Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів, які отримують другу вищу освітуСторінка1/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.82 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет
Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи з дисципліни "ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА"

для студентів, які отримують другу вищу освіту

зі спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій”

заочної форми навчання

Вінниця 2014

 1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Окрім вивчення теоретичного матеріалу курс "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" передбачає написання контрольної роботи, що складається з теоретичних та практичних завдань. Розкриття теоретичних питань повинно бути лаконічним, грамотно викладеним та підкріпленим прикладами з практики. В кінці роботи необхідно навести перелік використаної літератури.

Контрольна робота має бути оформлена в окремому зошиті або на скріплених аркушах формату А-4 з дотриманням правил, наведених в ДСТУ 3008-95. Робота обов’язково має бути підписана. Виконана контрольна робота має бути здана на кафедру не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Готова роздрукована контрольна робота реєструється у журналі обліку контрольних робіт.Електронний варіант виконаної контрольної роботи можна відправляти на перевірку викладачу на адресу: tm.bilokon@gmail.com. В разі зарахування, роздрукований варіант контрольної роботи необхідно зареєструвати та здати на кафедру не пізніше початку екзаменаційної сесії.

Належним чином оформлена та вчасно здана контрольна робота з ґрунтовно викладеними питаннями оцінюється викладачем „зараховано”. У інших випадках – при несвоєчасній здачі, наявності помилок, недостатньому обсязі викладення питання – робота оцінюється „не зараховано” і повертається студенту на доопрацювання для виправлення виявлених недоліків. У разі наявності зауважень студент повинен доопрацювати контрольну роботу і здати її на кафедру у триденний термін.

На заліку чи іспиту викладач може перевірити знання студента не лише по білету, але й по тих питаннях, які були невірно або неточно висвітлені у контрольній роботі.
2. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

Завдання 1. Дати відповідь на теоретичні питання (за варіантами) із нижче наведеного переліку "Питання до заліку".

Відповідь на кожне питання повинна включати:

1) характеристику 5-7 ключових термінів;

2) перелік нормативно-правових актів, які регулюють це питання;

3) розробку 3 тестів з варіантами відповідей та відміткою правильної відповіді.
Завдання 2. Розкрийте сутність терміну базисних умов. Визначте для терміну базисних умов розподіл витрат між експортерами та імпортерами (оформити у вигляді таблиці).

Таблиця 1 - Розподіл витрат експортера та імпортера згідно з «Інкотермс 2010»

Вид витрат

Хто сплачує витрати (імпортер/експортер)

Упаковка
Навантаження на транспортний засіб
Доставка до основного перевізника
Експортні формальності
Страхування основного перевезення
Навантаження на основний транспорт
Плата за основний транспорт
Розвантаження
Імпортні формальності
Доставка від основного транспорту
Розвантаження на складі імпортеру
Примітки:

До основних базисних умов поставки товарів відносяться: EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP (детальніше про них - в Incoterms 2010 / Режим доступу: http://www.incoterms.zed.ua).


Завдання 3. Розкрити особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності конкретним підприємством або організацією із зазначенням назви підприємства, його місцезнаходження, виду зовнішньоекономічної діяльності, переліку продукції (послуг), які підприємство експортує та/або імпортує, основних іноземних контрагентів та прикладів зовнішньоекономічних операцій (найменування, кількість та якість товару, вид транспорту та базисні умови поставки, ціна та вартість договору, умови платежів).
Завдання 4. Виконати практичне завдання за варіантом, який відповідає порядковому номеру студента в списку групи.

Рекомендована література для виконання практичних завдань: Козловський В.О. Зовнішньоекономічна діяльність. Частина ІІ. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В.О. Козловський. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 224 с. (4-й поверх бібліотеки ВНТУ).Таблиця 2 - Варіанти для виконання завдань контрольної роботи

Порядковий номер студента в списку групи

Номери теоретичних питань для завдання 1

Термін базисних умов для завдання 2

1

1, 31

EXW

2

2, 32

FCA

3

3, 33

CPT

4

4, 34

CIP

5

5, 35

DAT

6

6, 36

DAP

7

7, 37

DDP

8

8, 38

FAS

9

9, 39

FOB

10

10, 40

CFR

11

11, 41

CIF

12

12, 42

EXW

13

13, 43

FCA

14

14, 44

CPT

15

15, 45

CIP

16

16, 46

DAT

17

17, 47

DAP

18

18, 48

DDP

19

19, 49

FAS

20

20, 50

FOB

21

21, 51

CFR

22

22, 52

CIF

23

23, 53

EXW

24

24, 54

FCA

25

25, 55

CPT


3. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД): суть, особливості.

 2. Функції ЗЕД.

 3. Об'єкти та суб'єкти ЗЕД.

 4. Право на здійснення ЗЕД.

 5. Загальні принципи здійснення ЗЕД та їх характеристика

 6. Специфічні принципи здійснення ЗЕД та їх характеристика.

 7. Національні принципи ЗЕД та їх характеристика.

 8. Види зовнішньоекономічної діяльності: класифікація та характеристика.

 9. Правове забезпечення ЗЕД в Україні.

 10. Зовнішньоекономічна політика держави.

 11. Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні.

 12. Методи державного регулювання ЗЕД.

 13. Митно-тарифні методи державного управління ЗЕД.

 14. Митні режими та їх характеристика.

 15. Основні митні документи та специфіка їх оформлення.

 16. Методи визначення митної вартості товарів ЗЕД.

 17. Види мита.

 18. Види митних ставок.

 19. Єдиний митний збір, що стягується у пунктах пропуску через митний кордон.

 20. Система митних податків.

 21. Акцизний збір: характеристика та методи визначення.

 22. Нетарифне регулювання ЗЕД.

 23. Квотування експорту та імпорту товарів.

 24. Ліцензування експорту та імпорту товарів.

 25. Приховані (нетарифні) методи регулювання ЗЕД.

 26. Антидемпінгові заходи. Нарахування антидемпінгового та компенсаційного мита.

 27. Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні субсидії, експортні кредити, імпортні депозити.

 28. Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання.

 29. Валюта, валютний курс, валютні цінності.

 30. Захисні валютні застереження у зовнішньоекономічних договорах.

 31. Сутність міжнародних розрахунків та необхідність банківського обслуговування у сфері ЗЕД.

 32. Форми міжнародних розрахунків.

 33. Документарний акредитив як форма міжнародних розрахунків.

 34. Документарне інкасо як форма міжнародних розрахунків.

 35. Міжнародний кредит.

 36. Види і засоби платежу.

 37. Готівковий платіж, авансовий платіж, платіж у кредит.

 38. Вексель, чек.

 39. Організація підготовки до укладання зовнішньоекономічних контрактів.

 40. Зовнішньоекономічний договір: суть і значення.

 41. Відмінності зовнішньоторговельних договорів від договорів, які укладаються на внутрішньому ринку.

 42. Структура зовнішньоекономічного договору.

 43. Розрахунок вартості зовнішньоекономічного договору.

 44. Визначення країни походження товару.

 45. Способи фіксації ціни у зовнішньоекономічному договорі.

 46. Формування експортної контрактної ціни.

 47. Формування імпортної контрактної ціни.

 48. Визначення базисних умов поставок (Incoterms 2000, 2010).

 49. Характеристика базисних умов поставки товару для будь-якого виду транспорту.

 50. Характеристика базисних умов поставки товару для морського та внутрішнього водного транспорту.

 51. Санкції та рекламації у зовнішньоекономічних договорах.

 52. Чинники управління ЗЕД підприємства.

 53. Організаційна структура управління ЗЕД підприємства.

 54. Вільні економічні зони: суть, завдання, види.

 55. Зміст та умови транспортного забезпечення в зовнішньоекономічній діяльності.

 56. Методи вибору транспортного засобу для забезпечення виконання умов зовнішньоторгових контрактів

 57. Транспортна документація в зовнішньоекономічній діяльності.

 58. Методи страхування ризиків у ЗЕД.

 59. Міжнародний валютний фонд і Світовий банк.

 60. Світова організація торгівлі.ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Тема: Розрахунок величини митних платежів, що їх повинен сплачувати імпортер при ввезенні товарів в Україну


Мета заняття: закріпити у студентів теоретичні знання та дати практичні навички з розрахунку митних платежів, що їх повинен сплачувати імпортер при ввезенні товарів в Україну.
1 Теоретична частина
Одним із найважливіших документів, який суб’єкт господарювання подає до митниці для проведення митного оформлення товарів, є документ (документи), який засвідчує про те, що ним були сплачені всі обов’язкові митні платежі.

Але для того, щоб сплатити всі митні платежі, потрібно спочатку визначити їх склад та розрахувати їх величину. Тому моменту сплати митних платежів передує процес визначення та розрахунку всіх видів митних платежів, які повинен сплатити суб’єкт господарювання, імпортуючи ті чи іншиі товари в Україну.

Цей процес можна охарактеризувати низкою кроків.

1-й крок: визначення коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

2-й крок: визначення митної вартості товару.

3-й крок: визначення країни походження товару.

4-й крок: визначення величини ставки, за якою буде розраховуватись величина митних платежів.

5-й крок: розрахунок величини митних платежів.

Розглянемо ці кроки детальніше.


1.1 Визначення коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)
Справа в тому, що в різних країнах один і той же товар може класифікуватися по-різному, а значить - може мати різні митні ставки. Тому, щоб правильно розрахувати величину митних платежів для того чи іншого товару, спочатку потрібно правильно його ідентифікувати.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1354 від 31 серпня 1998 року в Україні з 1 липня 2001 року запроваджена Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності - УКТ ЗЕД. Дана класифікація базується на Комбінованій номенклатурі опису і кодування товарів - CN, яка була впроваджена в країнах ЄС з 1988 року.

Всі товари в УКТ ЗЕД згруповані в 21 розділ. Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).
1.2 Визначення митної вартості товару
Митна вартість товару - це ціна, яка фактично сплачена (чи повинна бути сплачена) за товар до моменту його перетину через митний кордон України.

Митна вартість визначається за методикою, визначеною Митним кодексом України (статті 57-66 Митного кодексу України).

Визначення митної вартості товарів, які ввозяться в Україну відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється за такими методами:

1) основний - за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції);

2) другорядні:

а) за ціною договору щодо ідентичних товарів;

б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;

в) на основі віднімання вартості;

г) на основі додавання вартості (обчислена вартість);

ґ) резервний.

Основним методом визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, є перший метод - за ціною договору (вартість операції). Кожний наступний метод застосовується лише у разі, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу відповідно до норм Кодексу.

При визначенні митної вартості за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються, до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються такі витрати (складові митної вартості), якщо вони не включалися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті:

1) витрати, понесені покупцем:

а) комісійні та брокерська винагорода, за винятком комісійних за закупівлю, що є платою покупця своєму агентові за надання послуг, пов’язаних із представництвом його інтересів за кордоном для закупівлі оцінюваних товарів;

б) вартість ящиків тари (контейнерів), в яку упаковано товар, або іншої упаковки, що для митних цілей вважаються єдиним цілим з відповідними товарами;

в) вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов’язаних із пакуванням;

2) належним чином розподілена вартість нижчезазначених товарів та послуг, якщо вони поставляються прямо чи опосередковано покупцем безоплатно або за зниженими цінами для використання у зв’язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцінюваних товарів, якщо така вартість не включена до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті (сировини, матеріалів, деталей, тощо, які увійшли до складу оцінюваних товарів; використаних інструментів, матеріалів тощо);

3) роялті та інші ліцензійні платежі, що стосуються оцінюваних товарів та які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включаються до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті. 4) відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу товарів, що оцінюються, їх використання або розпорядження ними на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця;

5) витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;

6) витрати на навантаження, вивантаження та обробку оцінюваних товарів, пов’язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;

7) витрати на страхування цих товарів.

У разі якщо митна вартість оцінюваних товарів не може бути визначена за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються, за основу для її визначення береться вартість операції з ідентичними товарами, що продаються на експорт в Україну з тієї ж країни і час експорту яких збігається з часом експорту оцінюваних товарів або є максимально наближеним до нього.

При цьому під ідентичними розуміються товари, однакові за всіма ознаками з оцінюваними товарами, у тому числі за такими, як: фізичні характеристики; якість та репутація на ринку; країна виробництва; виробник.

Якщо визначити митну вартість за попередніми методами неможливо, то тоді митна вартість визначається за ціною подібних (аналогічних) товарів.

Під подібними (аналогічними) розуміються товари, які хоч і не однакові за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і складаються зі схожих компонентів, завдяки чому виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними. Для визначення, чи є товари подібними (аналогічними), враховуються якість товарів, наявність торгової марки та репутація цих товарів на ринку.

Якщо визначити митну вартість за попередніми методами неможливо, то тоді митна вартість визначається методом віднімання вартості. За цим методом за основу береться ціна одиниці товару, за якою оцінювані або ідентичні чи подібні (аналогічні) імпортовані товари продаються на території України у найбільших загальних кількостях покупцю, який не є пов’язаною з продавцем особою, одночасно або у час, наближений до дати ввезення оцінюваних товарів, за умови вирахування, якщо вони можуть бути виділені, таких компонентів: витрат на виплату комісійних, звичайних торговельних надбавок, звичайних витрат на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування, та інших пов’язаних з такими операціями витрат, сум податків, що підлягають сплаті в Україні у зв’язку з ввезенням (імпортом) чи продажем (відчуженням) товарів.

Якщо визначити митну вартість за попередніми методами неможливо, то тоді митна вартість визначається методом додавання вартості. Для визначення митної вартості товарів на основі додавання вартості (обчислена вартість) за основу береться надана виробником товарів, що оцінюються, або від його імені інформація про їх вартість, яка повинна складатися із сум: вартості матеріалів та витрат, понесених виробником при виробництві оцінюваних товарів, обсягу прибутку та загальних витрат, витрат на завантаження, розвантаження та обробку оцінюваних товарів, їх транспортування до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України, витрат на страхування цих товарів.

У разі якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом послідовного використання попередніх методів, митна вартість оцінюваних товарів визначається резервним методом з використанням способів, які не суперечать законам України і є сумісними з відповідними принципами і положеннями Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.


1.3 Визначення країни походження товару
Країна походження товару визначається з метою оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України, а також забезпечення обліку цих товарів у статистиці зовнішньої торгівлі.

Документами, що підтверджують країну походження товару, є сертифікат про походження товару, засвідчена декларація про походження товару, декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару.Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці.

Країною походження товару може бути група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є необхідність їх виділення з метою визначення походження товару.Товарами, повністю виробленими у даній країні, вважаються:

1) корисні копалини, добуті з надр цієї країни, в її територіальних водах або на її морському дні;

2) продукція рослинного походження, вирощена або зібрана в цій країні;

3) живі тварини, що народилися та вирощені в цій країні;

4) продукція, одержана від живих тварин у цій країні;

5) продукція, одержана в результаті мисливського або рибальського промислу в цій країні;

6) продукція морського рибальського промислу та інша продукція морського промислу, одержана судном цієї країни або судном, що орендоване (зафрахтоване) цією країною;

7) продукція, одержана на борту переробного судна цієї країни виключно з продукції, зазначеної у пункті 6 цієї статті;

8) продукція, одержана з морського дна або з морських надр за межами територіальних вод цієї країни, за умови, що ця країна має виключне право на розробку цього морського дна або цих морських надр;

9) брухт та відходи, одержані в результаті виробничих або інших операцій з переробки в цій країні, а також вироби, що були у вжитку, зібрані в цій країні та придатні лише для переробки на сировину (утилізації);

10) електроенергія, вироблена в цій країні;

11) товари, вироблені в цій країні виключно з продукції, зазначеної у пунктах 1-10.Товари вважаються достатньо переробленими, якщо:

1) товари, що декларуються, класифікуються в тарифній позиції іншій, ніж матеріали чи вироби, що походять з третіх країн і були використані для їх виготовлення;

2) у вартості товарів, що декларуються, частка доданої вартості становить не менш як 50 відсотків.
1.4 Визначення величини ставки, за якою буде розраховуватися величина митних платежів
В Україні всі ставки мита встановлюються згідно Закону України "Про митний тариф України".

За способом нарахування ставки мита, акцизного податка бувають:

- адвалорні - у відсотках до встановленої бази оподаткування;

- специфічні - у грошовому розмірі на одиницю бази оподаткування,

- комбіновані, що складаються з адвалорної та специфічної ставок мита.

За рівнем ставки мита бувають:

- нульові, які встановлені до тих країн, з якими Україна входить в економічні союзи або підписала відповідні договори про вільну торгівлю;

- пільгові, які встановлені для тих країн, з якими Україна підписала договори про режим найбільшого сприяння;

- повні - для всіх інших випадків.
1.5 Розрахунок величини митних платежів
До митних платежів відносяться:

- митні збори;

- мито;

- акцизний податок;- податок на додану вартість.

Митні збори - це плата імпортера за митне оформлення товарів та вантажів, зокрема за митне оформлення поза робочим часом, єдиний збір у пунктах пропуску вантажів через митний кордон України, різні спеціальні збори (санітарний, ветеринарний, радіологічний, екологічний тощо).
Каталог: file
file -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
file -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
file -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
file -> Календарно-тематичне планування Українська мова
file -> Катерина Білокур народна художниця України
file -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
file -> Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
file -> Висока дивина світу барви І звуки хутора


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка