Модуль 1 Змістовий модуль 1 Тема №1: Хірургічний інструментарій і зшивальна апаратураСкачати 154.61 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір154.61 Kb.
Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема № 1: Хірургічний інструментарій і зшивальна апаратура
Актуальність теми. Хірургічний інструментарій – це сукупність інструментів, пристосувань та пристроїв, призначених для виконання хірургічних операцій. Для кожної операції необхідний відповідний набір хірургічних інструментів. Знання розподілу хірургічного інструментарію на групи, їх функціонального призначення та уміння користування хірургічними інструментами необхідні, першочергово, фахівцям хірургічного профілю, а також фахівцям інших медичних спеціальностей для опанування надання первинної хірургічної допомоги при невідкладних станах.

Мета (загальна): знати призначення хірургічного інструментарію, зшивальної апаратури і шовних матеріалів та уміти користуватися загальнохірургічними інструментами і в’язати лігатурні вузли.
Конкретні цілі Вихідний рівень

Уміти:


1. Визначити групи і підгрупи хірургічних інструментів за функціональним призначенням та види шовного матеріалу.

1. Трактувати позиції утримання у руці хірургічних інструментів та прийоми дій ними (кафедра медико-біологічної фізики).

2. Трактування застосування на живих тканинах шовного матеріалу, що розсмоктується і що не розсмоктується (кафедра біологічної хімії).
2. Розташувати на інструментальному столику інструменти, шовний та перев’язочний матеріал відповідно етапам виконання операції.

3. Визначити позиції утримання у руці загальнохірургічних інструментів та вміти ними користуватися під час операції.

4. Опановувати техніку аподактильного та інструментального способів зав’язування лігатурних вузлів.

Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань (приклади):


Завдання 1

При підготовці до навчальної операції студент, що виконує функції операційної медсестри розташував на інструментальному столику інструменти наступним чином: на першому полі – анатомічні, хірургічні пінцети та кровоспинні затискачі, на другому полі – “цапки” для білизни, скальпелі, ножиці, жолобчастий зонд, на шостому полі – голкотримачі, хірургічні голки, шовний матеріал і ножиці для нього. Чи вірно розташовані інструменти? 1. Так.

 2. Ні. Інструменти, що знаходяться на шостому полі, повинні бути на другому полі і навпаки.

 3. Ні. Інструменти, що знаходяться на другому полі, повинні бути на першому полі і навпаки.

 4. Ні. Інструменти, що знаходяться на першому полі, повинні бути на третьому полі.

 5. Ні. Інструменти, що знаходяться на другому полі, повинні бути на третьому полі.

Завдання 2

Під час виконання операційного розрізу на експериментальній тварині при доступі до черевної порожнини студент узяв скальпель у положенні писального пера та зробив ним розріз, після чого побачив, що краї рани мають зазубрини. У чому була помилка студента?


 1. Скальпель необхідно було тримати у положенні смичка.

 2. Скальпель необхідно було тримати у положенні столового ножа.

 3. Необхідно було хірургічним пінцетом або лівою рукою зафіксувати шкіру, а потім робити розріз, скальпель тримати у положенні смичка.

 4. Необхідно було хірургічним пінцетом або лівою рукою зафіксувати шкіру, а потім робити розріз, скальпель тримати у положенні столового ножа.

 5. Необхідно було хірургічним пінцетом зафіксувати шкіру, а потім робити розріз.

Завдання 3

Під час зняття вузлових швів зі шкіри хірург обробив лінію швів антисептиком. Що далі повинен виконати хірург для зняття шва? 1. Підтягнути вузлик до середини шва та зрізати його ножицями, після чого витягнути лігатуру за нефарбований антисептиком кінець. Обробити лінію швів антисептиком.

 2. Підтягнути вузлик до середини шва та зрізати його ножицями, після чого витягнути лігатуру за нефарбований антисептиком кінець, без обробки лінії швів антисептиком.

 3. Зрізати вузлик шва скальпелем, пінцетом захопити довгий пофарбований антисептиком кінець лігатури та витягнути її. Обробити лінію швів антисептиком.

 4. Підтягнути вузлик так, щоб у тканині показався незафарбований антисептиком кінець лігатури, розрізати його ножицями і за вузлик витягнути лігатуру. Обробити лінію швів антисептиком.

 5. Підтягнути вузлик так, щоб у тканині показався незафарбований антисептиком кінець лігатури, розрізати його ножицями і за вузлик витягнути лігатуру без обробки лінії швів антисептиком.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1-2; 2-4; 2-3.


Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

1.Березов Т.Т., Коровин В.Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина. – 1998.

2.Ремизов А.Н. Курс физики, электроники и кибернетики. – М.: Высшая школа. – 1982.
Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:


 1. Класифікація хірургічних інструментів за призначенням.

 2. Розташування хірургічних інструментів на інструментальному столику у послідовності їх використання під час операції.

 3. Позиції утримування хірургічних інструментів.

 4. Спеціальний хірургічний інструментарій, зшивальні апарати.

 5. Класифікація шовного матеріалу, види вузлів та швів.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

 1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія / За ред. К.І. Кульчицького. – Київ: Вища школа, 1994.

 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия /учебник для медвузов / Под ред. Кульчицкого. - К.: Вища школа, 1989.

 3. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / Под ред. В.В.Кованова. М.: Медицина, 1985.

 4. Литтманн. Оперативная хирургия. Будапешт, 1981.

 5. Оперативна хірургія: хірургічні операції та маніпуляції / І.І. Свистонюк та ін. – К.: Здоров’я, 2001.

 6. Квятковська Т.О. Хірургічний інструментарій. – Дніпропетровськ, «Арт-прес», 2000.

Виконайте наступні цільові завдання (приклади):

Завдання № 1.

Для видалення стороннього тіла з литкового м´яза операційна сестра розклала на столику інструменти для розтину м´яких тканин, допоміжні, а також для з´єднання м´яких тканин. Чи можливо хірургу приступати до операції роз´єднання м´яких тканин для видалення стороннього тіла ?

1) Не можна із-за відсутності кровоспинних затискачів.

2) Не можна із-за відсутності голки Дешана.

3) Не можна із-за відсутності затискача Федорова.

4) Не можна із-за відсутності голки Кучера.

5) Не можна із-за відсутності скобок Мішеля.

Завдання № 2 .

При розрізі шкіри і підшкірної клітковини вийшли нерівні, зазубрені краї рани. Якого правила не дотримувався хірург при розсічені шкіри ?

1) Розріз треба вести на себе.

2) Шкіру при розрізі треба фіксувати.

3) Шкіра розсікається тільки скальпелем.

4) Шкіра розсікається ножицями.

5)Розріз шкіри треба вести скальпелем на себе з фіксуванням шкіри.
Завдання № 3.

Для кінцевої зупинки кровотечі в рані асистент на судину, яка кровоточить, наклав затискач Кохера. Потім хірург під затискач підвів шовкову лігатуру та перев´язав судину двома вузлами, не знімаючи затискача. Коли асистент зняв затискач, кровотеча з судини відновилась. У чому була допущена помилка ? Як можна її скоректувати ?

1) Після затягування першого вузла треба зняти затискач.

2) Після затягування першого вузла треба зняти затискач і затягнути другий вузол нитками в натягнутому стані.

3) Вузол затягнути під затискачем , потім нитками в натягнутому стані затягнути другий вузол.

4) Необхідні три вузла.

5) Судину перев´язати, не охоплюючи навколишні тканини.
Завдання № 4.

При зашиванні рани хірург наклав шовковий шов і сильно затягнув вузол. Чи правильно хірург затягнув краї роз´єднаного м´яза ?

1)Необхідно тільки звести краї роз´єднаного м´яза,а не зтягувати їх.

2)Треба використовувати кетгут, а не шовк.

3)Необхідно краї м´яза звести не зтягуючи, рідкими швами.

4)Необхідно кетгутом звести краї м´яза рідкими швами.

5)Необхідно шовком звести краї м´яза рідкими швами.
Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття перевіряється наявність протоколів підготовки до практичного заняття за теоретичними питаннями. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні назвати та класифікувати запропоновані Вам загальнохірургічні інструменти за групами відповідно їх функціональному призначенню. Потім розташувати їх на інструментальному столику у послідовності їх використання під час операції. Продемонструвати уміння користуватися інструментами. Навчитися в’язати прості, морські та хірургічні вузли аподактильним та інструментальним методами.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента з уміння в’язати вузли, правильно утримувати хірургічні інструменти у руці, подавати їх під час операції, заряджати лігатуру у голку з голкотримачем та аналізом тестового контролю засвоєння знань.Технологічна карта заняття
п/п

Етапи

Час в

хви-линах

Засоби

навчання

Обладнання

Місце

проведення

1

Перевірка і корекція вихідного рівня

10

Тестові завдання
Учбова кімната.

2

Самостійна робота під контролем викладача. Засвоєння правил користування загально- хірургічними інструмента-ми. В’язання хірургічних та морських вузлів.

40

Граф логічної структури заняття. Навчальний посібник «Хірургіч-ний інструмент-тарій».


Хірургічний інструментарій, шовний матеріал, трупний матеріал, стенди, тренажери.

3

Корекція результатів засвоєння самостійної роботи.

10
4

Підсумковий тестовий контроль.

15

Тестові завдання.
5

Підведення підсумків заняття.

5


Аподактильний

Інструментальний

Способи зав’язування вузлів

Класифікація

Розташування інструментального столику

Прийоми користування

Позиції утримання у руці

Граф логічної структури теми «Хірургічний інструментарій і зшивальна апаратура»

Хірургічний інструментарійШовний матеріалКласифікаціяВиди вузлів

Каталог: dne -> topography
topography -> Тема №14. Топографічна анатомія черевної порожнини. Відношення очеревини до органів порожнини живота. Сумки, канали, закутки. Топографічна антомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки
topography -> Тема №4 : Топографічна анатомія і оперативна хірургія надпліччя і плеча верхньої кінцівки
topography -> Модуль 1 Змістовий модуль 3 Тема 12. Хірургічна анатомія гриж передньобокової стінки живота. Топографічна анатомія пахвинної ділянки, пахвинного каналу і пахвинної грижі. Операції з приводу пахвинних гриж
topography -> Тема 13. Топографічна анатомія стегнового каналу. Хірургічна анатомія стегнової грижі. Операції стегнової грижі. Хірургічна анатомія пупкової грижі і гриж білої лінії живота, оперативне лікування гриж
topography -> Топографічна анатомія передньобокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Актуальність теми
topography -> Змістовий модуль 5
topography -> Тема №3: Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови
topography -> Модуль 2 Змістовий модуль 5
topography -> Тема №17: Операції на шлунку
topography -> Тема №10. Топографічна анатомія серця та навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до серця. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, їх хірургічне лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка