Методичні вказівки до виконання практичних занятьСторінка3/11
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Задача 1.2.3


Вихідні дані. У табл. 1.6 наведений Баланс умовного приватного підприємства “Прогрес” на 31 грудня 200 Z року.

Таблиця 1.6 – Статті Балансу умовного приватного

підприємства “Прогрес”


Найменування статті

Сума, грн.

1. Капітальні інвестиції

17 000,00

13. Розрахунки з постачальниками22 000,00

Треба:

1) скласти бухгалтерський баланс підприємства “Прогрес” на 31.12. 200 Z р., за формою 1 “Баланс”;

2) розшифрувати зміст статей (письмово розкрити зміст декількох обраних вами статей балансу та вказати суми по кожній окремій складовій статті).

Приклад. На ваш погляд, стаття “Виробничі запаси”, загальною сумою 47 400 грн. (див. табл. 1.6), складається з:

- основних матеріалів, вартістю 17 400 грн.;

- малоцінних та швидкозношуваних предметів – 10 000 грн.;

- напівфабрикатів власного виробництва – 20 000 грн.

Та інше надалі.

Задача 1.2.4


Вихідні дані. Відомі господарські операції умовного приватного підприємства “Прогрес”, які мали місце у звітному періоді (200 Z+1 році), грн.:

 • придбані покупні напівфабрикати у їхніх постачальників (розрахунок за них не здійснений) — 25 000;

 • нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва — 32 000;

 • з заробітної плати працівників утримано прибутковий податок — 4 000;

 • видана підзвітній особі сума на відрядження з каси підприємства — 500;

 • зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку — 15000;

 • відпущені матеріали зі складу у виробництво — 10 000;

 • повернуто у касу залишок невикористаних підзвітних сум — 290;

 • отримані в касу підприємства з поточного рахунку банку грошові кошти для виплати заробітної плати — 30 000;

 • виплачена персоналу заробітна плата — 25 000.

Треба: Визначити вплив на бухгалтерський баланс кожної з наведених операцій та вказати її тип.

Задача 1.2.5


Вихідні дані. Початковий баланс умовного приватного підприємства “Прогрес” на 31 грудня 200 Z року наведений в задачі 1.2.3, а господарські операції цього підприємства, що відбулися протягом 200 Z+1 року – в задачі 1.2.4

Треба: Скласти кінцевий баланс ПП “Прогрес” на 31.12.200 Z+1 року.

Задача 1.2.6


Вихідні дані. Про підприємство ЗАТ “Обрій” відомо наступне:

1) у бухгалтерському балансі підприємства станом на 31 грудня року, що передує поточному року, відображено такі статті: статутний капітал — 188 000 грн.; короткострокова позика банку — 20 000 грн.; кредиторська заборгованість перед постачальниками матеріально-сировинних ресурсів — 17 000 грн.; запасні частини до виробничого устаткування — 5 000 грн.; основні засоби (залишкова вартість) — 72 000 грн.; матеріали — 49 500 грн.; дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію (чиста реалізаційна вартість ) — 32 800 грн.; поточний рахунок в банку — 64 500 грн.; готівка в касі — 1 200 грн.

2) протягом І кварталу поточного року підприємством були здійснені такі операції, грн.:


 • повернуто позику банку — 20 000;

 • зараховано на поточний рахунок кошти від покупців продукції (для пога-шення їхньої заборгованості) — 30 000;

 • придбано запасні частини — 800;

 • погашено заборгованість перед постачальниками — 12 000;

 • з поточного рахунка кошти надійшли в касу підприємства — 200;

 • отримано позику банку — 4000;

 • видано з каси готівку підзвітній особі — 400;

 • нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва — 1000;

 • повернуто залишок невикористаних підзвітних сум — 150.

Треба: скласти початковий і кінцевий баланс ЗАТ “Обрій”, а також визначити вплив кожної з наведених операцій на бухгалтерський баланс, вказати типи цих операцій.

Завдання 1.3

Складання бухгалтерських документів. Інвентаризація”

Задача 1.3.1


Вихідні дані. У наведеній нижче табл. 1.7 перелічені терміни та їх визначення.

Таблиця 1.7 – Визначення сутності термінів бухгалтерського обліку


Термін

Визначення терміну

1. Первинний документ ─

це …


А. “… процес суцільного і безперервного відображення господарських операцій у документах”

2. Обліковий регістр ─

це …


Б. “… шлях руху документів через всі стадії обробки, починаючи з моменту їх виписування і закінчуючи здачею на зберігання в архів”

3. Інвентаризація ─

це …


В. “…перелік будь-чого, список, опис”

4. Документація ─

це …


Г. “…спосіб бухгалтерського обліку, який використовується для забезпечення відповідності облікових даних по господарських засобах підприємства їх фактичній наявності”

5. Документообіг ─

це …


Д. “…документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує факт її здійснення”

6. Реєстр ─ це …

Є. “…носій спеціального формату, що може мати вигляд відомості, книги, журналу тощо, і призначений для хронологічного, систематичного і комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів”

Треба: підібрати відповідне визначення для наведених термінів, проставивши праворуч від "це…" (в кружечку) відповідну літеру.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка