Модуль 1 Змістовий модуль 3 Тема 12. Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинної грижі. Операції з приводу пахвинних грижСкачати 139.93 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір139.93 Kb.
#3729
Модуль 1

Змістовий модуль 3

Тема 12. Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинної грижі. Операції з приводу пахвинних гриж. Оперативне лікування природженої, защемленої і ковзної гриж.

Актуальність теми. В ділянці передньобокової стінки живота виділяють «слабкі місця» або місця виходу гриж. Для того, щоб правильно, без помилок виконать грижесічення, необхідно усвідоміти топографічну анатомію пахвинної ділянки, каналу і проміжку. Студенти в процесі вивчення топографічної анатомії повинні знати техніку виконання операції з ліквідації пахвинних гриж, а також різних форм пахвинних гриж, рідко зустрічаючихся гриж. Працюючи лікарями-інтернами, лікарями загальної практики та сімейними лікарями, необхідно опанувати технікою операції грижесічення.

Мета (загальна): уміти оцінювати інформацію про будову пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинного проміжку, на трупі вміти виконати операцію грижесічення, ліквідувати ускладнення, які можуть виникнути після грижесічення.

Конкретні цілі:

1.Визначити топографію пахвинної ділянки.

2.Визначити топографію пахвинного проміжку.

3.Визначити топографію пахвинного каналу (стінки, кільця, вміст).

4.З’ясувати класифікацію гриж.

5.З’ясувати методику грижесічення при різних видах гриж.

Уміти:

1.Користуватися латинською термінологією у відповідності з граматикою (кафедра латинської мови).2.Розпізнавати мікроскопічну структуру, особливості кровообігу брижі тонкого та товстого кишечника (кафедра гістології).

3.Розпізнавати фактори, які забезпечують нормальний кровообіг кишечника (кафедра фізіології).

4.Орієнтуватись в побудові пахвинного каналу та грижового випинення, знати їхнє практичне значення (кафедра нормальної анатомії).

Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень ваших знань – умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

Завдання 1.

Скільки стінок має пахвинний канал?

1.- 2

2.- 3


3.- 4

4.- 5


Завдання 2.

Що являє собою грижовий мішок?

1.- Вісцеральна очеревина.

2.- Парієтальна очеревина.

3.- Пірамідальний м’яз.

4.- Поверхнева фасція наружного косого м’яза живота.

Завдання 3.

Що найчастіше всього є змістом грижового мішка?

1.- Яєчник.2.- Тонкий кишечник.

3.- Шлунок.

4.- Селезінка.

5.- Яєчко.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю віхідного рівня знань-умінь: 1-3; 2-2; 3-2.

Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь, можно знайти в наступних літературних джерелах:

1.Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека. – М.: Медицина, 2001.

2.Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология. – М.: Медицина. 1999.

3.Філімонов В.І. Нормальна фізіологія. – Київ: Здоров’я. 1994.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинного проміжку.

2.Структура та класифікація пахвинних гриж.

3.Топографічна анатомія рідких форм пахвинних гриж.

4.Техніка операції грижесічення.

5.Можливі ускладнення після грижесічення.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

1.К.И. Кульчицкий. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – Киев. «Вища школа», 1994.

2.Г.Е. Островерхов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – Москва. «Медицина».

3.Фраучи В.Х. Курс топографической анатомии и оперативной хирургии. Издательство Казанского университета. – 1976.

4.Лекції за темою «Топографічна анатомія передньобокої стінки живота. Хірургічна анатомія гриж пердньобокової стінки живота. Техніка операції при пахвинних грижах».

5.Е.Г. Топка. Хирургическая анатомия живота.

6.Графологічної структури теми (додаток № 1).

7.Інструкція з засвоєння практичних навичок (додаток № 2 ).

Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми «Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинного проміжку. Операції при пахвинних грижах. Оперативне лікування природженої, защемленої і ковзної гриж».

Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання 1.

Виконуючи оперативне втручання з приводу косої пахівної грижі, хірург розтинає шкіру, підшкірну клітковину, поверхневу фасцію. Які шари черевної стінки необхідно ще розсікти хірургу, щоб вилучити грижовий мішок?


 1. Апоневроз зовнішнього косого м'яза живота, оболонки сім’яного канатика.

 2. Апоневроз зовнішньго та внутрішньго косих м’язів живота, оболонки сім’яного канатика.

 3. Апоневроз зовнішньго та внутрішньго косих м’язів живота, поперечний м'яз живота.

 4. Томпсонову пластинку, апоневроз зовнішнього косого м'яза живота, оболонки сім'яного канатика.

 5. Томпсонову пластинку, апоневроз зовнішньго та внутрішньго косих м’язів живота.

Завдання 2


У хворого на другий день після операції з приводу лівобічної пахвинної грижі з'явився біль за хобом лівого сім'яного канатика. Ліва половина калитки збільшенна в розмірах, синюшна. Вкажіть причину даного ускладнення?

 1. Неспроможність швів при пластиці грижових воріт.

 2. Неспроможність швів при пластиці пахвинного каналу.

 3. Туго накладені шви на зовнішній кут розсіченого апоневрозу.

 4. Туго накладені шви при зашиванні шкіри.

 5. Туго накладенні шви коло внутрішнього кута розсіченого апоневрозу.

Звдання 3

Під час проведення операції з приводу защемленої пахвинної грижі хірург та анестезіолог провели премедикацію і ввели паціента у наркоз. Хірург пошаровим розсіченням тканини оголив грижовий мішок, розкрив його, але не знайшов його вмісту що є наслідком грубої помилки. Хірург повинен був:


 1. Під загальною анестезією пошарово розрізаючи тканини, виділити грижовий мішок, розкрити його, перевірити життездатність тканин його вмісту, розширити грижові ворота.

 2. Під загальною анестезією пошарово розрізаючи тканини, виділити грижовий мішок, розширити грижові ворота розкрити мішок, перевірити життездатність тканин

 3. Під місцевою анестезіею, пошарово розрізаючи тканини, виділити грижовий мішок, розкрити його, перевірити життездатність тканин його вмісту, розширити грижові ворота.

 4. Під місцевою анестезіею, пошарово розрізаючи тканини, виділити грижовий мішок, розширити грижові ворота, розкрити мішок, перевірити життездатність тканин його вмісту.

 5. Під місцевою анестезіею, пошарово розрізаючи тканини, виділити грижовий мішок, розкрити його, розширити грижові ворота, видалити органи що знаходились у грижовому мішку.

Завдання 4

Під час операції грижесічення у пацієнта 12 років виявили знаходження яєчка у грижовому мішку. Яка грижа у хворого?

1.У хворого вроджена коса пахвинна грижа.

2.У хворого набута коса пахвинна грижа.

3.У хворого пряма пахвинна грижа.

4.У хворого стегнова грижа.

5.У хворого затульна грижа.

Завдання 5

Під час операції з приводу защімленої грижі у грижовому мішку були знайдені 2 петлі тонкої кишки. Після розсічення грижових воріт петлі защемлених кишок були признані життєздатними (рожевого кольору, перистальтують, судини брижі пульсують) та вправлені у черевну порожнину. Були проведені обробка грижового міхура і пластика грижових воріт. На другий день виникли явища перитоніту. У чому ймовірна причина перитоніту?

1.У пошкодженні судин брижі під час втручання.

2.У неуважному вивченні защемлених петель.

3.У повторному защемленні.

4.У ретроградному защемленні.

5.У антеградному защемленні.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоконтролю знань-умінь: 1-4; 2-5; 3-3; 4-1; 5-4.Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.

На початку заняття за еталонами відповідей перевіряється правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена ваша підготовка до заняття.

Самостійно ви повинні вивчити предметні питання з запропонованої теми. При цьому можливе використання муляжів, музейних препаратів пахвинної ділянки, проміжку, каналу.

Необхідною умовою при вивченні цієї теми є препарування пахвинного каналу з виділенням його вмісту та виконання операції грижесічення при прямій або косій грижах.

При з'ясуванні загальних питань грижесічення при різних видах гриж можна користуватися графом логичної структури теми «Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинного проміжку. Операції при пахвинних грижах. Оперативне лікування природженої, зашемленої і ковзної гриж». (додаток № 2).

Заняття завершуеться аналізом підсумків смостійної роботи кожного студента шляхом перевірки якості виконаної операції грижосічення та перевірки тестового кнтролю засвоення знань.


Технологічна карта заняття

№№

п/п


Етапи

Час,

в хвил.


Засоби навчання

Обладнання

Місце проведення

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна робота.

Вивчення предметних питань по темі заняття.

Препарування пахвинної ділянки, каналу.

Виконання на трупі операції грижесічення з приводу прямої або косої пахвинної грижі.45

Підручники. Практикуми з предмету. Граф логічної структури теми (додаток №1). Інструкція з оволодіння практичними навичками (додаток №2).

Труп

Муляжі


Музейні препарати

Мікрофотограми

Таблиці


Учбова кімната

3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу

10

Цільові навчальні завдання
Учбова кімната

4.

Підсумковий тестовий контроль

15

Збірка тестів
Учбова кімната

5.

Підведення підсумків заняття

5Учбова кімната

Додаток 1.граф логічної структури теми «Хірургічна анатомія гриж передньо-бокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинного проміжку. Операції при пахвинних грижах. Оперативне лікування природженої, защемленої і ковзної гриж».
Слабкі місця передньобокової стінки живота


Біла лінія живота
Мечоподібний відросток
Пахвинний канал
Пупок
Спігелева лінія

Пахвинний проміжок

Вміст пахвинного каналу

Пахвинна ділянка

Класифікація пахвинних гриж

Операції при рідко зустрічаючихся грижах

Техніка операціїї при косій грижі

Техніка операціїї при прямій грижі


Можливі післяопераційні ускладнення

Рецидив

грижі


Кишкова нориця

Січова нориця

Пери-тоніт

Здавлення сім'явиносної протоки


Додаток № 2 Інструкція з оволодіння практичними навичками.

Препарування пахвинного каналу.

При препаруванні пахвинного каналу необхідно виділити поверхневе та внутрішнє пахвинні кільця, чотири стінки пахвинного каналу, вміст пахвинного каналу в чоловічому та жіночому трупах.Операція грижесічення. Розріз завдовжки 10-12 см проводять вище і паралельно пахвинній зв'язці. Розсікають підшкірну клітковину, поверхневу фасцію, оголюючи апоневроз зовнішнього косого м'яза живота і поверхневе пахвинне кільце. Розсікають внутрішню сім'яну фасцію і серед компонентів сім'яного канатика відшукують грижовий мішок, який поступово виділяють на всьому його протязі. Грижовий мішок розтинають між двома пінцетами біля його дна, потім продовжують розріз до шийки. Нутрощі, наявні в грижовому мішку, після огляду вправляють у черевну порожнину.

Грижовий мішок прошивають кетгутом біля шийки, перев'язують з двох сторін і відсікають. сім'яний канатик укладають на місце і проводять пластику пахвинного каналу. Накладають асептичну пов'язку.
Каталог: dne -> topography
topography -> Тема №14. Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки
topography -> Тема №4 : Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівки
topography -> Тема 13. Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції стегнової грижі. Хірургічна анатомія пупкової грижі і гриж білої лінії живота, оперативне лікування гриж
topography -> Топографічна анатомія передньобокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Актуальність теми
topography -> Змістовий модуль 5
topography -> Тема №3: Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови
topography -> Модуль 2 Змістовий модуль 5
topography -> Тема №17: Операції на шлунку
topography -> Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування
topography -> Тема 15. Топографічна анатомія тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки

Скачати 139.93 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка