Модуль Основний Текстові тестові завдання Виберіть поняття, яке відповідає визначенню to interchangeСторінка6/12
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
initial.

  1. вторинний

  2. первинний

  3. кінцевий

  4. третинний

  5. *початковий

 • Заповніть пропуск відповідною формoю допоміжного дієслова … they received good marks today?

   1. will have

   2. having

   3. has

   4. had

   5. *have

 • Виберіть форму Past Participle дієслова to speak.

   1. speak

   2. spoke

   3. speaked

   4. speaking

   5. *spoken

 • Виберіть правильний варіант написання слова оглядати.

   1. to examaine

   2. to examene

   3. to exemine

   4. to examin

   5. *to examine

 • Виберіть правильну форму дієслова to learn у формі Past Participle.

   1. learn

   2. learning

   3. have learnt

   4. had learnt

   5. *learnt

 • Виберіть правильну форму дієслова The students had … three Anatomy books by the end of the year.

   1. readed

   2. reading

   3. red

   4. to read

   5. *read

 • Заповніть пропуск відповідною формoю дієслова to have The teacher will … corrected our dictations by the next lesson.

   1. has

   2. had

   3. having

   4. will have

   5. *have

 • Виберіть форму Past Indefinite дієслова to give.

   1. have given

   2. gived

   3. given

   4. give

   5. *gave

 • Виберіть відповідну форму дієслова I have often … him tell the tale.

   1. hear

   2. heared

   3. hearing

   4. have heard

   5. *heard

 • Виберіть слово, яке найкраще доповнює зміст речення … are the only veins that carry oxygenated blood.

   1. pulmonary arteries

   2. pulmonary aorta

   3. pulmonary capillaries

   4. vena cava

   5. *pulmonary veins

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню … is the movement of blood to all parts of the body except the lungs and then back to the heart.

   1. pulmonary circulation

   2. heart circulation

   3. pumping circulation

   4. circulation

   5. *systemic circulation

 • Виберіть правильне допоміжне дієслово Next year they ….have been married for 15 years.

   1. shall

   2. would

   3. should

   4. will be

   5. *will

 • Виберіть правильний варіант розділового запитання She will have gone to work by that time, ..… she?

   1. isn’t

   2. doesn’t

   3. hasn’t

   4. shan’t

   5. *won’t

 • Виберіть правильне допоміжне дієслово Why … the doctor have examined the patient by 6 o’clock?

   1. shall

   2. should

   3. is

   4. would

   5. *will

 • Виберіть правильний варіант питального займенника до виділених курсивом слів Next year they will have been married for 25 years.

   1. why

   2. who

   3. where

   4. when

   5. *how long

 • Виберіть правильний варіант заперечення He … have left work at hospital by next year.

   1. shan’t

   2. hasn’t

   3. don’t

   4. doesn’t

   5. *won’t

 • Виберіть правильну часову форму дієслова The lessonby then.

   1. finished

   2. finishes

   3. is finishing

   4. will have been finishing

   5. *will have been finished

 • Виберіть слово, яке найкраще доповнює зміст речення The … portal circulation involves only capillaries and veins.

   1. renal

   2. aortic

   3. systemic

   4. structural

   5. *hepatic

 • Виберіть еквівалент слова to relieve.

   1. звільняти

   2. вивільняти

   3. зменшувати

   4. збільшувати

   5. *полегшувати

 • Виберіть слово, яке найкраще доповнює зміст речення Pulmonary circulation is the movement of … from the heart to the lungs and back to the heart.

   1. oxygen

   2. hydrogen

   3. carbon dioxide

   4. haemoglobin

   5. *blood

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню .… is the subsystem of systemic circulation that supplies blood to the heart itself.

   1. pulmonary circulation

   2. systemic circulation

   3. hepatic circulation

   4. circulation

   5. *coronary circulation

 • Виберіть правильний варіант перекладу лексичного словосполучення coronary nodule.

   1. коронарна система

   2. коронарна пазуха

   3. коронарно-синусоїдний

   4. коронарний

   5. *коронарний вузол

 • Виберіть еквівалент лексичного терміну тромб.

   1. lobe

   2. particle

   3. layer

   4. part

   5. *clot

 • Перекладіть словосполучення каркас тіла, який підтримує внутрішні органи.

   1. frameworkk of the body-supported internal organs

   2. framework of the body furnished internal organs

   3. framework of the supported internal organs in the body

   4. framework of the body, furnishing internal organs

   5. *framework of the body, supporting internal organs

 • Побудуйте розділове запитання They won’t have performed an operation by then, ….they?

   1. isn’t

   2. doesn’t

   3. hasn’t

   4. shan’t

   5. *will

 • Побудуйте заперечення I … borrow this book from her tomorrow.

   1. won’t have

   2. won’t be

   3. will

   4. shall be

   5. *won’t

 • Визеачіть час наступного речення Next week I’ll swim in the sea.

   1. Present Perfect

   2. Future Perfect

   3. Future Continuous

   4. Future Perfect Continuous

   5. *Future Simple

 • Завершіть речення, обравши відповідну часову форму дієслова The instructor … test-papers at that time.

   1. will check

   2. will have checked

   3. will have been checking

   4. will be

   5. *will be checking

 • Заповніть пропуски, обравши відповідну часову форму дієслова He said that we … solved the problem.

   1. has

   2. have

   3. will have

   4. having

   5. *had

 • Заповніть пропуски, обравши відповідну часову форму дієслова She had … her mark by the end of the class.

   1. receive

   2. receives

   3. receiving

   4. have received

   5. *received

 • Виберіть відповідний варіант з поданих питальних слів до виділеного курсивом члена речення I will be a student next year.

   1. when

   2. where

   3. how many

   4. what

   5. *who

 • Виберіть правильний варіант допоміжного дієслова і заперечної частки I had written my control paper by 2 o’clock, … I?

   1. will not

   2. is not

   3. have not

   4. has not

   5. *had not

 • Заповніть пропуск відповідною формoю допоміжного дієслова He … have filled the cavity of this tooth by the next week.

   1. has

   2. having

   3. will have

   4. had

   5. *will

 • Виберіть форму Past Participle дієслова to be.

   1. am

   2. had

   3. was

   4. were

   5. *been

 • Виберіть правильний варіант написання слова постійний.

   1. peamanent

   2. permenent

   3. pemanent

   4. permanend

   5. *permanent

 • Виберіть правильну форму дієслова to choose у формі Past Participle.

   1. chose

   2. choosing

   3. chosed

   4. choosed

   5. *chosen

 • Заповніть пропуски, обравши відповідну часову форму дієслова Sam said that he had ….her at the dentistry.

   1. meet

   2. meeting

   3. meeted

   4. have met

   5. *met

 • Заповніть пропуски відповідною формою допоміжного дієслова John … studied Anatomy before he entered the university.

   1. was

   2. has

   3. have

   4. having

   5. *had

 • Виберіть форму Present Participle дієслова to come.

   1. come

   2. *coming

   3. have come

   4. have came

   5. came

 • Заповніть пропуски відповідною формою допоміжного дієслова A dentist hasn’t … the filling yet.

   1. maked

   2. have made

   3. make

   4. making

   5. *made

 • Завершіть речення, обравши відповідну часову форму дієслова Yesterday the students … the film which they had seen some days before.

   1. discuss

   2. discussing

   3. has discussed

   4. have discussed

   5. *discussed

 • Завершіть речення, обравши відповідну часову форму дієслова I will have … a break before they come back home.

   1. has

   2. have

   3. having

   4. been

   5. *had

 • Виберіть відповідний варіант з поданих питальних слів до виділених курсивом членів речення A dentist will fill the cavity tomorrow.

   1. where

   2. how many

   3. who

   4. *what

   5. when

 • Виберіть правильний варіант допоміжного дієслова і заперечної частки He finished University, … he?

   1. does not

   2. did

   3. had not

   4. has not

   5. *did not

 • Виберіть відповідний суфікс для утворення прикметника від дієслова to penetrate.

   1. -able

   2. -ful

   3. -ic

   4. -al

   5. *-ive

 • Виберіть антонім слова nutrients.

   1. fuel

   2. supplies

   3. nourishment

   4. nourishing

   5. *wastes

 • Виберіть слово, яке найкраще доповнює зміст речення … from the blood move into the liver tissue where they are stored.

   1. wastes

   2. ingredients

   3. corpuscles

   4. particles

   5. *nutrients

 • Виберіть слово, яке найкраще доповнює зміст речення The renal veins join the …vena cava.

   1. local

   2. posterior

   3. superior

   4. anterior

   5. *inferior

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню … is the subsystem of systemic circulation that moves blood through the kidneys and back to the heart.

   1. circulation

   2. pulmonary circulation

   3. systemic circulation

   4. hepatic circulation

   5. *renal circulation

 • Виберіть еквівалент слова зменшений.

   1. increased

   2. failed

   3. reduction

   4. reducing

   5. *decreased

 • Виберіть правильне допоміжне дієслово I said that I … treat your infected tooth tomorrow.

   1. do

   2. will

   3. should

   4. have

   5. *would

 • Виберіть правильний варіант розділового запитання We won’t have prepared this report by the 5th of December, … we?

   1. isn’t

   2. doesn’t

   3. won’t

   4. shall

   5. *will

 • Виберіть слово, яке найкраще доповнює зміст речення The two primary subsystems of circulation are … circulation and systemic circulation.

   1. venule

   2. aorta

   3. artery

   4. capillary

   5. *pulmonary

 • Доповніть речення, обравши правильну відповідь … is the movement of blood from the heart to the lungs and back to the heart.

   1. systemic circulation

   2. renal circulation

   3. aortic circulation

   4. circulation

   5. *pulmonary circulation

 • Виберіть еквівалент слова сечівник.

   1. ureter

   2. uterus

   3. urea

   4. uric duct

   5. *urethra

 • Виберіть еквівалент слова проникнення.

   1. interaction

   2. introduction

   3. withdrawal

   4. fulfilment

   5. *penetration

 • Виберіть правильне допоміжне дієслово He … have discussed the report by 4 o’clock.

   1. should

   2. would

   3. are going to

   4. will be

   5. *will

 • Виберіть відповідне питальне слово до виділених курсивом членів речення They will have issued a new book by the first of September.

   1. why

   2. who

   3. where

   4. *when

   5. what

 • Заповніть пропуск відповідною формoю дієслова Sick persons usually … a sick-leave.

   1. receives

   2. will receive

   3. received

   4. had received

   5. *receive

 • Виберіть форму дієслова He … to the local hospital some days ago.

   1. goes

   2. go

   3. will go

   4. gone

   5. *went

 • Виберіть відповідне питальне слово виділеного курсивом слова у реченні A   physician will examine him there.

   1. when

   2. who

   3. how many

   4. what

   5. *where

 • Виберіть правильний варіант допоміжного дієслова і заперечної частки He will be an intern in two years, … he?

   1. would not

   2. will

   3. will not be

   4. would

   5. *will not

 • Заповніть пропуск відповідною формoю допоміжного дієслова … she a doctor or a dentist?

   1. am

   2. are

   3. was

   4. were

   5. *is

 • Виберіть форму Past Indefinite to treat.

   1. treates

   2. treats

   3. had treated

   4. treating

   5. *treated

 • Виберіть відповідну форму дієслова Diseases of the teeth and oral cavity ….very frequently.

   1. occurs

   2. will occur

   3. occurred

   4. have been occurred

   5. *occur

 • Виберіть правильну форму дієслова to be у ІІІ особі однини.

   1. were

   2. was

   3. am

   4. are

   5. *is

 • Заповніть пропуск відповідною формoю дієслова to be Preventive dentistry … a large component of dental health service now.

   1. was

   2. am

   3. are

   4. was

   5. *is

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню any of the various large unpigmented cells in the blood of vertebrates.

   1. leucocytosis

   2. leucoma

   3. leucotomy

   4. leucoplast

   5. *leucocyte

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню in small measure or degree.

   1. markedly

   2. significantly

   3. considerably

   4. notably

   5. *slightly

 • Виберіть відповідну форму дієслова Dentists …new methods of dental treatment at the stomatological polyclinic.

   1. involves

   2. involved

   3. will involve

   4. have involved

   5. *involve

 • Заповніть пропуск відповідною формoю дієслова The dentist …the patients at dental surgeries.

   1. treat

   2. treated

   3. will treat

   4. has treated

   5. *treats

 • Виберіть відповідну форму дієслова He … to the dental clinic tomorrow.

   1. goes

   2. go

   3. went

   4. will

   5. *will go

 • Виберіть відповідний варіант з поданих питальних слів до виділеного курсивом члена речення Hygiene is very important in the work of a dentist.

   1. where

   2. which

   3. why

   4. who

   5. *what

 • Виберіть правильний варіант допоміжного дієслова і заперечної частки Dental treatment is a very painful procedure, … it?

   1. are not

   2. will not

   3. was not

   4. is

   5. *is not

 • Заповніть пропуск відповідною формoю допоміжного дієслова … a stomatological polyclinic well-planned or uncomfortable?

   1. has

   2. will

   3. was

   4. are

   5. *is

 • Виберіть форму Past Indefinite to understand.

   1. had understanded

   2. understanded

   3. understand

   4. understands

   5. *understood

 • Bиберіть відповідну форму дієслова All teeth ….developing inside the jaw.

   1. finish

   2. is

   3. will start

   4. starts

   5. *start

 • Виберіть правильну форму дієслова to have у ІІІ особі однини.

   1. have

   2. having

   3. had

   4. will have

   5. *has

 • Завершіть речення, обравши відповідну форму допоміжного дієслова The doctor … examining the patient now.

   1. were

   2. was

   3. am

   4. are

   5. *is

 • Виберіть еквівалент слова матка.

   1. urethra

   2. ureter

   3. uric duct

   4. urea

   5. *uterus

 • Виберіть форму Present Participle дієслова to speak.

   1. *speaking

   2. speak

   3. speaks

   4. spoken

   5. spoke

 • Виберіть відповідну форму дієслова The work of the dentist … of preventive treatment of dental disease.

   1. would consist

   2. will consist

   3. consisting

   4. consist

   5. *consists

 • Заповніть пропуск відповідною формoю дієслова She … me very few questions at the last English lesson.

   1. asking

   2. asks

   3. ask

   4. will ask

   5. *asked

 • Виберіть форму дієслова Private practice … in our country nowadays.

   1. exist

   2. existed

   3. will exist

   4. would exist

   5. *exists

 • Виберіть відповідний варіант з поданих питальних слів до виділеного курсивом члена речення The dentist is a very important figure in public health.

   1. why

   2. where

   3. when

   4. whose

   5. *which

 • Виберіть правильний варіант допоміжного дієслова і заперечної частки Any dentist is responsible only for teeth, … he?

   1. will not

   2. are not

   3. is

   4. are

   5. *is not

 • Виберіть правильну відповідь drugs… chemical substances used in medicine.

   1. is

   2. have

   3. to be

   4. be

   5. *are

 • Виберіть синонім слова supplemental.

   1. specific

   2. nutritional

   3. susceptible

   4. chemical

   5. *additional

 • Виберіть правильний переклад слова nutrition.

   1. лікування

   2. аптека

   3. лікарський засіб

   4. подразнення

   5. *живлення

 • Виберіть потрібний прийменник to break down food …storage.

   1. on

   2. with

   3. in

   4. under

   5. *for

 • Виберіть англомовний відповідник до слова сприйнятливість.

   1. moisture

   2. malabsorption

   3. potency

   4. breakdown

   5. *susceptibility

 • Виберіть слово, яке відповідає визначенню They are used to suppress coughing by reducing the irritation of the throat.

   1. Analgesics

   2. Tonics

   3. Purgative

   4. Expectorants

   5. *Cough mixtures

 • Виберіть синонім слова to assist.

   1. to fulfil

   2. to absorb

   3. to supplement

   4. to digest

   5. *to facilitate

 • Виберіть синонім слова purgative.

   1. Tonic

   2. Expectorant

   3. Analgesic

   4. Disinfectant

   5. *Laxative

 • Виберіть вірний варіант відповіді The chemical name is the … for the drug.

   1. Trade name

   2. Brand name

   3. Generic name

   4. Official name

   5. *Chemical formula

 • Виберіть потрібний прийменник to be rich … enzymes.

   1. on

   2. with

   3. to

   4. upon

   5. *in

 • Виберіть правильний прийменник Children and aged persons are more sensitive …drugs.

   1. with

   2. in

   3. on

   4. against

   5. *to

 • Виберіть правильну відповідь Application for skin and mucous membrane includes …..

   1. pills

   2. tablets

   3. cough mixtures

   4. purgatives

   5. *ointments

 • Виберіть правильну відповідь Drugs for children should preferably … in liquid form, and taste good.

   1. are

   2. is

   3. to be

   4. has

   5. *be

 • Виберіть еквівалент слова полегшувати.

   1. to cough

   2. to enforce

   3. to rub

   4. to treat

   5. *to alleviate

 • Виберіть правильний переклад taste.

   1. Слиз

   2. Нюх

   3. Біль

   4. Дотик

   5. *Смак

 • Виберіть англомовний відповідник до слова повний упадок сил.

   1. spark

   2. tissue

   3. storage

   4. bloodstream

   5. *breakdown

 • Виберіть антонім слова to decrease.

   1. to effect

   2. to facilitate

   3. to fulfil

   4. to assist

   5. *to strengthen

 • Виберіть слово, яке відповідає визначенню There are drugs which are taken to strengthen the body.

   1. Expectorants

   2. Purgative

   3. Cough mixture

   4. Antiseptics

   5. *Tonics

 • Виберіть еквівалент леусичного терміну проносне.

   1. Expectorant

   2. Soothing

   3. Decongestant

   4. Application

   5. *Laxative

 • Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення malabsorption of nutrients.

   1. ефективне поглинання поживних речовин

   2. виділення поживних речовин

   3. нестача поживних речовин

   4. розкладати часточки їжі

   5. *порушення всмоктування поживних речовин

 • Виберіть вірний варіант відповіді There is only one … name for each drug.

   1. Trade

   2. Brand

   3. Prescription

   4. Medical

   5. *Generic

 • Виберіть правильний варіант написання слова волога.

   1. moisturre

   2. mocture

   3. maustere

   4. mosture

   5. *moisture

 • Виберіть правильний прийменник The drugs can be grouped according… the action they possess.

   1. with

   2. in

   3. on

   4. by

   5. *to

 • Завершіть речення, обравши правильну відповідь Application for skin and mucous membrane includes….

   1. syrups

   2. tablets

   3. cough mixtures

   4. expectorants

   5. *ointments

 • Виберіть правильну відповідь For children special syrups and fruit and berry juices… used.

   1. is

   2. be

   3. was

   4. to be

   5. *are

 • Виберіть слово, яке найкраще доповнює зміст речення Mucous membranes defend the body against pathogens that enter through the ….and nose.

   1. throat

   2. sputum

   3. larynx

   4. pharynx

   5. *mouth

 • Виберіть правильний переклад слова decongestant.

   1. засіб від нежитю

   2. засіб проти кашелю

   3. відхаркувальний засіб

   4. заспокійливий засіб

   5. *засіб проти набряку

 • Виберіть слово, яке відповідає визначенню They kill bacteria by poisoning them directly either inside or outside the body.

   1. Expectorants

   2. Cough mixtures

   3. Laxative and purgative

   4. Tonics

   5. *Antiseptic and disinfectants

 • Виберіть еквівалент слова мазь.

   1. Lotion

   2. Mixture

   3. elixir

   4. Syrup

   5. *Ointment

 • Виберіть потрібний прийменник addicted … drugs.

   1. of

   2. in

   3. from

   4. about

   5. *to

 • Виберіть вірний варіант відповіді Drugs are grouped according to .....

   1. their side effects

   2. the manufacture process

   3. the prescription of a physician

   4. their name

   5. *their therapeutic action

 • Виберіть антонім слова weakness.

   1. disease

   2. illness

   3. supplementation

   4. tissue

   5. *potency

 • Виберіть правильний прийменник Children and aged persons are more sensitive …drugs.

   1. of

   2. in

   3. from

   4. about

   5. *to

 • Виберіть правильну відповідь A drug can have … different names.

   1. one

   2. two

   3. four

   4. six

   5. *three

 • Виберіть правильну відповідь The chemical name … the chemical formula of the drug.

   1. being

   2. are

   3. were

   4. be

   5. *is

 • Виберіть еквівалент слова нудота.

   1. sneezing

   2. vomiting

   3. dizziness

   4. fainting

   5. *nausea

 • Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення to fulfil the function.

   1. активізувати функціонування

   2. виявити порушення функцій

   3. передати повноваження

   4. не виконати обов’язки

   5. *виконати функцію

 • Виберіть правильний прийменник Drugs are administered ….four ways.

   1. on

   2. for

   3. with

   4. from

   5. *in

 • Виберіть визначення (дефініцію) слова to infect.

   1. to lose weight

   2. to suffer from pain

   3. to take drugs

   4. to say that something must stop, or not be used again

   5. *to give a disease to somebody

 • Виберіть вірний варіант відповіді Which is not the name of a drug?

   1. Generic

   2. Chemical

   3. Brand

   4. Official

   5. *Prescription

 • Виберіть антонім слова legal.

   1. imlegal

   2. irritable

   3. unlegal

   4. banned

   5. *illegal

 • Виберіть слово, яке відповідає визначенню They are drugs that soothe or relieve pain

   1. Tonics

   2. Cough mixtures

   3. Expectorans

   4. Laxative

   5. *Analgesics

 • Виберіть правильний варіант написання слова перев’язувальний матеріал.

   1. bendage

   2. bandege

   3. bandaged

   4. bandyge

   5. *bandage

 • Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення проблема, що завдає турбот.

   1. dangerous poison

   2. dangerous action

   3. worrisome question

   4. serious problem

   5. *worrisome problem

 • Виберіть слово, яке найкраще доповнює зміст речення Drug-resistant ….include food poisoning infections and typhoid fever.

   1. operations

   2. measures

   3. wounds

   4. bandages

   5. *illnesses

 • Виберіть відповідну форму дієслова Researches are ….to develop new drugs against infections.

   1. had worked

   2. worked

   3. works

   4. work

   5. *working

 • Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення devastating drug.

   1. психогенний наркотик

   2. заспокійливий наркотик

   3. галюциногенний наркотик

   4. розважальний наркотик

   5. *руйнівний наркотик

 • Виберіть еквівалент слова кошмар, страхіття.

   1. night-suit

   2. night

   3. night-dress

   4. nightfall

   5. *nightmare

 • Виберіть еквівалент слова перемагати, долати.

   1. develop

   2. create

   3. discover

   4. destroy

   5. *vanquish

 • Виберіть синонім слова routinely.

   1. widely

   2. well

   3. badly

   4. nicely

   5. *usually

 • Виберіть синонім слова believe.

   1. give advice

   2. provide

   3. prove

   4. palpate

   5. *consider

 • Виберіть англомовний відповідник до слова залежний.

   1. desired

   2. irritable

   3. severe

   4. edgy

   5. *addicted

 • Виберіть синонім слова irritable.

   1. complicated

   2. gay

   3. curious

   4. lucky, happy

   5. *angry, short of temper

 • Виберіть правильний варіант написання слова заспокійливе.

   1. trenkwillaizer

   2. tranweelizir

   3. trenkvilizer

   4. trankwiliser

   5. *tranquillizer

 • Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення опірність (протидія) лікам.

   1. drug onslaught

   2. drug benefits

   3. harmful drugs

   4. resistant drugs

   5. *drug resistance

 • Виберіть синонім слова to prescribe.

   1. to complete

   2. to weaken

   3. to request

   4. to dissolve

   5. *to recommend

 • Виберіть слово, яке правильно доповнює зміст речення The doctor gave me some medicine to ….my cold.

   1. cell

   2. no correct answer

   3. repair

   4. mend

   5. *cure

 • Виберіть слово, яке правильно доповнює зміст речення Doctors write a … for medicine which chemists or dispensers make up.

   1. evaporate

   2. no correct answer

   3. recipe

   4. receipt

   5. *prescription

 • Виберіть слово, яке правильно доповнює зміст речення This is very rare poison for which there is no known …..

   1. antibody

   2. disinfectant

   3. antiseptic

   4. no correct answer

   5. antidote

 • Виберіть слово, яке правильно доповнює зміст речення The nurse made him swallow a(n) … to help him sleep better.

   1. lotion

   2. lozenge

   3. ointment

   4. no correct answer

   5. *tranquillizer

 • Виберіть слово, яке правильно доповнює зміст речення The doctor gave the woman a strong … to calm her down.

   1. antidote

   2. antiseptic

   3. no correct answer

   4. bromide

   5. *sedative

 • Виберіть слово, яке правильно доповнює зміст речення Many herbs are well-known for their healing …..

   1. ducts

   2. medicines

   3. parts

   4. no correct answer

   5. *properties

 • Виберіть слово, яке правильно доповнює зміст речення The doctor prescribed tablets to help … the pain.

   1. sufficient insulin

   2. lighten

   3. no correct answer

   4. rid

   5. *relieve

 • Виберіть еквівалент слова to store.

   1. виділяти

   2. поглинати

   3. голодувати

   4. споживати

   5. *накопичувати

 • Виберіть слово, яке правильно доповнює зміст речення She’s suffering from a … of iron and needs to take a course of tablets.

   1. no correct answer

   2. defence

   3. default

   4. defect

   5. deficit

 • Виберіть слово, яке правильно доповнює зміст речення Take the tablets twice a day … in two tablespoons of water.

   1. no correct answer

   2. solved

   3. resolved

   4. melted

   5. *dissolved

 • Виберіть еквівалент слова substitute.

   1. містити

   2. полегшувати

   3. виключати

   4. лікувати

   5. *заміняти

 • Виберіть еквівалент слова достатній.

   1. inadequate

   2. insufficient

   3. high

   4. preferable

   5. *sufficient

 • Виберіть синонім слова reveal.

   1. relieve

   2. hide

   3. develop

   4. rise

   5. *detect

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню ….of vitamins are classified as either primary or secondary

   1. sufficiency

   2. nutrition

   3. concentration

   4. supplements

   5. *deficiencies

 • Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення кишкова флора.

   1. permanent damage

   2. serious deficiency

   3. intestine microorganism

   4. intestinal tract

   5. *gut flora

 • Виберіть синонім слова to heal

   1. to mitigate

   2. to obtain

   3. to accomplish

   4. to determine

   5. *to cure

 • Виберіть відповідний суфікс для утворення іменника від дієслова to supply.

   1. or

   2. tion

   3. ness

   4. sion

   5. *ment

 • Виберіть синонім слова cruel.

   1. essential

   2. natural

   3. interfere

   4. healthful

   5. *severe

 • Виберіть слово, яке найкраще доповнює зміст речення The ….of vitamins an individual can tolerate vary widely.

   1. dosage

   2. side effects

   3. solutions

   4. large doses

   5. *concentrations

 • Виберіть еквівалент слова mitigate.

   1. містити

   2. заміняти

   3. попереджати

   4. лікувати

   5. *полегшувати

 • Виберіть слово, яке найкраще доповнює зміст речення People who eat a … diet are unlikely to develop a severe primary vitamin deficiency.

   1. fruit

   2. vegetable

   3. insufficient

   4. simple

   5. *varied

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню … is part of the proteases involved in blood clotting.

   1. deficiency

   2. vitamin

   3. gut flora

   4. supplements

   5. *vitamin K

 • Виберіть еквівалент слова daily.

   1. щорічний

   2. погодинний

   3. повторюваний

   4. плановий

   5. *щоденний

 • Виберіть правильне визначення до слова powder.

   1. no correct answer

   2. a soft greenish growth on bread or cheese

   3. to crush something by hitting it repeatedly with a heavy object

   4. a small round area on a surface which is different in colour from the main area

   5. *a substance in the from of very small grains

 • Виберіть відповідне поняття визначенню The process by which physical or mental qualities pass from parent to child.

   1. obesity

   2. here

   3. generic

   4. *heredity

   5. hereditary

 • Заповніть пропуск відповідною формoю допоміжного дієслова dental diseases associated with death now?

   1. is

   2. was

   3. were

   4. will

   5. *are

 • Виберіть форму Past Indefinite to become.

   1. had become

   2. would become

   3. become

   4. will become

   5. *became

 • Bиберіть відповідну форму дієслова The dentist always… a correct diagnosis.

   1. make

   2. have made

   3. made

   4. making

   5. *makes

 • Виберіть правильну форму дієслова to be у І особі однини.

   1. were

   2. was

   3. is

   4. are

   5. *am

 • Заповніть пропуск відповідною формoю дієслова to be Preventive dentistry … a large component of dental health service now.

   1. was

   2. am

   3. are

   4. was

   5. *is

 • Заповніть пропуск відповідною формoю дієслова to have The country ….the paediatric surgery.

   1. have

   2. had

   3. having

   4. will have

   5. *has

 • Виберіть відповідну форму дієслова In the previous century a dental abscess … sometimes to death.

   1. has led

   2. will lead

   3. leads

   4. lead

   5. *led

 • Заповніть пропуск відповідною формoю дієслова The physician ….a correct diagnosis yesterday.

   1. will make

   2. make

   3. makes

   4. making

   5. *made

 • Виберіть форму дієслова A nurse … to the patient’s house tomorrow.

   1. would come

   2. come

   3. comes

   4. has come

   5. *will come

 • Виберіть відповідний варіант з поданих питальних слів до виділених курсивом членів речення Everything about the patient are written down in the card.

   1. *where

   2. how many

   3. how much

   4. who

   5. what

 • Виберіть правильний варіант допоміжного дієслова і заперечної частки He will not be in England next year, … he?

   1. will not

   2. will be not

   3. be not

   4. is not

   5. *will

 • Заповніть пропуск відповідною формoю допоміжного дієслова Where … they have their practical training yesterday?

   1. has

   2. have

   3. does

   4. do

   5. *did

 • Виберіть форму Past Indefinite to examine.

   1. had examined

   2. has examined

   3. examine

   4. examines

   5. *examined

 • Bиберіть відповідну форму дієслова Preventive dentistry …any treatment for prevention of dental disease.

   1. would include

   2. will include

   3. included

   4. include

   5. *includes

 • Виберіть правильну форму дієслова to drink у ІІІ особі однини.

   1. will drink

   2. *drunk

   3. drank

   4. drink

   5. drinks

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню (of something bad or undesirable) very great; intense.

   1. severity

   2. severance

   3. severally

   4. several

   5. *severe

 • Виберіть форму Past Indefinite дієслова to make.

   1. will make

   2. makes

   3. maked

   4. make

   5. *made

 • Виберіть відповідну форму дієслова Every tooth … a crown.

   1. consisting

   2. will consist

   3. consisted about

   4. consist of

   5. *consists of

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню to continue to exist or occur without interruption.

   1. persistence

   2. persistent

   3. preserve

   4. studies

   5. *persist

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню care taken to avoid danger or mistakes.

   1. cushion

   2. expiration date

   3. contraindication

   4. indication

   5. *caution

 • Виберіть відповідний варіант з поданих питальних слів до виділеного курсивом члена речення The lower molars have two roots.

   1. who

   2. when

   3. where

   4. how much

   5. *how many

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню to see; notice, to watch (something) carefully; pay attention to (something).

   1. asses

   2. estimate

   3. report

   4. record

   5. *observe

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню something that serves to indicate or suggest.

   1. contraindication

   2. expiration date

   3. caution

   4. cushion

   5. *indication

 • Виберіть форму Past Indefinite to see.

   1. will see

   2. see

   3. seen

   4. sees

   5. *saw

 • Bиберіть відповідну форму дієслова The enamel … the insensitive white covering of the crown.

   1. are

   2. am

   3. was

   4. were

   5. *is

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню to make larger.

   1. explore

   2. extensive

   3. extension

   4. exhausted

   5. *extend

 • Виберіть форму Past Indefinite дієслова to write.

   1. will write

   2. written

   3. write

   4. writes

   5. *wrote

 • Виберіть синонім слова recovery.

   1. an outcome

   2. emergency

   3. findings

   4. treatment

   5. *convalescence

 • Виберіть синонім до слова ache.

   1. disease

   2. symptom

   3. nausea

   4. treat

   5. *pain

 • Виберіть еквівалент слова to identify.

   1. знепритомніти

   2. призначити

   3. проходити лікування

   4. лікувати

   5. *встановлювати

 • Виберіть відповідну форму дієслова The teacher … the student at the lesson.

   1. will ask

   2. asking

   3. asked

   4. ask

   5. *asks

 • Виберіть синонім слова symptom.

   1. treatment

   2. disease

   3. procedure

   4. drugstore

   5. *sign

 • Виберіть еквівалент слова profit.

   1. напад

   2. зусилля

   3. розлад

   4. *прибуток

   5. боротьба

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню to come into sight or view, to seem or look.

   1. appendix

   2. approve

   3. disappear

   4. see

   5. *appear

 • Виберіть еквівалент дієслова to refer.

   1. повторити

   2. надавати

   3. одужувати

   4. переносити

   5. E*скеровувати

 • Виберіть поняття, яке відповідає визначенню firmly decide.

   1. detergent

   2. confirm

   3. derive

   4. disturbance

   5. *determine

 • Виберіть відповідний варіант з поданих питальних слів до виділеного курсивом слова

   1. Каталог: data -> kafedra -> internal -> in mow -> zbtest
    internal -> Текстові тестові завдання
    internal -> Крок Загальна лікарська підготовка Гігієна, ооз 1
    internal -> A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. B
    internal -> Модуль Ортопедія. Текстові тестові завдання
    internal -> 1. Терапевтичний профіль 1
    internal -> Текстові тестові завдання
    internal -> Модуль Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Текстові тестові запитання
    internal -> Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання
    zbtest -> Модуль Основний Текстові тестові завдання
    zbtest -> Модуль Медична термінологія Текстові тестові завдання Виберіть еквівалент слова статева зрілість


    Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


  База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка