Методичні вказівки до виконання практичних занятьСторінка8/11
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
    Навігація по даній сторінці:
  • Дебет


Примітка 1. Загальні суми підсумків активу та пасиву обов'язково повинні бути тотожними одна одній, що витікає з балансової рівності:
(3.1)

=

Актив Пасив(загальна сума всіх ресурсів) (загальна сума всіх джерел),
через те, що

Пасив = Власний капітал + Зобов'язання, (3.2)

тоді,

Актив = Власний капітал + Зобов'язання. (3.3)


Складання форми № 1 повинно базуватись на використанні П(С)БО 2 “Баланс”.
Етап 3. Складання початкового балансу у статистичній формі 1 “Баланс підприємства”.

Щоб наблизити наше умовне завдання до наявної реальності, обов'язково придбайте та використайте статистичну форму 1 Балансу при виконанні завдання (тобто ту, яка наведена як додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” і застосовується підприємствами у їх реальній фінансово-господарській діяльності).

Заповніть відомі вам реквізити підприємства ВАТ “Прогрес” на титульному листі форми 1.

Замість умовного позначення року надайте йому вигляд найближчого до строку виконання завдання реального року (звітного періоду), наприклад, 2004 рік.

Далі вам треба перенести всі суми, що були отримані у табл. 3.2, до графи “На початок звітного періоду” форми 1 “Баланс підприємства” (відповідно, в розрізі: окремих статей, підсумків по розділах, загальних підсумків активу й пасиву).

Зверніть увагу на те, що у формі 1 одиницею виміру є не гривня, а тисяча гривень. Ця вимога відповідає принципу бухгалтерського обліку про необхідність застосування під час складання фінансової звітності єдиного грошового виміру.

Тож складений вами початковий Баланс надасть вам інформацію про майновий стан підприємства ВАТ “Прогрес” на звітну дату в “тис. грн.”.
Задача 3.2 “Відкриття рахунків бухгалтерського обліку”

Необхідно:

Використовуючи дані початкового Балансу з попередньої задачі, відкрити до його статей необхідні бухгалтерські рахунки синтетичного та аналітичного обліку, у “Т”-вигляді.


Рекомендації з виконання задачі
Етап 4. Відкриття синтетичних рахунків бухгалтерського обліку.

На основі балансу підприємства ВАТ “Прогрес” (див. форму 1) слід відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку у вигляді літери “Т” і записати у них суму початкового сальдо, рисунок 3.1.


Дебет

Рахунок


Кредит

(найменування рахунку або його субрахунку синтетичного обліку)

∑ Сальдо на початок (по активних рахунках)

Сальдо на початок (по пасивних рахунках)

Рис. 3.1 – Відображення початкових сальдо бухгалтерського рахунку


У якості назви рахунку може бути вказаний лише шифр синтетичного рахунку. Початкові сальдо вказують на суму залишку коштів по цих рахунках, станом на 01.01.200Хр. (див. задачу 3.1).
Під час виконання задачі слід пам'ятати про дві такі основні речі:

1) сумі залишку по якійсь окремій статті балансу може відповідати як залишок тільки по одному рахунку, так і сума залишків по декількох рахунках, однорідних за змістом (наприклад, залишку балансової статті “Витрати майбутніх періодів” відповідає залишок тільки одного, однойменного, рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”, тоді як залишок за статтею “Грошові кошти та їх еквіваленти” є сумою залишків по таких рахунках, як: 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках” та інших).

2) до рахунків синтетичного обліку належать не тільки рахунки, але й субрахунки, що відкриваються до цих рахунків (наприклад, рахунок 30 “Каса”, субрахунок “Каса в національній валюті”).
Приклад 2.

Будемо вважати, що стаття балансу “Незавершене виробництво” містить станом на 01.01.200Хр. суму 10 тис. грн. (10 000 грн.).

Нам слід накреслити рахунок у вигляді літери “Т”, позначити його ліву частину як “Дебет”, а праву – “Кредит”. Потім необхідно вказати шифр і назву синтетичного рахунку (або лише його шифр за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій) та записати суму початкового сальдо по цьому рахунку:


23

або

23 “Виробництво”

Д-т К-т

Д-т К-т

С-до(поч) = 10 000
С-до(поч) = 10 000
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка