Міністерство охорони здоров’я україни ісаєва О. ССторінка384/391
Дата конвертації24.01.2021
Розмір5.7 Mb.
1   ...   380   381   382   383   384   385   386   387   ...   391
pl meninges

['menINks]

pl [mq'nInGJz]

оболонка мозку

mental activity

['mentl xk'tIvItI]

розумова діяльність

meshwork, n

[meS'wE:k]

сітчаста структура, ретикулярна система

mitral, adj

['maɪtr(ə)l]

мітральний

moisten, v

['mOIsn]

зволожувати, змочувати, ставати мокрим

molar, n

[mqVlq(r)]

кутній зуб, моляр

mortality, n

[mL'txlqtI]

смертність

motility, n

[mqV'tIlItI]

рухливість

motor, adj

['mqVtq]

моторний, руховий

mould, n

[mqVld]

пліснява

MRI scans/ magnetic resonance imaging

[mxg'netIk 'reznqns 'ImIGIN]

магніторезонансна сканограма

multifocal leukoencephalopathy

["mAltI'fqVkl

"lHkPqn"sefq'lPpqTI]мультифокальна лейкоенцефалопатія

multiple sclerosis

['mAltIpl sklq'rqVsIs]

розсіяний склероз

myocarditis, n

["maɪəkR'daItɪs]

міокардит

nare, n

[nFq]

ніздря

nausea, n

['nLsIq]

нудота

necessitate, v

[nI'sesIteIt]

робити необхідним

needle, n

['nJdl]

голка

neglect, v

[nI'glekt]

нехтувати, не заертати увагу

nerve fibre, n

['nE:v 'faIbq]

нервове волокно

nervous system

['nE:vqs 'sIstIm]

нервова система

neuroma, n

pl neuromata

[njVq'rqVmq]

pl ["njVq'rqVmqtq]

неврома

nodule, n

['nPdjHl]

вузлик

nursing facility

['nE:sIN fq'sIlqtI]

заклад з посиленим сестринським доглядом

nutrient, n

['nju:trIənt]

поживна речовина

obesity, n

[qV'bJsqtI]

ожиріння; огрядність

obstruction, n

[qb'strAkSn]

закупорка, непрохідність

occipital lobe, n

[Pk'sIpItl]

потилична доля

occur, v

[q'kE:(r)]

траплятися, відбуватися

onset, n

['Pnset]

напад, початок

opt, v

[Ppt]

вибирати (рідкіс.)

organ of Corti

['Lgqn Ov'kLtI]

орган Корті

ossicle, n

['PsIk(q)l]

кісточка

outward, adj

['aVtwqd]

спрямований назовні

overcome, v

["qVvq'kAm]

перемогти, подолати

oxidized, adj

['PksIdaIzd]

окиснений

oximetry, n

[Pk'sImqtrJ]

оксиметрія

oxytocin, n

["PksI'tqVsIn]

окситоцин

padding, n

['pxdIN]

м’яка прокладка

palm, n

[pRm]

долоня

pancreas, n

['pxNkrIqs]

підшлункова залоза

parasympathetic, adj

["pxrq"sImpq'TetIk]

парасимпатичний

parathyroid, n

["pxrq'TaIrOId]

прищитоподібна залоза

parietal lobe, n

[pq'raIItl"lqVb]

тім’яна доля

patrol, v

[pq'trqVl]

охороняти, патрулювати

peanut, n

['pJnAt]

арахіс; земляний горіх

perceive, v

[pq'sJv]

сприймати, відчувати; розрізняти

perceiving, n

[pq'sJvIN]

усвідомлення; сприймання, розуміння

percutaneous, adj

["pE:kju'teInIqs]

підшкірний

peripheral system

[pq'rIfqrql 'sIstIm]

периферійна система

permeable, adj

['pE:mIqbl]

проникний

permeate, v

['pE:mIeIt]

проникати, проходити крізь

pernicious, adj

[pE:'nISqs]

злоякісний, згубний, шкідливий

persist, v

[pq'sIst]

продовжувати (існувати), залишатися

persuade, v

[pq'sweId]

переконувати; відмовити (від чогось)

pertussis, n

[pqr'tqsqs]

кашлюк

pharmaceutical, adj

["fRmq'sjHtIkl]

фармацевтичний

phlegm, n

[flem]

харкотиння, слиз

pierce, v

[pIqs]

простромлювати, проколювати; пробивати отвір

pineal gland

['pInIql 'glxnd]

шишкоподібна залоза

pinna, n

pl pinnae

['pInq]

pl ['pInJ]

вушна раковина

pitched, adj

[pICt]

високий (про голос)

pituitary, n

[pI'tjHIt(q)rI]

гіпофіз

plane, n

[pleIn]

площина; рівень

plaque, n

[plRk]

бляшка

plasminogen, n

[plxz'mInqGqn]

плазміноген, профібринолізин

pleura, n

pl pleurae

['plVqrq],

pl ['plVqrJ]

плевра

pneumonia, n

[njH'mqVnIq]

запалення легенів, пневмонія

podiatrist, n

[pq'daIqtrIst]

лікар-ортопед, що спец. на лікуванні захворювань стоп

poison ivy, n

['pOIz(q)'aIvI]

сумах, отруйний плющ

pollen, n

['pPlqn]

пилок

polydipsia, n

["pPlI'dIpsIq]

полідипсія

polyphagia, n

["pPlI'feIGIq]

поліфагія, переїдання

polyuria, n

["pPlI'jVqrIq]

поліурія

pool, n

[pHl]

сукупність

postpone, v

[pq'spqVn]

відкладати; відстрочувати

posture, n

['pPsCq(r)]

постава; положення

potentiation, n

[pq'tenSI"eISn]

підсилення дії

pouch, n

[paVC]

заглибина

predisposition, n

["prJdIspq'zISn]

схильність

predominant, adj

[prI'dPmInqnt]

домінуючий, що переважає

pregnancy, n

['prqgnqnsI]

вагітність

premolar, n

[prJ'mqVlq(r)]

малий кутній зуб, премоляр

prevalent, adj

['prevqlqnt]

поширений, переважаючий

prey, n

[preI]

жертва, здобич

prior (to), prep

['praIq(r)]

раніше, до

proficiency, n

[prq'fISInsI]

уміння, вправність

progesterone, n

[prqV'Gestq"rqVn]

прогестерон

projection, n

[prq'GekSn]

виступ, виступаюча частина

prolactin, n

[prqV'lxktIn]

пролактин

proliferation, n

[prqlIfq'reISn]

розростання, шляхом новоутворень

property, n

['prPpqtI]

властивість

pruritus, n

["prVq'raItqs]

свербіж

pupil, n

['pjHp(q)l]

зіниця

pus, n

[pAs]

гній

quadrant, n

['kwPdrqnt]

квадрант, чверть круга

radioactive, adj

["reIdIqV'xktIv]

радіоактивний

radionuclide, n

["reIdIqV'njHklaId]

радіонуклід

rale, n

[rRl]

хрип

range, v

[reInG]

коливатися

rarely, adv

[reqlI]

винятково

rash, n

[rxS]

висип

ravage, v

['rxvIG]

спустошувати; руйнувати

rearmost, adj

['rIqmqVst]

задній, останній; тильний

reasoning, n

['rJz(q)nIN]

пояснення; міркування

rebound, n

[rI'baVnd]

відскок, рикошет ( зворотна відповідь на віддалення стимулу)

recognition, n

["rekqg'nISn]

розпізнавання, визнання

recovery, n

[rI'kAvqrI]

видужання, відновлення

rectum, n

[rektqm]

пряма кишка

refer (to), v

[rI'fE:(r)]

відсилати; надсилати; стосуватися

reflux, n

["ri:'flAks]

рефлюкс

rehabilitation, n

["rJq"bIlI'teISn]

реабілітація

release into, v

[rI'lJs]

вивільняти, виділяти, випускати повітря

residual volume

[rI'zIdjVql 'vPljHm]

залишковий об’єм

respiratory, adj

['respqrqtrI]

[rIs'paIqrqtrI]

дихальний

response, n

[rI'spPns]

відповідь, реакція

retention, n

[rI'tenSn]

затримка, затримання

retina, nПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   380   381   382   383   384   385   386   387   ...   391


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка