Модуль №1. Що таке "інформація" в загальному розумінні цього слова?Скачати 40.71 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації21.05.2020
Розмір40.71 Kb.
  1   2   3


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

з дисципліни "МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА" для студентів 2 курсу медичного та стоматологічного факультетів 2010-2011 навчального року.

МОДУЛЬ №1.

 1. Що таке "інформація" в загальному розумінні цього слова?

В: Сукупність відомостей, які деяка система сприймає від навколишнього середовища, зберігає в собі або видає в зовнішнє середовище.

 1. Що таке інформатика?

В: Фундаментальна природнича наука, що вивчає структуру та загальні властгивості інформації, а також питання, пов'язані з процесами збору, зберігання, пошуку, передачі, переробки, перетворення та використання інформації в різних сферах людської діяльності.

 1. Що таке інформаційні ресурси?

В: Певним чином організована і оброблена сукупність інформації, яка використовується в усіх галузях людської діяльності: виробництві, науці та техніці, управління суспільством і т.д.

 1. Що таке інформаційні технології?

В: Система методів і засобів отримання, зберігання та використання інформації.

 1. Що розуміють під поняттям "нові інформаційні технології"'?

В: Система методів і засобів отримання, зберігання і використання інформації на базі обчислювальної і комунікаційної техніки та широкого застосування математичних методів.

 1. Що таке комп'ютеризація?

В: Насичення ринку комп'ютерною і комунікаційною технікою та засобами її алгоритмічного і програмного забезпечення.

 1. Що таке інформатизація?

В: Повний комплекс засобів і умов розгортання інформаційних процесів - від створення відповідної технічної бази до модернізації організаційно-економічних, юридичних і «людських» факторів.

 1. Що містить в собі інформаційне середовище?

В: Всі фактори, які впливають на інформаційні процеси протягом їх життєвого циклу.

 1. Що таке інформатизація медичної діяльності?

В: Масове впровадження в практику роботи лікувально-профілактичних і фармацевтичних закладівметодів і засобів збирання, оброблення, передавання і зберігання медичної інформаії на базі засобів обчислювальної техніки.

 1. Що вивчає медична інформатика?

В: Різні аспекти інформаційних процесів у біологічних і соціальних об'єктах та системах, створює методи і засоби роботи з медичною інформацією.

 1. Який з графіків розподілу різних видів ресурсів (див. рисунок) відповідає інформаційному ресурсу?

В: зростає.

 1. Який з графіків розподілу різних видів ресурсів (див. рисунок) відповідає енергетичному ресурсу?

В: має менший об'єм, ніж сировинний, спадає.

 1. Який з графіків розподілу різних видів ресурсів (див. рисунок) відповідає сировинному ресурсу?

В: має більший об'єм, спадає.

 1. В якому вигляді представлена в комп'ютері інформація?

В: У формалізованому.

 1. Яку кількість інформації складають дані, що набувають лише значень "0" або "1"?

В: 1 біт.

 1. На які види можна поділити офісні пакети?

В: Комерційні (платні), відкриті(безкоштовні), умовно-комерційні (платне оновлення та підтримка).

 1. Що містить в собі сучасніш офісний пакет?

В: Засоби для створення текстових документів, графічних, змішаних типів документів, інтерактивних презентацій, \уеЬ-сторінок з мультимедія, засоби для створення і роботи з базами даних, для організації роботи з електронною поштою, для перевірки правопису, з можливістю логічної розмітки документів,

для створення графіків та діаграм, з наявністю шаблонів, з засобами для обробки математичні інформації.18. В чому полягає основна проблема сучасних систем автоматичного перекладу? В: Відсутність логічно змістового зв'язку в реченнях, а також довільна трактовка перекладу окреми слів чи фраз.

19.3а допомогою комбінації яких клавіш виконується перехід між вторинними вікнами текстовому редакторі Microsoft Word?

В: Ctrl+F6.  1. Для чого призначений пункт "Правка" Головного меню текстового редактора Microsoft Word'

В: Усі операції з буфером обміну (вирізання, копіювання, вставка, пошук і заміна елементів тексту відміна повторення останніх операцій).

  1. Для чого призначений пункт "Сервіс" Головного мето текстового редактора Microsoft Word?

В: Різноманітні додаткові функції (перевірка правопису, підбір синонімів, перенос слів).

  1. Якими базовими типами даних оперує комп'ютер? В: Цілі, дійсні, символьні, логічні.

  2. До якого типу даних належать елементи впорядкованого і скінченого набору знаків? В: Символьний тип.

  3. Для чого призначений текстовий редактор Microsoft Word?

В: Забезпечує усі потреби роботи з текстами.

  1. За допомогою чого в ОС Windows здійснюється обмін даними між аплікаціями та документами?

В: Буфер обміну.

  1. Яку систему являє собою інтерфейс користувача текстового редактора Microsoft Word?

В: Ієрархічну.

  1. Для чого призначений пункт "Формат" Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

В: Усі операції, пов'язані із форматуванням (вид шрифту, параметри абзаців, списків).

  1. Для чого призначений пункт "Окно" Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

В: Усі операції, пов'язані із вторинними вікнами (впорядкування і розташування вторинних вікон в робочому полі, вибір вікна, розділення вікна).

  1. За допомогою комбінації яких клавіш здійснюється копіювання фрагменту тексту?

В: Ctrl+C.

  1. Яке програмне забезпечення називається відкритим?

В: Копії якого вільно розповсюджуються, вихідні коди програм доступні всім.

  1. Як викликається команда з Панелі інструментів?

В: Запуск команди, шо знаходиться на панелі інструментів, здійснюється за допомогою ЛК на її кнопці.

  1. Для чого призначена Панель інструментів?

В: Прискорити роботу користувача за рахунок прискорення виклику найбільш популярних команд.

  1. Що забезпечує цілий тип даних? В: Забезпечує задания цілих чисел.

  2. Якими твердженнями визначається логічний тип даних?

В: TRUE або FALSE.

  1. Скількох віконною аплікацією є текстовий редактор Microsoft Word?

В: Багатовіконною.

  1. Як називається спеціально організована операційною системою область оперативної пам'яті, в якій тимчасово зберігається інформаційний об'єкт, що падалі копіюється в потрібне місце?

В: Буфер обміну.

  1. Що являють собою пункти Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

В: Являють собою входи до підпорядкованих меню, які об'єднують подібні за прихначенням команди.

  1. Для чого призначений пункт "Вид" Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

В: Встановлення варіанту подання документа на екрані, керування вмістом вікна ворду, керування колонтитулами у документі і зміна масштабу відображення документа на екрані.

  1. Як викликається довідкова система текстового редактора Microsoft Word? В: За допомогою ЛК на пункт «?» або натисення клавіші F1.

  2. За допомогою комбінації яких клавіш можна закрити вікно або завершити сеанс роботи?

В: AH+F4.

  1. Скільки вікон з усіх вторинних у будь-який момент часу є активними?

В: Одне.

 1. Що задасться при першому записі файлу у діалоговому вікні "Сохрапение документа"?

В: Місце збереження, тип та ім'я файлу.

 1. Що відбувається при натискуванні комбінації клавіш "Ctrl + F6" в текстовому редакторі Microsoft Word?

В: Перехід між вторинними вікнами.

 1. До якого типу даних належать дійсні числа? В: Дійсний тип.

 2. Що такс офісний пакет?

В: Сукупність програм з уніфікованим інтерфейсом, які дозволяють виконувати роботу з обробки інформації.

 1. Що являс собою Панель інструментів?

В: Група кнопок, позначених піктограмами найбільш часто використовуваних команд

 1. Для чого призначений пункт "Файл" Головного меню текстового редактора Microsoft Word? В: Усі операції, пов'язані з роботою з файлами, друком і форматуванням сторінки.

 2. Для чого призначений пункт "Таблиця" Головного мето текстового редактора Microsoft Word?

В: Усі операції, пов'язані зі створенням і обробкою таблиць.

 1. Як можна запустити текстовий редактор Microsoft Word?

В: Через головне меню, за допомогою ярлика на робочому столі або шяхом відкриття документа.

 1. Яке вікно називається активним?

В: Вікно, з яким виконується робота в данин момент часу.

 1. Чи можна виконувати обмін даними між документами, відкритими в одному сеансі? В: Можна.

 2. Що означає запис імені комірки у вигляді, наприклад, "BS2" в Microsoft Excel?

В: Фіксований рядок.

 1. За допомогою чого можна змінити тип і параметри діаграми в Microsoft Excel?

В: За допомогою майстра діаграм.

 1. Що означає запис імені комірки у вигляді, наприклад, "$В2" в Microsoft Excel? В: Фіксований стовпчик.

 2. Скільки листів може бути в робочій книзі Microsoft Excel?

В: Від 1 до 255.

 1. Які дані можна внести в будь-яку комірку Microsoft Excel?

В: Число, текст або формула.

 1. Який з пунктів Головного меню Microsoft Excel призначений для керування способом подання робочої книги на екрані, керування панелями інструментів, рядком формул та рядком стану?

В: Вид.

 1. Який з пунктів Головного меню Microsoft Excel призначений для виконання операцій, пов'язаних з обробкою даних в електронній таблиці (сортування, фільтрація)?

В: Данньїе.

 1. Як називається вікно Microsoft Excel, яке не зупиняє роботу аплікації?

В: Немодапьне.

 1. Що потрібно зробити для копіювання фрагменту в Microsoft Excel?

В: Командами «Копировать» або шляхом перетягання при натисненій клавіші Ctrl.

 1. Що виділиться, якщо дати J1K на імені стовпчика в Microsoft Excel?

В: Стовпчик.

 1. Що означає запне імені комірки у вигляді, наприклад, "А8" в Microsoft Excel?

В: Це відносна адреса комірки.

 1. Як називають документ Microsoft Excel? В: Файл з довільним ім'ям і розширенням .XLS.

 2. Як називається клітинка Microsoft Excel, яка знаходиться на перетині рядка і стовпчика?

В: Комірка. і

 1. Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначено для виконання операцій, пов'язаних з буфером обміну, відміною та повторенням операцій, заповненням та видаленням листів?

В: «Правка».

 1. Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначено для виконання додаткових функцій, таких як перевірка орфографії, пошук залежностей та налаштовування?

В: «Срвис».

 1. Як називають вікно Microsoft Excel, яке блокує роботу аплікації до тих пір, поки не будуть завершені операції і воно не буде закрите для повернення у вікно аплікації?

В: Модальне.

 1. Який символ потрібно ввести першим в Microsoft Excel для введения у комірку формулу?

В: «=».

 1. Що виділиться в Microsoft Excel, якщо дати J1K на верхньому лівому кутку таблиці (перетин рядків імен стовпчиків і стрічок)?

В: Всі комірки (вся таблиця).

 1. Яке розширення має файл Microsoft Excel?

В: XLS.

 1. Як називається електронна таблиця в Microsoft Excel, що складається з рядків і стовпчиків?

В: Робочий лист (робоча книга????).

 1. Який пункт Головного меню Microsoft ЕхссІ призначений для створення нового документа, відкриття, збереження та друку існуючого документа?

В: Файл.

 1. Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначений для виконання операцій, пов'язаних зі вставкою комірок, рядків, стовпчиків, листів, функцій?

В: «Вставка».

 1. Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначений для виконання операцій, пов'язаних з вторинними вікнами?

В: «Окно».

 1. Які бувають адреси комірок в Microsoft Excel?

В: Абсолютна та відносна.

 1. Що потрібно зробити в Microsoft ЕхссІ для переміщення фрагменту?

В: Перетягнути, не натискаючи клавішу Ctrl.

 1. Що означає запис імені комірки у вигляді, наприклад, "SAS8" в Microsoft Excel? В: Абсолютна адреса комірки.

 2. Що не входить до ряду стандартних рис і функціональних можливостей Microsoft Excel (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

В: Входить: а) уніфікований інтерфейс користувача Windows-аплікації; б) вбудована стандартна довідкова система; в) наявність механізмів вмонтовування і зв'язування об'єктів (OLE); г) стандартні засоби роботи з файловою системою; д) використання шрифтів, що входять в саму ОС Windows; е) стандартна тріада інструментальних засобів Windows-аплікації: головне меню - панелі інструментів - контекстне меню.

 1. Яким чином не можна запустити Microsoft ЕхссІ (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

В: Можна: а) за допомогою ярлика; б) через пункт «Программы» головного меню Windows; в) командою «Выполнить...» головного меню; г) шляхом відкриття документа Excel (електронної таблиці).

 1. Що в Microsoft Excel використовується для посилання на конкретну комірку таблиці? В: Адреса.

 2. Якщо число, введене у комірку Microsoft Excel, не вміщається, то які символи відображаються замість нього?

В: "#".

 1. За допомогою якого механізму в Microsoft Excel можливе виконання операцій копіювання, переміщення і видалення?

В: За допомогою буфера обміну через меню «Правка».

 1. Натисканням якої комбінації клавіш виконується переключення між книгами Microsoft Excel? В: Ctrl + F6.

 2. За допомогою якого Пункту можуть налаштовуватись Головне меню і панелі інструментів Microsoft Excel?

В: «Вид».

 1. Зі скількох стандартних кроків складається робота майстра діаграм Microsoft Excel? В: 4.

86.3а допомогою натискання на яку клавішу в Microsoft Excel запис "А8" прийняв вигляд

"$А$8?" В: F4.

 1. Що таке база даних в Microsoft Access?

В: Це значна кількість однорідних заних з конкретної предметної галузі, які зберігаються на комп'ютерних носіях.

 1. Яка модель даних являс собою деревоподібну структуру, яка складається з вузлів та дуг і будується на основі принципу підпорядкованості між елементами?

В: Ієрархічна модель даних.

 1. Скільки кореневих сегментів знаходиться на верхньому рівні ієрархічної моделі даних?

В: Один.

 1. Чн пов'язаний кожний елемент породженого сегменту з вихідним сегментом і скільки логічних записів він створює?

В: Так, створює один логічний запис.


 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка