Міністерство доходів І зборів україни роз'ясненняСкачати 134.2 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір134.2 Kb.МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

07.08.2014

Актуальна інформація для платників податків, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО

Частина 1

1. Питання:

На підставі яких документів ФОП та ЮО заповнюють рядок 8 заяви за ф. № 1-ОПП (для ЮО та відокремлених підрозділів) та рядок 5 заяви за ф. № 5-ОПП (для самозайнятих осіб) у разі зміни місцезнаходження/місця проживання з території АР Крим та міста Севастополя на місцезнаходження/місце проживання в областях та місті Києві?

Відповідь:

Контролюючі органи проводять внесення змін і доповнень до Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб на підставі інформація органів державної реєстрації або документально підтвердженої інформації, що надається платниками податків.

У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов'язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП подається з позначкою "Зміни".

Тобто, місцезнаходження (місце проживання) платників податків в заяві за ф. № 1-ОПП або 5-ОПП заповнюється відповідно до:

даних внесених до ЄДР – для платників податків, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі;

даних документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом – для платників податків, відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі.2. Питання:

Як знятися з обліку СГ, які перебувають на обліку в органах доходів і зборів на території Східної України (Луганськ, Донецьк, тощо)?

Відповідь:

У зв’язку із проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців проводяться державними реєстраторами відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 17.06.2014 № 953/5 "Про невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної операції", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17.06.2014 за № 640/25417. На період простою у роботі територіальних органів Луганської та Донецької областей, виконання функціональних обов’язків з обслуговування платників податків, які перебувають на обліку в територіальних органах Міндоходів, що дислокуються у мм. Донецьку та Луганську, покладаються у межах компетенції на контролюючі органи відповідно розподілу, встановленому наказом Міністерства доходів і зборів України від 08.07.2014 № 381 "Про встановлення простою у роботі територіальних органів Міндоходів" (зі змінами).3. Питання:

Чи передаються облікові справи суб’єктів господарювання з АР Крим та міста Севастополя у разі зміни місцезнаходження/місця проживання на місцезнаходження/місце проживання в областях та місті Києві?

Відповідь:

Для зміни свого місцезнаходження/місця проживання юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які зареєстровані на території АР Крим та м. Севастополя, звертаються до державного реєстратора реєстраційної служби України в областях та місті Києві. У свою чергу контролюючі органи після отримання відомостей з Єдиного державного реєстру щодо внесених змін беруть на облік таких платників, незалежно від того, отримано облікову справу чи ні.

Після взяття на облік контролюючі органи в областях та м. Києві формують облікову справу платника податків, до якої включають роздруковану облікову картку платника податків(повні реєстраційні відомості) з Єдиного банку даних юридичних осіб чи Реєстру самозайнятих осіб на дату взяття на облік платника за новим місцезнаходженням (місцем проживання). Також, контролюючі органи в областях та м. Києві вживають заходи щодо отримання облікової справи платника з органу доходів і зборів в АР Крим або м. Севастополя за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) платника.

4. Питання:

Яким чином здійснюється взяття на облік/зняття з обліку в контролюючих органах розрахункового рахунку СГ, який перебуває на обліку в АР Крим, якщо рахунок відкритий у банках України?

Відповідь:

Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах встановлено статтею 69 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Відповідно до пункту 69.5 статті 69 Кодексу наказом Міністерства доходів і зборів України від 26.12.2013 № 853, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2014 за № 121/24898, затверджено Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів (далі – Порядок).

Порядок визначає послідовність дій фінансових установ при наданні повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків – юридичних осіб (у тому числі відкритих через їх відокремлені підрозділи), самозайнятих фізичних осіб та власних кореспондентських рахунків до органів доходів і зборів, а також форму та зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків (далі – Повідомлення), перелік підстав для відмови органом доходів і зборів у взятті рахунків на облік.

У додатку 1 до Порядку зазначені форма та зміст електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах. Реквізити "Код регіону контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків" та "Код району контролюючого органу, в якому зареєстрований клієнт як платник податків" визначаються згідно з довідником державних податкових інспекцій відповідно до коду ЄДРПОУ такого контролюючого органу, який зазначено у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі – ЄДР), або згідно з довідкою про взяття на облік платника податків у контролюючому органі для платників податків, які відповідно до чинного законодавства не включаються до ЄДР.

Обробка повідомлень фінансових установ про відкриття/закриття рахунків платників податків відбувається на центральному рівні в ДФС України на підставі відомостей Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб. У разі надходження повідомлень про відкриття рахунків на підставі зазначених відомостей формуються повідомлення про взяття на облік/відмову у взятті на облік рахунків платників податків. Повідомлення про закриття рахунків приймаються безумовно.5. Питання:

Яким чином СГ, які перебувають на обліку в органах доходів і зборів на території Східної України (Луганськ, Донецьк та інші населенні пункти в зоні проведення АТО) подати звіт щодо сум нарахованого ЄВ?

Відповідь:

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції (далі – АТО) на території Донецької та Луганської областей Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) забезпечила платникам податків, які перебувають на обліку в зоні АТО можливість виконання обов’язків щодо подання звітності відповідно до норм Податкового Кодексу України (далі – ПКУ).

На період простою у роботі територіальних органів, які знаходяться в зоні АТО змінено місця обслуговування платників податків.

Інформація стосовно зміни місць обслуговування платників постійно оновлюється та оприлюднюється на сайті ДФС в розділі Головна > БАНЕР > Інформація для Сходу України. Відповідно норм ПКУ (ст.49.3) та з врахуванням зміни місць обслуговування платники мають змогу подати звітність:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Особливо, слід підкреслити, що послуги електронного цифрового підпису можна отримати в представництвах АЦСК ІДД ДФС, розташованих в будь-яких населених пунктах України.6. Питання:

Чи необхідно вносити зміни до картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами, в зв’язку з перереєстрацією підприємства з АР Крим та м. Севастополя на місцезнаходження/місце проживання в областях та м. Києві?

Відповідь:

У разі необхідності внесення змін до картки обліку, особа яка здійснює операції з товарами звертається до митного органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) та подає документи згідно із пунктами 21 – 24 Порядку обліку, які здійснюють операції з товарами, затвердженому наказом Міністерства фінансів України 30.05.2012 № 634, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2012 № 1381/21693.

В умовах дестабілізації ситуації в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі запроваджено новий механізм, який дозволяє перереєструвати свій бізнес на територію будь-якої області чи міста Києва і сплачувати податки відповідно до законодавства України. У зв’язку з цим внесені відповідні зміни до автоматизованої системи, суть яких полягає у наступному.

Щодо карток обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, були акредитовані Кримською або Севастопольською митницею та зареєстрували зміну свого місцезнаходження/місця проживання з території АР Крим або м. Севастополя на місцезнаходження/місце проживання в області або м. Києві, надано можливість внести зміни (провести переакредитацію) відповідним митницям за новим місцезнаходженням/місцем проживання, за умови звернення такого суб’єкта до митного органу.

Після внесення змін до картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами:

не змінюється обліковий номер такої особи;

змінюється номер картки обліку особи та новий номер картки формується відповідно до алгоритму, встановленого у пункті 7 Порядку і відповідно до митниці, яка отримала документи для внесення змін до картки обліку.

7. Питання:

Яким чином здійснюється перереєстрація або закриття філій, відокремлених підрозділів, які перебували на обліку в АР Крим та м. Севастополі, якщо головне підприємство знаходиться на обліку в областях України та м. Києві?

Відповідь:

Відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території АР Крим та м. Севастополі були переведені за місцезнаходженням головних підприємств в контролюючих органах в областях та м. Києві.

Підставами для зняття з обліку у контролюючих органах відокремлених підрозділів є повідомлення чи документальне підтвердження державного реєстратора чи іншого органу державної реєстрації про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи (п. 67.1 статті 67 ПКУ).

8. Питання:

Які дії суб’єкта господарювання та органів доходів і зборів, якщо платник прийняв рішення у 2014 році про зміну місцезнаходження/місця проживання з областей України та м. Києва на територію АР Крим та м. Севастополя.

Відповідь:

Відповідно до частини восьмої статті 45 Бюджетного кодексу України у разі зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання - платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.9. Питання:

Чи потрібно подавати заяви за ф. № 1-ОПП, ф. № 5-ОПП та ф. № 20-ОПП при здійсненні перереєстрації суб’єкта господарювання в органах доходів і зборів, у разі зміни місцезнаходження/місця проживання з території АР Крим та міста Севастополя на місцезнаходження/місце проживання в областях та міста Києва?

Відповідь:

Для взяття на облік за новим місцезнаходженням, у разі зміни місцезнаходження з території АР Крим та м. Севастополя на місцезнаходження в областях та м. Києві, заяву за ф. № 1-ОПП(5-ОПП) та документи про проведення зазначених змін в установленому порядку до податкової інспекції за новим місцезнаходженням подають платники податків, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру.

У разі зміни місцезнаходження/місця проживання з території АР Крим та міста Севастополя на місцезнаходження/місце проживання в областях та міста Києва при здійсненні перереєстрації суб’єкта господарювання в контролюючих органах повторно подавати повідомлення за ф. № 20-ОПП не потрібно.

Повідомлення за ф. № 20-ОПП подається платниками податків до контролюючих органів за новим місцем обліку за умови створення чи відкриття нового об'єкта, у разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування, у разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання.10. Питання:

Як здійснюється перереєстрація відокремлених підрозділів нерезидентів в органах доходів і зборів у разі зміни місцезнаходження, яка пов’язана зі зміною адміністративного району та які особливості подання звітності та сплати податків, зборів під час такої перереєстрації в тому числі у разі зміни місцезнаходження/місця проживання з території АР Крим та м. Севастополя на місцезнаходження/місце проживання в областях та м. Києві?

Відповідь:

У разі зміни місцезнаходження з території АР Крим та м. Севастополя на місцезнаходження в областях та м. Києві платникам податків, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, необхідно подати до податкової інспекції за новим місцезнаходженням заяву за ф. № 1-ОПП та документи про проведення зазначених змін в установленому порядку для взяття їх на облік за новим місцезнаходженням. До такої категорії платників податків відносяться відокремлені підрозділи нерезидентів.

Після взяття на облік платники сплачують податки, збори, єдиний внесок, подають податкові декларації (звіти, розрахунки) та виконують інші обов'язки платників за новим місцезнаходженням в областях та місті Києві.

При цьому інформуємо, що подання податкової звітності визначено Податковим Кодексом України (далі – Кодекс) в главі 2 "Податкова звітність".

Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є та незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, та у разі неможливості подання платником податків особисто або уповноваженою на це особою, може бути надіслана поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

При поданні до органів Міндоходів податкової звітності в електронній формі слід керуватись Інструкцією з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженою наказом ДПА від 10.04.08 р. № 233, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 16.04.2008 за № 320/15011.Частина 2

1. Питання:

Чи буде вважатись зовнішньоекономічною діяльністю укладення договорів між суб’єктами господарювання, які зареєстровані в Україні та в АР Крим?

Відповідь:

На теперішній час в пунктах в’їзду/виїзду на/з тимчасово окупованої території України митний контроль не здійснюється, оскільки товари перебувають у вільному обігу на території України.

Митним кодексом України не визначено необхідності подання митних декларацій та сплати митних платежів при переміщеннні товарів між материковою частиною України та тимчасово окупованою територією.

Верховною Радою України 06.06.2014 зареєстровано проект Закону України за № 4032а "Про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України", поданий народними депутатами України Терьохіним С.А., Ляпіною К.М. та Немілостівим В.О. Цим законопроектом передбачено запровадження вільної економічної зони Криму, визначається особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій частині території України згідно із статтею 13 Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", а також врегульовуються інші аспекти правових відносин між фізичними та юридичними особами, які знаходяться на території ВЕЗ Криму та за її межами.

На теперішній час Постановою Верховної Ради України від 19.06.2014 № 1541-VII даний законопроект прийнято за основу та доручено Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких зауважень і пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Додатково повідомляємо, що в разі прийняття зазначеного законопроекту, питання, які виникають у суб’єктів господарювання з приводу особливостей здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, податкового та митного контролю у вільній економічній зоні Криму, будуть врегульовані законодавчо.2. Питання:

Яким чином суб’єкти господарювання, які залишаються на обліку в АР Крим та м. Севастополь, подають податкову звітність та сплачують податки?

Відповідь:

З цього питання Верховною Радою України прийнято Закон України від 15 квітня 2014 року № 1210-VII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який набрав чинності 26 квітня 2014 року.

Питання визначення рахунків сплати податків і зборів належить до компетенції Державної казначейської служби України. Довідково повідомляємо, що інформація про реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднена на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України у рубриці "Бюджетні рахунки" (http://minrd.gov.ua/byudjetni-rahunki).

3. Питання:

Чи будуть застосовуватись штрафні санкції при несвоєчасній сплаті податкових зобов’язань до СГ зареєстрованих в АР Крим?

Відповідь:

Відповідальність суб’єктів господарювання за вчинення порушень законів з питань оподаткування визначена главою 11 Податкового кодексу України.

Окремої норми щодо визначення відповідальності для суб’єктів господарювання зареєстрованих в АР Крим та м. Севастополя за порушення законодавства з питань оподаткування, Кодексом не передбачено.

4. Питання:

Чи застосовуються до суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в територіальних органах доходів і зборів, що розташовані на території проведення антитерористичної операції (АТО), штрафні санкції за неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності, а також несплату (несвоєчасну сплату) податкових зобов’язань та сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та чи можуть СГ, які перебувають на обліку в територіальних органах доходів і зборів, що розташовані на території проведення антитерористичної операції (АТО), перенести строк сплати податків?

Відповідь:

Для вирішення зазначених питань Верховною Радою України розроблено проекти Законів України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (про соціально-економічний захист громадян України на територіях, де проводиться антитерористична операція)" (реєстр. № 4295а від 17.07.2014), внесеного народними депутатами України Продан О.П. та Геращенко І.В., та "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо мораторію на застосування фінансової та адміністративної відповідальності до суб'єктів господарювання)" (реєстр. № 4295а-1 від 18.07.2014), внесеного народними депутатами України Сенченком А.В., Блавацьким М.В. та Котеляк Л.Л.5. Питання:

Яким чином будуть обліковуватись в КОР кошти по платі за землю, сплачені на рахунки отримувача, відкриті в ГУ Державної казначейської служби України в АР Крим (код банку 824026) чи в Державній казначейській службі України (код банку 820172) за земельні ділянки розташовані в АР Крим, враховуючи те, що плата за землю сплачується за місцем розташування земельних ділянок і КОР відкриті в контролюючих органах в АР Крим?

Відповідь:

Кошти по сплаті податків і зборів заносяться в КОР на підставі виписки з бюджетних розрахунків.

Питання визначення розрахунків сплати податків і зборів належить до компетенції Державної казначейської служби України. Додатково повідомляємо, що інформація про реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднена на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України у рубриці "Бюджетні рахунки" (http://minrd.gov.ua/byudjetni-rahunki).

6. Питання:

Чи може СГ повернути бланк торгового патенту на господарську одиницю, яка розміщена в АР Крим до податкового органу на материковій частині України?

Відповідь:

Придбання суб'єктом господарювання торгового патенту для провадження видів підприємницької діяльності, передбачених статтею 267 Кодексу, здійснюється за місцем здійснення діяльності.

Згідно із підпунктом 267.7.5 пункту 267.7 статті 267 Кодексу суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному контролюючому органу. При цьому торговий патент підлягає поверненню контролюючому органу, який його видав.

Додатково повідомляємо, що Департаментом оподаткування та контролю операцій, з урахуванням пропозицій профільних Департаментів Міндоходів, було розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування платників податків на території АР Крим та м. Севастополя".

Проект Закону у робочому порядку у квітні 2014 року наданий на розгляд до Міністерства фінансів України.

Крім цього, Департаментом у робочому порядку опрацьовувався проект Закону України "Про особливості оподаткування на тимчасово окупованій території України", розробником якого є Міністерство фінансів України.7. Питання:

Чи надається відстрочення (розстрочення) податкового боргу та грошового зобов’язання суб’єктам господарювання, які перебувають на обліку в територіальних органах доходів і зборів, що розташовані на території проведення антитерористичної операції (АТО)?

Відповідь:

Указом Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 щодо проведення заходів з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України.

Під час проведення таких заходів платникам податків, у яких існує ймовірність несвоєчасної сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) або відсутня можливість їх сплати у зв’язку з непередбачуваними обставинами, слід звертатися до таких законодавчих норм.

Податковим кодексом України (далі – Кодекс) передбачені права:

платників податків на отримання відстрочення (розстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) (підпункт 17.1.5 пункту 17.1 статті 17 Кодексу);

органів доходів і зборів на прийняття рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, а також про списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому законодавством (підпункт 20.1.29 пункту 20.1 статті 20 Кодексу).

Згідно зі статтею 32 Кодексу строк сплати податку та збору може бути змінено шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк. Загальні засади розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платників податків передбачені статтею 100 Кодексу.

Перелік обставин, що є підставами для відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу), та підтверджуючих ці обставини документів наведено у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1235 "Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин".

Порядок та умови надання платникам податків розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 574, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1853/24385 (далі – Порядок № 574).

Згідно з пунктом 3.1 розділу ІІІ Порядку № 574 для ініціювання відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) платник податків звертається до органу доходів і зборів за місцем свого обліку або за місцем обліку такого грошового зобов’язання (податкового боргу) із:

письмовою заявою, форму якої визначено додатком 1 до Порядку № 574. У заяві обов’язково повинні бути зазначені суми платежів (податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), пені), сплату яких платник податків просить відстрочити, а також строк відстрочення та періоди сплати таких платежів. При цьому суми, строк сплати яких ще не настав, та строк сплати яких вже минув, вказуються окремо;

економічним обґрунтуванням, яке складається із:

переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин;

аналізу фінансового стану;

графіка погашення відстрочених сум;

розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів керівник (заступник керівника) органу доходів і зборів протягом 30 календарних днів з дати подання заяви або приймає рішення про відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу), або відмовляє платнику у відстроченні в письмовій формі за відсутності підстав для надання відстрочення та при недотриманні обов’язкових вимог, визначених Порядком № 574.

Відстрочення надається окремо за кожним податком, збором, штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом), пенею. Строки сплати відстрочених сум або їх частки можуть бути перенесені шляхом прийняття окремого рішення та внесення змін до договору відстрочення.

Також зазначаємо, що на відстрочені грошові зобов’язання (податковий борг) пеня та штрафи не нараховуються з дати укладання (підписання) договору до закінчення строку дії договору про відстрочення грошового зобов’язання (податкового боргу). Згідно з пунктом 1.6 розділу І Порядку № 574 на суму відстроченого грошового зобов'язання (податкового боргу) нараховуються проценти за кожний календарний день користування платником відстроченням грошових зобов'язань (податкового боргу).

8. Питання:

Чи звільняються від подання податкової звітності суб’єкти господарювання у зв’язку з мобілізацією до Збройних сил України?

Відповідь:

Відповідно до вимог частини третьої статті 39 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період не припиняється реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців.

Разом з тим, з 8 червня 2014 року набрав чинності Закон України від 20 травня 2014 року № 1275-VІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації" (далі – Закон № 1275), згідно з яким тимчасово мобілізовані на військову службу підприємці і самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) або єдиного податку, а також єдиного внеску (далі – ЄСВ) за себе на весь період такої служби.

Мобілізовані підприємці чи самозайняті особи, що використовують у своїй господарській діяльності працю найманих працівників, які продовжують працювати по найму під час мобілізації такого підприємця, зобов’язані уповноважити іншу особу на виплату заробітної плати або інших доходів найманим працівникам. У такому випадку обов'язок з нарахування та утримання ПДФО і ЄСВ з таких виплат на термін військової служби підприємця несе уповноважена особа.

Обов'язок зі сплати ПДФО та ЄСВ за найманих працівників повинен здійснити демобілізований підприємець чи самозайнята особа протягом 180 календарних днів з першого дня його демобілізації без нарахування штрафних та фінансових санкцій.

Для отримання зазначених пільг демобілізований підприємець чи самозайнята особа зобов’язані протягом 10 днів після демобілізації надати органу Міндоходів за місцем податкової реєстрації такі документи:

заяву про надання пільги в довільній формі;

копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу під час мобілізації.

Крім того зазначаємо, що Законом № 1275 внесено зміни до законодавчих актів, згідно з якими за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Вказані вище норми Закону № 1275 застосовується з першого дня мобілізації і протягом всього періоду мобілізації відповідно до Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 303 "Про часткову мобілізацію".9. Питання:

Чи є дійсною реєстрація суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку у АР Крим?

Відповідь:

Так.


Верховною Радою України 19.06.2014 в першому читанні прийнято за основу законопроект України "Про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України", яким визначено, що у межах двох адміністративно – територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополя запроваджується вільна економічна зона (ВЕЗ).

Зазначеним законопроектом пропонується на території ВЕЗ Криму не справляти загальнодержавні податки і збори, визначені у Розділах ІІ – ІІІ, V - ХІІ, ХV – XVIII Податкового кодексу України (далі – ПКУ). При цьому фізична особа, що має податкову адресу (місце проживання, перебування) або юридична особа (відокремлений підрозділ), що має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ Криму, прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента.

Отже, у разі набрання чинності зазначеним Законом платники податків, які зареєстровані на території АР Крим та м. Севастополя, будуть оподатковуватись в порядку, передбаченому статтею 160 "Особливості оподаткування нерезидентів" ПКУ.

На сьогодні в умовах дестабілізації ситуації в АР Крим та місті Севастополі Міністерством юстиції України видано наказ від 14.03.2014 № 525/5 "Про проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичної особи – підприємців", який зареєстровано в Мін’юсті 17.03.2014 за № 358/25135.

Зазначеним наказом передбачено, що суб’єкти господарювання, які зареєстровані на території АР Крим і в м. Севастополі та змінили своє місцезнаходження/місце проживання, мають право звернутися до будь - якого державного реєстратора України поза межами АР Крим та м. Севастополя для внесення змін до Єдиного державного реєстру.

Перелік документів, необхідний для проведення зазначеної реєстрації, визначено Законом України від 15.05.2003 № 755-ІV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".

При цьому слід зазначити, що документи, які подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу або фізичну особу – підприємця, можуть надаватись особисто, надсилатися поштою або шляхом видачі їх під розписку за зверненням уповноважених представників суб’єктів господарювання щодо обов’язковості подальшої передачі державному реєстратору за новим місцезнаходженням/місцем проживання.

Враховуючи викладене, після проходження процедури реєстрації місця проживання або місця перебування у територіальній міграційній службі України платник податків має право звернутись до державного реєстратора особисто, надіслати поштою або передати через уповноважених представників реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця та документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця.

Після взяття на податковий облік платники сплачують податки, збори, єдиний внесок, подають податкові декларації (звіти, розрахунки) та виконують інші обов’язки платників за новим місцезнаходженням/місцем проживання.

Таким чином, до набрання чинності Законом "Про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" платник податків може змінити місце своєї реєстрації та сплачувати податки за новим місцезнаходженням.10. Питання:

Як здійснюється перереєстрація суб’єктів господарювання в органах доходів і зборів у разі зміни місцезнаходження/місця проживання з території АР Крим та м. Севастополя на місцезнаходження/ місце проживання в областях та м. Києві?

Відповідь:

В умовах дестабілізації ситуації в АР Крим та м. Севастополі запроваджено механізм, який дозволяє перереєструвати свій бізнес на територію будь-якої області чи м. Києва і сплачувати податки відповідно до законодавства України.

До 01.08.14, для реєстрації зміни свого місцезнаходження/місця проживання юридичній особі або фізичній особі - підприємцю, яка зареєстрована на території АР Крим або м. Севастополя, необхідно було звернутися до державного реєстратора реєстраційної служби України в областях та м. Києві відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 14.03.14 № 525/5 "Про проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб – підприємців". Починаючи з 01.08.14 набув чинності наказ Міністерства юстиції України від 23.07.14 № 1197/5 "Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь", відповідно до якого проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є АР Крим та м. Севастополь, здійснюється державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України відповідними державними реєстраторами згідно з цим наказом.

Після отримання відомостей із Єдиного державного реєстру про зміну місцезнаходження/місця проживання відповідні контролюючі органи в областях або м. Києві здійснюють взяття на облік платників за новим місцезнаходженням/місцем проживання платника податків.Процедура зміни основного місця обліку платника податків з АР Крим та м. Севастополя в орані доходів і зборів за новим місцезнаходженням/місцем проживання здійснюється як при переведенні платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого
Каталог: files -> articles -> 2264
2264 -> Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" {Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку №810 від 16. 12. 2014}
2264 -> Міністерство юстиції україни лист
articles -> Рекомендаці ї
2264 -> Наказ №953/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 р за №640/25417
articles -> Державний комітет фінансового моніторингу україни
articles -> Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, n 13, ст
2264 -> Законом №1706-vii від 20. 10. 2014, ввр, 2015, №1, ст. 1}
2264 -> Закон україни про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України (Відомості Верховної Ради (ввр), 2014, №26, ст. 892) {Із змінами, внесеними згідно із Законами
2264 -> Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка