Модуль Травматологія Текстові тестові завданняСторінка3/3
Дата конвертації19.02.2021
Розмір2.24 Mb.
1   2   3
Тести до малюнків.

 1. Вкажіть можливу комбінацію місць накладання скелетного витягу, зображених на Pиc.Fig.1

  1. *1, 2

  2. 2, 6

  3. 3, 2

  4. 5, 8

  5. 6, 1

 2. Показом до застосування методу фіксації, показаного на Pиc.Fig.7 є:

  1. Похилий вік пацієнта

  2. Простий перелом

  3. Остеопоротична кістка

  4. Молодий вік пацієнта

  5. *Тимчасова фіксація при політравмі

 3. Клінічним симптомом перелому, показаного на Pиc.Fig.10 є:

  1. Деформація

  2. Вкорочення надпліччя

  3. Порушення функції плечового суглоба

  4. Біль

  5. *Все вказано можливе

 4. Показом до методу остеосинтезу, зображеного на Pиc.Fig.11 є:

  1. Простий перелом

  2. Не стабільний перлом

  3. Стабільний перелом

  4. *Правильно B, E

  5. Ускладнений перлом

 5. Після вивиху, зображеного на Pиc.Fig.13, стегно зміщується:

  1. *Вгору

  2. Вниз

  3. Вперед

  4. Назад

  5. Всі варіанти можливі

 6. Деформація, представлена на Pиc.Fig.14 може виникнути при:

  1. Переломі діафізу плечової кістки

  2. *Надвиростковому переломі

  3. Переломі хірургічної шийки

  4. Переломі латерального виростка

  5. Переломі медіального виростка

 7. Який тип перелому представлено на Pиc.Fig.16:

  1. Перелом голівки

  2. Привідний перелом

  3. *Відвідний перелом

  4. Імпресійний перелом

  5. Всі відповіді не правильні

 8. Які рухи в плечовому суглобі будуть обмежені при переломі, зображеному на Pиc.Fig.17

  1. Зовнішня ротація

  2. Внутрішня ротація

  3. Згинання

  4. Розгигнання

  5. *Відведення

 9. Яке лікування є оптимальним при переломі, зображеному на Pиc.Fig.21

  1. Скелетний витяг

  2. Закрита репозиція і зовнішня фіксація

  3. *Відкрита репозиція і внутрішня фіксація

  4. Гіпсова пов?язка

  5. Відкрита репозиція і зовнішня фіксація

 10. Яке лікування є правильним при переломі, зображеному на Pиc.Fig. 23

  1. Закрита репозиція і зовнішня фіксація

  2. Відкрита репозиція і зовнішня фіксація

  3. *Відкрита репозиція і внутрішня фіксація

  4. Закрита репозиція і гіпсова пов?язка

  5. Відкрита репозиція і гіпсова пов?язка

 11. Який тип деформації може бути встановлений при переломі, зображеному на Pиc.fig.35

  1. *Вальгусний

  2. Варусний

  3. Рекурвація

  4. Антекурвація

  5. Деформація не виникає

 12. Який вид активних рухів обмежений при травмі, зображеній на Pиc.fig.37

  1. *Розгинання

  2. Згинання

  3. Відведення

  4. Приведення

  5. Активні рухи не порушені

 13. Яке ускладнення можливе при переломах, зображених на Pиc.fig.40

  1. Компартмент-синдром

  2. Незрощення

  3. Неправильне зрощення

  4. Жирова емболія

  5. *Кожен варіант можливий

 14. В якій позиції повинна знаходитись верхня кінцівка після репозиції перелому, зображеного на Pиc.fig. 16:

  1. Відведення

  2. *Приведення

  3. Згинання в плечовому суглобі

  4. Розгинання в плечовому суглобі

  5. Ротації в плече ому сглобі

 15. В якій позиції повинна знаходитись верхня кінцівка після репозиції перелому, зображеного на Pиc.fig. 17:

  1. Приведення

  2. *Відведення

  3. Згинання плечовому суглобі

  4. Розгинання в плечовому суглобі

  5. Зовнішньої ротації в плечовому суглобі

 16. Яка мінімальна тривалість іммобілізації при переломі, зображеному на Pиc.fig. 18?

  1. 2 тижні

  2. 4 тижні

  3. 6 тижнів

  4. *8 тижнів

  5. 10 тижнів

 17. Який доступ застосовується при остеосинтезі перелому, зображеному на Рис.fig. 19:

  1. *Задній

  2. Медіальний

  3. Латеральний

  4. Передній

  5. Комбінований

 18. Медіальний виросток плечової кістки на Рис.fig. 22 позначено буквою:

  1. F

  2. *C

  3. D

  4. E

  5. G

 19. Головчасте підвищення плечової кістки на Рис.fig. 22 позначено буквою:

  1. F

  2. C

  3. D

  4. *E

  5. G

 20. Показом до застосування остеосинтезу, показаного на Pиc.Fig.4 є:

  1. Перелом голівки стегна

  2. Підвертельні переломи

  3. Черезвертельні переломи

  4. Трансцервікальний перелом

  5. *Правильно B, C

 21. ?При переломах вертлюгової ділянки скелетний витяг накладають за такий кістковий орієнтир Рис.fig.1

  1. 1

  2. 2

  3. *3

  4. 5

  5. 6

 22. При переломах плечової кістки скелетний витяг накладають за такий кістковий орієнтир Рис.fig.2

  1. *1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. жоден з варіантів невірний

 23. При переломах кісток гомілки скелетний витяг накладають за такий кістковий орієнтир Рис.fig.3

  1. 10

  2. *2

  3. 3

  4. 4

  5. 8

 24. Вкажіть вид фіксатора, який зображений на Рис.fig.4

  1. Інтрамедулярний стержень

  2. Інтрамедулярний блокуючий стержень

  3. *Інтрамедулярний блокуючий стержень для проксимального відділу стегна

  4. Апарат Ілізарова

  5. Стержньовий апарат

 25. Вкажіть вид фіксатора, який зображений на Рис.fig.5

  1. Інтрамедулярний стержень

  2. *Інтрамедулярний блокуючий стержень

  3. Інтрамедулярний блокуючий стержень для проксимального відділу стегна

  4. Апарат Ілізарова

  5. Стержньовий апарат

 26. Вкажіть вид фіксатора, який зображений на Рис.fig.6

  1. *Інтрамедулярний стержень

  2. Інтрамедулярний блокуючий стержень

  3. Інтрамедулярний блокуючий стержень для проксимального відділу стегна

  4. Апарат Ілізарова

  5. Стержньовий апарат

 27. Вкажіть вид фіксатора, який зображений на Рис.fig.7

  1. Інтрамедулярний стержень

  2. Інтрамедулярний блокуючий стержень

  3. Апарат Гофмана

  4. Апарат Ілізарова

  5. *Одноплощинний стержньовий апарат

 28. Вкажіть вид фіксатора, який зображений на Рис.fig.8

  1. Інтрамедулярний стержень

  2. Інтрамедулярний блокуючий стержень

  3. *Апарат Гофмана

  4. Апарат Ілізарова

  5. Одноплощинний стержньовий апарат

 29. Вкажіть вид фіксатора, який зображений на Рис.fig.9

  1. Інтрамедулярний стержень

  2. Інтрамедулярний блокуючий стержень

  3. Апарат Гофмана

  4. *Апарат Ілізарова

  5. Одноплощинний стержньовий апарат

 30. Оберіть вид лікування при травмі, яка зображена на Рис.fig.10

  1. Іммобілізація торако-брахіальною пов’язкою

  2. Іммобілізація 8-подібною пов’язкою

  3. Закрите накладання стержньового апарату

  4. *Відкрита репозиція, металоостеосинтез

  5. Любий варіант правильний

 31. Який вид остеосинтезу зображений на Рис.fig.11

  1. *Екстрамедулярний остеосинтез ключиці

  2. Інтрамедулярний остеосинтез ключиці

  3. Екстрамедулярний остеосинтез ІІ ребра

  4. Інтрамедулярний остеосинтез плеча

  5. Зовнішній остеосинтез ІІ ребра

 32. Який вид остеосинтезу зображений на Рис.fig.12

  1. Екстрамедулярний остеосинтез ключиці

  2. Інтрамедулярний антеградний остеосинтез ключиці

  3. Екстрамедулярний остеосинтез ІІ ребра

  4. *Інтрамедулярний ретроградний остеосинтез ключиці

  5. Зовнішній остеосинтез ІІ ребра

 33. Який орієнтир зображений на Рис.fig.13

  1. *Лінія Розера - Нелатона

  2. Лінія Маркса

  3. Трикутник Гютера в нормі

  4. Трикутник Гютера при преломі надвиростка плеча

  5. Вісь нижньої кінцівки

 34. Який орієнтир зображений на Рис.fig.14

  1. Лінія Розера - Нелатона

  2. *Лінія Маркса

  3. Трикутник Гютера в нормі

  4. Трикутник Гютера при преломі надвиростка плеча

  5. Вісь нижньої кінцівки

 35. Який орієнтир зображений на Рис.fig.15

  1. Лінія Розера - Нелатона

  2. Лінія Маркса

  3. Трикутник Гютера в нормі

  4. *Трикутник Гютера при переломі надвиростка плеча

  5. Вісь нижньої кінцівки

 36. В якому з варіантів зображений радіарний розрив меніска на Рис.fig.31

  1. а

  2. б

  3. в  4. Жоден з варіантів неправильний

 37. В якому з варіантів зображений розрив меніска по типу «ручки лійки»на Рис.fig.31

  1. а  2. в

  3. г

  4. Жоден з варіантів неправильний

 38. В якому з варіантів не показаний остеосинтез гвинтом на Рис.fig.32

  1. *1

  2. 2

  3. 4

  4. 5

  5. Жоден з варіантів неправильний

 39. Відновлення яких орієнтирів досягають за допомогою остеосинтезу пластиною на Рис.fig.33

  1. Кута Белера

  2. Кута Гіссана

  3. *Кута Белера та Гіссана

  4. Поперечного склепіння

  5. Жоден з варіантів неправильний

 40. Який вид лікування уламкового перелому п’яти зображений на Рис.fig.34

  1. Екстрамедулярний остеосинтез

  2. Накладання скелетного витягу

  3. *Накладання скелетного витягу за Капланом

  4. Накладання шпицьового апарату зовнішньої фіксації

  5. Накладання стержньового апарату зовнішньої фіксації

 41. Який вид лікування показаний при переломі зовнішнього виростка великогомілкової кістки зображеного на Рис.fig.35

  1. *Відкрита репозиція, ревізія латерального меніска, металоостеосинтез

  2. Відкрита репозиція, ревізія латерального меніска, кісткова пластика,и металоостеосинтез

  3. Закрита репозиція, зовнішня фіксація

  4. Лікування на системі скелетного витягу

  5. Можливий любий варіант

 42. Який вид лікування показаний при переломі зовнішнього виростка великогомілкової кістки зображеного на Рис.fig.36

  1. Відкрита репозиція, ревізія латерального меніска, металоостеосинтез

  2. *Відкрита репозиція, ревізія латерального меніска, кісткова пластика, металоостеосинтез

  3. Закрита репозиція, зовнішня фіксація

  4. Лікування на системі скелетного витягу

  5. Можливий любий варіант

 43. Який вид лікування показаний при переломі наколінника зображеного на Рис.fig.37

  1. *Відкрита репозиція, металоостеосинтез за Вебером

  2. Відкрита репозиція, ревізія менісків, кісткова пластика

  3. Закрита репозиція, зовнішня фіксація

  4. Лікування на системі скелетного витягу

  5. Можливий любий варіант

 44. Яка структура колінного суглобу ушкоджена на Рис.fig.38

  1. *Розгинальний апарат

  2. Згинальний апарат

  3. Передня хрестоподібна зв’язка

  4. Передня хрестоподібна зв’язка

  5. Можливий любий варіант

 45. Який вид лікування показаний при переломі зображеному на Рис.fig.39

  1. Відкрита репозиція, металоостеосинтез за Вебером

  2. *Відкрита репозиція, кісткова пластика, стабільний металоостеосинтез

  3. Закрита репозиція, зовнішня фіксація

  4. Лікування на системі скелетного витягу

  5. Можливий любий варіант

 46. Який вид лікування показаний при переломах зображених на Рис.fig.40

  1. Відкрита репозиція, металоостеосинтез пластиною з гвинтами

  2. *Інтрамедулярний блокуючий остеосинтез

  3. Закрита репозиція, зовнішня фіксація

  4. Лікування на системі скелетного витягу

  5. Можливий любий варіант

 47. В якому з варіантів зображений розрив крижово-клубового з’єднання на Рис.fig.41

  1. А

  2. В

  3. С

  4. D 48. Який вид ушкодження зображений на Рис.fig.42

  1. Розрив крижово-клубового з’еднання

  2. Перелом Нідерля

  3. *Перелом Мальгеня

  4. Перелом типу «метелика»

  5. Перелом лонної та сідничної кісток

 49. Яка класифікація переломів шийки стегна зображена на Рис.fig.43

  1. *За Паулсом

  2. За Гарденом

  3. За Капланом

  4. За АО

  5. За Вебером

 50. Який вид остеосинтезу показаний при переломi A1 на Рис.fig.44

  1. 3 спонгіозними гвинтами

  2. Інтрамедулярним стержнем

  3. *DHS

  4. DCS

  5. Можливий любий варіант

 51. Який вид лікування показаний при переломах зображених на Рис.fig.45

  1. Остеосинтез 3 спонгіозними гвинтами

  2. *Ендопротезування

  3. Остеосинтез DHS

  4. Остеосинтез DCS

  5. Можливий любий варіант

 52. Який вид лікування показаний при переломі зображеному на Рис.fig.46

  1. Остеосинтез латеральної кісточки

  2. Остеосинтез медіальної та латеральної кісточок, тібіо-фібулярне блокування

  3. Остеосинтез медіальної та латеральної кісточок

  4. *Остеосинтез медіальної, латеральної кісточок та заднього краю великогомілкової кістки

  5. Остеосинтез медіальної, латеральної кісточок, заднього краю великогомілкової кістки, тібіо-фібулярне блокування

 53. Який вид лікування показаний при переломі зображеному на Рис.fig.47

  1. Остеосинтез малогомілкової кістки

  2. *Остеосинтез медіальної кісточки (пластика дельтоподібної зв’язки), малогомілкової кістки, тібіо-фібулярне блокування

  3. Остеосинтез медіальної кісточки (пластика дельтоподібної зв’язки), малогомілкової кістки

  4. Остеосинтез медіальної кісточки (пластика дельтоподібної зв’язки), малогомілкової кістки та заднього краю великогомілкової кістки

  5. Остеосинтез медіальної кісточки (пластика дельтоподібної зв’язки), малогомілкової кістки, заднього краю великогомілкової кістки, тібіо-фібулярне блокування

 54. Який вид остеосинтезу показаний при переломі зображеному на Рис.fig.48

  1. 2-3 гвинтами

  2. Інтрамедулярним стержнем

  3. DHS

  4. *DCS

  5. Можливий любий варіант

 55. Який вид остеосинтезу показаний при переломі зображеному на Рис.fig.49

  1. *2-3 гвинтами

  2. Інтрамедулярним стержнем

  3. DHS

  4. DCS

  5. Можливий любий варіант

 56. Який вид фіксатора зображений на Рис.fig.50

  1. Інтрамедулярний блокуючий остеосинтез

  2. *Система LISS

  3. DHS

  4. DCS

  5. Апарат зовнішньої фіксації

 57. Який вид фіксатора зображений на Рис.fig.51

  1. Інтрамедулярний блокуючий остеосинтез

  2. Система LISS

  3. *DHS

  4. DCS

  5. Апарат зовнішньої фіксації

 58. Який вид фіксатора зображений на Рис.fig.52

  1. Інтрамедулярний блокуючий остеосинтез

  2. Система LISS

  3. DHS

  4. *DCS

  5. Апарат зовнішньої фіксації

 59. Враховуючи характер перелому зображеного на Рис.fig.16 ризик пошкодження судинно-нервового пучка збільшиться при:

  1. *Відведенні верхньої кінцівки

  2. Приведенні верхньої кінцівки

  3. Згинанні в плечовому суглобі

  4. Розгинанні в плечовому суглобі

  5. Ротації в плечовому суглобі

 60. Для профілактики пошкодження судинно-нервового пучка при переломі, зображеного на Рис.fig. 16 верхню кінцівку необхідно зафіксувати у положенні:

  1. Відведення

  2. Згинання в плечовому суглобі

  3. *Приведення

  4. Розгинання в плечовому суглобі

  5. Зовнішньої ротації в плечовому суглобі

 61. При переломі, зображеному на Рис.fig. 17 найбільше обмежується:

  1. Приведення

  2. Згинання в плечовому суглобі

  3. *Відведення

  4. Розгинання в плечовому суглобі

  5. Ротаційні рухи в плечовому суглобі

 62. На Рис.fig. 17 зображено:

  1. Перелом малого горбика

  2. *Перелом великого горбика

  3. Перелом хірургічної шийки

  4. Перелом анатомічної шийки

  5. Перелом головки

 63. На Рис.fig. 18 зображено перелом:

  1. Півмісяцевої кістки

  2. *Човникоподібної кістки

  3. Трьохгранної кістки

  4. Кістки-трапеції

  5. Трапецевидної кістки

 64. При переломі зображеному на Рис.fig. 18 показано лікування:

  1. Оперативне – МОС

  2. *Консервативне з фіксацією першого пальця у положенні відведення

  3. Консервативне з фіксацією першого пальця у положенні приведення

  4. Ендопротезування

  5. Скелетний витяг за перший палець

 65. Найбільш оптимальним методом лікування перелому, зображеного на Рис.fig. 19 є:

  1. Закрита репозиція і фіксація гіпсовою пов’язкою

  2. Скелетний витяг

  3. Накладання АЗФ

  4. Закрита репозиція і фіксація на клинподушці

  5. *Відкрита репозиція. МОС.

 66. При зміщенні уламків, зображених на Рис.fig. 19 найбільш вірогідним може бути пошкодження:

  1. Аксилярної артерії

  2. Плечової артерії

  3. *Ліктьової артерії

  4. Променевої артерії

  5. Судинно-нервовий пучок не травмується

 67. Найбільш оптимальним методом лікування перелому, зображеного на Рис.fig. 20 є:

  1. Іммобілізація в положенні згинання 90 0 в ліктьовому суглобі

  2. Іммобілізація в положенні розгинання 180 0 в ліктьовому суглобі

  3. Іммобілізація в положенні розгинання 130 0 в ліктьовому суглобі

  4. Закрита репозиція. МОС.

  5. *Відкрита репозиція. МОС.

 68. Зміщення уламку при переломі, зображеному на Рис.fig. 20 відбувається за рахунок скорочення:

  1. m. biceps brachii

  2. *m. triceps

  3. m. brachioradialis

  4. m. flexor carpi ulnaris

  5. m. brachialis

 69. Після закритої репозиції та іммобілізації гіпсовою пов’язкою відбулось зміщення уламків при переломі, зображеного на Рис.fig. 21. Яка оптимальна подальша тактика лікування?

  1. Повторна спроба закритої репозиції і фіксація АЗФ

  2. Повторна спроба закритої репозиції і фіксація гіпсовою пов’язкою

  3. Накладання скелетного витягу

  4. *Відкрита репозиція. МОС.

  5. Повторна спроба закритої репозиції і фіксація спицями.

 70. Блок плечової кістки на Рис.fig. 22 позначено буквою:

  1. F

  2. C

  3. *D

  4. E

  5. G

 71. Найбільш оптимальним методом лікування перелому, зображеного на Рис.fig. 23 є:

  1. Відкрита репозиція. МОС тильною пластиною.

  2. Закрита репозиція. Фіксація кисті у положенні долонного згинання.

  3. Закрита репозиція. Фіксація кисті у положенні тильного згинання.

  4. Закрита репозиція. Фіксація кисті у нейтральному положенні.

  5. *Відкрита репозиція. МОС долонною пластиною.

 72. При переломі, зображеному на Рис.fig. 23 уламок має тенденцію до зміщення:

  1. В тильну сторону

  2. *В долонну сторону

  3. По осі кінцівки

  4. Назовні

  5. До середини

 73. Найбільш оптимальним методом лікування перелому, зображеного на Рис.fig. 24 є:

  1. Закрита репозиція. Фіксація кисті у положенні долонного згинання.

  2. Закрита репозиція. Фіксація кисті у положенні тильного згинання.

  3. Закрита репозиція. Фіксація кисті у нейтральному положенні.

  4. *Закрита репозиція. МОС АЗФ.

  5. Відкрита репозиція. МОС долонною пластиною.

 74. Найбільш оптимальним методом лікування перелому, зображеного на Рис.fig. 25 є:

  1. Закрита репозиція. Фіксація передпліччя у положенні супінації.

  2. Закрита репозиція. Фіксація передпліччя у положенні пронації.

  3. Закрита репозиція. Фіксація передпліччя у нейтральному положенні.

  4. Закрита репозиція. МОС АЗФ.

  5. *Відкрита репозиція. МОС.

 75. Найбільш оптимальним методом лікування пошкодження у людей похилого віку, зображеного на Рис.fig. 26 є:

  1. Скелетний витяг

  2. Закрита репозиція. Іммобілізація на привідній шині.

  3. Закрита репозиція. Іммобілізація на відвідній шині.

  4. Відкрита репозиція. МОС.

  5. *Ендопротезування

 76. Ускладненням пошкодження, зображеного на Рис.fig. 26 є:

  1. Асептичний некроз голівки плечової кістки

  2. Забій плечового сплетення

  3. Пошкодження аксилярної артерії

  4. Різке обмеження рухів у плечовому суглобі

  5. *Все вище вказане

 77. Після стабільно-функціонального остеосинтезу, зображеного на Рис.fig. 27, пасивні рухи в ліктьовому суглобі та суглобах передпліччя можливі:

  1. На 1-й місяць після операції

  2. Після консолідації перелому

  3. На 2-й місяць після операції

  4. *Після загоєння п/о рани

  5. Після видалення фіксаторів

 78. Після стабільно-функціонального остеосинтезу, зображеного на Рис.fig. 27, фіксатори видаляються через:

  1. Два місяці

  2. Три місяці

  3. Вісім місяців

  4. Чотири місяці

  5. *Необов’язково

 79. На Рис.fig. 28 зображено:

  1. Перелом ліктьового відростка, перелом променевої кістки

  2. Перелом ліктьового відростка, перелом голівки променевої кістки

  3. *Перелом ліктьового відростка, перелом голівки променевої кістки, перелом вінцевого паростка

  4. Перелом ліктьового відростка, перелом шийки променевої кістки, перелом вінцевого паростка

  5. Перелом ліктьової кістки, перелом шийки променевої кістки, перелом вінцевого паростка

 80. 80.Вкажіть можливі поєднані пошкодження при переломі променевої кістки, зображеного на Рис.fig. 29:

  1. Вивих у радіоульнарному зчленуванні

  2. Перелом шийки ліктьової кістки

  3. Перелом головки ліктьової кістки

  4. Багатоуламковий перелом шийки ліктьової кістки

  5. *Всі вище вказані

 81. Вкажіть можливі поєднані пошкодження при переломі променевої кістки, зображеного на Рис.fig. 30:

  1. Перелом шолиподібного паростка

  2. Простий перелом шийки ліктьової кістки

  3. Багато уламковий перелом шийки ліктьової кістки

  4. Перелом голівки ліктьової кістки. Перелом ліктьової кістки проксимальніше шийки

  5. *Все вище вказане


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка