Міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет


Методика вивчення чинників, які впливають на здоров'я населення. Методика вивчення демографічних процесівСкачати 65.18 Kb.
Сторінка5/13
Дата конвертації02.05.2021
Розмір65.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Методика вивчення чинників, які впливають на здоров'я населення. Методика вивчення демографічних процесів.

Цільові підходи до визначення поняття «здоров’я»: загально-філософський, індивідуальний теоретичний, індивідуальний практичний, популяційний. Здоров’я населення як умовне статистичне поняття. Показники здоров’я населення: демографічні (народжуваність, смертність, середня очікувана тривалість життя); фізичного розвитку; захворюваності; інвалідності.

Провідні групи чинників, які впливають на здоров’я населення: рівень і спосіб життя людей, стан навколишнього середовища, біологічні фактори, доступність і якість медичної допомоги. Залежність здоров’я населення від рівня життя: внутрішнього валового продукту (ВВП), індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Особливості здоров’я різних віково-статевих, професійних груп населення. Поняття про пов’язану зі здоров’ям якість життя, що дозволяє досягти фізичного, психічного, соціального благополуччя та самореалізації.

Комплексна оцінка здоров’я населення. Інтегральні показники комплексної оцінки стану здоров’я населення: коефіцієнт життєстійкості населення; індекс людського розвитку. Показники системи оцінки здоров’я населення ВООЗ (Summary Measures of Populatiion Health): показник очікуваної тривалості життя, відкоригований на інвалідність – DALE (disability-adjusted life expectancy; показник очікуваної тривалості життя, відкоригований на здоров’я – HALE (health adjusted life expectancy).

Методичні підходи до вивчення чинників, які визначають рівні здоров’я населення та його окремих контингентів. Особливості вивчення впливу чинників: соціально-економічних, соціально-біологічних, екологічних і природно-кліматичних, медико-організаційних. Застосування методів біостатистики (похідні та середні величини, метод стандартизації, кореляційно-регресійний аналіз, параметрична та непараметрична оцінка вірогідності результатів досліджень, бальна, рейтингова оцінка). Класифікація факторів ризику, які впливають на здоров’я.

Демографія як наука. Джерела інформації про чисельність, склад і рух населення. Динаміка чисельності та складу населення в різних регіонах світу, окремих країнах і в Україні. Статевий та віковий склад населення. Природний рух населення. Народжуваність, показники народжуваності. Фактори, що впливають на народжуваність. Сучасні тенденції та регіональні особливості народжуваності в Україні та світі.

Загальна смертність, її провідні причини в різних регіонах, окремих країнах і в Україні. Статевовікові та територіальні особливості показників смертності. Смертність немовлят (малюкова смертність). Значення показника для оцінки стану здоров’я населення, рівня соціально-економічного благополуччя та розвитку суспільства загалом. Провідні причини смертності немовлят.

Середня очікувана тривалість життя, визначення поняття. Методика визначення показника, його динаміка в різних регіонах світу, окремих країнах і в Україні.

Документи, які використовуються для вивчення природного руху населення. Можливості їх застосування. Порядок реєстрації народжень в Україні. Сутність понять «живонародження», «мертвонародження», «смерть плода». Методика визначення та оцінка загального та спеціального показників народжуваності.

Загальна смертність. Порядок реєстрації випадків смерті в Україні. Методика вивчення смертності, визначення загального та спеціальних показників, їх значення та оцінка. Структура причин смертності. Природний приріст населення.

Тип вікової структури населення (прогресивний, регресивний, стаціонарний). Постаріння населення. Середня очікувана тривалість життя у чоловіків і жінок. Статевий склад населення. Показник демографічного навантаження. Зміни чисельності населення. Механічний та природній рух населення. Урбанізація. Депопуляція. Аналіз регіональних особливостей та динаміки демографічних показників. Оцінка демографічної ситуації.

Порядок реєстрації смертності немовлят (малюкової). Методика визначення показників загальної, неонатальної, ранньої неонатальної, пізньої неонатальної, постнеонатальної смертності немовлят. Оцінка співвідношення цих показників, типи смертності немовлят: А, В, С. Перинатальна смертність. Провідні причини малюкової смертності в різні вікові періоди першого року життя. Основні групи чинників, що впливають на формування рівнів малюкової смертності (біологічні, екологічні, медико-організаційні, спосіб життя).2

6Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка