ДНК-полімераза


B.

Лігаза


C.

Транслоказа


D. *

РНК-полімераза


E.

Рибозилтрансфераза


10.

Пацієнт 46 років звернувся до лікаря зі скаргами на болі в малих суглобах ніг і рук. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. У сироватці крові встановлено підвищений вміст уратів. Яку концентрацію сечової кислоти у сироватці крові слід очікувати у даного пацієнта?


A. *

0,50-1,50 ммоль/л


B.

0,10-0,15 ммоль/л


C.

0,01-0,10 ммоль/л


D.

0,20-0,24 ммоль/л


E.

0,24-0,50 ммоль/л


11.

Пацієнт лікується з приводу подагри алопуринолом, який є конкурентним інгібітором фермента:


A.

Інозинкінази


B. *

Ксантиноксидази


C.

Трансформілази


D.

Гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансферази


E.

Рибонуклеотидкарбоксидази


12.

Пацієнту з діагнозом рак шлунку призначили препарат, який є похідним піримідинової азотової основи, тобто її антиметаболітом. Назвіть цей препарат:


A. *

5-фторурацил


B.

цитозин


C.

аденін


D.

5-метилурацил


E.

гуанін


13.

Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:


A. *

Пуринових нуклеотидів


B.

Металопротеїнів

C.

Ліпопротеїнів


D.

Глікопротеїнів


E.

Кетонових тіл


14.

Після обстеження хворому на сечокам'яну хворобу призначили алопуринол - конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які складалися переважно з:


A. *

Урату натрію


B.

Дигідрату оксалату кальцію


C.

Моногідрату оксалату кальцію


D.

Фосфату кальцію


E.

Сульфату кальцію


15.

В експериментальних дослідженнях було встановлено, що стероїдні гормони впливають на протеосинтез. На який етап цього процесу вони впливають?


A.

Синтез ГТФ


B.

Синтез АТФ


C.

Синтез специфічних тРНК


D. *

Синтез специфічних мРНК


E.

Синтез специфічних рРНК


16.

При спадковій оротацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?


A. *

Піримідинових нуклеотидів


B.

Пуринових нуклеотидів


C.

Біогенних амінів


D.

Сечової кислоти


E.

Сечовини


17.

Ракові клітини відрізняються великою швидкістю проліферації, тому позитивний ефект при лікуванні онкологічних захворювань виявляють:


A.

Інгібітори трипсину


B.

Інгібітори цитохромоксидази


C. *

Інгібітори синтезу нуклеотидів


D.

Інгібітори біосинтезу білка


E.

Активатори протеолітичних ферментів


18.

Розвитку гіперурикемії і симптомів подагри у хворого хлопчика 5 років (попередній діагноз – синдром Леша-Ніхана) спричинило накопичення:


A. *

Гіпоксантину, ксантину


B.

Аденіну і тиміну


C.

Цитозину і урацилу


D.

Тиміну і ксантину


E.

Гіпоксантину і аденіну


19.

У дитини спостерігається відставання у зрості і розумовому розвитку, з сечею виділяється велика кількість оротової кислоти. Ця спадкова хвороба розвиваєтья внаслідок порушень:


A. *

Синтезу піримідинових нуклеотидів


B.

Розпаду піримідинових нуклеотидів


C.

Синтезу пуринових нуклеотидів


D.

Розпаду пуринових нуклеотидів


E.

Перетворення рибонуклеотидів у дезоксирибонуклеотиди


20.

У дитини спостерігається затримка росту і розумового розвитку. З сечею виділяється велика кількість оротової кислоти. Для лікування цієї хвороби потрібно постійно вживати:

A. *

Цитидин


B.

Аденін


C.

Гуанін


D.

Глутамін


E.

АТФ


21.

У клініку прийнятий хворий з підозрою на подагру. Який біохімічний аналіз слід провести для уточнення діагнозу?


A.

Визначення вмісту амінокислот у крові


B.

Визначення концентрації сечовини в крові та сечі


C.

Визначення рівня креатину в крові


D.

Визначення активності урикази в крові


E. *

Визначення рівня сечової кислоти в крові та сечі


22.

У крові 12-річного хлопчика - зниження концентрації сечової кислоти і накопичення ксантину та гіпоксантину. Про генетичний дефект якого ферменту це свідчить?


A.

Аргінази


B. *

Ксантиноксидази


C.

Уреази


D.

Орнітинкарбамоїлтрансферази


E.

Гліцеролкінази


23.

У хворого 50 років діагностовано подагру, а в крові виявлено гіперурикемію. Обмін яких речовин порушений?


A. *

Пуринів


B.

Жирів


C.

Амінокислот


D.

Вуглеводів


E.

Піримідину


24.

У хворого в крові збільшений вміст сечової кислоти, що клінічно виявляється больовим синдромом внаслідок відкладання уратів у суглобах. У результаті якого процесу утворюється ця кислота?


A. *

Розпаду пуринових нуклеотидів


B.

Розпаду піримідинових нуклеотидів


C.

Катаболізму гему


D.

Розщеплення білків


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB.%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3.%20%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Крок. Педіатрія. Модуль 1
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Економіка охорони здоров'я (задачі)
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Спеціальна (нозологічна) психіатрія №1
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Догляд за хворими (педіатрія) ситуаційні задачі 2 курс ситуаційні задачі
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне C
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Догляд за хворими педіатрія, 2 курс, укр, мед, тести
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Догляд за хворими (тести прості)
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Крок. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Модуль 1
%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB.%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3.%20%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F -> Молекулярна біологія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка