Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Василь Михайлович бровдій біобібліографія


Наукове редагування, рецензуванняСторінка2/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.77 Mb.
1   2

Наукове редагування, рецензування


Проблеми екологічної освіти та виховання. Зб. наук. пр.
/ В.М. Бровдій (відп. ред.), А.Д. Гончар, Б.К. Гришко-Богменко та ін. - К.: КДПІ, 1989. – 153 с.

Рослинний світ України та його охорона. Зб. наук. пр.


/ В.М. Бровдій (вібп. ред.), А.Д. Гончар, Б.К. Гришко-Богменко та ін.
– К.: КДПІ, 1990. – 103 с.

Охорона природи: Посібник для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів / За ред. академіка УЕАН В.М. Бровдія). – К.: Генеза, 1997. – 152 с. (Бровдій В.М., Вадзюк Н.В., Гончар А.Д., Гудзь Ю.П. та ін.).

Світ, в якому ми живемо: Космос, Земля, Природа, Екологія, Людина: Навч. посібник з екології. / В.М.Бровдій (відп. ред.), О.О.Гаца, Н.В.Куруц. – К.: Магістр – S, 1997. – 40 с.

Енергетичні закони екології: Навч. посібник з екології для вузів.


/ Бровдій В.М. (відп. ред.), Гаца О.О.. – К.: НПУ, 2001. – 103 с.

Системоутворюючі закони екології: Навч.посібник з екології.


/ Бровдій В.М. (відп. ред.), Гаца О.О. – К.: НПУ, 2002. – 172 с.

Закони екології (соціально-економічні, геофізичні та геохімічні): Навчальний посібник з екології / Бровдій В.М. (відп.ред.), Гаца О.О.


- К.: НПУ, 2003. – 179 с.

Проблеми еволюції організмів: Навч. посібник для студ. біол. спец. вищих закладів освіти / За редакцією В.М. Бровдія. – К.: НПУ


імені М.П. Драгоманова, 2004. – 96 с. (В.М. Бровдій, К.П.Ільєнко, О.В.Пархоменко).

[ Рец. на кн.: A. Warchalowski Stankowate – Chrysomelidae. – Klucze do oznaczania owadow polski. Czesc XIX, Chraszcze – Coleoptera. Zeszyt 94a, Warszawa, 1971. 113 s. Zeszyt 6, Warszawa, 1973. – 79 s. Zeszyt 94c., Warszawa – Wroclaw. - 1978. – 157 s.] // Энтомологическое обозрение, 1981. – Т. 60. - Вып. 1. – С. 225 – 226.

Ценные пособия для специалистов по экологизированным методам защиты растений (Рец. на кн.: М.Д. Зерова, В.И. Толканиц, А.Г. Котенко и др. “Энтомофаги вредителей яблони Юго-запада СССР”.
- К.: Наукова думка, 1992. – 274 с. и И.А. Акимов, Л.А. Колодочка “Хищные клещи в закрытом грунте”. – К.: Наук. думка, 1991. - 144 с.) // Вестник зоологии, 1993. - № 2. – С. 87.

Наукове консультування кінофільмів, виступи
по телебаченню і радіо

В саду Иэрасхима Босха: Научно-популярный кинофильм. – Киевск. студия научно-популярн. фильмов, 1988. – 2 части (Научий консультант В.М. Бровдий).

Екологічні проблеми в Україні. – Київ: Ярославів вал, 1989.
- 30 хв.

Колорадський жук в Україні та заходи боротьби з ним. - Київ: Українське телебачення, 2002, 18.06. – Пряма трансляція. – 30 хв.


Рецензії на книги В.М. Бровдія


Барна М.М., Кваша В.І. Основні закони екології. (рец. на) Навч. посібники В.М. Бровдія “Енергетичні закони екології”. - К.: НПУ, 2001. - 102 с., “Системоутворюючі закони екології”. – К.: НПУ, 2002. – 173с., “Закони екології. Соціально-економічні, геофізичні та геохімічні”. – К.: НПУ, 2003. – 179 с.). // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Біологія, 2003.
- № 3 – 4 (22). – С. 126 – 127.

Література про В.М. Бровдія


Вервес Ю.Г. Бровдій Ваиль Михайлович // Енциклопедія сучасної України, 2004. - Т. 3. - С. 17 - 18.

Пагиря В., Роглев Х. Василь Бровдій. Від Карпат до Дністра.


– Ужгород: Патент, 1997. – С. 86 – 87.

В.М. Бровдий (про автора). Хризомелины // Защита растений. – 1975. - № 11. – С. 40.

Ціцак М. Академік з Іршави // Нове життя, 1995, 22 серпня.
- С. 3.

Наукова школа


Під керівництвом В.М Бровдія дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03-00-09- “Ентомологія” захистили:

Слободянюк Владимир Яковлевич. Насекомые – фитофаги вьюнка полевого и осота розового Лесостепи Центрально-чернозёмного района РСФСР и перспективы их использования в биологической борьбе: Автореф. дис. … канд. биол. наук / Ин-т зоологии НАН Украины. – К., 1987. – 18 c.

Шапран Юрий Петрович. Жесткокрылые семейства Histeridae (Coleoptera) фауны Украины: Автореф. дис. … канд. биол. наук. / Ин-т зоологии НАН Украины. – К., 1991. – 23 c.

Подобівський Степан Степанович. Твердокрилі надродини Bastrychoidea фауни України: Автореф. дис… канд. біол. наук. / Ін-т зоології НАН України. – К, 1993. – 23 c.

Крочко Василь Юлійович. Жуки-кокцинеліди (Coleoptera, Coccinellidae) Українських Карпат: Автореф. дис… канд. біол. наук. / Ін-т зоології НАН України. – К., 1995. – 24 c.

Мателешко Олександр Юрійович. Водні твердокрилі (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrophilidae) Українських Карпат: Автореф. дис… канд. біол. наук. / Ін-т зоології НАН України. – К., 1998. – 23 c.

Пархоменко Олександр Вікторович. Жуки-мертвоїди (Coleoptera, Silphidae) фауни України: Автореф. дис… канд. біол. наук.
/ Ін-т зоології НАН України. – К., 2002. – 21 c.

Зміст
Життєвий і творчий шлях Василя Михайловича Бровдія 4

Основні дати життя і діяльності В.М. Бровдія 16

Друковані праці В.М. Бровдія 19

Наукове редагування, рецензування 35

Наукове консультування кінофільмів, виступи по

телебаченню і радіо 36

Рецензії на книги В.М. Бровдія 36

Література про В.М. Бровдія 37Наукова школа 37

Професор Василь Михайлович БРОВДІЙ

Серія «Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова»

Бібліографічний покажчик

Упорядник: Наталія Іванівна Тарасова

Підписано до друку Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.

Наклад 100 прим. Зам. №

Віддруковано з оригіналів.

Видавництво Національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова. 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9

Друкарня НПУ імені М.П. Драгоманова.

01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9

Свідоцтво про реєстрацію №


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка