Мітральна недостатністьСторінка1/29
Дата конвертації15.12.2016
Розмір2.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

1.

Під час профогляду в хворого виявили незначно ослаблений 1 тон, систолічний шум на верхівці, акцент II тону на легеневій артерії. Як розуміти виявлені зміни?


A. *

Мітральна недостатність


B.

Трикуспідальна недостатність


C.

Відносна трикуспідальна недостатність


D.

Відносна мітральна недостатність


E.

Мітральна вада без чіткої переваги


F.

периферичні ознаки - петехії (на конюнктиві, слизовій рота, піднебіння).


2.

Хворій К., 35 р., діагностували мітральну ваду серця. Рентґенологічно виявили згладження талії серця, зміщення його меж вліво. Що послужило механізмом компенсації вади?


A.

Гіпертрофія лівого передсердя


B. *

Гіпертрофія лівого шлуночка


C.

Гіпертрофія правого шлуночка


D.

Гіпертрофія правих відділів серця


E.

Легенева гіпертензія


3.

У хворого К., 45 р., має місце діагноз комбінованої мітральної вади серця ревматичного генезу. Місяць тому виник кашель з невеликою кількістю харкотиння з домішками крові. Яка причина цього найвірогідніше ?


A.

Приєднання респіраторної інфекції


B.

Наростання дихальної недостатності


C. *

Збільшення застійних явищ в малому колі кровообігу


D.

Збільшення застійних явищ в великому колі кровообігу


E.

Серцева декомпенсація.


4.

Під час профогляду у пацієнтки запідозрили мітральну недостатність. Яка найвірогідніше причина цього ?


A. *

Ревматизм


B.

Інфекційний ендокардит


C.

Міокардит


D.

Перікардит


E.

Пролапс мітрального клапана


5.

Хвора К., 40 р., страждає на ревматичну хворобу серця з мітральною недостатністю. Що, вірогідно, буде виявлено при аускультації?


A.

Посилений І тон, систолічний шум на верхівці


B.

Послаблений І тон, систолічний шум на верхівці


C. *

Послаблений І тон, систолічний шум на верхівці


D.

Незмінені тони серця, систолічний шум на верхівці


E.

Послаблений І тон, діастолічний шум на верхівці


6.

У хворого С., 48 р., з діагнозом ревматичної вади серця виявлено набряки гомілок, збільшення печінки. Який генез цих змін?


A. *

Правошлуночкова недостатність


B.

Активна фаза ревматичного процесу


C.

Лівошлуночкова недостатність


D.

Тотальна серцева недостатність


E.

Все перелічене


7.

У хворого К., 40 р., діагностовано мітральну недостатність ревматичного генезу. Що є найважливішою аускультативною ознакою?


A.

Систолічний шум над мечевидним відростком


B. *

Систолічний шум на верхівці


C.

Систолічний шум в т. Боткіна


D.

Діастолічний шум на верхівці


E.

Систолічний шум на основі серця


8.

У хворого Н., 48 р., мітральна вада з перевагою недостатності мітрального клапана. Які рентгенологічні зміни найхарактерніші для цієї вади?


A.

Розширення правих відділів серця


B.

Розширення дуги легеневої артерії


C.

Згладження талії серця


D. *

Розширення серця в поперечнику, відхилення стравоходу по дузі великого радіусу


E.

Розширення серця в поперечнику, відхилення стравоходу по дузі малого радіусу


9.

У хворого С., 18 р., виявлено зміну тонів серця, наявність систолічного шуму. Який з додаткових методів є найбільш інформативним для підтвердження діагнозу?


A.

Фонокардіографія


B.

Рентгенологічний


C.

Електрокардіаграфія


D. *

УЗД серця


E.

Комп'ютерна томографія


10.

У вагітної жінки 25 р., діагностовано мітральний стеноз. В анамнезі ангіни, ГРВЗ. Яка найвірогідніша причина вади?


A. *

Ревматизм


B.

Вроджена вада


C.

Інфекційний ендокардит


D.

Міокардит


E.

Перикардит


11.

Під час УЗД серця лікар констатував значну ступінь мітрального стенозу. Яка вірогідна площа мітрального отвору?


A.

Більше 6 см2


B.

4 - 6 см2


C.

Менше 4 см2


D.

Менше 2 см2


E. *

Менше 1 см2


12.

Хворому С., 45 р., діагностували виражену ступінь мітрального стенозу. Який найбільш вірогідний тиск у лівому передсерді?


A.

5 - 7 мм.рт.ст.


B.

7 - 10 мм.рт.ст.


C.

10 - 15 мм.рт.ст.


D.

15 - 20 мм.рт.ст.


E. *

20 - 25 мм.рт.ст.


13.

У хворого С., 35 р., діагностовано виражену ступінь мітрального стенозу під час УЗД серця. Турбує задишка. Які компенсаторні механізми вади?


A.

Гіпертрофія лівого передсердя


B.

Гіпертрофія лівого і правого передсердя


C. *

Гіпертрофія лівого передсердя. Рефлекс Китаєва


D.

Гіпертрофія лівого і шлуночка. Рефлекс Китаєва


E.

Гіпертрофія лівого передсердя. Рефлекс Бейнбріджа


14.

Хворій А., 50 р., встановлено мітральний стеноз важкого ступеня. Найбільш характерними скаргами будуть:


A.

Болі в серці, задишка


B.

Болі в серці, серцебиття


C. *

Кашель, кровохаркання, задишка


D.

Болі в серці, набряки ніг


E.

Кашель, болі в серці


15.

У хворої А., 28 р., діагностовано мітральний стеноз. Характерною зовнішньою ознакою вади є:


A.

Блідість шкіри і слизових


B.

Дифузний ціаноз


C.

Синдром "барабанних паличок"


D. *

Ціанотичний рум'янець


E.

"Голова медузи"


16.

У хворої Н., 34 р., що страждає на ревматичний мітральний стеноз виявлено pulsus differens . Яка причина зміни пульсу?


A.

Зменшення наповнення лівого шлуночка


B.

Збільшення наповнення лівого передсерця


C. *

Стискання лівої підключичної артерії


D.

Збільшення тиску в a. pulmonalis


E.

Розвиток миготливої аритмії


17.

У хворої М., 36 р., діагностовано діастолічне тремтіння грудної клітки на верхівці. Про що свідчить цей симптом?


A.

Мітральна недостатність


B. *

Мітральний стеноз


C.

Мітральна вада без чіткої переваги


D.

Аортальна недостатність


E.

Аортальний стеноз


18.

У військоматі при аускультації в призовника А. виявлено: посилений І тон, тричленний ритм "перепілки", діастолічний шум. Що найбільш вірогідно має місце?


A.

Мітральна недостатність


B. *

Мітральний стеноз


C.

Аортальна недостатність


D.

Аортальний стеноз


E.

Мітральна вада без чіткої переваги


19.

У хворого С. з мітральним стенозом діагностовано тричленний ритм. Як називається цей феномен?


A.

Ритм галопу


B. *

Ритм "перепілки"


C.

"Крик серця про допомогу"


D.

Згасаючий ритм


E.

Ритм коронарного синуса


20.

У хворого К., 48 р., що страждає на ревматизм і мітральний стеноз, під час аускультації виявлено: посилений І тон, а після ІІ тону вислуховується клацання. Чим обумовлений цей феномен?


A.

Патологічним ІІІ тоном


B. *

Патологічним ІV тоном


C.

Тоном відкриття мітрального клапана


D.

Тоном закриття мітрального клапана


E.

Легеневою гіпертензією


21.

У хворої В., 40 р., що страждає на мітральний стеноз, вислуховується над верхівкою діастолічний шум. Який характер шуму здебільшого найтиповіший?


A. *

Пресистолічний


B.

Предіастолічний


C.

Мезодіастолічний


D.

Голодіастолічний


E.

Всі вище перелічені


22.

У хворої С., 28 р., що страждає на мітральний стеноз вислуховується діастолічний шум над легеневою артерією. Про що свідчить цей шум?


A.

Стеноз устя легеневої артерії


B.

Недостатність клапанів легеневої артерії


C.

Легенева гіпертензія


D.

Відносна недостатність мітрального клапана


E. *

Відносна недостатність клапанів легеневої артерії


23.

У хворого К., 38 р., діагностовано мітральний стеноз. Над легеневою артерією вислуховується діастолічний шум. Як називається цей шум?


A. *

Грехема – Стіла


B.

Флінта


C.

Еліс - Дамуазо


D.

Боткіна


E.

Гірлянда


24.

Хворому Д., 40 р., що страждає на мітральний стеноз, проведено рентгенологічне дослідження. Найхарактернішою ознакою є:


A.

Гіпертрофія правих відділів серця


B.

Гіпертрофія лівих відділів серця


C.

Розширення дуги легеневої артерії


D. *

Відхилення контрастованого стравоходу по дузі малого радіуса


E.

Відхилення стравоходу по дузі великого радіуса


25.

Хвора С., 42 р., хворіє на ревматичну хворобу серця з мітральною вадою. На ЕКГ виявлено гіпертрофію лівого передсердя та правих відділів серця. Яку ваду можна запідозрити?


A.

Мітральну недостатність


B. *

Мітральний стеноз


C.

Мітральну ваду без чіткої переваги


D.

Мітральну ваду з перевагою недостатності


E.

Мітральну ваду з перевагою стенозу


26.

У хворого Л., 34 р., діагностовано мітральний стеноз. На ФКГ виявлено посилений І тон, на відстані 0,08 сек., після ІІ т. реєструється ще один тон. Як він називається?


A.

Патологічний ІІІ тон


B.

Патологічний ІV тон


C. *

Тон відкриття мітрального клапана


D.

Роздвоєння ІІ т.


E.

Тон закриття мітрального клапана


27.

У хворої Л., 35 р., при аускультації на верхівці виявлено посилений І тон, діастолічний шум, посилення ІІ тону нaд truncus pulmonalis. Який метод для підтвердження вади серця є найбільш інформативним?Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка