Миколаївський державний аграрний університет бібліотека економічне зростання І збалансований (сталий) розвитокДата конвертації04.11.2016
Розмір57.3 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІБЛІОТЕКА

Економічне зростання і збалансований (сталий) розвиток

(тематичний список літератури)

Миколаїв

2011

Черваньов, І. Г. Інвайронментальні аспекти соціально-економічної концепції сталого розвитку [Текст] [Текст] / І. Г. Черваньов // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – С. 16-17.
У статті розкрито сутність поняття інвайронментології - вчення про природу земної поверхні (водночас - навколишнє середовище людства) як складну саморегульовану гетерогенну систему.
Галушкіна, Т. П. Пріоритети екозбалансованого природокористування як ідеологічної платформи національної екологічної доктрини України [Текст] [Текст] / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – С. 18-19.
Про необхідність екологічної реструктуризації економіки України, яка має стати основою стратегії її розвитку.
Хилько, М. І. Про узгодженість економічної та екологічної парадигм розвитку в Україні [Текст] [Текст] / М. І. Хилько // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – С. 22-24.
Про необхідність пов'язувати природоохоронну політику держави з реальними економічними інтересами підприємств.
Позаченюк, Е. А. Ноосферное развитие: современные тенденции [Текст] / Е. А. Позаченюк // Екологічний вісник. – 2008. – № 3. – С. 6-10.
В статье дается определение и раскрывается содержание понятия "ноосферогенез", автором которого считается В.И.Вернадский. Раскрывается специфика современного процесса ноосферогенеза.
Корнійчук, Л. Економічне зростання і сталий розвиток [Текст] / Л. Корнійчук // Економіка України. – 2008. – №№ 3, 4. – С 82-91.

Єфремов, О. Сталий чи гармонійний (з екосистемою) розвиток - чому віддати перевагу? [Текст] / О. Єфремов // Економіка України. – 2008. – № 2. – С.85-91.


Пропонується при визначенні шляху розвитку суспільства орієнтуватися не на поняття ''сталий розвиток'', а на гармонійний (з екосистемою) розвиток суспільства.
Загвойська, Л. Екологічна економіка і менеджмент сталого лісового господарства [Текст] / Л. Загвойська, І. Соловій // Економіка України. – 2008. – № 3. – С.92-94.
Розглянуто досвід вітчизняних і зарубіжних учених щодо шляхів переходу до невиснажливого використання ресурсів лісових екосистем.
Український екологічний конгрес "Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку для України" [Текст] // Екологічний вісник. – 2008. – № 6. – С. 2-3.
27-28 жовтня 2008 р. у Києві, в приміщенні Великого конференц-залу Президії НАН України проходив український екологічний конгрес - 2008.
Гуцуляк, Ю. Сталий та екологобезпечний розвиток агроекосистем [Текст] / Ю. Гуцуляк // Землевпорядний вісник. – 2009. – № 3. – С. 24-30.
Барна, П. В. Определение необходимости проведения эколого-экономической реструктуризации промышленных предприятий [Текст] / П. В. Барна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С. 138-143.
В статье рассмотрена проблема эколого-экономической реструктуризации и предложено ее определение.
Мюрбі, Х. Міжнародні стандарти ISO на підтримку процесів сталого розвитку [Текст] / Х. Мюрбі // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2009. – № 3. – С. 4-5.
Чистілін, Д. Прогноз структури світової економіки на основі чисельного експерименту [Текст] / Д. Чистілін // Економіка України : Політико-економічний журнал. – 2009. – № 9. – С. 57-66.
Запропоновано нелінійну динамічну модель, яка пояснює суть явища ускладнення структури світової економіки через кожні 70 років.
Крисанов, Д. Кластеризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій [Текст] / Д. Крисанов, Л. Удова // Економіка України.  – 2009. – № 10. – С. 69-75.
Досліджено основні підходи до формування кластерів в економічно розвинутих європейських країнах.
Малік, М. Й. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та еколого-безпечного агропромислового виробництва [Текст] / М. Й. Малік, М. А. Хвесик // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 3-12.
Сімченко, Н. О. Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень [Текст] / Н. О. Сімченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 13 - 18.
У статті досліджено системно-структурні проблеми сталого розвитку на різних рівнях економічної системи, визначено ключові пріоритети забезпечення сталого розвитку організацій у контексті інноваційних перетворень.

Грущинська, Н. М. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах [Текст] / Н. М. Грущинська, М. П. Музиченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 19 - 26.


У статті проаналізовано експортний потенціал України з урахуванням її економічного потенціалу та можливостей розвитку в сучасних світогоподарських процесах.
Формування еколого-економічної системи енергоактивного агрокліматичного коридору як зони екологічного комфорту [Текст] / С. М. Дутка, Ю. В. Мельник, І. В. Дерев'янко, Н. М. Власова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 175-183.
У статті розглянуто проблему формування і розв'язання еколого-економічних систем при відтворенні техногенно порушених земель.
Корнійчук, Л. Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку [Текст] / Л. Корнійчук // Економіка України : науковий журнал. – 2010. – № 2. – С. 72-83.
Оскольський, В. Про економічну політику сталого розвитку в Україні [Текст] / В. Оскольський // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 4-13.
Бородіна, О. С. Соціоекономічний підхід до моделювання розвитку аграрного сектора України [Текст] / О. С. Бородіна // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 2. – С. 100-113.
Збарський, В. Сталий розвиток в сільському господарстві: проблеми і перспективи [Текст] / В. Збарський // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2010. – № 20. – С. 24-30.
Харічков, С. Екологічно чисте виробництво: інституційні передумови, шляхи та механізми їх активізації в Україні [Текст] / С. Харічков, Н. Андрєєва // Економіст. – 2010. – № 10. – С. 25-29.
Окландер, М. Модернізація концепції маркетингу у ХХІ столітті в межах парадигми сталого розвитку України [Текст] / М. Окландер, Н. Андрєєва // Економіст. – 2010. – № 11. – С. 23-25.
Попова, О. Л. Система індикаторів сталого сільського розвитку [Текст] / О. Л. Попова // Статистика України. – 2010. – № 4. – С. 61-65.
Борисюк, М. М. Законодавче регулювання управління агроландшафтами на засадах сталого розвитку [Текст] / М. М. Борисюк // Агроекологічний журнал. – 2010. – № 4. – С. 12-17.

Міненко, М. А. Вплив фахових виробничих об'єднань на формування продовольчої безпеки та сталого розвитку агропромислової сфери України [Текст] / М. А. Міненко // Агросвіт. – 2011. – № 1. – С. 2-6.

Толстоухов, А. В. Національна екологічна політика як складова переходу України на засади збалансованого (сталого) розвитку [Текст] / А. В. Толстоухов // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 4-5.
Мета екологічного форуму "Довкілля-2010" - об'єднати зусилля держави, громадських організацій, бізнесу, науки, щоб спільно зробити все для поліпшення екологічної ситуації в Україні та переходу її на засади збалансованого (сталого) розвитку.
Злочевський, М. В. Національна екологічна політика: основні завдання [Текст] / М. В. Злочевський // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 5-6.
Про необхідність розроблення та прийняття нової національної екологічної політики України, яка зумовлена складною екологічною ситуацією в країні та відсутністю на сьогодняшній день комплексного стратегічного документа.
Тимочко, Т. В. Україна потребує збалансованого розвитку [Текст] / Т. В. Тимочко // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 6-7.
Поліпшення екологічної ситуації в Україні та переходу її на засади збалансованого (сталого) розвитку.
Концептуальні засади переходу України до сталого розвитку [Текст] / Б. В. Буркин-ський, В. П. Кухар, Л. Г. Руденко, А. Г. Шапар // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 8-9.
Представлена узагальнена структура Стратегії сталого розвитку України.

Любарський, І. Є. Збереження біорізноманіття - одна з основних "цілей тисячоліття" для України [Текст] / І. Є. Любарський // Екологічний вісник. – 2010. – № 6. – С. 13-14.


Збереження біорізноманіття - невід'ємна складова концепції переходу людства на принципи збалансованого (сталого) розвитку.
Марушевський, Г. Б. Роль держави в екологічному управлінні [Текст] / Г. Б. Мару-шевський // Екологічний вісник. – 2010. – № 6. – С. 14-15.
Про екологічну політику держави.
Галушкіна, Т. П. "Зелена економіка" як ідеологія сучасних трансформаційних зрушень [Текст] / Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов // Екологічний вісник. – 2010. – № 6. – С. 24-25.
Про необхідність забезпечити реалізацію геоекономічних переваг України, серед яких основною є наявність багатого природно-ресурсного потенціалу.
Хвесик, М. А. Екологізація економіки як пріоритетний інструмент сталого розвитку [Текст] / М. А. Хвесик // Екологічний вісник. – 2010. – № 6. – С. 26-27.
Про необхідність зниження техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.
Прушківський, В. Г. Інструменти регулювання екологічно сталого регіонального розвитку в ринкових умовах [Текст] / В. Г. Прушківський // Агросвіт. – 2011. – № 5. – С. 11-16.
Міценко, М. А. Фахові виробничі об'єднання як основа для побудови моделі сталого розвитку агропромислової сфери АПК [Текст] / М. А. Міценко // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 137-141.
Фурдичко, О. І. Сталий розвиток сільських територій на засадах екологобезпечного агропромислового виробництва [Текст] / О. І. Фурдичко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 3. – С. 5-8.
Ковтун, О. М. Формування національної екологічної мережі в контексті сталого розвитку: правовий аспект [Текст] / О. М. Ковтун // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 17-19.


Наведено, що формування національної екологічної мережі та відповідний стан правової охорони її структурних елементів е важливими показниками сталого розвитку держави.
Скиба, Ю. А. Зміст і структура екологічної освіти в контексті сталого розвитку [Текст] / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна, М. М. Скиба // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 25-26.
Запропоновано підходи до змісту і завдань екологічної освіти і освіти для сталого розвитку.
Хвесик, М. А. Економічні проблеми природокористування та сталий розвиток [Текст] / М. А. Хвесик // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 4-5.
Проблеми економічно аргументованого раціонального використання природних ресурсів передбачає прийняття ряду науково обгрунтованих сучасних технологій управління територіальними природно-господарськими системами.
Бондар, О. І. Екологічні проблеми використання природних ресурсів в Україні [Текст] / О. І. Бондар // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 6-7.
Екологічний стан у світі та Україні потребує перегляду нинішньої концепції відносин з природою і переходу на поліфункціональну еколого збалансовану концепцію.
Галушкіна, Т. П. Стратегія активізації розвитку "зеленої" економіки в Україні [Текст] / Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 8-9.
Суть "зеленої" економіки полягає в можливості ефективніше використовувати наявні природні блага на засадах міжрегіональної (транснаціональної) кооперації та взаємної компенсації завданих збитків.
Хміль, Н. В. Еволюція функціональних підсистем галузевої системи управління сталим розвитком сільського господарства [Текст] / Н. В. Хміль // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 143-150.
Хвесик, М. Сталий розвиток України: проблеми та перспективи [Текст] / М. Хвесик // Економіст. – 2011. – № 4. – С. 8-9.
Куценко, В. Стратегія соціальної парадигми сталого розвитку [Текст] / В. Куценко, О. Гаращук // Економіст. – 2011. – № 4. – С. 10-13.
Дорош, Й. Проекти землеустрою як інструмент забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського землекористування [Текст] / Й. Дорош // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 8. – С. 23-27.
Буркинський, Б. В. Інноваційний імператив становлення "зеленої" економіки [Текст] / Б. В. Буркинський, Н. І. Хумарова // Екологічний вісник. – 2011. – № 4. – С. 2-3.
Про необхідність створити систему корпоративного екологічного менеджменту в сфері науки та екоінновацій, екологічних технологій, товарів та послуг.
Тельнова, А. В. Совершенствование процесса стратегического планирования на предприятии [Текст] / А. В. Тельнова, В. Л. Безбожный // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. – С. 235-242.
В статье проанализирован процесс стратегического планирования на предприятии, охарактеризованы основные этапы такого процесса. Предложена усовершенствованная структура стратегического планирования. Показаны результаты действия структуры стратегического планирования.
Фурдичко, О. Сталий розвиток аграрного сектора економіки на засадах раціонального природокористування [Текст] / О. Фурдичко // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 6-8.
Каталог: info2
info2 -> Миколаївський державний аграрний університет бібліотека політика держави у сфері земельних відносин
info2 -> Миколаївський національний аграрний університет бібліотека безпека життєдіяльності
info2 -> Миколаївський державний аграрний університет бібліотека ветеринарно-санітарні заходи в сільському господарстві
info2 -> Миколаївський державний аграрний університет бібліотека права, свободи та обов’язки людини І громадянина
info2 -> Миколаївський державний аграрний університет бібліотека фінансовий менеджмент
info2 -> Миколаївський державний аграрний університет бібліотека земельна реформа в Україні
info2 -> Миколаївський державний аграрний університет бібліотека оплата та стимулювання праці
info2 -> Миколаївський державний аграрний університет бібліотека племінне свинарство України
info2 -> Миколаївський державний аграрний університет бібліотека сільськогосподарська меліорація


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка