Методичні вказівки до виконання практичних занятьСторінка4/11
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Задача 1.3.2


Вихідні дані. Відомі наступні стадії документообігу бухгалтерських документів на підприємстві: обробка документів; виписка документів; прийом документів; здача документів до архіву; перевірка правильності складання документів; відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, що були оформлені документально.

Треба: за допомогою рис. 1.1 представити у схематичному вигляді послідовність стадій документообігу умовного державного підприємства “Сокіл”.

Рис. 1.1 – Стадії документообігу на державному підприємстві “Сокіл”Задача 1.3.3


Вихідні дані. Облікові регістри мають свою класифікацію, згідно з якою вони групуються за такими ознаками: 1) зовнішній вигляд; 2) обсяг змісту; 3) характер записів.

Треба: відібрати та віднести до відповідної класифікаційної ознаки (рис. 1.2) облікові регістри із запропонованого нами їхнього переліку: синтетичні, хронологічні, комбіновані, аналітичні, картки, систематичні, бухгалтерські книги, вільні листки.

Задача 1.3.4


Вихідні дані. Працівник служби постачання матеріальних ресурсів Петренко Олександр Васильович був відправлений у службове відрядження до м. Києва, на підприємство ВАТ “Зоря”, для укладання договору про поставку комплектуючих виробів. Про службове відрядження Петренка О.В. 13 лютого 2006 року був складений та підписаний керівником ВАТ „Прогрес” відповідний наказ. Касир цього підприємства Сидоренко Валентина Йосиповна 14 лютого 2006 р. видала Петренку О.В. з каси суму 270 грн.00 коп. на відрядження.

Рис. 1.2 Класифікація облікових регістрів вітчизняного підприємства


Документ, на підставі якого Петренко О.В. отримав гроші з каси: паспорт серії ММ, № 187042, виданий 10.03.1999 року ЦВМ Жовтневого РВХМУ УМВС України в Харківській обл.

Треба: заповнити видатковий касовий ордер № 38 на видачу коштів під звіт (на відрядження) у сумі 270 грн. (додаток А).
Задача 1.3.5

Вихідні дані. 18 лютого 2006 року, працівник Петренко О.В. повернувся з відрядження (див. задачу 1.3.4). Відповідно до діючого законодавства, у три-денний строк після повернення з відрядження працівник повинен скласти та здати в бухгалтерію підприємства авансовий звіт про використання наданих йому коштів. Авансовий звіт, з якого витікає, що 180 грн. 52 коп. було витрачено у зв’язку з відрядженням, Петренко О.В. склав і здав до бухгалтерії 20 лютого 2006 р.

Треба: скласти прибутковий касовий ордер за № 45 від 20.02.2006 р., на підставі якого робітник служби постачання ВАТ „Прогрес” Петренко О.В. повернув до каси підприємства залишок коштів, які не могли бути витрачені ним під час відрядження (додаток Б).

Задача 1.3.6


Вихідні дані. 08 лютого 2006 року касир підприємства ВАТ “Дельта” (каса № 1) Хохлова Зоя Володимирівна подала заяву про звільнення у зв’язку з переходом на іншу роботу. Відповідно до діючого законодавства України, керівник підприємства Захарченко С.П. видав наказ від 10.02.2006 р. за № 52 “Про проведення інвентаризації коштів у касі № 1”. Інвентаризація призначена на день приймання-передачі справ – на 27 лютого 2006 року. До складу комісії призначені: головний бухгалтер підприємства Петренко В.І. та бухгалтер Федотова Л.М.

При здійсненні інвентаризації (у встановлений термін) було виявлено, що у касі 1: сума готівки склала 1 247 грн.; вартість лотерейних квитків “Спринт” становила 85 грн.; талонів на бензин − 120 грн. Також у касі на зберіганні знаходилась путівка до турбази “Снігова гора” вартістю 548 грн. За обліковими даними загальна вартість коштів та їх еквівалентів по касі № 1 повинна складати 2 010 грн. У той же час при перевірці касових ордерів встановлено: останній прибутковий касовий ордер має № 18, останній видатковий касовий ордер − № 41.Треба: використовуючи наведені дані, скласти Акт інвентаризації коштів (за № 9), що знаходились у касі 1 підприємства на дату проведення інвентаризації. Форма Акту наведена у додатку В.

Після складання Акту, там, де це необхідно, зробити запис: “Підтверджую, що всі цінності, перелічені вище, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні”.

Обгрунтувати причину лишків або нестач, якщо вони мають місце, та винести рішення від імені керівника підприємства щодо наслідків.
Завдання 1.4

Класифікація та структура рахунків бухгалтерського обліку”


Задача 1.4.1

Вихідні дані. Відомо, що у підприємства ТОВ “Фантом” є такі окремі види активів, капіталу і зобов'язань, як: основні засоби; поточний рахунок; сировина і матеріали; каса; статутний капітал; розрахунки з різними дебіторами; готова продукція; нерозподілений прибуток; паливо; розрахунки з виплати робітникам; активи на відповідальному зберіганні; незавершене виробництво; товари; короткострокові позики; бланки суворого обліку.

Треба:

 1. дати характеристику всім тим рахункам, які використовує підприємство ТОВ “Фантом” для обліку перелічених вище ресурсів і джерел їхнього утворення, за структурою та призначенням;

2) охарактеризувати перелічені рахунки за економічним змістом;

3) там, де це можливо, представити рахунки у графічному вигляді (тобто, у вигляді “Т”-рахунку): вказати назву та окремі структурні частини; визначити відношення рахунку до балансу (до складу якої статті він має входити).Для виконання першої вимоги завдання рекомендуємо скористатися табл. 1.8, за такою формою:

Таблиця 1.8 – Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

за структурою та призначенням


Основні

Регулюючі

Операційні

Фінансово-результатні

Забалансові

....

....

....

....

....

Аналогічну таблицю Ви можете скласти також для виконання й другої вимоги завдання за вільною формою.
Задача 1.4.2

Вихідні дані. Відомо, що сальдо по рахунку „Паливо” складало 1500 грн., станом на 01.03.2006 р. Протягом березня 2006 року мали місце наступні події:

 • 03.03.2006 р. надійшло паливо на суму 1 280 грн.;

 • 07.03.2006 р. відпущено паливо на потреби виробництва на 500 грн.;

 • 11.03.2006 р. надійшли матеріали від постачальників сумою на 340 грн.;

 • 25.03.2006 р. відпущено паливо на потреби цеху на 200 грн.

Треба: відкрити (у графічному вигляді) рахунок „Паливо” (грн.), відобразити його обороти за місяць, визначити сальдо на кінець місяця на 01.04.2006 р.
Задача 1.4.3

Вихідні дані. Відомо, що сальдо по рахунку „Матеріали” складало 18 000 грн., станом на 01.01.2006 р. Протягом січня 2006 року мали місце наступні події:

 • 09.01 – надійшли матеріали від постачальників на суму 2 800 грн.;

 • 12.01 – відпущені матеріали до виробництва у сумі 15 000 грн.;

 • 20.01 – надійшли малоцінні та швидкозношувані предмети вартістю 400 грн.;

 • 22.01.– перераховані з поточного рахунку кошти щодо розрахунку з постачальником матеріалів – 5 200 грн.;

 • 28.01 – повернуті з виробництва матеріали, що не потребують подальшого застосування – 9 200 грн.

Треба: відкрити (у графічному вигляді) рахунок „Паливо” (грн.), відобра-зити його обороти за місяць, визначити сальдо на кінець місяця на 01.04.2006 р.
Задача 1.4.4

Вихідні дані. Відомо, що сальдо по рахунку „Короткострокові позики” складало 50 000 грн., станом на 30 квітня 2006 р. Протягом квітня 2006 р. мали місце наступні події:

 • 05.04 – взятий короткостроковий кредит у банку АКБ “Аваль” на суму 25 000 грн.;

 • 12.04 – надійшли матеріали до виробництва у сумі 15 000 грн.;

 • 19.04 – перераховані з поточного рахунку кошти щодо розрахунку за короткостроковий кредит сумою 22 000 грн..

Треба: відкрити (у графічному вигляді) рахунок „Короткострокові позики”, відобразити його структурні елементи та обороти за місяць, визначити сальдо по рахунку на початок місяця.
Задача 1.4.5

Вихідні дані. Відомо, що станом на 15 лютого 2006 р. у касі підприємства ВАТ “Каскад” залишались 1 380 грн. Протягом 14 лютого 2006 р. у касі мали місце наступні операції:

– були взяті у банку АКБ “Індекс-банк” гроші для виплати заробітної плати працівникам, загальною сумою 16 000 грн.;

– сплачена заробітна плата працівникам підприємства у сумі 17 000 грн.;

– видано під звіт на відрядження працівникам – 620 грн.

Протягом 14 лютого 2006 р. у касі мали місце такі операції:

– отримана до каси виручка від реалізації товарів – 4 000 грн.;

– видано завідуючому господарством Малиновському В.Г. 1 560 грн. на господарські потреби.

Треба: визначити кінцеве сальдо по рахунку “Каса” на 13 лютого 2006 року.
Задача 1.4.6

Вихідні дані. Заборгованість підприємства ВАТ “Спорт” по розрахунках з бюджетом (за податками) складала 2 500 грн. на 01.04.2006 р. Протягом квітня

2006 р. заборгованість збільшилась на 1 480 грн.Треба: закрити рахунок по розрахунках з бюджетом за податками на кінець місяця.
Завдання 1.5

План рахунків бухгалтерського обліку та його використання”


Задача 1.5.1

Вихідні дані. У таблиці 1.9 перелічені синтетичні рахунки бухгалтерського обліку.

Таблиця 1.9 – Рахунки та їхні коди


Код рахунку

Назва рахунку
Основні засоби
Знос основних засобів
Готова продукціяКаса
Рахунки в банках

Продовження табл. 1.9

Код рахунку

Назва рахунку
Розрахунки з підзвітними особамиВиробництво


Треба: визначити коди (шифри) наведених рахунків. Застосуйте щодо цього План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Поясніть, як розшифровуються коди рахунків.


Задача 1.5.2

Вихідні дані. Використайте дані задачі 1.5.1 (див. табл. 1.9).

Треба: відкрити “Т”-рахунки по кожному з наведених вище рахунків синтетичного обліку та вказати, де відбувається отримання коштів по них, а де – їхня витрата. Під час виконання задачі застосовуйте Інструкцію про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку.
Задача 1.5.3

Вихідні дані. Відомі наступні коди рахунків бухгалтерського обліку: 201, 511, 80, 501, 99, 92, 722, 661, 651, 23, 131, 102, 154, 44, 311, 301, 25, 40, 361, 631.

Треба: пояснити, до яких класів рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку вони належать; для чого призначений кожний рахунок; що означають їх дебетові та кредитові обороти; які з перелічених нами рахунків не повинні мати залишків і чому так відбувається.
Задача 1.5.4

Вихідні дані. Відомі наступні коди рахунків бухгалтерського обліку: 602, 02, 81, 01, 102, 15, 44, 30, 02, 43, 26, 13, 08, 15.

Треба: відкрити до перелічених нами синтетичних рахунків їх аналітичні (суб)рахунки, декілька, там, де це є можливим.
Задача 1.5.5

Вихідні дані. Відомі наступні коди рахунків бухгалтерського обліку: 66, 803, 79, 47, 48, 372, 301, 10.

Треба: відкрити “Т”-рахунки по кожному з наведених рахунків. Вигадайте

суми їхніх сальдо та оборотів таким чином, щоб не отримати по них “червоного сальдо”.

Поясніть, що відбивають дебетові або кредитові обороти по кожному зі застосованих вами рахунків.
Задача 1.5.6

Вихідні дані. Відомі наступні коди рахунків бухгалтерського обліку: 60, 95, 93, 70, 66, 65, 131, 10, 15, 30, 02, 43, 26, 13, 44, 46, 39.

Треба: відкрити перелічені синтетичні рахунки, вказати їхній код та назву. Визначте, до якої класифікації рахунків вони належать (див. задачу 1.4.1), чому, як вони використовуються? До чотирьох з них, на ваш вибір, відкрийте два-три аналітичні рахунки та поясніть, для чого вони потрібні.
Завдання 1.6

Складання бухгалтерських проведень”


Задача 1.6.1Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка