Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів, які отримують другу вищу освітуСторінка3/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.82 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативна

Закони України:

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII.

2. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI.

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

4. Закон України «Про митний тариф України» від 05.04.2001 № 2371-III.

5. Закон України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» від 06.07.2005 р. № 2739-IV.

6. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 р. № 351-XIV.

7. Генеральна угода з тарифів та торгівлі вiд 30.10.1947 р.Підзаконні акти:

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення багатофункціональної комплексної системи “Електронна митниця”» від 22 серпня 2012 р. № 776

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу» від 23 травня 2012 р. № 459.

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України» від 23 травня 2012 р. № 467.

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом» від 23 травня 2012 р. № 486.

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України» від 21 травня 2012 р. № 436.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження» від 21 травня 2012 р. № 448.

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави» від 21 травня 2012 р. № 427.

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання» від 21 травня 2012 р. № 434.

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих» від 14 травня 2008 р. № 444.

17. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ» від 30 жовтня 2008 р. № 1381-р.

18. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків пунктів пропуску на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення на її митну територію, вивезення за її межі та переміщення транзитом окремих видів товарів» від 25 липня 2007 р. № 570-р.

19. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93.

20. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, Порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування та Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів» від 15.06.2012 р. № 731.

21. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності» від 28.05.2012 р. № 614.

22. Наказ Міністерства фінансів України «Про встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України» від 30.05.2012 р. № 628.

23. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» від 30.05.2012 р. № 651.

24. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу» від 30.05.2012 № 633.

25. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку митного оформлення та контролю за переміщенням припасів» від 30.05.2012 р. № 626.

26. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них» від 28.05.2012 р. № 610.

27. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення» від 24.05.2012 р. № 599.

28. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами» від 22.05.2012 р. № 581.29. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» від 06.09.2001 р. № 201.

Навчально-методична

Базова:

 1. Дідьківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / М. І. Дідьківський. – К. : Знання, 2010. – 462 с.

 2. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. В. Кобржицький, В. М. Куценко [та ін.]; за ред. І.І. Дахна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 360 с.

 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / за ред. О. В. Шкурупій. — К. : ЦУЛ, 2012. - 248 с.

 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підруч. для вузів / Багрова І. В., Редіна Н. І., Власюк В. Є., Гетьман О. О.; за ред. І. В. Багрової. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 580 с.

 5. Козак Ю. Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, І. Ю. Сіваченко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 792 с.

 6. Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність. Ч. І. Основи зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В.О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 196 с.

 7. Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність. Ч. ІІ. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В. О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 224 с.

 8. Козловський В. О. Зовнішньоекономічна діяльність. Ч. ІІІ. Глобальні закономірності розвитку сучасного ринку : практикум / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 127 с.

 9. Козловський В. О. Укладання зовнішньоекономічних договорів і контрактів : навч. посіб. / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 166 с.

 10. Мазаракі А. А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні : на­вч. посіб. / А. А. Мазаракі, В. В. Юхименко, Л. П. Сєрова, О. П. Гребельник; за ред. А. А. Мазаракі. — К.: КНТЕУ, 2003. – 272 с.

 11. Мазаракі А. А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі : монографія / А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2010. – 470 с.


Допоміжна:

 1. Васенко В. К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / В. К. Васенко – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 216 с.

 2. Внешнеэкономическая деятельность предприятий : учеб. для вузов / Под ред. Л. Е. Стровского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 847 с.

 3. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / О. П. Гребельник. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 696 с.

 4. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: підруч. / Б. С. Івасів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2009. – 223 с.

 5. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / О. Л. Каніщенко. – К. : Політехніка, 2011. – 214 с.

 6. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – 4-те вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2010. – 406 с.

 7. Козик В. В. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Я. С. Карп’як. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 608 с.

 8. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / За ред. О. А. Кириченка. – К. : Знання, 2010. – 493 с.

 9. Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні : монографія / В. П. Науменко, П. В. Пашко, В. А. Руссков. — К. : Знання, 2006. – 394 с

 10. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України : підручник / В. Є. Новицький. – К. : КНЕУ, 2009. – 948 с.

 11. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / Г. С. Гуріна, М. Г. Луцький, Т. Л. Мостенська, В. О. Новак. – К. : Сузір’я, 2007. – 425 с.

 12. Рум’янцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / А. П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцева – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 384 с.

 13. Саллі В. І. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Саллі В. І., Трифонова О. В., Швець В. Я. – К. : ВД «Професіонал», 2009. – 176 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. www.rada.gov.ua

 2. www.incoterms.zed.ua – Инкотермс 2010 в Украине [официальный сайт].

 3. www.corporation.com.ua

 4. management.com.ua

Каталог: file
file -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
file -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
file -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
file -> Календарно-тематичне планування Українська мова
file -> Катерина Білокур народна художниця України
file -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
file -> Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
file -> Висока дивина світу барви І звуки хутора


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка