Міністерство охорони здоров’я україни ісаєва О. ССторінка382/391
Дата конвертації24.01.2021
Розмір5.7 Mb.
1   ...   378   379   380   381   382   383   384   385   ...   391
pl corneas/corneae

['kLnIq]

pl ['kLnIJ]

рогівка

cortex, n

pl cortices

['kLteks]

pl ['kLtI"sJz]

кора

corticosteroid, n

["kLtIkqV'stIqrOId]

адренокортикостероїд

corticotrophin, n

["kLtIkqV'trqVfIn]

кортикотропін

coryza, n

[kq'raIzq]

нежить

cranial vault, n

['kreInIql 'vLlt]

склепіння черепа

cretin, n

['kretIn]

кретин

cryptogenic, adj

["krIptqV'dZenIk]

ідіопластичний, криптогенний

cryptosporidium, n

["krIptPspP'ridIqm]

криптоспоридіум

cumulative, adj

['kjHmjVlqtIv]

сукупний; нагромаджений

curvature, n

['kWvqCq]

кривизна; вигин, згин

cushion, n

['kVSn]

прокладка

cytomegalovirus, n

["sitP'megqlP"vaIqrqs]

цитомегаловірус (будь-який вірус підродини бетагерпесвірусів, високоспецифічний вірус герпесу людей, мавп і гризунів)

dander, n

['dxndq(r)]

лупа, шматочки волосся чи пір’я тварин, які можуть спричинити алергію в людей, схильних до неї

deadline, n

['ded"laIn]

межа, яку не можна перейти; крайній строк (термін)

debilitating, a

[dI'bIlIteItIN]

той, що ослаблює, призводить до виснаження

deflate, v

[dI'fleIt]

спадати (про легені)

degenerative, adj

[dI'GenqrqtIv]

дегенеративний; такий що перероджується

delay, v

[dI'leI]

відкладати, затримувати

delusion, n

[dI'lHZn]

манія, галюцинація; помилка

dementia, n

[dI'menS(I)q]

слабоумство; недоумство

depletion, n

[dI'plJSn]

виснаження

desire, n

[dI'zaIq(r)]

бажання

destruction, n

[dI'strAkSn]

руйнування, знищення

deterioration, n

[dI"tIqrIq'reISn]

погіршення

dexterity, n

[dek'sterqtI]

вправність, умілість

diabetes mellitus, n

["daIq'bJtJz mq'laItqs]

цукровий діабет

diabetic retinopathy, n

["daIq'betIk "retI'nPpqTI]

ретинопатія при діабеті

diagnostic, adj

["daIqg'nPstIk]

діагностичний

diaphragm, n

['daIqfrxm]

діафрагма

digestive, adj

[dI′GestIv]

травний

dilute, v

[daI'l(j)Ht]

розводити, розріджувати

discharge, v

[dIs'CQ:G]

виділяти, виписувати хворого з лікарні

discrete, adj

[dIs'krJt]

роз’єднаний, окремий

discrimination, n

[dI"skrImI'neISn]

розбірливість, чітке вирізнення

disorder, n

[dis'O:dq(r)]

порушення, розлад

dispose, v

[dI'spqVz]

позбуватися, розміщувати

disrupt, v

[dIs'rApt]

розривати, підривати

distensible, adj

[dIs'tensqbl]

розтяжний, еластичний

distinguish, v

[dI'stINgwIS]

розрізняти; відрізняти(ся)

drowsiness, n

['draVzInqs]

сонливість

drug-induced, adj

["drAg In'djHst]

що викликається (стимулюється, спричинюється) дією ліків

duodenum, n

["dju(:)qV'dJnqm]

дванадцятипала кишка

dust, n

[dAst]

пил

dye, n

[daI]

фарба

dyspnoea, n

[dIsp'nJq]

диспное, задишка

eardrum, n

['IqdrAm]

барабанна перетинка

efferent, adj

['efqrqnt]

еферентний, відцентровий

electrocardiography, n

[I'lektrqV"kRdI'PgrqfI]

електрокардіографія

elicit, v

[I'lIsIt]

виявляти

eliminate, v

[I'lImIneIt]

виділяти, знищувати, видаляти з організму

embolism, n

['embq"lIzqm]

емболія

emphysema, n

["emfI'sJmq]

емфізема

enable, v

[I'neIbl]

давати змогу

encephalopathy, n

[en"sefq'lPpqTi]

енцефалопатія

encounter, n

[In'kaVntq(r)]

зіткнення, сутичка, зустріч

endocrine, adj

['endq(V)kraIn]

ендокринний

endorphin, n

[en'dLfIn]

ендорфін

endurance, n

[In'djVqrqns]

витривалість

ensure, v

[In'SVq(r)]

гарантувати, забезпечувати

envelop, v

[In'velqp]

обгортати; обкутувати; оточувати

equivocal, adj

[I'kwIvqkl]

двозначний, сумнівний

equivocal symptom

[I'kwIvqkl 'sImptqm]

симптом, властивий кільком захворюванням

erase, v

[I'reIz]

стирати; підчищати

escape, v

[I'skeIp]

уникати, виділятися

(o)esophagus, n

[J'sPfqgqs]

стравохід

establish, v

[I'stxblIS]

встановлювати

estrogen, n

['JstrqGqn]

естроген

Eustachian tube

[jHs'teIkIqn'tjHb]

Євстахієва труба

eventually, adv

[I"venCV'qlI]

зрештою; кінець кінцем

exact, a

[Ig'zxkt]

точний

exchange, n

[Iks'CeInG]

обмін

exhale, v

[eks'heIl]

видихати

exhaustive, adj

[Ig'zLstIv]

вичерпний, виснажливий

exhibit, v

[Ig'zIbIt]

показувати, виявляти

expansion, n

[Ik'spxnSn]

розширення, розтягнення

experience, v

[Ik'spIqrIqns]

зазнавати, відчувати

expiration, n

["ekspI'reISn]

видих

exposure, n

[Ik'spqVZq(r)]

перебування під впливом чого-небудь

extensibility, n

[Ik'stensIbIlItI]

розтяжність

extremity, n

[Iks'tremqtI]

кінцівка

eyeball, n

['aIbLl]

очне яблуко

failure, n

['feIljq(r)]

неспроможність, відсутність

fast, v

[fRst]

утримуватись від їжі, голодувати

fatigue, n

[fq'tJg]

втома

fever, n

['fJvq(r)]

лихоманка

fibrosis, n

[faI'brqVsIs]

фіброз

fight-or-flight response

['faItq'flaIt rI'spPns]

механізм “бий або втікай”; реакція організму на стрес

fit, v

[fIt]

бути придатним; годитися

flank, adj

[flxNk]

фланговий; розташований збоку

flu, n

[flH]

грип

foetus, n

['fJtqs]

плід

follicle-stimulating hormone

['fPlIkl'stImjqleItIN 'hLmqVn]

фолікулостимулюючий гормон, фолітропін

foramen magnum

[fP'reImIn 'mxgnqm]

великий потиличний отвір

foramen, n

pl foramina

[fP'reImIn]

pl [fP'rxmInq]

отвір, канал

forceful, adj

['fLsfl]

сильний, дійовий

forebrain, n

['fLbreIn]

передній мозок, проенцефалон

fossa, n

pl fossae

['fPsq]

pl ['fPsJ]

ямка-канал, рівчак, жолоб

fragile, adj

['frxGaIl]

крихкий, ламкий

frequency, n

['frJkw(q)nsI]

частота, частотність

frontal lobe

['frAntl"lqVb]

лобна доля

fume, n

[fjHm]

дим, кіптява, пара, випар

fungus, n

pl fungi/funguses

['fANgqs]

pl ['fANgaI]

грибок

funnel-shaped, adj

['fAnlSeIpt]

лійкоподібний

furthermore, adv

["fWDq'mL]

до того ж; крім того

gait, n

[geIt]

хода

galaxy, n

['gxlqksI]

галактика, Чумацький (Молочний) шлях;

(перен.) плеядаgallbladder, n

['gO:l"blxdq(r)]

жовчний міхур

ganglion, nПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   378   379   380   381   382   383   384   385   ...   391


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка