Методичні вказівки для студентів з ортопедичної стоматології за темою №1 «Об’єм та види підготовки порожнини рота перед ортопедичним втручанням. Складання плану лікування»Скачати 62.59 Kb.
Дата конвертації24.04.2020
Розмір62.59 Kb.
ТипМетодичні вказівки
ПВНЗ «Київський медичний університет»ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

проф. Дорошенко С.І.

від «28» серпня 2019 р.
КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОДОНТІЇ

Методичні вказівки для студентів

з ортопедичної стоматології

за темою № 1

«Об’єм та види підготовки порожнини рота перед ортопедичним втручанням.

Складання плану лікування»


для студентів V курсу 9 семестру

стоматологічного факультету


Тривалість практичного заняття - 5 акад. год.


КИЇВ – 2019
Методична вказівка складена

Печковська І.М., доцент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії
Обговорено та затверджено на засіданні кафедри

ортопедичної стоматології та ортодонтії «28» серпня 2019 р.

(протокол №1 від 28 серпня 2019 р.)

ТЕМА: Об’єм та види підготовки порожнини рота перед ортопедичним втручанням. Складання плану лікування.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:
Загальний успіх ортопедичного лікування значною мірою забезпечується якісною підготовкою порожнини рота перед протезуванням. Попереднє лікування складається з загальносанаційних та спеціальних заходів, планування яких базується на ретельному клінічному обстеженні. Грамотно складений план оздоровчих та спеціальних заходів є основою раціонального ортопедичного лікування.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ:

Вміти . Провести обстеження пацієнта. Вести медичну документацію.

Отримати анатомічний відбиток з нижньої та верхньої щелепВизначити основні та допоміжні методи дослідження,які необхідно застосувати в данній клінічній ситуації.

Визначати попередній та остаточний діагноз на підставі даних обстеження (клінічних і лабораторних).

Пояснювати:диференційну діагностику при визначенні діагнозу у данного пацієнта.

Знати: Загальносанаційні заходи перед протезуванням

● Спеціальні терапевтичні заходи перед протезуванням

● Спеціальні хірургічні заходи перед протезуванням;

● Спеціальні ортопедичні заходи перед протезуваннямРобити висновок: на основі отриманних данних запропонувати план ортопедичного лікування та план підготовки порожнини рота пацієнта до протезування.
КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:

Уміти застосувати знання для проведення обстеження пацієнтів і визначення остаточного діагнозу та на основі отриманних данних запропонувати план підготовки порожнини рота пацієнта до протезування.

Уміти користуватися інструментарієм для проведення обстеження.

Уміти аналізувати дані досліджень з метою визначення діагнозу .

Уміти обґрунтовувати вибір додаткових методів дослідження відповідно до клінічної ситуації.

Оволодіти практичними навичками проведення клінічного обстеження та ведення медичної документації.

Уміти виконати медичні маніпуляції:отримати відбитки з в/щ, н/щ.; оклюдограму.

Інтерпретувати отриманні дані ,запропонувати план ортопедичного лікування та визначити обсяг необхідної підготовки.

Знати: загальносанаційні заходи перед протезуванням .

● Спеціальні терапевтичні заходи перед протезуванням;

● Спеціальні хірургічні заходи перед протезуванням;

● Спеціальні ортопедичні заходи перед протезуванням.ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

1.Клінічні етапи обстеження хворих перед протезуванням;

2. Загальні принципи попереднього лікування перед протезуванням;

3. Характеристика загальносанаційних заходів перед протезуванням

4. Характеристика спеціальних терапевтичних заходів перед протезуванням

5. Характеристика спеціальних хірургічних заходів перед протезуванням: • Видалення екзостозів.

 • Резекція альвеолярної частини

 • Видалення рухливої слизової оболонки альвеолярної частини

 • Усунення тяжів слизової оболонки

 • Видалення піднебінного валика.

 • Видалення зубів як метод виправлення оклюзійних порушень при деформаціях зубних рядів

6.Характеристика спеціальних ортопедичних заходів перед протезування:

 • Вирівнювання оклюзійної поверхні шляхом підвищення міжальвеолярної висоти

 • Вирівнювання оклюзійної поверхні шляхом укорочення зубів

 • Ортодонтичний метод виправлення оклюзійних порушень при деформаціях зубних рядів


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Найбільш важливим етапом, що забезпечує загальний успіх протезування, є попереднє лікування. Воно складається із загальносанаційних і спеціальних заходів. Перші включають оздоровче лікування; видалення зубів і коренів, що не підлягають лікуванню, лікування карієсу та його ускладнень (пульпіти, періодонтити), а також захворювань слизової оболонки, видалення зубних відкладень.

Загальносанаційні заходи багато в чому визначають результат ортопедичного лікування. Від їх якості залежить здоров’я порожнини рота, тобто і довговічність накладених протезів, їх функціональна цінність.

Грамотно складений план оздоровчих заходів є основою раціонального ортопедичного лікування. Планування загальносанаційних заходів ґрунтується  насамперед на ретельному клінічному і рентгенологічному обстеженні. При цьому в першу чергу звертають увагу на наявність коренів із зруйнованою коронкою зуба, розташування їх на альвеолярному відростку, ступінь руйнування, стан поверхні кореня, зверненої в порожнину рота (поразка карієсом), стан пародонту. При обстеженні  коренів головним завданням є визначення придатності їх до протезування. Корені, не придатні до протезування видаляють.

Під час  підготовки порожнини рота до протезування нерідко доводиться прибігати до видалення зубів з хворим пародонтом. При вирішенні цього питання необхідно, по-перше, мати на увазі функціональну цінність зуба, а по-друге, можливість використання його при ортопедичному лікуванні. Визначення функціональної цінності потребує, насамперед, з'ясування міри його патологічної рухомості  та глибини поразки пародонту, тобто ступеня атрофії  лунки, наявності  патологічних ясенних і кісткових кишень, їх ширини, глибини і локалізації. У більшості випадків ступінь патологічної рухливості зуба тісно пов'язана з величиною атрофії лунки і ін. Але у деяких хворих, наприклад з дистрофічними формами захворювання пародонту, такого зв'язку не простежується. Більше того, при крайніх, глибоких формах резорбції альвеолярного відростка зуби довго зберігають стійкість. Проте запалення, що приєднується, різко погіршує клінічну картину, а зуби можуть швидко набути патологічну рухливість. Гарною підмогою в цьому випадку є рентгенологічне обстеження, що  істотно доповнює клінічну картину і дозволяє зіставити виразність клінічних проявів з даними рентгенографії.

При патологічній рухливості третього ступеня, коли компенсаторні можливості пародонту повністю вичерпані, зуби підлягають видаленню. Проте навіть і в цьому випадку крайній ступінь рухливості може бути наслідком загострення запального процесу. Ліквідація останнього може привести  до зміцнення зуба, зниженню рухливості і, можливо, дозволить використати цей зуб для шинування або протезування. Таким чином, ретельна оцінка рухливих зубів з хворим пародонтом, особливо після проведеного курсу медикаментозної терапії, може істотно вплинути на остаточне рішення про їхнє видалення.

При патологічній рухливості першого і другого ступеня також здійснюється оцінка ступеня атрофії лунки. Лише при крайніх формах, тобто атрофія альвеоли більш ніж на 2/3 лунки і рухливості. II - III ступеня, зуби видаляють. Зуби, що володіють більшою стійкістю, що мають рухливість в межах 1 ступеня на тлі дистрофічної поразки пародонта, коли запальні зміни виражені слабо або цілком відсутні, можуть бути збережені.

Спеціальна підготовка перед протезуванням при частковій втраті зубів проводиться відповідно до плану ортопедичного лікування, складеного для цього хворого. Вона складається з терапевтичних, хірургічних і ортопедичних заходів.


Терапевтичні заходи: при підготовці порожнини рота до протезування. До спеціальних терапевтичних заходів відноситься депульпирование зубів. Видалення пульпи показане при: 1) необхідності видалення товстого шару твердих тканин для підготовки зуба під напівкоронку, вкладку, пластмасову, фарфорову або металокерамічну коронки, якщо рентгенологічно визначається широка порожнина зуба. В цьому випадку після зняття твердих тканин залишається тонкий шар дентину, нездатний захистити пульпу. Можливо також розкриття пульпи; 2) значному медіальному нахилі зуба, коли необхідно створити паралельність опорних зубів мостоподібного протеза; 3) необхідність значного укорочення коронки зуба, що порушує оклюзійну поверхню; 4) перед шинуванням передніх зубів, з ураженим пародонтом, коли показано зменшення висоти клінічної коронки.
Хірургічна спеціальна:підготовка порожнини рота до протезування Видалення екзостозів. Екзостозами називають кісткові утворення на альвеолярній частині і тілі щелепи у вигляді виступів, горбів, шпильок,

загострених і тупокінцевих гребенів. Вони спостерігаються як на верхній, так і на нижній щелепі і, мабуть, є слідством вікових змін альвеолярного гребеня. На верхній щелепі екзостози, як правило, розташовуються по вестибулярній поверхні альвеолярною частині, на нижній щелепі виникають симетрично на язичній поверхні її, частіше в області премоляров, рідше в області інших бічних зубів або ікол. Симетрично розташовані екзостози нижньої щелепи виявляються у 5 - 10% осіб, частково або що повністю втратили зуби. Вони називаються нижньощелепними валиками. Клінічна картина екзостозів бідна симптоматикою, і тому хворі про їх існування найчастіше дізнаються від лікарів, які виявляють їх під час обстеження перед протезуванням. Екзостози покриті стоншеною слизовою оболонкою, яка легко може покритися виразками, при тиску протезом. З цієї причини, а також тому, що вони заважають накладенню протеза, їх доводиться видаляти. Видалення екзостозів як на нижній, так і на верхній щелепі проводиться через трапецієвидний розріз з основою, зверненою до перехідної складки. Такий напрям розрізів дозволяє викроїти трапецієвидний клапоть слизової оболонки для живлючої ніжки.

Резекція альвеолярної частини. Резекція альвеолярного гребеня показана при його гіпертрофії, коли він, розростаючись, вибухає настільки, що заважає протезуванню. Після видалення частини гребеня стає можливим накладення базису протеза. Щоб уникнути помилки перед операцією слід провести ретельне клінічне і рентгенологічне дослідження для виключення наявності новоутворень.

Видалення рухливої слизової оболонки альвеолярної частини.Як  правило, альвеолярний гребінь покритий малорухомою слизовою оболонкою  оболонкою, щыльно пов'язаною з окістям. Проте, при швидкій  атрофії альвеолярної частини на його поверхні утворюється надлишок тканини у вигляді гребеня, під покривним епітелієм якого знаходиться добре розвинена слизова підслизова фіброзна сполучна тканина. При невеликому надлишку слизової оболонки і малої рухливості її протезування можливе без операції. У разі різко вираженої рухливості гребінь, що бовтається, слід видалити клиновидним посіченням.

Усунення тяжів слизової оболонки.Слід розрізняти два види тяжів слизової оболонки порожнини рота. До першого виду відносяться вуздечки мови, губ і інші тяжи слизової оболонки, що виконують визначену функцію : вони обмежують розмах рухів мови, губ і щік. Положення їх більш менш визначено. Ці складки заважають протезуванню лише у тому випадку, якщо вони прикріпляються на вершині альвеолярного гребеня. Другий вид тяжів слизової оболонки - це рубці різної величини і форми. Вони виникають після опіків, поранень, некрозів і інших патологічних процесів. Рубцеві тяжі є серйозною перешкодою при протезуванні знімними протезами. Усунення рубців змінених тканин, розташованих на протезному ложі або на його межі, є важко вирішуваним. Звичайне лінійне посічення їх з подальшим зближенням країв рани закінчується утворенням нового рубця, що ще більше ускладнює протезування. Видалення рубцевих тяжів вуздечок слизової оболонки, що заважають Протезуванню, можливо трьома способами: пластикою місцевими тканинами, шляхом вільної пересадки шкіри і, нарешті, посіченням рубців з подальшою епітелізацією рани під протезом. Пластика місцевими тканинами при посіченні рубцевих утворень проводиться різними методами. Не завжди вони дають добрі результати. Ефективніша вільна пересадка шкіри по Тиршу.

Видалення піднебінного валика.У дорослих при опуклій формі піднебінного шва утворюється валик - щільний кістковий виступ різної величини і форми, часто покритий стоншеною слизовою оболонкою. Якщо валик заважає протезуванню пластинковим протезом, на якому той балансує, викликаючи пролежні, а інша конструкція протеза неприйнятна, то його видаляють; правда, це робиться дуже рідко.

СПЕЦІАЛЬНА ОРТОПЕДИЧНА ПІДГОТОВКА

ПОРОЖНИНИ РОТА ДО ПРОТЕЗУВАННЯ

Деформації зубних рядів, як правило, ускладнюють, а іноді роблять неможливим протезування. При зубоальвеолярном подовженні зуби досягають слизової оболонки альвеолярного відростка протилежною щелепи, скорочуючи тим самим простір для протеза. При медіальному переміщенні нахил зуба у бік дефекту порушує паралельність зубів, що утрудняє протезування. Незначні деформації оклюзійної поверхні можуть не перешкоджати протезуванню. При глибокому порушенні воно неможливе без спеціальної попередньої ортопедичної підготовки. Деформації оклюзійної поверхні зубних рядів усувають шляхом підвищення міжальвеолярної висоти, укорочення зубів, що висунулися і нахилилися, переміщення зубів спеціальними протезами (ортодонтический метод), переміщення зубів накусочными протезами з попередньою кортикотомией (апаратурно-хірургічний метод), видалення зубів (хірургічний метод), що висунулися, і, нарешті, спеціальним протезуванням. Вибір методу залежить від характеру деформації, стани пародонту зубів, що змістилися, віку хворого і його загального статусу.Вирівнювання оклюзійної поверхні шляхом підвищення міжальвеолярної висоти

Метод показаний при слабо вираженій формі вертикального переміщення з пониженням міжальвеолярної висоти. Підвищення міжальвеолярної висоти робиться на поодиноких коронках, мостовидных і інших протезах. Спосіб підвищення міжальвеолярної висоти вибирають відповідно до конкретної клінічної картини. Існують загальні правила, керуючись якими, можна уникнути грубих помилок. Так, одномоментне підвищення міжальвеолярної висоти не повинне супроводжуватися відокремленням зубів більше, ніж на 1 -2 мм.

 Більше відокремлення допустиме, якщо має місце значне пониження міжальвеолярної висоти зі зміною висоти нижньої третини особи, наприклад, при підвищеній стираемости зубів. Робити це можна в два етапи, щоб уникнути неприємних ускладнень з боку скронево-нижньощелепного суглоба (біль, стомлення м'язів та ін.). Підвищення міжальвеолярної висоти не повинне супроводжуватися втратою множинних контактів на зубах, що збереглися, і усуненням відокремлення зубних рядів в положенні спокою нижньої щелепи. Інакше зуби, що утримують міжальвеолярну висоту, виявляться в стані функціональної перегрузки.

Вирівнювання оклюзійної поверхнішляхом укорочення зубів

Цей спосіб відноситься до найбільш доступних методів виправлення деформації оклюзійної поверхні зубних рядів. Щоб вирішити питання про величину укорочення зуба, недостатньо обстежувати тільки порожнину рота; слід вивчити діагностичні моделі, загіпсовані в оклюдатор. Укорочення або препарування інших поверхонь зубів робиться зі збереженням або видаленням пульпи. Невелике укорочення, що не виходить за межі горбків зуба і не супроводжується різкою хворобливістю, можливо при збереженні пульпи. При необхідності зняти значний шар твердих тканин зуба показано її видалення. У молодих людей до видалення пульпи слід прибігати лише у тому випадку, якщо неможливе порушення оклюзійної поверхні ортодонтическим шляхом. Не зустрічає утруднень укорочення зубів, що раніше втратили з якої-небудь причини пульпу. Зуби після укорочення покривають коронками.Ортодонтичний метод виправлення оклюзійних порушень при деформаціях зубних рядів

Видалення шару твердих тканин зубів, а також ампутація або экстирпация пульпи не є нешкідливими маніпуляціями. Прийнятніший ортодонтичний метод виправлення оклюзійних порушень, оскільки при ньому не лише зберігаються зуби, але і робиться корисна перебудова альвеолярної частини і оклюзійних взаємовідносин. Для ліквідації деформації оклюзійної поверхні використовують спеціальні протези. Вони можуть бути знімними і незнімними. Знімний накусочный протез - це пластинковий протез з кламмерным кріпленням.

 Штучні зуби ставлять зі збільшенням міжальвеолярної висоти так, що у контакті з ними є лише зміщені зуби. Готовий накусочный протез перевіряють на міру відокремлення зімкнення і дають пораду хворому, як ним користуватися. На іншій і подальші дні усувають недоліки протеза, а хворого спостерігають один раз в 2 - 3 дні. Потім контрольні відвідування скорочують до одного разу в 2 тижні.

Після накладення протеза в контакті знаходяться лише ті зуби, які підлягають переміщенню. Усі інші виявляються вимкненими з оклюзії. Пародонт зубів, що опинилися в контакті, випробовує підвищене навантаження, внаслідок чого відбувається перебудова альвеолярного гребня. У основі її лежать явища атрофії, що супроводжується стоншуванням кісткових балок губчастої речовини і їх перегрупуванням (В. А.Пономарьова). Альвеолярна частина коротшає, і разом з нею переміщаються зуби. Клінічні спостереження (В. Н.Ралло) показали, що під впливом базису накусочного протеза відбувається атрофія і беззубого альвеолярного гребеня. При фіксації протеза дротяними кламерами атрофія відзначається по усій поверхні базису, а при фіксації опорно-утримуючими вона більше виражена в дистальному відділі його. Тому опорно-утримуючими кламерам слід віддати перевагу.

 Через деякий час на штучні зуби протеза нашаровують швидкотвердіючу пластмасу і, таким чином, знову збільшують міжальвеолярну висоту. Так поступають до тих пір, поки перебудова альвеолярного гребеня не приведе до часткового або повного виправлення оклюзійних взаємовідносин зубних рядів і не з'явиться можливість раціонального протезування.

Знімний накусочный протез застосовують для перебудови оклюзійних взаємовідносин як при включених, так і кінцевих дефектах зубних рядів. При порушенні оклюзії в області включеного дефекту виправити положення 1 - 2 зубів можливо за допомогою спеціального мостовидного протеза. Опорні зуби для мостоподібних протезів не піддаються препаруванню, а краї штучних коронок не заходять в ясенну кишеню. Збільшення міжальвеолярної висоти робиться на проміжній частині мостовидного протеза. Остання  є фасонним литвом у вигляді грат, на яких зміцнюють пластмасові зуби. Повторне підвищення міжальвеолярної висоти роблять шляхом нашарування швидкотвердіючої пластмаси на проміжну частину протеза.

 При використанні мостоподібних протезів можливе впровадження не тільки зубів, що перемістилися, але і тих, які служать опорою для протеза. Щоб уникнути цього ускладнення, слід збільшувати кількість  опорних зубів з таким розрахунком, щоб на один переміщуваний зуб доводилось не менше двох опорних. Час, необхідний для зміни положення зубів, що порушують оклюзійну поверхню, залежить від міри деформації зубних рядів, кількості зубів, що перемістилися, стану їх пародонту і загального стану хворого.

 Велике значення має вік: чим молодше пацієнт, тим швидше вдається виправити деформацію. У старшому і літньому віці перебудова оклюзійних взаємовідносин відбувається повільніше і часто не приносить успіху. Тому у віці 40 - 50 років і старше слід віддавати перевагу радикальнішим способам. Окрім віку, має значення і положення зубів. За рівних умов, а саме однакових віці, мірі переміщення, кількості зубів і станом періодонта, зміна положення зубів на верхній щелепі відбувається бистріше.

 Можливі випадки, коли усунути деформацію оклюзійної поверхні не вдається. Описаний метод можна було б назвати апаратурним, оскільки зміна положення зубів досягається за допомогою апаратів (протезів). В той же час його з повним правом можна назвати і функціональним, оскільки положення зубів і величина альвеолярної частини змінюються за допомогою зміни функції. Оскільки подібна методика частіше всього використовується в ортодонтії, де положення зубів змінюється апаратами функціональної дії, описаний метод слід назвати ортодонтичним.

Видалення зубів як метод виправлення оклюзійних порушень при деформаціях зубних рядів

До видалення зубів при виправленні деформацій оклюзійної поверхні слід прибігати лише втому випадку, якщо все раніше описані методи виявилися безуспішними. Видалення також показане при патологічній рухливості зубів, несприятливому співвідношенні довжини клінічної коронки і кореня, хронічних вогнищ.


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

1. Провести збір скарг, анамнезу життя та хвороби пацієнта;

2. Провести зовнішній огляд пацієнта;

3. Провести огляд ротової порожнини та зубних рядів пацієнта;

4. Провести інструментальні методики обстеження  пацієнтів (зондування, перкусію, пальпацію).

5. Скласти план попереднього лікування перед протезуванням.

6.Заповнити медичну карточку.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПО САМОКОНТРОЛЮ ТА ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ

1. Хворий 45 років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на естетичний дефект. Об'єктивно коронка 11 зуба зруйнована на 2/3, в результаті травми.

Які допоміжні методи обстеження необхідно провести для раціонального вибору

конструкції протез?

2. При об'єктивному обстеженні в хворого виявлена біль в області скроневонижньощелепного суглоба при закриванні і широкому відкриванні рота.

Які методи дослідження необхідно провести для встановлення діагноз?
Тести

1.У пацієнта, що з’явився в клініку з метою протезування повними знімними

протезами виявлено стан альвеолярних відростків 3 тип за Шредером на верхній

щелепі. Сформулюйте можливий план підготовки такого пацієнта до

протезування.

A Пластика коміркової ділянки альвеолярного відростку.

B Усунення екзостозів.

C Пластика торусу.

D Використання тимчасового протезу.

2.Хворий Ш., 35 років. Об’єктивно : рухомість зубів ІІ ступені, зуби мають добре

виражені бугри. Лікар рекомендує зробити оклюзійну пришліфовку зубів. Який

метод найбільш об’єктивний для визначення топографії пришліфовки?

A Жувальна проба за Рубіновим

B Мастикаціографія

C Ретнгенографія

D Гнатодинамометрія

E Оклюзіографія

3.Хворий 52 років звернувся зі скаргами на металевий присмак в роті та печію

язика. Об’єктивно : дефекти зубних рядів верхньої та нижньої щелепи заміщені

паяними мостоподібними протезами з нержавіючої сталі. Яке дослідження

доречно провести?

A Електроміографія

B Гнатодинамометрія

C Мастікаціографія

D Окклюзіографія

E Гальванометрія

4.Чоловік 72 років скаржиться на печію, поколювання, під базисом повного

знімного протезу, сухість, відчуття гіркоти при вживанні солодкого. Протез

виготовлений 2 неділі тому назад. Об’єктивно : слизова оболонка коміркового

відростку набрякла, розлита гіперемія по границям протезного ложа. Який

додатковий метод дослідження найбільш вірогідний в даному випадку?

A Біохімічний аналіз крові

B Алергічні проби

C Дослідження слини та ротової рідини.

D Загальний аналіз сечі на цукор

E Перебазування базису

5.До лікаря ортопеда-стоматолога звернулась хвора В. 25 років з метою

наступного протезування незнімними конструкціями. Під час обстеження хворі

було проведено рентгенологічне дослідження, під час якого хвора знаходилась в

нерухомому стані, а рентгенівська трубка і касета з плівкою рухались в

протилежні сторони. Отримано зображення ділянки на визначеній глибині. Який

метод рентгенологічного дослідження використано?

A Томографія

B Позаротова рентгенографія

C Телерентгенографія

D Електрорентгенографія

E Зонорентгенографія

6.В клініку звернувся пацієнт 45 років с метою протезування незнімними

мостоподібними протезами. Під час обстеження у лікаря з’явилась підозра на

захворювання пародонту опорних зубів. Який додатковий метод дослідження

вирішить питання щодо застосування опорних зубів для мостоподібного протезу?

A Рентгенологічне дослідження

B Перкусія

C Проба Шиллера-Писарєва

D Мастікаціограмма

E Електроміограмма

7. Пацієнт Д., 53 роки, з’явився на лікування в стоматологічну клініку у зв’язку з

підвищеною рухомістю зубів. Зубна формула: 17,,14,13,12,11,21,22,23,26,28,

35,34,33,43,44,45,46. Рухомість зубів І-ІІ ступеню, виявлено зубні відкладення,

кровоточивість та набряк ясен. Запропонуйте методи діагностики для оцінки стану

даного пацієнта.

A Клінічне обстеження, ортопантомограма, оцінка витривалості пародонту.

B Ортопантомограма, періотест, електроодонтодіагностика.

C Прицільні знімки зубів, аналіз рухомості та стану гігієни.

D Ортопантомограма, аналіз крові, мастикаціографія.

8. Пацієнт Д., 39 років, з’явився на лікування в стоматологічну клініку у зв’язку з

неприємними відчуттями у ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба та

частковою втратою зубів. Зубна формула: 17,14,13,12,11,21,22,23,28,

35,34,33,43,44,45,46. Запропонуйте методи обстеження такого пацієнта.

A Клінічний аналіз, рентгенологічні методи, аналіз моделей щелеп в артикуляторі.

B Клінічний аналіз, рентгенологічне обстеження, МРТ.

C Рентгенологічне обстеження, реопародонтограма, аналіз моделей щелеп.

D МРТ, артрографія, аналіз крові.

9.Пацієнтка В., 35 років, з’явилась у ортопедичне відділення зі скаргами на

естетичний дефект фронтальних зубів- наявність діастеми та незадовільний колір

фронтальних зубів. Пацієнтка бажає покращити естетичний вигляд зубів на

вінірах. Які методи діагностики необхідно провести даній пацієнтці.

A Клінічне обстеження, оклюзійний аналіз, аналіз моделей в артикуляторі.

B Клінічний аналіз, аналіз фотографії, визначення міжальвеолярної висоти.

C Клінічний аналіз, електроміографія,рентгенографія.

D Клінічний аналіз, жувальна ефективність, електроодонтодіагностика.

10.Хворий 63 років звернувся в клініку ортопедичної стоматології для

послідуючого протезування. Йому поставлений діагноз : патологічна стертість.

Проведено рентгенологічне дослідження. Який метод дослідження необхідно

провести для вибору ортопедичного лікування?

A Електроодонтодіагностика

B Мастикаціографія

C Електроміографія

D Реографія

E Функціональні жувальні пробиРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Основна:

 2. Конспект лекцій з предмету.

 3. Н.Г.АБОЛМАСОВ.Н.Н.АБОЛМАСОВ. В.А.БЫЧКОВ, А.АЛЬ-ХАКИМ. Ортопедическая стоматология.-Смоленск.-2000.-стр. 66-82, 408-412

 4. В.П.НЕСПРЯДЬКО, М.М.РОЖКО. Ортопедическая стоматология. К.-Книга-плюс 2003.-стр. 99-108


Додаткова:

 1. Шварц А.Д. Артикуляція, оклюзія. М.: Мед., 1992. -342с.

 2. Руководство по ортопедической стоматологии //Под. ред. А.И. Евдокимова.- М.: Медицина, 1974.- 568 с.

 3. Справочник по стоматологии //Под. ред. А.И. Рыбакова.- М.: Медицина, 1993.- 576 с.

 4. Король М.Д. та ін. Функціональна діагностика в ортопедичній стоматології: Навч. посібник. – Полтава, 1995.- 24 с.

 5. Щербаков А.С. и др. Ортопедическая стоматологія: Учебник.– СПб, 1997.С.53-75.

 6. Копейкин В.Н. Обследование и диагностика в ортопедической стоматологии.- В кн.: Ошибки в ортопедической стоматологии.- М.: «Триада-Х», 1998. С. 5-68.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка