Міністерство охорони здоров’я україни ісаєва О. ССторінка383/391
Дата конвертації24.01.2021
Розмір5.7 Mb.
1   ...   379   380   381   382   383   384   385   386   ...   391
pl ganglia

['gxNglIqn]

pl ['gxNglIq]

вузол, ганглій

genetic, adj

[GI'netIk]

генетичний

gestational diabetes

[Ge'steISqnql "daIq'bJtJz]

гестаційний діабет, цукр. діабет у вагітних

gifted, adj

['gIftId]

обдарований; здібний

gill, n

[GIl]

зябра; тонкостінний виступ поверхні тіла

glaucoma, n

[glL'kqVmq]

глаукома

glial cell, n

['glaIql "sel]

гліальна клітина

glucagon, n

['glHkqgqn]

глюкагон

glucose tolerance

['glHkqVs 'tPlqrqns]

переносимість глюкози

gonad, n

['gPnxd]

гонада, статева залоза

govern, v

['gAvn]

керувати; управляти

gradient(s), n

['greIdIqnt]

ухил, схил; градієнт

growth hormone

['grqVT 'hLmqVn]

гормон росту

handicap, v

['hxndIkxp]

перешкоджати, заважати

handicap, n

['hxndIkxp]

завада, перешкода

harbor, v

['hRbq(r)]

давати (знаходити) притулок

hardly, adv

['hRdlI]

насилу, ледве; навряд

heal, n

[hi:l]

загоювання

heal, v

[hJl]

виліковувати; загоювати (рани)

hemisphere, n

['hemIsfIq(r)]

півкуля

haemorrhage, n

['hemqrIG]

кровотеча

haemorrhagic, adj

["hemq'rxGIk]

геморагічний; що стосується кровотечі

heparin, n

['hepqrIn]

гепарин

hernia, n

['hE:nIq]

кила

high-pitched, adj

["haI'pICt]

високий, різкий, пронизливий (про звук)

hindbrain, n

['haIndbreIn]

ромбоподібний (задній) мозок

hinder, v

['hIndq(r)]

перешкоджати; заважати

hissing, adj

[hIsIN]

шиплячий

hives, n

[haIvz]

кропивниця, висип

hold, v

[hqVld]

тримати, утримувати, містити

hollow, adj

['hPlqV]

порожній, порожнистий

homeostasis, n

["hPmIqV'stesIs]

гомеостаз

humoral immunity

['hjHmqrl I'mjHnItI]

гуморальний імунітет (імунітет, опосередкований антитілами)

hypercholesterolaemia, n

['haIpqkq"lestqrq'lImIq]

підвищений вміст холестерину в кpoвi

hyperlipidaemia, n

['haIpqlIpI"dJmIq]

підвищений вміст жирів в кpoвi

hypodermis, n

[haIpq'dE:mIs]

гіподерма

hypoglycaemic, adj

["haIpqVglaI'sJmIk]

гіпоглікемічний; що знижує цукор крові

hypothalamus, n

pl hypothalami

["haIpq'Txlqmqs]

pl ["haIpq'Txlq"maI]

гіпоталамус

ileum, n

pl ilea

['IlIqm]

pl ['IlIq]

клубова кишка


immediate, adj

[I'mJdIqt]

невідкладний, найближчий

immerse, v

[I'mE:s]

занурювати; поглинати

incisor, n

[In'saIzq(r)]

різець, передній зуб

incus, n

pl incudes

['INkqs]

pl [In'kjHdJz]

коваделко

indigestion, n

[IndI'GqstSn]

розлад травлення

indrawing, n

["In'drLnIN]

подих; дихання

inflammatory, adj

[In'flxmqtqrI]

запальний

inflate, v

[In'fleIt]

наповнюватися повітрям, роздуватися

influenza, n

["InflV'enzq]

грип

inhale, v

[In'heIl]

вдихати

inherit, v

[In'herIt]

успадковувати

inhibitor, n

[InhI'bItq(r)]

інгібітор

initial, adj

[I'nISl]

первинний, початковий

inspiration, n

["Inspq'reISn]

вдих, натхнення

insulation, n

["InsjV'leISqn]

[Insq'leISqn]ізоляція, відокремлення

insulin, n

['InsjVlIn]

інсулін

integrative, adj

['IntIgreItIv]

інтегративний

integumentary, adj

[In'tegjVmqntqrI]

покривний

interdigitate, v

[Intq'dIGIt(e)It]

інтердигітувати, сплітатися і бути взаємопов’язаним як пальці переплетених рук

interface, v

['IntqfeIs]

взаємозв’язок

intermittent, adj

["Intq'mItqnt]

переміжний

intrusion, n

[In'trHZn]

вторгнення, втручання

invade, v

[In'veId]

вторгатися, уражати

involuntary, adj

[In'vPlqntrI]

ненавмисний, рефлективний

iodide, n

['aIqVdaId]

йодид

iodine, n

['aIqdJn], ['aIqdaIn]

йод

ipsilateral, adj

["IpsI'lxtqrql]

однобічний

iris, n

pl irises/irides

['aIqrIs]

pl ['aIrI"sJz; 'IrI"dJz]

райдужна оболонка

irreversible, adj

[IrI'vWsIb(q)l]

необоротний; неповоротний

irritation, n

["IrI'teISn]

подразнення

ischaemic, adj

[Is'kJmIk]

ішемічний

islets of Langerhans

['aIlIts qv 'lxNq"hxns]

Ланґерганса острівці

isotope, n

['aIsqtqVp]

ізотоп

isthmus, n

['Ismqs]

перешийок

itch, n

[IC]

свербіж

jaundice, n

['GLndIs]

жовтяниця

jejunum, n

['GI'GHnqm]

порожня кишка

judge, v

[GAG]

оцінювати; вважати

Kaposi’s sarcoma

['kRpPSJz sR(r)'kPmq]

Капоші саркома (мультицентрична злоякісна неопластична судинна проліферація)

keratohyalin, n

["kerq tP'haIqlIn]

кератогіалін

lachrymal apparatus

['lxkrIm(q)l

"xp(q)'reItqs]сльозовий апарат

launch, v

[lLnC]

починати, пускати в хід

leak out, v

[lJk aut]

просочуватися

leak, v

[lJk]

протікати, просочуватися

leaky, adj

['lJkI]

що протікає

lens, n

pl lenses

[lenz]

pl ['lensIs]

кришталик

life-threatening, adj

["laIf'TretnIN]

загрозливий для життя

lingering, adj

['lINgq(r)IN]

повільний

lipoprotein, n

[lIpq'prqVtIIn]

ліпопротеїн

liver, n

['lIvq(r)]

печінка

load, n

[lqVd]

навантаження, тягар

long-term, adj

["lON'tE:m]

довгостроковий; довготривалий

loop, v

[lHp]

робити петлю; закріпляти петлею

loss of appetite

['lPs qv 'xpItaIt]

втрата апетиту

lucidum, adj

['lHsIdqm]

прозорий

luteinizing hormone, n

['lHtII"naIzIN 'hLmqVn]

лютеїнізуючий гормон

macrophage, n

['mxkrPfeIG]

макрофаг (будь-яка з багатьох різновидів одноядерних фагоцитів у тканинах)

maintenance, n

['meIntqnqns]

підтримання

malignancy, n

[mq'lIgnqnsI]

злоякісне новоутворення

malleus, n

pl mallei

['mxlIqs]

pl ['mxlIaI]

молоточок

malnutrition, n

["mxlnjH'trISn]

недоїдання

masticate, v

['mxstIkeIt]

жувати

maze, n

[meIz]

лабіринт

medulla, n

pl medullas/ medullae

[me'dAlq]

[me'dAlJ]мозковий шар (нирки або наднирника)

melatonin, n

["melq'tqVnIn]

мелатонін

meninx, nПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   379   380   381   382   383   384   385   386   ...   391


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка