Методичні вказівки до виконання практичних занятьСторінка11/11
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Рис. 3.2 – Аналітичний рахунок для обліку окремих видів матеріалів


Примітка 3. При подальшому виконанні завдання (задачі № 3.4), необхідно буде знову звернутися до всіх рахунків, що були вами відкриті.

Аналітичні рахунки по постачальниках матеріальних ресурсів слід відкрити за формою:Дебет

Рахунок


Кредит

(рахунок, що містить найменування постачальника)
Сальдо на початок (по пасивних рахунках)
Задача 3.3 “Складання бухгалтерських записів

до господарських операцій підприємства

Необхідно:

У Журналі реєстрації господарських операцій (табл. 3.5) визначити кореспонденцію рахунків, окремо по кожній операції.


Рекомендації з виконання задачі
Етап 6. Аналіз характеру господарської операції та визначення її впливу на зміни у балансі.

Перед тим, як визначити кореспонденції рахунків у табл. 3.5 (тобто, перш ніж почати складати бухгалтерські проведення в Журналі умовних господарських операцій ВАТ “Прогрес”, що відбулися в його господарській діяльності протягом 200 Х року), слід скористатися допоміжною табл. 3.6.Таблиця 3.6Аналіз характеру господарських операцій ВАТ “Прогрес”


№ господ.

операції


Тип змін

у балансіПроцес, якому відповідає операція

№ господ.

операції


Тип змін

у балансіПроцес, якому відповідає операція

1.9.

8.16.


У табл. 3.5 і 3.6 вказані порядкові номери одних і тих же господарських операцій.Таблиця 3.5 – Журнал реєстрації господарських операцій ВАТ “Прогрес” за 200 Х р.


п/п


Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

2

3

4

5

1

Оприбутковано на склад від фірми ТОВ "Будматеріали", за тією ж ціною, що і раніше (суму визначити самостійно):

а) цегла – 50 тис. шт.

б) брус –10 000 м пог.


2

На розрахунковий рахунок надійшло від покупців за реалізовану продукцію50 000,0

4


Виплачена робітникам заробітна плата100 000,0

5

Повернута на розрахунковий рахунок сума своєчасно не виданої заробітної плати (суму визначити самостійно)


6

Надійшли різні матеріали, що використовуються для виробництва продукції45 000,0

7

Перерахована сума фірмі ТОВ “Будматеріали” в рахунок погашення заборгованості перед нею


9 000,0


8

Видано з каси під звіт Петрову П.П. сума на відрядження300,0


Продовження табл. 3.5


1

2

3

4

5

9

Перерахована сума ВАТ “Хімпром” в рахунок погашення заборгованості перед ним, за вироби із пластмаси3 800,0

16


Отримані підприємством лаки і фарби для обробних робіт5 000,0

Прочитайте послідовно кожну операцію, з'ясуйте її зміст (див. табл. 3.5). Потім, проти порядкового номеру господарської операції, зазначеної в табл. 3.6, вкажіть тип змін, які вона викликає у бухгалтерському балансі, та процес, якому вона відповідає (процес постачання, процес виробництва, процес реалізації).


Примітка 4. У теоретичних дослідженнях в галузі бухгалтерського обліку поширено вживається таке визначення чотирьох основних типів господарських операцій щодо їх впливу на бухгалтерський баланс:

І тип: Активна стаття (зменшується) – Активна стаття (збільшується),

ІІ тип: Пасивна стаття (зменшується) – Пасивна стаття (збільшується),

ІІІ тип: Активна стаття (збільшується) – Пасивна стаття (збільшується),

ІV тип: Активна стаття (зменшується) – Пасивна стаття (зменшується).

Тож за цією класифікацією вкажіть у відповідній графі табл. 3.6, тип, до якого відноситься кожна з перелічених в задачі господарських операцій.


Етап 7. Складання бухгалтерських записів (проведень) до господарських операцій.

В Журналі умовних господарських операцій ВАТ “Прогрес”, які відбулися в його господарській діяльності протягом 200Х року, треба відобразити всі наведені господарські операції за допомогою рахунків бухгалтерського обліку (див. табл. 3.5). Рахунки бухгалтерського обліку слід вказати, використовуючи їх шифр, відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Метод подвійного запису, що застосовується для цього, передбачає необхідність відображення кожної господарської операції по дебету одного рахунку бухгалтерського обліку та, одночасно, – по кредиту іншого рахунку. Сума господарської операції свідчить про рух коштів (про обороти) на цих облікових рахунках, тож, по обох рахунках вона повинна бути однією й тією ж.
Приклад 3.

Господарська операція №. За відповідним документом на потреби основного виробництва (рахунок 23 “Виробництво”) було відпущено зі складу

підприємства паливо (рах. 203 “Паливо”), на загальну суму 1 700 грн.

На цю суму роблять наступний бухгалтерський запис:

Д-т 23 рах. “Виробництво”

К-т 203 рах. “Паливо”


тобто:

203
23

Д-т К-т
Д-т К-т
№) 1 700

Обороти

№) 1 700
Задача 3.4 “Визначення оборотів та кінцевих залишків на рахунках бухгалтерського обліку”

Необхідно:

Відобразити на рахунках синтетичного та аналітичного обліку рух активів, капіталу, зобов'язань та визначити кінцевий залишок по кожному з рахунків.


Рекомендації з виконання задачі
Етап 8. Визначення залишків по рахунках бухгалтерського обліку.

Для того, щоб визначити кінцеві залишки по всіх задіяних нами рахунках спочатку необхідно звернутися до тих із них, що були відкриті нами раніше (див. задачу № 3.2): на вже відкриті рахунки треба перенести всі обороти по них, що мали місце протягом звітного періоду (з табл. 3.5).

Одночасно проти кожної суми дебетового або кредитового обороту треба вказати номер відповідної господарської операції.

Потім слід відкрити ті рахунки, яких раніше не було відкрито (бо вони не мали початкового сальдо і вперше зустрілися в Журналі господарських операцій). Треба також зібрати всі дебетові та кредитові обороти по них.

Наприкінці необхідно підрахувати загальні суми всіх оборотів (дебетових, кредитових) та визначити кінцеві залишки по всіх без винятку відкритих нами бухгалтерських рахунках (як синтетичного, так й аналітичного обліку).
Примітка 5. Визначення кінцевих залишків по активних рахунках відбувається за формулою:
Сальдо (д) = Сальдо на початок (д) + Оборот (д) – Оборот (к), (3.4)
тоді як по пасивних рахунках, за формулою:
Сальдо (к) = Сальдо на початок (к) + Оборот (к) – Оборот (д). (3.5)
Задача 3.5 “Складання перевірочного (пробного) та кінцевого

бухгалтерських балансів”

Необхідно:

Скласти Оборотну відомість (пробний баланс) та кінцевий бухгалтерський баланс підприємства ВАТ “Прогрес” (за звітний період).


Рекомендації з виконання задачі
Етап 9. Складання Оборотної відомості.

Оборотна відомість – це перевірочний (або, як її ще називають, пробний) баланс підприємства. Вона містить всі початкові сальдо бухгалтерських рахунків з урахуванням відображення змін, що були викликані по них господарськими операціями підприємства (тими, які відбулися протягом звітного періоду). Також Оборотна відомість містить кінцеві залишки по всіх рахунках. Через те, що за допомогою зазначеної відомості перевіряється дотримання рівноваги між загальними сумами всіх дебетових і кредитових оборотів, вона і отримала свою назву – Оборотна відомість. Оборотну відомість треба скласти за формою, наведеною у табл. 3.7.Таблиця 3.7Оборотна відомість підприємства ВАТ “Прогрес”

за 200Х рік


Шифр

рахунку


(або

субра-хунку)Залишок на початок звітного періоду (Зп)

Обороти

за звітний періодЗалишок на кінець

звітного періоду (Зк)Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

(по активних рахунках)

(по пасивних рахунках)

(всі обороти)

(всі обороти)

(по активних рахунках)

(по пасивних рахунках)

.

.

.

.

.

.

.

Усього

Зп(Д)

=

Зп(К)

Об(Д)

=

Об(К)

Зк(Д)

=

Зк(К)


Примітка 6. В Оборотній відомості обов'язково повинна дотримуватись рівновага між загальними сумами:

 • початкових залишків по активних і пасивних рахунках;

 • оборотів по активних і пасивних рахунках;

 • кінцевих залишків по активних і пасивних рахунках.


Етап 10. Складання кінцевого балансу підприємства

Використовуючи інформацію з Оборотної відомості (див. табл. 3.7) та дотримуючись рекомендацій з виконання задачі № 3.1, складіть баланс підприємства ВАТ “Прогрес” на 31 грудня 200Х року (за формою 1).


ІІІ.2. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Необхідно:

В обсязі 5-10 сторінок надати відповідь на контрольне теоретичне запитання, за своїм варіантом контрольної роботи, таблиця 3.8.Таблиця 3.8Контрольні запитання до роботи


варіанту


Зміст теоретичного питання

1

Що вам відомо з історії виникнення та розвитку бухгалтерського обліку?

0

За допомогою яких способів та методів відбувається виявлення та виправлення помилок бухгалтерського обліку?


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна (основна)


 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. – К., 16 липня 1999 року №996-ХІV.

 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / №№ 1–12, 14–17, 19–21 і 25 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84. – 80 с.

 3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05. 95 р. № 88.

 4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій. / Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 892 / 4185.

 5. Інструкція про використання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій. / Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 892 / 4185.

 6. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами, внесеними наказами Мінфіну України від 05.12.97 р., № 268, від 26.05.2000 р., № 115.

 7. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. Кужельного М.В. 6-е вид .– К.-А.С.К., 2003.– 266 с.

 8. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-К.:КНЕУ,2001.

 9. Маляревський Ю.Д., Отенко В.І, Понікаров В.Д., Сєрікова Т.М. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. - Харків: Вид.ХДЕУ, 2001. – 372 с.

 10. Швець В.Г Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Знання, 2004.– 447 с.

Додаткова (спеціальна)

 1. Білуха М.Т.Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. – К., 2000. – 692 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для вузів. –Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

 3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посіб. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

 4. Завгородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 377 с.

 5. Космина Р.М. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 174 с.

 6. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.:Финансы и статистика, 2001. – 368 с.

 7. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 614 с.

 8. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

 9. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К. Знання, 2003. – 269 с.

Додаток А

Типова форма № КО-2

____________________________________________________ Затверджена

підприємство, організація наказом Мінстату України

від 15.02.96 р. № 51

Ідентифікаційний кодЄДРПОУКод за УКУД

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № ______


Номер документа

Дата складання
Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Сума

Код цільового призначення
1

2

3

4

5

6

7

8
Видано _____________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Підстава: ___________________________________________________________________________________________________________ грн.

(прописом)

Додаток: ___________________________________________________________________________________________ ______________________________________


Керівник Головний бухгалтер
Одержав: _____________________________________________________________________________________

(прописом)

“___” ______________ 20 __ р. Підпис
За _____________________________________________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

Видав касир __________________________

Додаток Б


Додаток 9

до Інструкції про касові операції

в банках України

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № _____
________________________________________

(дата здійснення операції)Найменування банку _________________________________

Платник ______________________________________________


Назва валюти
№ рахунку

Сума

Еквівалент у гривняхДебет


Загальна сума (цифрами)

Загальна сума ____________________________________________________

(словами)


Призначення платежу______________________________________________
Пред’явлений документ_____________________________________________________№ _______ (посвідчення, перепустка)

Підпис платника Підписи банку


_____________________ _____________________________

Додаток В


Форма № інв.-15


(підприємство, організація)

АКТ № __

Інвентаризації наявних грошових коштів, що знаходились у касі підприємства станом на ”__” __________ 200__ р.

На підставі наказу від ”__” 200__ р. № __ проведена інвентаризація грошових коштів станом на “__” _____________ 200__ року.


Під час проведення інвентаризації виявлено:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
Разом грн.

(прописом)

За обліковими даними – грн.

Результати інвентаризації: лишок – грн.


нестача – грн.

Останні номери касових ордерів: прибуткового № ___

видаткового № ____
Голова комісії:

(посада) (підпис)

Члени комісії:

(посада) (підпис)(посада) (підпис)

РОЗПИСКАМатеріально-відповідальна особа


(підпис, дата)

Пояснення причин лишків або нестач.

Рішення керівника підприємства.

“ ” _____________ 200 ___ р.


(підпис)

Навчальне видання
Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної та контрольної робіт з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво").
Укладачі: Василевська Надія Євгеніївна,

Сіробаба Лариса Анатоліївна,

Левченко Надія Анатоліївна

Редактор: Ю.І. Карпенко


Коректор: З.І. Зайцева

План 2006, поз. 305Підп. до друку 14.09.06 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк.2,8 Тираж 250 прим. Замовл. №61002, Харків, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка