Методика превентивного


У ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯСторінка2/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.88 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2

У ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ


 1. Антонюк Л. В. Формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі // Основи здоров'я. – 2014. – № 4. – С. 6-9.

 2. Бабаніна І. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я : досвід роботи // Початкова школа. – 2014. – № 1. – С. 60-61.

 3. Бабаян Ю. О., Нор К. Ф. Формування здорового способу життя учнів засобами здоров'язберігальних технологій // Педагогічний альманах. – 2012. – Випуск 13. – С. 17-21.

 4. Білориха О. М. Формування в учнів уміння зберігати здоров’я // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2013. – № 1. – С. 7-9.

 5. Беденко-Зваридчук О. Відповідальність батьків за збереження життя та здоров’я дитини // Довідник класного керівника. – 2012. – № 4. – С. 39-44.

 6. Бережна Т. Створення здорового середовища навчального закладу як шлях збереження і зміцнення здоров'я учнів // Рідна школа. – 2012. – № 1-2. – С. 44-47.

 7. Берзінь В. І. Психогігієнічне та психофізіологічне обґрунтування організації збереження та зміцнення здоров’я учнів молоді // Дефектологія. – 2012. – № 2. – С. 19-21.

 8. Берзінь В., Стельмахівська В. Формування здорового способу життя дітей і підлітків // Дефектологія. – 2013. – № 4. – С. 48-52.

 9. Бондар Н. І. Превентивні програми на підґрунті розвитку життєвих навичок: досвід упровадження, перспективи розвитку // Виховна робота в школі. – 2013. – № 1. – С. 20-24.

 10. Бондаренко В. Психокорекційна робота вчителя як один із напрямів здоров’язбереження учнів // Початкова школа. – 2014. – № 3. – С. 44-46.

 11. Володимир Базарний про здоров’язбережувальну педагогіку : інтерв’ю // Дошкільна освіта. – 2013. – № 3. – С. 40-46.

 12. Гладких В. Психология здоровья // Завуч. – 2009. – № 5. – С. 9-12.

 13. Гонтар Г. І. Будьте здорові! : виховна година // Шкільний бібліотекар. – 2013. – № 6. – С. 38-39.

 14. Городнова Н. Формування здорового способу життя у дітей та молоді // Психолог. – 2009. – № 46. – С. 3-6.

 15. Граф О. В. Година відкритих думок «Ми за здоровий спосіб життя» 8-9 класи // Основи здоров'я. – 2012. – № 1. – С. 39-43.

 16. Губенко О. В. Психологічні особливості популяризації здорового способу життя у ВНЗ // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 11. – С. 35.

 17. Денисова Г. В. Формування мотивації до здорового способу життя в учнів // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – № 1. – С. 10-14.

 18. Дердуга Л. Б. Формування навичок здорового способу життя в дітей шкільного віку // Основи здоров'я. – 2013. – № 7. – С. 14-16.

 19. Дмитренко М. С., Зеленська Н. О. Системний підхід до вирішення проблеми збереження і зміцнення здоров'я учнів школи-інтернату // Таврійський вісник освіти. – 2011. – № 1. – С. 141-143.

 20. Довга Т. Валеопедагогічні ідеї в гуманістичному досвіді Януша Корчака і Василя Сухомлинського // Початкова школа. – 2014. – № 1. – С. 56-58.

 21. Дурас Т. Формування навичок здорового способу життя // Сучасна школа України. – 2012. – № 5. – С. 56-59.

 22. Журавльова Л. А. Учень – техніка – середовище. Несприятливі фактори оточення // Основи здоров'я. – 2012. – № 6. – С. 2-8.

 23. Заворотнiй О. В. Роль фізичного виховання у формуванні здорового способу життя // Фізичне виховання в школах України. – 2014. – № 1. – С. 24-31.

 24. Здорова планета – здоровий ти! : розробки // Сучасна школа України. – 2011. – № 2. – Вкладка. – С. 1-72.

 25. Здоровий спосіб життя // Виховна робота в школі. – 2012. – № 6. – Спецвипуск.

 26. Здоровий спосіб життя // Соціальний педагог. – 2012. – № 7. – Спецвипуск.

 27. Здоров'я через освіту // Завуч. – 2008. – № 19-20. – Спецвипуск.

 28. Здоров’язбережувальна педагогіка // Рідна школа. – 2012. – № 7. – Спецвипуск.

 29. Ізмалкова О. О. Формування здоров'язбережувальної поведінки дитини / О. О. Ізмалкова, К. А. Колесник // Основи здоров'я. – 2012. – № 10. – С. 27-31.

 30. Капранова Г. Як бути здоровим та успішним учнем. Науково-методичні рекомендації для вчителів // Здоров'я та фізична культура. – 2009. – № 11. – Спецвипуск.

 31. Кисиличак Т. Здоровий спосіб життя: організація роботи з педагогічними кадрами // Соціальний педагог. – 2012. – № 3. – С. 6-9.

 32. Козлова Л. Стежинки здоров’я : розробки // Сучасна школа України. – 2012. – № 6. – С. 71-89.

 33. Коліщук С. В. Роль української козацької духовності у формуванні здорового способу життя сучасної молоді // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 3. – С. 68-73.

 34. Концепція Державної цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. № 549-р // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 150. – С. 14.

 35. Кравченко Т. В. Впровадження здоров’язбережувальних технологій / Т. В. Кравченко, В. М. Стьопіна // Фізика в школах України. – 2014. – № 3/4. – С. 11-14.

 36. Красько О. Здоров’язберігаючі технології у спеціальній школі // Дефектолог. – 2012. – № 6. – С. 20-24.

 37. Курик М., Тяжка О. Сучасний стан здоров’я дітей України // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 4. – С. 76-82.

 38. Лисенко О., Левченко С., Абрамова Т. Здоров’язберігаючий простір спеціального навчального закладу для дітей із важкими порушеннями мови // Дефектолог. – 2012. – № 9. – С. 25-29.

 39. Малашок В. В. Упровадження здоров'язбережувальних технологій у навчально-виховний процес сучасного навчального закладу // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 1 (1). – С. 130-137.

 40. «Малятко-Здоров’ятко»: Комплексна програма формування здорової дитини дошкільного віку // БВДС. – 2011. – № 9/10. – С. 26-28.

 41. Мій вибір – здорове життя : розробки // Психолог. – 2009. – № 6. – Спецвипуск.

 42. Моисеенко Е. Ситуации, угрожающие жизни и здоровью детей // Відкритий урок. – 2012. – № 2. – С. 37-38.

 43. Молчанова Т. О. Хочеш бути здоровим – будь ним! : тренінг для учнів 3-го класу // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2013. – № 5. – С. 35-36.

 44. Москалик С. Сучасні педагогічні технології у навчанні здоровому способу життя // Психолог. – 2007. – № 42. – С. 24-26.

 45. Муравська Т. І. Ми – за здоровий спосіб життя : розробка // Позакласний час. – 2012. – № 9-10. – С. 104-108.

 46. Муравська І. Програма сприяння здоровому способу життя // Директор школи. – 2011. – № 32. – С. 18-22.

 47. Мурашкевич О. Рекомендації для проведення заходів із пропаганди здорового способу життя. // Соціальний педагог. – 2012. – № 9. – С. 22-25.

 48. Найденко Л. Нетрадиційні здоров’язберігаючі практики // Джерела. – 2012. – № 1. – С. 8-10.

 49. Невмивака О. Острів здоров’я: виховний захід для старшокласників // Шкільний світ. – 2012. – № 37. – С. 9.

 50. Обери здоров’я // Шкільний світ. – 2011. – № 17. – Спецвипуск.

 51. Опришко Л. Здоровьесберегающие технологии в семье // Відкритий урок. – 2012. – № 2. – С. 76-79.

 52. Орієнтир – здоровий спосіб життя // Психолог. – 2008. – № 18. – Спецвипуск.

 53. Парієнко С. В. Здоров’язберігаючі технології на уроках інформатики // Інформатика в школі. – 2012. – № 10. – С. 44-47.

 54. Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики: Наказ МОЗ України від 16.09.2011 р. № 595 // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дошкільного навчального закладу. – 2013. – № 1 (4). – С. 77-95.

 55. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. № 637: Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 170. – С. 13-14.

 56. Поуль В. Формування в дітей ставлення до здоров’я // Директор школи. Україна. – 2010. – № 9. – С. 38-41.

 57. Прибиловська Н. В. Системний підхід до створення здоров’язбережувального середовища у загальноосвітньому навчальному закладі // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 4. – С. 20-29 ; Початок : № 3.

 58. Про утворення робочої групи з питань розроблення Концепції профілактики вживання дітьми алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 634 // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 170. – С. 13.

 59. Рабинюк С. Шкідливим звичкам скажемо: «Ні!» : конкурсна програма для учнів середніх класів // Шкільний світ. – 2012. – № 37. – С. 16-17.

 60. Рабинюк С., Турчина В. Феномен життя і здоров’я: позакласний захід для учнів 9-11 класів // Шкільний світ. – 2012. – № 37. – С. 10-12.

 61. Редько Л. П. Формування навичок культури поведінки та засад здорового способу життя : досвід // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – № 10. – С. 2-9.

 62. Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні «Молодь за здоровий спосіб життя»: Постанова Верховної Ради України від 03.02.2011 р. № 2992-VІ // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 39. – С. 9.

 63. Рись А. Шкільне середовище: вплив на здоров’я учнів під час навчання // Школа. – 2013. – № 3. – С. 14-18.

 64. Ромашина О. Утома? Знаходимо сили! // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 10. – С. 6.

 65. Савкіна Т. Виховання потреби в здоровому способі життя // Шкільний світ. – 2009. – № 34. – С. 10-12.

 66. Саніна О. В. Упровадження здоров'язбережувальних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування позитивної мотивації до навчання // Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 1 (1). – С. 238-245.

 67. Семеркова Л. Г. Формування здорового способу життя // Виховна робота в школі. – 2009. – № 3. – С. 2-15

 68. Система роботи школи щодо збереження здоров’я учнів // Початкова школа. – 2009. – № 2. – С. 33-38.

 69. Склярова Л. Авторська програма спецкурсу «Профілактика наркотичної залежності» для учнів 1-4-х класів // Сучасна школа України. – 2011. – № 5. – С. 88-96.

 70. Скорина О. В. Фізичні вправи в розвитку систем організму людини // Фізичне виховання в школах України. – 2013. – № 11. – С. 10-14.

 71. Тагліна О. В. Тисяча та один шлях до раціонального харчування // Фізичне виховання в школах України. – 2013. – № 9. – С. 22-28.

 72. Терентьєва Н. О. Людський розвиток: концепт цілей тисячоліття у контексті університетської освіти // Педагогічний альманах. – 2013. – Випуск 20. – С. 162-168.

 73. Тиховська Д. І. Використання методу проектів для формування в учнів здорового способу життя // Біологія (Осн.). – 2013. – № 22/24. – С. 12-18.

 74. Турчин О. Лікуємося без хімії: фітокалейдоскоп // Шкільний світ. – 2012. – № 37. – С. 13-15.

 75. Турчин О. Формування здорового способу життя: колективний проект // Шкільний світ. – 2012. – № 37. – С. 3-6.

 76. Федулова Р. Здоров’язбережувальні технології на уроках української мови та літератури // Школа. – 2012. – № 2. – С. 55-57.

 77. Федчук Т., Онопрійчук В., Єлисєєва О. За здоров’я варто боротись! : правила для збереження здоров’я // Шкільний світ. – 2012. – № 37. – С. 18.

 78. Фломбойм А. Формування навичок здорового способу життя молоді / Бібліотека «Психолог». – 2007. – № 11. – 112 с.

 79. Фролова О. Т. Формування у дітей дошкільного віку свідомого ставлення до здоров'я // Таврійський вісник освіти. – 2011. – № 2. – С. 127-136.

 80. Фролова Т. І. Формування духовної складової здоров’я особистості : досвід // Управління школою. – 2013. – № 16-18. – С. 39-42.

 81. Харитонова Н. О. Здоров’язберігаючі технології на уроках біології : Розробка «Профілактика ВІЛ/СНІДУ» // Біологія (Осн.). – 2014. – № 1-2. – С. 6-15.

 82. Ходоса В. П., Хорт О. Г. Здорова дитина – здорова нація. Розробка факультативного курсу для учнів 5-9-х класів з формування здорової та свідомої особистості // Обдарована дитина. – 2014. – № 1. – С. 8-18.

 83. Ходоса В. Творча програма «Формування здорової свідомої особистості» // Директор школи. – 2007. – № 45. – Спецвипуск.

 84. Цісельська В., Панченко В. Ласкаво просимо на зимовий стадіон! // Дошкільне виховання. – 2014. – № 2. – С. 30-31.

 85. Час обирати здоров’я : розробки // Шкільний світ. – 2009. – № 5. – Спецвипуск.

 86. Чуищева И. А. Здоровьесберегающие технологии в работе логопеда с детьми с ограниченными возможностями // Логопед. – 2014. – № 1. – С. 7-12.

 87. Шавровська Н. Розуміти мову свого організму // Дошкільне виховання. – 2014. – № 2. – С. 13-17.

 88. Шевцова Т. Сприяння здоров’ю в діяльності початкової школи // Підручник для директора. – 2010. – № 4. – С. 58-62.

 89. Шевчук Н. Досвід роботи педагогічного колективу із профілактики правопорушень та шкідливих звичок // Позакласний час. – 2007. – № 10. – С. 116.

 90. Шпонька А. Здоровим бути модно : прес-конференція // Шкільний світ. – 2012. – № 37. – С. 7-8.

 91. Ярчук Ю. Природа «здорового способу життя» та чинники його формування // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 105-111.

 92. Заходи щодо виховання навичок здорового способу життя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:////school1.ucoz.de/.doc. – Назва з екрана.

 93. Здоровий спосіб життя: Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/. – Назва з екрана.

 94. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19110522/bzhd/zdoroviy_sposib_zhittya_yogo_vpliv_zdorovya_pratsezdatnist_lyudini. – Назва з екрана. (Анотація: Здоровий спосіб життя. Його вплив на здоров'я та працездатність людини Здоров'я людини ґрунтується на основі генетичних факторів, способу життя та екологічних умов. Але певною мірою воно залежить також від свідомого ставлення людини до себе та навколишнього середовища).

 95. Петюк Ю. Здоровий спосіб життя – практичні поради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epochtimes.com.ua/health/advices/zdorovyj-sposib-zhyttja-praktychni-porady-72597.html. – Назва з екрана. (Анотація: Кожна нормальна людина бажає жити довго й щасливо. Але що ми робимо для того, щоб вести здоровий спосіб життя? Якщо проаналізувати те, як більшість звичайних людей проводить свій день, то виходить якраз навпаки. Кожного дня ми робимо те, що тільки погіршує наше здоров’я).

МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ


МЕТОДИКА ПРЕВЕНТИВНОГО

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Методичні рекомендації

Укладачі: Туркот Т.І., Алексєєва Н.В., Білічук І.О., Паламарчук С.А.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
2014 -> Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради
2014 -> Екологічна культура невід’ємна якість свідомого, високо вихованого громадянина
2014 -> Урок №1 Образотворче мистецтво
2014 -> Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії І практики
2014 -> Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі
2014 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації
2014 -> Проблема наступності в роботі початкової школи І дошкільного навчального закладу в умовах освітнього округу тетяна Башинська
2014 -> Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка