Міністерство охорони навколишнього природного середовища україниСторінка1/4
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Комітету з конкурсних торгів

протокол № 4 від 05.04.2011 року


Голова Комітету з конкурсних торгів
_________________________О.В. Шелестов

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


для підготовки пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі:

Дослідження та розробки в галузі біологічних наук (Лот 1 - НДР "Наукове опрацювання, підготовка та видання національної доповіді про стан формування національної екологічної мережі за 2006-2010 роки (перший етап)". Лот 2 - НДР "Наукове опрацювання описів, схем, розроблення концепцій Дністровського, Південно-Українського, Сіверсько-Донецького, Бузького, Галицько-Слобожанського природних коридорів (перший етап)". Лот 3 - НДР "Підготовка та видання (українською та англійською мовами) матеріалів до Карпатського огляду про стан довкілля (національний огляд)".)
Код ДК 015-97- I.1 03

Процедура закупівлі: відкриті торги


м. Київ

2011


I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель".2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

місцезнаходження 

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Мовчан Микола Михайлович, директор Департаменту біорізноманіття, охорони землі та екомережі, м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 504, телефон (044) 206-31-47, m.movchan@menr.gov.ua

Пермякова Тетяна Володимирівна, завідувач Сектором тендерних процедур, м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 416, телефон/факс (044) 206-31-14, tpermyakova@menr.gov.ua3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

Дослідження та розробки в галузі біологічних наук (Лот 1 - НДР "Наукове опрацювання, підготовка та видання національної доповіді про стан формування національної екологічної мережі за 2006-2010 роки (перший етап)". Лот 2 - НДР "Наукове опрацювання описів, схем, розроблення концепцій Дністровського, Південно-Українського, Сіверсько-Донецького, Бузького, Галицько-Слобожанського природних коридорів (перший етап)". Лот 3 - НДР "Підготовка та видання (українською та англійською мовами) матеріалів до Карпатського огляду про стан довкілля (національний огляд)".)

вид предмета закупівлі 

надання послуг

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

м. Київ, вул.. Урицького, 35

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

травень - грудень 2011  

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, повинні бути складені українською або російською мовами.

Якщо в складі пропозиції конкурсних торгів надається документ, що складений на іншій, ніж українська або російська мові, учасник надає переклад цього документу українською мовою. Переклад повинен бути засвідчений підписом уповноваженої особи учасника, скріплений печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису.

Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.


II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Всі питання щодо документації конкурсних торгів надсилаються особами, які отримали документацію конкурсних торгів у письмовій формі на адресу замовника.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель".III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів щодо усіх частин предмета закупівлі (лотів) або щодо обраної (обраних) частини (частин) предмета закупівлі (лота (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників або його копією, копією наказу про призначення керівника, оригіналом довіреності або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція повинна мати реєстр наданих документів із зазначенням номеру сторінки за порядком.

Пропозиція складається у порядку, визначеному у п. 2 Розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до 11.05.2011, 15-40".

Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: «Виправленому вірити» дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- реєстру наданих документів із зазначенням номеру сторінки за порядком;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- заповненої форми "Пропозиція конкурсних торгів", що визначена у додатку 1 до цієї документації конкурсних торгів;

- розрахунку ціни (калькуляція кошторисної вартості науково-дослідної роботи, підготовлена відповідно до Порядку планування, фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого наказом Мінекоресурсів від 07.11.2000 р. № 187 та зареєстрованого Мін’юстом 28.11.2000 р. за № 878/5099) (подається щодо кожної обраної частини предмета закупівлі (лота);

- інформації про підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у додатку 4 (подається щодо кожної обраної частини предмета закупівлі (лота);

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, встановленим замовником у п.6 Розділу Ш цієї документації та згідно з додатками 2 та 3 цієї документації конкурсних торгів;

- заповнених та підписаних учасником із зазначенням посади і дати підпису, скріплених печаткою* істотних умов договору, що визначені у п. 2 Розділу VІ цієї документації. (подається щодо кожної обраної частини предмета закупівлі (лота).* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

_____

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Учасник повинен відповідати наступним кваліфікаційним критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям він у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

- він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

- учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- виявлено факт участі учасника у змові;

- фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

- учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

- учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

- учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені у додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель", або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, визначеним у додатку 4 до цієї документації конкурсних торгів.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Умовами цієї документації конкурсних торгів встановлено 3 окремих частин предмета закупівлі (лотів), вимоги до яких визначені у додатку 4 до цієї документації конкурсних торгів.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п. 1 Розділу ІІІ цієї документації. На конверті додатково позначається «Зміни» або «Відкликання» відповідно.

Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.


IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою.

Спосіб доставки пропозиції учасник обирає самостійно та забезпечує її своєчасне отримання Замовником.У разі подання пропозиції конкурсних торгів особисто, учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення міністерства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде подавати пропозицію та назва учасника. Заявку направляти факсом на номер (044) 206-31-14.

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 416

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

до 11.05.2011, 11 год. 00 хв. за київським часом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35, каб. 420

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

11.05.2011 року, 15 год. 40 хв. за київським часом.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.Для участі у процедурі розкриття учасник повинен не пізніше ніж за 1 (один) робочий день надати заявку на отримання перепустки до приміщення міністерства. У заявці має бути зазначено ПІБ особи, що буде присутня на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та назва підприємства, установи, організації. Заявку направляти факсом на номер (044) 206-31-14.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів підтверджуються наступними документами:

- для фізичної особи або особи - підприємця - оригіналом документа, що засвідчує його особу;

- для юридичної особи, яку представляє керівник - завіреною копією документа, який підтверджує його повноваження, оригіналом документа, що засвідчує його особу;

- у разі, якщо учасника представляє інша особа - необхідно надати оформлене згідно з вимогами чинного законодавства доручення на представництво інтересів учасника та підпис документів; оригінал документа, що засвідчує його особу; копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує доручення, завірену належним чином.

Для підтвердження особи уповноважений представник повинен надати паспорт.

Пропозиції конкурсних торгів розкриваються у наступній послідовності:

в першу чергу розкриваються конверти з надписом "Відкликання пропозиції конкурсних торгів", а відкликані пропозиції повертаються учасникам, які їх подали, без розпечатування конвертів за зазначеними на них адресами;

усі інші конверти з пропозиціями конкурсних торгів розкриваються у порядку їх реєстрації;

якщо по окремим пропозиціям конкурсних торгів є листи з надписом "Зміна пропозиції конкурсних торгів", пропозиція розглядається з урахуванням змін.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель".Каталог: docs -> procurement -> dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство екології та природних ресурсів україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство екології та природних ресурсів україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство екології та природних ресурсів україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> М. П. Документація конкурсних торгів
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство екології та природних ресурсів україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни
dokumentatsiia-konkursnykh-torhiv-kvalifikatsiina-dokumentatsiia-ta-zminy-do-nei -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка