Методика викладання іноземних мов бібліографічний покажчик (за матеріалами періодичних видань за II півріччя 2004 року) Випуск 2 ДніпропетровськСкачати 349.25 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір349.25 Kb.
  1   2   3
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека


Відділ документів іноземними мовами

Методика викладання іноземних мов

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
(за матеріалами періодичних видань за II півріччя 2004 року)

Випуск 2

Дніпропетровськ

2005

Методика викладання іноземних мов: Бібліогр. покажчик.: За матеріалами періодичних вид. Вип. 2./ Упоряд.: О.А.Захарова, О.В.Прокоф’єва. – Дн-ськ, 2005. - 48 с.

Упорядники О.А.Захарова

О.В.Прокоф’єва

Тираж 25 прим.

Підписано до друку 04.04.2005

Видавничий центр ДОУНБ

вул. Ю.Савченка, 10


Зміст

Від упорядників...............................................................4

Загальна методика викладання іноземних мов ... .......5

Викладання іноземних мов у вузі............ ............. .....11

Граматика......................... .............................................13

Тести та тестування.......................................................15

Читання...........................................................................18

Позакласні заходи..........................................................20

Сценарії...........................................................................20

Методика. Англійська мова...........................................21

Уроки англійської мови.................................................26

Методика. Німецька мова.............................................38

Методика. Французька мова.........................................44

Від упорядників

Відділ документів іноземними мовами Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки, йдучи назустріч потребам користувачів у довідковій літературі з методики викладання іноземних мов, та з метою донести її до багатьох з них, підготував бібліографічний покажчик, який ми пропонуємо Вашій увазі.

Покажчик складено на основі періодичних видань України та Росії, що одержав відділ документів іноземними мовами за друге півріччя 2004 року.

Матеріал покажчика поданий у такій послідовності: загальна методика викладання іноземних мов, викладання іноземних мов у вузі, граматика, тести та тестування, читання, позакласні заходи, сценарії, методика: англійська мова, уроки англійської мови, методика: німецька мова, французька мова. Покажчик може бути корисним викладачам іноземної мови середніх та вищих навчальних закладів та студентам, що вивчають курс „Методика викладання іноземної мови”.Загальна методика викладання іноземних мов

1. Boliuck Olena

Unconventional Method of Control :Presentation of Projects: Level- B1,B1+/ Olena Boliuck //English:Language & Culture. - К., 2004. - №46. - C. 7-10
2. Bychek Olena

Notes on Analising the questionnaire: Methodology/ Olena Bychek //English:Language & Culture. - К., 2004. - №46. –

C. 4-6
3. Chekun Raisa

The New "Learner-Centred Assesment" Approach enables learners to take responsibility for their learning/ Raisa Chekun //English:Language & Culture. - К., 2004. - №37. - C. 9-10


4. Glazatova Alla

In all seriousness about teaching/ Alla Glazatova //English:Language & Culture. - К., 2004. - №36. - C. 4-6. (Шифр -737749)


5. Kovba Victor

Teaching to Think/ Victor Kovba //English:Language & Culture. - К., 2004. - №46. - C. 23-24


6. Senkovs'ka Halyna

What is Debate?/ Halyna Senkovs'ka //English:Language & Culture. - К., 2004. - №33. - C. 3-5


7. Shpan'ko Margaryta

Bringing up a Personality Requires Tolerance: Level-A2,A2+/ Margaryta Shpan'ko //English:Language & Culture. - К., 2004. - №33. - C. 6-7


8. Shpan'ko Margaryta Let' s teach communication/ Margaryta Shpan'ko //English:Language & Culture. - К, 2004. - №35. - C. 20-21. (Шифр -807927)
9. Suchankova Hana

How to increase the effectiveness of our Memory?/ Hana Suchankova //English:Language & Culture. - К., 2004. - №47. - C. 3-4


10. Tarnoruds'ka Natalia

The system of education needs changes/ Natalia Tarnoruds'ka //English:Language & Culture. - К, 2004. - №35. - C. 19. (Шифр -581597)


11. Іванцюк Т.І.

Реалізація міжпредметних зв'язків у процесі вивчення іноземної мови та зарубіжної літератури у школі/ Т.І. Іванцюк //Іноземні мови. - К., 2004. - №3. - C. 9-13


12. Іващук Наталія

Особливості методичного забезпечення навчального процесу у середніх школах сучасної Іспанії/ Наталія Іващук //Іноземні мови в навчальних закладах. - К., 2004. - №3. - C. 186-192


13. Аракин В.Д.

Пути преодоления формализма в преподавании иностранных языков в средней школе/ В.Д. Аракин //Методическая мозаика. - М., 2004. - №7. - C. 10-15


14. Бурлакова М.П.

Связь методики обучения лексике иностранного языка с лингвистикой и психологией/ М.П. Бурлакова //Іноземні мови. - К., 2004. - №3. - C. 3-5

15. Вєтохов Олександр

Важлива складова комунікативної спрямованості (Психологія граматичної підготовки учнів з іноземної мови)/ Олександр Вєтохов //Іноземні мови в навчальних закладах. - К., 2004. - №4. - C. 76-85


16. Винокурцева И.Г.

Whole Language Язык как целое) - современная гуманистическая философия образования и обучения английскому языку/ И.Г. Винокурцева //Иностранные языки в школе. - М., 2005. - №1. - C. 61-64

17. Волкова Т.В.

Використання завдань - проектів для формування інформаційної культури учнів на уроках країнознавства/ Т.В. Волкова //Іноземні мови. - К., 2004. - №3. - C. 6-8

18. Гульпа Людмила

How Hungarian Teachers "Do" critical Thinking Through Communication/ Людмила Гульпа //Іноземні мови в навчальних закладах. - К., 2004. - №4. - C. 68-75


19. Казачінер О.С.

Формування пізнавального інтересу учнів/ О.С. Казачінер //Англійська мова та література. - К., 2005. - №1-3. - C. 2-4


20. Касьян В.

Використання проектної методики у викладанні іноземної мови/ В. Касьян //Le Francais. Methodes.. - Київ, 2004. - №19-20. - C. 8-11

21. Квашина Е.А.

Новые методы в изучении иностранных языков/ Е.А. Квашина //Європейські мови 2003:Інновації та розвиток : Зб. наук. студ. статей. - Дніпропетровськ, 2003. - C. 25

Экземпляры: всего:1 - кр(1)

22. Коржачкина О.М.

Соотношение сознательного и бессознательного при обучении иностранному языку/ О.М. Коржачкина //Иностранные языки в школе. - М., 2004. - №7.-C. 24-29
23. Кравченко М.В.

Ефективні прийоми навчання/ М.В. Кравченко //Англійська мова та література. - К., 2005. - №1-3. - C. 5-17


24. Кукла О.В.

Розвиток навичок креативного мислення/ О.В. Кукла //English:Language & Culture. - К., 2004. - №38. - C. 3-5


25. Мильруд Р.П.

Компетентность в изучении языка/ Р.П. Мильруд //Иностранные языки в школе.-М., 2004. - №7. - C. 30-36


26. Монигетти А.В.

Методический анализ урока по иностранному языку/ А.В. Монигетти //Методическая мозаика. - М., 2004. - №7. - C. 16-23


27. Пальчевский С.С.

Використання малюнка у сугестопедичному вивченні іноземної мови/ С.С. Пальчевский //Іноземні мови. - К., 2004. - №4. - C. 13-15


28. Пахомова Тетяна

Експериментальні семінари - крок до вирішення актуальних проблем у викладанні/ Тетяна Пахомова //Іноземні мови в навчальних закладах. - К., 2004. - №3. - C. 133


29. Поляков О.Г.

Теоретические и практические аспекты разработки профильно - ориентированных программ по английскому языку/ О.Г. Поляков //Иностранные языки в школе. - М., 2004. - №7. - C. 12-16


30. Поспелова Н.В.

Лингвокультуроведческий подход к изучению иностранных языков (на материале детских стишков и клерихью)/ Н.В. Поспелова //Иностранные языки в школе. - М., 2005. - №1. - C. 9-15


31. Програми та мовні компетенції для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням англійської мови (початкова школа) //Іноземні мови в навчальних закладах. - К., 2004. - №4. - C. 6-17
32. Рахманов И.В.

Некоторые теоретические вопросы методики обучения иностранным языкам в средней школе/ И.В. Рахманов //Методическая мозаика. - М., 2004. - №7. - C. 3-9


33. Редько В.

Як забезпечити в навчанні іноземної мови ефективне функціонування системи: учитель - підручник - учень/ В. Редько //Іноземні мови в навчальних закладах. - К., 2004. - №4. - C. 62-67


34. Рябищенкова А.П.

Об интеграции различных видов деятельности на уроках иностранного языка в младших классах/ А.П. Рябищенкова //Иностранные языки в школе. - М., 2004. - №5. - C. 70-72

35. Семенова Т. Семенова М.В.

Ролевые игры в обучении иностранным языкам/ Семенова М.В. Семенова Т. //Иностранные языки в школе. - М., 2005. - №1. - C. 16-18

36. Скажи, скільки слів ти знаєш?: Психологічні умови успішного навчання лексики іноземної мови //Іноземні мови в навчальних закладах.-К., 2004. - №3.-C. 123-132

37. Современная методика преподавания иностранного языка и ее реализация в начальной школе на примере УМК "Мозаика" для 2-3 классов школ с углубленным изучением немецкого языка //Deutsch kreativ. - M., 2003. - № 2. - с.2-4

38. Соловова Е.Н.

Разработка авторских программ и курсов/ Е.Н. Соловова //Иностранные языки в школе. - М., 2004. - №5. - C. 13-18

39. Соловова Е.Н.

Современные требования к научно - методическому и учебно-методичес-кому обеспечению учебного процесса в языковом образовании/ Е.Н. Соловова //Иностранные языки в школе. - М., 2004. - №7. - C. 8-11


40. Спичко Н.А.

Образовательная среда в обучении иностранным языкам/ Н.А. Спичко //Иностранные языки в школе. - М., 2004. - №5. - C. 44-48

41. Стрижак У.П.

Преподавание иероглифики и развитие эйдетической памяти/ У.П. Стрижак //Иностранные языки в школе. - М., 2005. - №1. - C. 51-53

42. Фоломкина С.К.

Методика рецептивного и репродуктивного овладения иностранным языком/ С.К. Фоломкина //Методическая мозаика. - М., 2004. - №7. - C. 24-32

43. Харламова Т.В.

Языковая мода в дидактической и методической терминологии/ Т.В. Харламова //Иностранные языки в школе. - М., 2004. - №5. - C. 39-43


44. Чуйко С.В.

Проектна методика навчання іноземних мов/ С.В. Чуйко //Англійська мова та література. - К., 2004. - №31.-C. 4-6Викладання іноземної мови у вузі

1. Derkach Lidiya

Multilingual Learning and Teaching at the National Mining University/ Lidiya Derkach //Європейські мови 2003: Інновації та розвиток: Зб. наук. студ. статей. - Дніпропетровськ, 2003. - C. 14-17

Экземпляры: всего:1 - кр(1)


2. Malinovskaya N.L.

Using Debates to Improve English/ N.L. Malinovskaya //Європейські мови 2003:Інновації та розвиток : Зб. наук. студ. статей. - Дніпропетровськ, 2003. - C. 28

Экземпляры: всего:1 - кр(1)
3. Rudakova M.

Differentiation and Learning Cooperation in Teaching English to a Group of Students with different Levels of Language Proficiency/ M. Rudakova //Європейські мови 2003: Інновації та розвиток: Зб. наук. студ. статей. - Дніпропетровськ, 2003. - C. 32

Экземпляры: всего:1 - кр(1)

4. Асоянц П.Г.

Формування у студентів умінь англомовного професійного спілкування з використанням інформаційних технологій/ П.Г. Асоянц //Іноземні мови. - К., 2004. - №3. - C. 40-43

5. Вдовiна Т.О.

Модель навчання майбутніх учителів іноземної мови читання художніх текстів в аспекті міжкультурного спілкування/ Т.О. Вдовiна //Іноземні мови. - К., 2004. - №4. - Ст.34-37. - C. 3

6. Зєня Л.Я.

Урахування особистісних характеристик студентів у процесі їх профільної підготовки у мовному вищому навчальному закладі/ Л.Я. Зєня //Іноземні мови. - К., 2004. - №4. - C. 29-33
7. Квасова О.Г.

Обучение реферированию англоязычного текста в языковом вузе/ О.Г. Квасова //Іноземні мови. - К., 2004. - №3. - C. 15-23


8. Кокоза Т.Д., Філатова А.В., Крамаренко І.Я.

Обучение аудированию на младших курсах языковых вузов как условие повышения качества специальной подготовки будущих учителей иностранного языка/ Крамаренко І.Я. Кокоза Т.Д., Філатова А.В., //Іноземні мови. - К., 2004. - №4. - C. 43-47

9. Корнєва З.М.

Навчання студентів економічного профілю вищих навчальних закладів України ділової англійської мови за методикою "занурення"/ З.М. Корнєва //Іноземні мови. - К., 2004. - №4. - C. 54-57


10. Лесохина Т.Б.

Преемственное обучение французскому языку в школе и в нефилологическом вузе в контексте языкового плюрализма/ Т.Б. Лесохина //Иностранные языки в школе. - М., 2004. - №5. - C. 31-38

11. Семенчук Ю.О.

Комплекс вправ для навчання студентів економічних спеціальностей англомовної термінологічної лексики/ Ю.О. Семенчук //Іноземні мови.-К., 2004. - №3.-C. 24-32
12. Тарнопольський О.Б.

Навчання письма іноземною мовою у вищих мовних закладах освіти: практичне, академічне і креативне письмо/ О.Б. Тарнопольський //Іноземні мови. - К., 2004. - №4. - C. 9-12Граматика

1. Dubenchuk Ya.V.

The use of modal verbs in a literary text/ Ya.V. Dubenchuk; Ryzhykova S.Yu. //Матеріали студентської наукової конференції (квітень,2003). - Дніпропетровськ: Пороги. - 2003. - C. 282-285

Экземпляры: всего:1 - КР(1)


2. Parassich L.

Learn Grammar Smiling: Level-A1+/ L. Parassich //English:Language & Culture. - К., 2004. - № 37.-C. 16-18


3. Rakhmanova Svitlana

Grammar Fair Tale: Level- B1,B1+/ Svitlana Rakhmanova //English:Language & Culture. - К., 2004. - №37. - C. 20-21


4. Shevchuk I.U.

The use of the zero article in the English language/ I.U. Shevchuk; Ryzhykova S.Yu. //Матеріали студентської наукової конференції (квітень,2003). - Дніпропетровськ: Пороги. - 2003. - С.354-358

Экземпляры: всего:1 - КР(1)


5. Stepurina Liudmila

Grammar Through all Kinds of Speech Activities: Level-A1+B1+/ Liudmila Stepurina //English:Language & Culture. - К., 2004. - №37. - C. 13-15


6. Zakharchenko Alla

My Family: Introduction of the verb "have": Fragment of the lesson. Level -starter/ Alla Zakharchenko //English:Language & Culture. - К., 2004. - №37. - C. 21-22


7. Белогрудова В.П.

Грамматика - это интересно!/ В.П. Белогрудова //Иностранные языки в школе. - М., 2004. - №1.-C. 29-31


8. Вєтохов Олександр

Важлива складова комунікативної спрямованості (Психологія граматичної підготовки учнів з іноземної мови)/ Олександр Вєтохов //Іноземні мови в навчальних закладах. - К., 2004. - №4. - C. 76-85


9. Загнітко А.П.

Реченнєво-категорійна інфінітивність/ А.П. Загнітко //Вісник іноземна філологія.-К., 2004. - №37-38.-C. 12-14


10. Осідак В.В.

Система контрольних завдань для визначення рівня сформованості англомовної граматичної компетенції/ В.В. Осідак //Іноземні мови. - К., 2004. - №3. - C. 33-39


11. Тестові завдання з граматики (9-11 класи). //Deutsch (ykp). - K., 2004. - №20(52). - с.с.20-23
12. Чередниченко О.І.

Французький граматичний рід і політика/ О.І. Чередниченко //Вісник іноземна філологія. - К., 2004. - №37-38. - C. 18-19
Тести та тестування

1. Dan'kevych Liudmila

Опорні питання для тематичного тестування: Level -B1/ Liudmila Dan'kevych //English:Language & Culture. - К., 2004. - №40. - C. 13-14
2. Grammar Test: Level -B1,B1+ //English:Language & Culture. - К., 2004. - №37. - C. 18-19
3. Ignatenko N

Final Test: Form 8/ N Ignatenko //English:Language & Culture. - Київ, 2002. - N 5. - C. 6-7

Экземпляры: всего:1 - ОИЛ(1)
4. Pasternak Bohdana

Different Types of Tests in the English Lessons/ Bohdana Pasternak //English:Language & Culture. - К., 2004. - №40. - C. 6-9


5. Quiz - Kennst Du Deutschland? //Методическая мозаика. - М., 2005. - №1. - C. 27-29
6. Svietna Olha

What makes "Good tests" good? Are they easy to design?/ Olha Svietna //English:Language & Culture. - К., 2004. - №40. - C. 3-5

7. Yevstifeiev Pavlo

Tests for Technical Translation/ Pavlo Yevstifeiev //English:Language & Culture. - К., 2004. - №40. - C. 10-12


8. Дарчія Н.В.

Тестування навчальних досягнень учнів/ Н.В. Дарчія //Англійська мова та література. - К., 2005. - №1-3. - C. 30-36


9. Миргород Н.В.

Four Levelled Tests in Listening Comprehension for the Fourth Form/ Н.В. Миргород //Англійська мова та література. - К., 2004. - №36. - C. 8-9


10. Мірошниченко А.Л.

Тематичні тести для класів з поглибленим вивченням англійської мови/ А.Л. Мірошниченко //Англійська мова та література. - К.,, 2003. - №19 - 21. - С.48 - 57


11. Новак Ірина

Тестовий контроль умінь письмового англійського мовлення: Порівняльний аналіз критеріальних шкал/ Ірина Новак //Іноземні мови в навчальних закладах. - К., 2003. - №4. - C. 172-179


12. Пархоменко Алла

Принципи тестування в Британських іспитах/ Алла Пархоменко //Іноземні мови в навчальних закладах. - К., 2003. - №4. - C. 128-131


13. Петращук О.

Тест і контекст: Тестовий контроль у навчанні іноземних мов з позиції різних наукових підходів/ О. Петращук //Іноземні мови в навчальних закладах. - К., 2003. - №3. - C. 176-181


14. Петращук О.П.

Функцiї учителя в реалiзацiї системи тестового контролю iншомовних навичок та вмiнь в середнiх навчальних закладах/ О.П. Петращук //Iноземнi мови. - Київ, 2001. - N 3. - C. 3-4

Экземпляры: всего:1 - ОИЛ(1)
15. Петращук Олена

Як розробити тест з іноземної мови: Практичні поради/ Олена Петращук //Іноземні мови в навчальних закладах. - К., 2003. - №4. - C. 44-47


16. Смеловська О.В,

Різнорівневі тестові завдання з англійської мови/ О.В, Смеловська //Англійська мова та література. - К.,, 2003. - №22-23. - С.32-37


17. Тестові завдання з граматики (9-11 класи). //Deutsch (ykp). - K., 2004. - №20(52). - с.с.20-23
18. Тестові завдання з читання для учнів 10-11 класів. // Deutsch (ykp). - K., 2004. - № 19 (51). - с.с.20-23
19. Ураєва Ірина

Завдання з читання для тематичної атестації в 9-му класі/ Ірина Ураєва //Іноземні мови в навчальних закладах. - К., 2004. - №4. - C. 48-56


Читання

1. Babiy Valentyna

Hans Christian Andersen: Level- B1,B1+/ Valentyna Babiy //English:Language & Culture. - К., 2004. - №46. - C. 20-22

2. Benko Eva

The Fox and the Crow: An Adaptation of Aesop's Fable/ Eva Benko //English:Language & Culture. - К., 2004. - №43. - C. 6-7

3. Bychek Olena

What is Black?: Level- A1+/ Olena Bychek //English:Language & Culture. - К., 2004. - №47. - C. 10-12

4. Dobrovol's'kyi Olexiy

Benefiting from reading indepently/ Olexiy Dobrovol's'kyi //English:Language & Culture. - К., 2004. - №35. - C. 4-5

5. Drahunova Olena

For Your Home Reading Lessons: Exercises to the textbook by V.Plakhotnyk and R.Martynova 8th form/ Olena Drahunova //English:Language & Culture. - К, 2004. - №35. - C. 16-18. (Шифр -622602)

6. Inderbitzin-Piskun Oksana

A Buoyant Year of the Rooster: Level-B1/ Oksana Inderbitzin-Piskun //English:Language & Culture. - К., 2004. - №48. - C. 15-16

7. Marets Iryna

Christmas Carol by Charles Dickens:Home reading lesson: Level-A2+/ Iryna Marets //English:Language & Culture. - К., 2004. - №41. - C. 14-15

8. Moran Madeline All About Numbers: A Story from Ireland/ Madeline Moran //English:Language & Culture. - К., 2004. - №43. - C. 9-10


9. Pastuschak Oksana

How to encourage students to read: Level -A-2/ Oksana Pastuschak //English:Language & Culture. - К, 2004. - №35. - C. 12-13. (Шифр -009083)


10. Rakhmans'ka Svitlana

Texts for Reading: Level-A2,A2+/ Svitlana Rakhmans'ka //English:Language & Culture. - К., 2004. - №40. - C. 18-19


11. Sinka Hilda

White Heather: A Scottish legend: Level- B1/ Hilda Sinka //English:Language & Culture. - К., 2004. - №45. - C. 22


12. Telling Stories //English:Language & Culture. - К., 2004. - №44. - C. 3
13. Urus'ka Lidia

Learn and Smile: Level -A1+/ Lidia Urus'ka //English:Language & Culture. - К., 2004. - №44. - C. 4-5


14. Вдовiна Т.О.

Модель навчання майбутніх учителів іноземної мови читання художніх текстів в аспекті міжкультурного спілкування/ Т.О. Вдовiна //Іноземні мови. - К., 2004. - №4. - Ст.34-37. - C. 3


15. Тестові завдання з читання для учнів 10-11 класів. // Deutsch (ykp). - K., 2004. - № 19 (51). - с.с.20-23
16. Ураєва Ірина

Завдання з читання для тематичної атестації в 9-му класі/ Ірина Ураєва //Іноземні мови в навчальних закладах. - К., 2004. - №4. - C. 48-56Позакласні заходи
1. Bravo Festival //English:Language & Culture. - К., 2004. - №42. - C. 19-21
2. Kostiuchenko Svitlana

Pygmalion by Bernard Shaw: Level -A1+/ Svitlana Kostiuchenko //English:Language & Culture. - К., 2004. - №44. - C. 17-19


3. Liubimova Svitlana

The Most Popular Hero of Nowadays:Pottermania: Level- B1/ Svitlana Liubimova //English:Language & Culture. - К., 2004. - №46. - C. 15-17


4. Баришников О.В.

Організація позакласних заходів/ О.В. Баришников //Англійська мова та література. - К., 2005. - №1-3. - C. 64-68


5. Кравчук І.Д.

Snow White and the Seven Dwarfs/ І.Д. Кравчук //Англійська мова та література. - К., 2004. - №28. - C. 20-23


Сценарії вечорів
1. Andrusiak Olha

The Holiday of the ABC Book: Level -A1/ Olha Andrusiak //English:Language & Culture. - К., 2004. - №42. - C. 15-18


2. Bravo Festival //English:Language & Culture. - К., 2004. - №42. - C. 19-21
3. Bylo Oleksandra

Winter is Coming!:A Party for young learners: Level -A1,A1+/ Oleksandra Bylo //English:Language & Culture. - К., 2004. - №41. - C. 3-6


4. Gil'chuk Julia

The ABC Ball: Level -A1/ Julia Gil'chuk //English:Language & Culture. - К., 2004. - №42. - C. 12-14


5. Kushnir Myroslava

Thanksgiving Day: Level-A2/ Myroslava Kushnir //English:Language & Culture. - К., 2004. - №36. - C. 20-21


6. The English Language Party //English:Language & Culture. - К., 2004. - №42. - C. 7-9
7. Бочкарев С.А.

Сценарий праздника "Weihnachten"/ С.А. Бочкарев //Иностранные языки в школе. -М., 2004. - №6.- C. 55-61


8. Власенко Г.М.

Сценарій вечора для старшокласників "NO to Terror"/ Г.М. Власенко //Англійська мова та література. - К., 2004. - №31. - C. 18-20


9. Семена Г.Ф.

Сценарий совместного урока - праздника на французском и английском языках на тему "Знаешь ли ты страну изучаемого языка?"/ Г.Ф. Семена //Иностранные языки в школе. - М., 2004. - №6.-C. 23-27

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка