Модуль 1 Філософська онтологія і антропологіяСторінка1/35
Дата конвертації06.05.2016
Розмір2.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

3

Модуль 1 Філософська онтологія і антропологія

Опис:

2 курс мед, стомат ф-т.

Перелік питань:

1.

В якому сторіччі масова культура набула найбільшого розвитку?


A.

В ХІІ ст.


B.

В ХVI ст.


C.

В ХVІІІ ст.


D.

В ІХ ст.


E. *

В ХХ ст.


2.

Виділіть характерні риси творчо обдарованої особистості.


A.

Широта і оригінальність мислення.


B.

Вміння зосереджувати увагу.


C. *

Величезна продуктивність праці.


D.

Штучність розуму.


E.

Всі відповіді вірні.


3.

Вкажіть недоліки масової культури:


A.

Доступність і легкість сприйняття


B. *

Зверненість до нижчих підструктур особистості


C.

Спрощеність і примітивізм


D.

Стандартизація моди


E.

Все перераховане


4.

Вкажіть основні недоліки масової культури:


A.

Спрощеність і примітивізм.


B.

Зверненість до нижчих підструктур особистості.


C.

Відверта комерційність.


D.

Прояв жорстокості і розпущеності.


E. *

Всі відповіді вірні.


5.

Вкажіть переваги масової культури:


A.

Популярність.


B.

Доступність.


C.

Простота сприйняття.


D.

Демократичність.


E. *

Всі відповіді вірні.


6.

Вкажіть риси масової культури:


A. *

Спрощеність і примітивізм


B.

Зверненість до вищих почуттів людини


C.

Акцент на духовних потребах


D.

Підтримання гуманістичних тенденцій


E.

Все перераховане


7.

Для філософії якого періоду визначальним є уявлення про людину як про суб’єкт духовної діяльності, що створює світ культури і є носієм загального ідеального начала – духу розуму?


A. *

Німецька класична філософія.


B.

Грецька філософія


C.

Європейська середньовічна філософія.


D.

Філософія епохи Відродження.

E.

Філософія класичного періоду.


8.

До чого призводить конформізм?


A.

До недбальства.


B.

До байдужості.


C. *

До втрати власного Я.


D.

До егоїзму.


E.

До нудьги.


9.

До чого призводить перевищення припустимої густоти населення?


A.

Виникає порушення традиційних зв’язків.


B.

Призводить до монотонності.


C.

Призводить до зниження опірності організму.


D. *

Веде до порушення психологічної дистанції.


E.

Жодної вірної відповіді.


10.

До чого призводить скупчення населення у великих містах?


A.

До росту агресії.


B. *

Викликає порушення традиційних зв’язків.


C.

Призводить до монотонності.


D.

Веде до порушення психологічної дистанції.


E.

Призводить до зниження опірності організму.


11.

До чого призводить спеціалізація в професії?


A.

Невідповідність емоційно-інстиктивних форм поведінки.


B. *

Призводить до монотонності, перевтоми і вегетативних розладів.


C.

Веде до порушення психологічної дистанції.


D.

Призводить до зниження опору організму.


E.

Викликає порушення традиційних зв’язків.


12.

Єдність соціального і індивідуального – це...


A.

Індивід.


B.

Особа.


C.

Суспільство.


D. *

Особистість.


E.

Людина.


13.

З чого починається історія суспільства?


A.

Політики.


B.

Свідомості.


C.

Держави.


D. *

Цивілізації.


E.

Медицини.


14.

Забезпечення консолідації суб’єктів політичної діяльності – це…


A.

Організаційна функція політики.


B. *

Комунікативна функція політики


C.

Мобілізаційна функція політики.


D.

Інтегруюча функція політики.


E.

Управлінська функція політики.


15.

Забезпечення необхідних соціальних умов функціонування суспільства з врахуванням всіх сторін, сфер його життя та вікової диференціації людства – суть…


A. *

Соціально-економічної діяльності.

B.

Духовно-пізнавальної діяльності.


C.

Творчої діяльності.


D.

Релігійної діяльності.


E.

Наукової діяльності.


16.

Забезпечення практичної участі громадян, партій, соціальних груп у формуванні та роботі органів влади,- це…


A. *

Організаційна функція політики.


B.

Комунікативна функція політики


C.

Мобілізаційна функція політики.


D.

Інтегруюча функція політики.


E.

Управлінська функція політики.


17.

Згідно з якою теорією поява людини не є випадковим і локальним наслідком лише біоеволюції на Землі?


A.

Релігійною концепцією.


B.

Натуралістичною концепцією.


C. *

Концепцією космічного походження людини.


D.

Трудовою теорією походження людини.


E.

Політичною концепцією.


18.

Зосередження уваги на сфері буття людини, яку можна назвати світом цінностей, - суть…


A. *

Аксіологічного підходу до осмислення культури.


B.

Діяльного підходу до осмислення культури.


C.

Семіотичного підходу до осмислення культури.


D.

Структуралістського підходу до осмислення культури.


E.

Гуманітарного підходу до осмислення культури.


19.

Зосередження уваги на вдосконаленні людини як духовно-морального суб’єкта культури- суть…


A.

Аксіологічного підходу до осмислення культури.


B.

Діяльного підходу до осмислення культури.


C.

Семіотичного підходу до осмислення культури.


D.

Структуралістського підходу до осмислення культури.


E. *

Гуманітарного підходу до осмислення культури.


20.

Ідеології – це…


A.

Демократичний режим..


B.

Унітарний режим.


C.

Федеративний режим.


D. *

Диктаторський режим.


E.

Монархія.


21.

Ким вперше став вживатися термін “екологія” в сучасному значенні?


A. *

Е. Геккелем.


B.

Ч. Дарвіном.


C.

Р. Парком.


D.

Гайдеггером.


E.

Гегелем.


22.

Класами у суспільстві називаються групи, які мають доступ до ринку і пропонують ті чи інші послуги, - стверджує…


A. *

Класово-статусна модель М. Вебера.


B.

Дихотомна класова модель К. Маркса.

C.

Класова модель E. Гідденса.


D.

Класова модель E. Райта.


E.

Класова модель E. Девіса.


23.

Кого об’єднує вищий клас сучасного інформаційного суспільства?


A. *

Власників основних засобів і виробництва капіталу, осіб, що посідають важливе становище в управлінні державними структурами.


B.

Осіб найманої праці, які не мають власності на засоби виробництва або мають її в обмеженій кількості.


C.

Дрібних підприємців, більшу частину інтелігенції


D.

Селянство та інтелігенцію.


E.

Партії і громадські організації


24.

Кого об’єднує клас виробничих і невиробничих працівників у сучасному інформаційному суспільстві?


A.

Власників основних засобів і виробництва капіталу, осіб, що посідають важливе становище в управлінні державними структурами.


B. *

Осіб найманої праці, які не мають власності на засоби виробництва або мають її в обмеженій кількості.


C.

Дрібних підприємців, більшу частину інтелігенції


D.

Селянство та інтелігенцію.


E.

Партії і громадські організації


25.

Кого об’єднує середній клас у сучасному інформаційному суспільстві?


A.

Власників основних засобів і виробництва капіталу, осіб, що посідають важливе становище в управлінні державними структурами.


B.

Осіб найманої праці, які не мають власності на засоби виробництва або мають її в обмеженій кількості.


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D0%A3%D0%BA%D1%80 -> %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Який психічний розлад у хворого?
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Просякнення кров’ю тканин
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всі наступні симптоми характерні для III энцефалопатичної стадії алкоголізму, окрім
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Сестринська практика (текстові тести)
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль №2 Флаврноїди 2014
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Зачіпною петлею
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Економіка охорони здоров'я


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка