Мікробіологія у хворої з клінічними ознаками імунодефіциту з незміненою кількістю та функціональною активністю т- І в-лімфоцитів при обстеженні виявлений дефект на молекулярному рівніСкачати 122.4 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір122.4 Kb.
#7796

Мікробіологія

 1. У хворої з клінічними ознаками імунодефіциту з незміненою кількістю та функціональною активністю Т- і В-лімфоцитів при обстеженні виявлений дефект на молекулярному рівні, при якому порушена функція антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?

*Макрофаги, моноцити

 1. Хворий скаржиться на часті рецидивуючі інфекції, в тому числі грибкові. Було запідозрено імунодефіцит, проведено обстеження. Рівень та співвідношення антитіл при електрофоретичному дослідженні спектру білків крові практично не порушений. Яке дослідження необхідно провести з метою кількісного визначення рівня лімфоцитів?

*Е-РУК

 1. У хворої 29 років діагностовано вторинний імунодефіцит за Т-клітинним типом. При імунологічному обстеженні кількість Т-лімфоцитів не зминена. Яке дослідження використовують для якісної оцінки функціональної активності Т-лімфоцитів?

*РБТЛ на ФГА

 1. У хворого в період цвітіння квітів щороку спостерігається загострення кон’юнктивіту, частішають напади бронхіальної астми. Відомо, що в основі генезу алергії за реагіновим типом суттєву роль відіграє дисбаланс між фракціями Т-хелперних лімфоцитів. Які їх різновиди існують?

*Т-лімфоцити 0,1,2,3

 1. У жінки 22 років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай тривалим, ремісії – короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?

*Плазматичних клітин

 1. У хворої діагностований атопічний дерматит. Роль алергена у даного хворого могли зіграти:

*Антиген, гаптен

 1. У хворого діагностовано набутий дефект імунної системи – порушення активації системи комплементу за класичним шляхом на фоні достатнього вмісту компонентів системи. Запідозрено наявність дефекту антитілоутворення. Зменшення вмісту в організмі яких антитіл можна очікувати в першу чергу?

*Ig M, IgG

 1. У хворого Б., 10 років, діагностована паразитарна інвазія. При імунологічному обстеженні виявлено порушення співвідношення окремих класів імуноглобулінів. Збільшення якого з Ig можливо є домінуючим?

*Ig E, Ig M

 1. У хворого з періодичними нападами ядухи, які виникають при вдиханні різних ароматичних речовин, контакті з домашнім пилом та шерстю тварин, діагностована атопічна бронхіальна астма. Діагностовано збільшення Ig E. Для якого типу реакцій це характерно:

* Алергічні реакції

 1. У хворої 24 років після повторного контакту з антигеном – квітковим пилком – розвинулась клініка нападу бронхіальної астми. Одним із засобів лікування такої патології є антагоністи медіаторів тучних клітин. Які медіатори тучних клітин є мішенню дії цих препаратів ?

*Вазоактивні аміни, протеоглікани, цитокіни, ліпідні медіатори

 1. Спадковий ангіоневротичний набряк як найважчий клінічний прояв порушення функції комплементу пов’язаний з недостатністю:

*інгібітора С1

 1. При імунологічному обстеженні хворого виявлена гипогамаглобулінемія. Які з перерахованих клітин виробляють імуноглобуліни ?

*Плазматичні

 1. У лікарню поступив хворий з підозрою на рикетсіоз. Який метод діагностики варто застосувати для підтвердження діагнозу?

* Серологічний

 1. Хворій, яка довгий час приймала протимікробні засоби, провели бактеріологічне дослідження вмісту піхви та визначення рН. Встановлена відсутність лактобактерій та лужне середовище. Що слід призначити хворій для нормалізації нормальної мікрофлори піхви?

* Молочно-кислі бактерії

 1. Хворому на онкопатологію видалено майже весь товстий кишечник. Які препарати слід призначити хворому для заміщення функції мікрофлори товстого кишечника?

* Вітаміни

 1. Після перенесення кору розвивається:

* Стійкий і тривалий імунітет

 1. Жінка під час ранньої вагітності захворіла на краснуху. Діагноз був підтверджений серологічними реакціями. Яку з серологічних реакцій було використано для діагностики?

* Реакція гальмування гемаглютинації

 1. Після перенесення кору розвивається:

* Стійкий і тривалий імунітет

 1. Жінка під час ранньої вагітності захворіла на краснуху. Діагноз був підтверджений серологічними реакціями. Яку з серологічних реакцій було використано для діагностики?

* Реакція гальмування гемаглютинації

 1. В лікарню поступив хворий з рваною раною голені, внаслідок укусу хворої на сказ тварини. Яку вакцину необхідно ввести для попередження сказу?

* Антирабічну вакцину

 1. В лабораторію поступили мазки відбитки з носової порожнини від хворого з підозрою на грип. Які методи дослідження необхідно провести для виявлення віруса?

* Імуноферментний аналіз

 1. При бактеріологічному дослідженні промивних вод хворого на харчове отруєння висіяли чисту культуру бактерій з такими властивостями: грамнегативна рухлива паличка, на середовищі Ендо росте у вигляді безбарвних колоній. Представником якого роду було зумовлене захворювання?

* Salmonella

 1. При профілактичному дослідженні сироватки крові у вагітної жінки з 8-місячною вагітністю реакція Вассермана виявилась позитивною. Як довести достовірність серологічного дослідження на сифіліс?

* повторне 2-кратне дослідження з інтервалом 10-15 днів

 1. При профілактичному дослідженні сироватки крові у вагітної жінки з 8-місячною вагітністю реакція Вассермана виявилась позитивною. Як довести достовірність серологічного дослідження на сифіліс?

* повторне 2-кратне дослідження з інтервалом 10-15 днів

 1. У лабораторію доставлені три зразки сироватки крові: хворого на хронічний гепатит В, перехворылого на гепатит В і хворого з безсимптомним перебігом гепатиту В. який антиген буде виявлятись в усіх зразках?

* HbsAg

 1. Мисливець звернувся за медичною допомогою з приводу укусів рук пораненою лисицею. Яку допомогу слід надати йому з метою специфічної профілактики сказу?

* Введення антирабічної вакцини

 1. У міську інфекційну лікарню поступив пацієнт із симптомами, що дали змогу лікарю поставити діагноз “туляремія”. Який із методів може бути використаний для ранньої діагностики захворювання?

* Алергічна проба

 1. У міську інфекційну лікарню поступив пацієнт із симптомами, що дали змогу лікарю поставити діагноз “туляремія”. Який із методів може бути використаний для ранньої діагностики захворювання?

* Алергічна проба

 1. При обследовании молодого мужчины в центре по борьбе со СПИДом получен положительный результат ИФА с антигенами ВИЧ. Жалобы на состояние здоровья отсутствуют. О чем может свидетельствовать положительный результат ИФА?

* Об инфицировании ВИЧ

 1. При плановом обследовании беременной в женской консультации взята кровь из вены для постановки реакции Вассермана. Реакция оказалась положительной. Внебрачные половые связи беременная и её муж отрицают. Что нужно сделать для подтверждения или отклонения диагноза сифилиса?

*Поставить реакцию иммобилизации бледных трепонем

 1. В баклаборатории при микроскопии мазков из мокроты больного с хроническим легочным заболеванием, окрашенных по Цилю-Нильсену, обнаружены красные палочки. Какое свойство туберкулезной палочки выявлено при этом?

*Кислотоустойчивость

 1. У ребенка 7 лет впервые выявлена резко-положительная проба Манту на туберкулин. О чем свидетельствует её результат?

* Об инфицировании туберкулезной палочкой

 1. При оформлении ребенка в школу для решения вопроса о необходимости ревакцинации поставлена проба Манту, которая оказалась отрицательной. О чем свидетельствует данный результат пробы?

*Об отсутствии клеточного иммунитета к туберкулезу

 1. При обследовании донора, длительно не сдававшего кровь, методом ИФА выявлены анти-НBS антитела. О чем свидетельствует в данном случае положительный результат ИФА?

*Перенесенном гепатите В

 1. В реакции пассивной гемагглютинации, поставленной с эритроцитарным брюшнотифозным Vi-диагностикумом, выявлены антитела в разведении сыворотки обследуемого до 1:80, что выше диагностического титра. Такой результат свидетельствует

*О возможном носительстве палочек брюшного тифа

 1. Для определения токсигенности дифтерийных палочек на плотную питательную среду положили полоску фильтровальной бумаги пропитанную антитоксической дифтерийной сывороткой, а рядом с ней подсеяли в виде бляшек изучаемую культуру микробов и заведомо токсигенный штамм. Если изучаемая культура микробов продуцирует экзотоксин то образуются:

*Сливающиеся линии преципитации

 1. При микроскопии волоса взятого от больного из пораженных участков обнаружены обрывки мицелия гриба, споры, пузырьки воздуха и капельки жира. Для возбудителей какого грибкового заболевания характерна такая микроскопическая картина волоса?

* Фавуса

 1. Возвратный тиф, вызываемый B. caucasica встречается лишь на определенных территориях, где есть переносчик клещ рода Alectorobius. Как можно назвать такую инфекцию?

*Эндемической

 1. Для определения уровня противодифтерийного иммунитета у ребенка решено было поставить реакцию пассивной гемагглютинации. Чем необходимо сенсибилизировать эритроциты, чтобы решить поставленную задачу?

*Дифтерийным анатоксином

 1. При изучении мокроты, взятой у больного с подозрением на туберкулез, приготовили препарат и окрасили его по Цилю-Нильсену. Какова микроскопическая картина при подтверждении предполагаемого диагноза?

*Тонкие бактерии красного цвета на голубом фоне

 1. У місті епідемія грипу. Який препарат можна порекомендувати людям для неспецифічної профілактики захворювання?

* Лейкоцитарний інтерферон.

 1. Дитина віком 7 років часто хворіє на респіраторні і кишкові інфекції. Які клітини забезпечують неспецифічний захист організму від інфекції?

* Макрофаги, ейтрофіли, природні кіллери.

 1. У хворого на черевний тиф на 2-му тижні хвороби в організмі з’явилися антитіла проти збудника. Які механізми їх захисної дії?

* Опсонізація, активація комплементу.

 1. У хірургічному відділенні виникла підозра на наявність внутрішньолікарняної стафілококової інфекції, джерелом якої є медичний персонал. На яке середовище слід висіяти матеріал з носоглотки працівників відділення для виявлення носійства патогенних стафілококів?

* Жовточно-сольовий агар.

 1. У пацієнта після тривалого вживання антибіотиків розвинувся дизбактеріоз кишечника. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори?

* Еубіотики.

 1. У інфекційну лікарню потрапив пацієнт з вірусним гепатитом А. Які антитіла будуть синтезуватися першими у відповідь на збудника?

* IgM.

 1. У лабораторію харчової гігієни областної СЕС доставлено вилучений у продавця на ринку воловий м’ясний фарш. У покупця виникли сумніви у якості фаршу. Він вважає, що фарш виготовлено із собачого м’яса. Яка імунологічна реакція дозволяє перевірити якість доставленого продукту?

* Реакція преципітації.

 1. Хворому на дифтерію необхідно терміново ввести антитоксичну сироватку. Як запобігти виникненню анафілактичного шоку, якщо алергічна проба на сироватку позитивна?

* Сироватку треба вводити лише після десенсибілізації по Безредьці.

 1. У дитини віком 3 роки після прийому парацетамолу з’явилася петехіальна висипка на шкірі. Після огляду дитини гематологом і лабораторного обстеження виставлено діагноз: тромбоцитопенічна пурпура. Який імунопатологічний механізм лежить в основі розвитку даного захворювання?

* Цитотоксичні реакції, зумовлені антитілами і комплементом.

 1. З метою встановлення токсигенності виділених від пацієнтів збудників дифтерії культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною антитоксичною сироваткою. Після інкубіції посівів в агарі між окремими культурами і смужкою фільтрувального паперу виявлено смжкоподібні ділянки помутніння середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано?

* Реакцію преципітації в гелі.

 1. Після проникнення в організм бактерії фагоцитуються макрофагами. Яку роль відіграють макрофаги в кооперації імунокомпетентних клітин в ході формування імунної відповіді?

* Забезпечують процесинг і презентацію антигена Т-хелперам.

 1. Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що отримав велику дозу опромінення проведено трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції трансплантат проти хазяїна. Які антигени послужили пусковим механізмом виникнення цієї реакції?

* Антигени системи HLA клітин організму ліквідатора.

 1. У зв’язку із спалахом черевного тифу виникла необхідність обстеження працівників кафе. Яка серологічна реакція застосовується для діагностики носійства?

*Vi -гемаглютинація

 1. Для серологічної діагностики поліоміеліту досліджують парні сироватки хворого. Що слід використати як антиген в реакції нейтралізації цитопатогенної дії.

*Живі віруси трьох типів.

 1. У хворого з гастроентеритом виділено збудника, який за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесено до роду сальмонел. Які діагностичні препарати слід використати для ідентифікації збудника за антигенними властивостями?

*Монорецепторні О- і Н-сироватки.

 1. Для ефективної вакцинації проти грипу необхідно передбачити ймовірний вірус, який викличе епідемію. Як правило, збудником є той варіант вірусу, проти якого в більшості населення немає антитіл. Яку реакцію доцільно застосувати для виявлення антитіл у сироватках людей?

*Затримки гемаглютинації

 1. З метою перевірки тваринницької сировини (шкіри, шерсті) на наявність збудника сибірки, виявляють розчинний термостабільний антиген у водно-сольовому екстракті із сировини. Яку реакцію застосовують для цієї мети?

*Кільцеприципітації

 1. При обстеженні імунного статусу пацієнта виявлено значно знижений рівень клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Як оцінити результати дослідження?

*Зниження рівня Т-лімфоцитів.

 1. Для діагностики генералізованої герпетичної інфекції досліджено сироватку крові з метою вивлення специфічних антитіл певного класу. Антитіла якого класу свідчать про гостру стадію вірусної інфекції?

*Ig M

 1. В інфекційну лікарню поступив пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі - укус кліща. В реакції затримки гемаглютинації виявлено антитіла проти збудника кліщового енцефаліту в розведенні 1 : 20. Вкажіть наступні дії лікаря після одержання результату:

*Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів

 1. З метою серологічної діагностики орнітозу лабораторія досліджує сироватку крові хворого у реакції зв’язування комплементу. Проте внаслідок несправності апарату досліджувана сироватка не була достатньо прогріта і її власний комплемент не інактивувався. Результат реакції - негативний (гемоліз еритроцитів). Чому не можна брати до уваги результат цієї реакції?

*Надлишок комплементу із власної сироватки спричиняє гемоліз.

 1. Мікробіологічна лабораторія одержала завдання підготуватись до дослідження матеріалів, підозрілих на зараження спорами збудника сибірки. Який діагностичний препарат необхідно мати для дослідження цього збудника?

*Люмінесцентну протисибіркову сироватку.

 1. У зв"язку з підозрою на цитомегаловірусну інфекцію у новонародженого досліджено сироватку крові і виявлено специфічні імуноглобуліни класу G. Такі ж антитіла виявлено у матері. Антитіл інших класів не виявлено ні у матері, ні у дитини. Як пояснити результати реакції.

*Трансплацентарною передачею антитіл.

 1. З метою діагностики ВІЛ-інфекції досліджують сироватку крові для виявлення специфічних антитіл методом твердофазного імуноферментного аналізу. Які ензиммічені антитіла при цьому використовують?

*Проти імуноглобулінів людини.

 1. Вирус иммунодефицита человека отличается от других вирусов:

* Наличием обратной транскриптазы

 1. В инфекционную клинику доставлен пациент с диареей. При бактериоскопическом исследовании фекальных масс у него выявили Грам-негативные изогнутые палочки. У больного можно предположить:

*Холеру

 1. Основной функцией (-интерферона является

*Иммуномодулирующая

 1. Иммунные диагностические сыворотки используются для:

*Серологической идентификации

 1. Местный иммунитет определяется наличием

*Ig A

 1. Больной сифилисом прошел курс антибиотикотерапии и полностью излечился. Через некоторое время он вновь был инфицирован Treponema pallidum. Эту форму инфекции можно отнести к:

*Реинфекции

 1. Какая структура бактериальной клетки защищает ее от разрушения макрофагами?

*Капсула

 1. Основным методом лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции является

*Серологический

 1. К какой группе относится вакцина, применяемая для профилактики столбняка

*Анатоксин

 1. Для терапии ряда бактериальных инфекций могут быть использованы

*Аутовакцины

 1. Высокая изменчивость вирусов гриппа А, реализуемая через механизм “шифт” связана с такими особенностями вируса

*Вирус имеет фрагментированный геном

 1. В эпидемиологии какого из вирусных гепатитов наблюдается выраженная сезонность

*Гепатит А

 1. У системі захисту організму від чужорідних агентів значне місце належить системі комплемента. Вкажіть, що із наведеного є кінцевою ланкою активації системи комплемента?

*С 9

 1. Частота виникнення певних захворювань у людини асоційоване з наявністю певних антигенів гістосумісності. Вкажіть серед перерахованих антигенів ті, з якими найчастіше пов’язують схильність індивіда до певної хвороби?

*HLA-DR

 1. Немовля народилось з ознаками гемолітичної хвороби. Вкажіть серед перерахованих той випадок, коли може розвинутись ця патологія новонародженого.

*Мати (Rh-) носить плід (Rh+)

 1. В імунному захисті організму вирішаальне значення мають імунокомпетентні клітини. Вкажіть, які з наступних тверджень характеризують B-лімфоцити?

*Вони диференцюються в клітини антитілопродуценти.

 1. У працівника гальванічного цеху, якому доводилось тривалий час мати справу з нікелем, виник контактний дерматит. Виберіть із наведеного нижче, що зумовлює прояви алергічного контактного дерматиту?

*Сенсибілізовані Т-лімфоцити.

 1. В імунному захисті велике значення мають антитіла, які взаємодіють з антигенами, що проникли в організм. Вкажіть, яка ділянка молекули імуноглобуліна реагує з детермінантою антигена?

*Варіабельні ділянки H i L - ланцюгів.

 1. В інфекційну клініку поступила дівчинка 7 років з високою температурою, скаргами на біль у горлі, загальну слабість. Лікар запідозрив дифтерію і дав вказівку взяти матеріал із зіву і виділити чисту культуру збудника. Виберіть, що із перерахованого є вирішальним для підтвердження діагнозу “дифтерія”?

*Проба на токсигенність

 1. В імунному захисті організму вирішальне значення мають імунокомпетентні клітини. Вкажіть, які з наступних тверджень характеризують Т-лімфоцити?

*Вони забезпечують клітинний імунітет.

 1. При довготривалому перебуванні антигена в організмі розвиваються гістотоксичні імунокомплексні реакції. Їх симптоми зумовлені:

*Запаленням

 1. У хворої, яка впродовж багатьох років страждала алергічним ринітом, з допомогою специфічних алергічних проб вдалося виявити причинний алерген. З метою десенсибілізації організму і попередження проявів хвороби було застосовано поступове введення зростаючих дробних доз:

*Алергену

 1. Вкажіть, для постановки якої реакції необхідно взяти комплемент?

*Гемолізу

 1. З метою активної профілактики дифтерії, правця і коклюшу застосовується вакциина АКДП. Вкажіть, що із нижченаведеного входить до складу цієї вакцини забезпечує захист від коклюша?

*Інактивована Bordetella pertussis
Каталог: ld
ld -> Вступне слово
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»
ld -> Філософський факультет
ld -> Методичні рекомендації Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки до
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації»
ld -> Розділ І. Джерела та історіографія
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> В. Домонтович Доктор Серафікус. Без ґрунту [Романи]
ld -> Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»

Скачати 122.4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка