Модуль Загальні закономірності метаболізмуСторінка1/28
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

3

Модуль 2. Загальні закономірності метаболізму

Опис:

2 курс медичний факультет тести

Перелік питань:

1.

Всі компоненти дихального ланцюга є білками-ферментами, за винятком:


A. *

Убіхінону


B.

Цитохромів


C.

Сукцинатдегідрогенази


D.

Цитохромоксидази


E.

НАДН-дегідрогенази


2.

Де відбувається утворення АТФ під час окисного фосфорилювання?


A. *

в мітохондріях;


B.

в цитоплазмі;


C.

на цитохромах


D.

на ендоплазматичній сітці;


E.

в пероксисомах.


3.

?Джерелом енергії для людини є все, крім:


A.

Білків


B.

Жирних кислот


C.

Вуглеводів


D.

Гліцерину


E. *

Вітамінів


4.

Дихальний ланцюг – це комплекс ферментів і коферментів, які вбудовані у ліпідний шар внутрішньої мембрани мітохондрій і здійснюють:


A. *

Окиснення субстратів і перенос атомів водню на кисень


B.

Гідроліз субстратів


C.

Взаємне перетворення вуглеводів і ліпідів


D.

Фосфоролітичне розщеплення глікогену


E.

Розщеплення Н2О2


5.

Дихальний ланцюг мітохондрій виконує функцію:


A.

Синтез незамінних амінокислот


B. *

Перенос атомів водню на кисень з утворенням води і АТФ


C.

Окиснення речовин до центральних метаболітів


D.

Збереження структури мітохондрій


E.

Забезпечення клітин НАД і ФАД


6.

Дихальний ланцюг у мітохондріях виконує функції:


A.

перенос електронів на цитохроми


B.

окиснення речовин до СО2 і Н2О;


C.

перетворення речовин і енергії


D.

забезпечення клітин НАД+ і ФАД


E. *

перенос електронів від НАДН2 на кисень з утворенням АТФ


7.

Для біологічного окиснення субстратів необхідні специфічні ферменти. Воно відбувається такими шляхами, крім:


A.

Приєднанная кисню до субстрату


B.

Відщеплення водню від субстрату


C.

Відщеплення електронів


D.

Приєднання вільних радикалів кисню

E. *

Відщеплення води від субстрату


8.

До активного центру цитохромоксидази входять мінеральні елементи:


A.

Натрій і калій


B.

Магній і фосфор


C.

Цинк і свинець


D. *

Залізо і мідь


E.

Нікель і хром


9.

До біологічного окиснення відносять:


A.

оксидазне окиснення


B.

пероксидазне окиснення;


C.

монооксигеназне окиснення


D.

пероксидазне окиснення ліпідів, білків, нуклеїнових кислот


E. *

всі названі групи


10.

До енергетичних ресурсів клітини відносять всі речовини, за винятком:


A.

Моносахаридів


B.

Амінокислот


C.

Гліцерину


D.

Жирних кислот


E. *

Холестерину


11.

До макроергічних сполук відносяться всі, крім:


A.

АТФ, ЦТФ, ГТФ, ТТФ;


B.

фосфоенолпіруват, 1,3-дифосфогліцерат;


C.

креатинфосфат;


D.

ацетил КоА, сукциніл КоА;


E. *

глюкозо-6-фосфат


12.

До піруватдегідрогеназного шляху входять три ферменти:


A.

піруваткарбоксилаза, лактатдегідрогеназа, цитратсинтаза


B. *

піруватдегідрогеназа, дигідроліпоілацетилтрансфераза, дигідроліпоілдегідрогеназа


C.

цитратсинтаза, піруваткарбоксилаза, карбангідраза


D.

дигідроліпоілдегідрогеназа, сукцинілтіолаза, аргіназа


E.

ацетилтрансфераза, лактатдегідрогеназа, аконітаза


13.

До різновидів біологічного окиснення відносять всі, крім:


A.

оксидазно – мітохондріального енергозабезпечення;


B.

пероксидазно – пероксисомального, що проходить з утворенням Н2О2;


C.

монооксигеназного, гідроксилазного, що призводить до утворення груп ОН-;


D.

диоксигеназного – призводить до включення обох атомів кисню у субстрат;


E. *

феріоксидазного – окиснення Fe2+ до Fe3+.


14.

До складу дихального ланцюга мітохондрій не входить:


A. *

КоА-SH


B.

НАД+


C.

ФМН


D.

FeS – комплекс


E.

КоQ


15.

До складу дихального ланцюга можуть входити, крім:


A. *

Піридоксальфосфат


B.

Убіхінон

C.

НАД


D.

Цитохроми


E.

ФАД


16.

До тканинного дихання мають відношення всі речовини, крім:


A.

пантотенова кислота


B.

тіаміндифосфат


C.

рибофлавін


D.

ніацин


E. *

піридоксальфосфат


17.

До яких наслідків може призвести посилення вільнорадикального пероксидного окиснення в організмі?


A.

Руйнування мембранних структур


B.

Виснаження організму на антиоксиданти


C.

Стимуляція фагоцитозу при інфекційному процесі


D.

Посилення запальних процесів за рахунок утворення лейкотрієнів


E. *

Можливі всі названі ефекти.


18.

Енергетичним субстратом для мітохондрій є:


A.

фосфоліпіди;


B.

холестерин;


C.

гліколіпіди;


D.

воски;


E. *

ацетил КоА


19.

Енергія гідролізу макроергічної сполуки АТФ використовується на всі потреби клітини, крім:


A.

реакції біосинтезу білків, ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот


B.

механічної роботи – скорочення скелетних і гладеньких м’язів, міокарду, руху хромосом при мітозі


C.

активного транспорту речовин (осмотична робота) через мембрани


D.

генерація біопотенціалів


E. *

розщеплення НОН на іони


20.

Енергія, що звільняється в процесі біологічного окиснення (тканинного дихання), тобто енергія розірваних хімічних зв’язків, використовується головним чином:


A.

спершу перетворюється на теплову енергію, яка далі передається на механічну


B. *

запасається у вигляді макроергічних зв’язків


C.

вивітрюється у вигляді електромагнітного випромінювання;


D.

акумулюється в клітинах;


E.

нагромаджується у вигляді тепла.


21.

Енергія, що звільняється від розриву хімічних зв'язків під час біологічного окиснення, використовується:


A.

На утворення тепла


B.

Висвітлюється у вигляді електромагнітного випромінювання


C.

Розсівається у просторі


D.

Передається на механічну роботу


E. *

Запасається у вигляді макроергічних зв'язків


22.

З нижченаведених варіантів вибрати головні шляхи утворення АТФ із АДФ і Фн :


A. *

субстратне і окиснювальне фосфорилювання АДФ;


B.

аденілаткіназна реакція;


C.

креатинфосфокіназне перетворення АДФ;

D.

перетворення глюкозо-1-фосфату;


E.

перетворення-6-фосфату.


23.

За гіпоксії внаслідок одноелектронного відновлення кисню утворюється його дуже активна вільнорадикальна форма:


A.

Н2О2 – пероксид водню


B.

ОН – гідроксил радикал


C.

CО2 – сінглетний кисень


D.

Н3О - гідроксоній


E. *

О2 - радикал


24.

За гіпоксії енергопостачання тканин здійснюється за допомогою:


A.

Окисного фосфорилювання


B.

Окиснення жирних кислот


C.

Пентозофосфатного циклу


D.

Окиснення кетонових тіл


E. *

Гліколізу


25.

За певних умов вільні жирні кислоти (ВЖК) потрапляють до мітохондрій. Як вони впливають на окисне фосфорилювання у мітохондріях?


A.

Не впливають


B.

Стимулюють утворення АТФ


C.

Пригнічують окиснення


D.

Зменшують утворення теплаКаталог: data -> kafedra -> test6 -> укр -> медичний%20факультет -> 2%20курс%20нтн -> біол%20та%20біоорг%20хімія
медичний%20факультет -> 8 семестр, 4 курс мед
біол%20та%20біоорг%20хімія -> Модуль Загальні закономірності метаболізму
біол%20та%20біоорг%20хімія -> Модуль Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція
біол%20та%20біоорг%20хімія -> Крок Медична біохімія. Модуль 2
2%20курс%20нтн -> Ситуаційні завдання з медицини надзвичайних ситуацій
2%20курс%20нтн -> Судини та нерви тулубу та кінцівок (2к-мед. Тестові питання)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка