Методичні вказівки для студентів до теми вивчення апаратів І методів увч-терапії електричними І магнітними полями та вч-струмомСкачати 166.16 Kb.
Дата конвертації10.06.2021
Розмір166.16 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.І.ПИРОГОВА


"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри медбіофізики

Завідувач кафедри

Професор І.І. Хаїмзон


29.08.2011 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДО ТЕМИ
ВИВЧЕННЯ АПАРАТІВ І МЕТОДІВ УВЧ-ТЕРАПІЇ

ЕЛЕКТРИЧНИМИ І МАГНІТНИМИ ПОЛЯМИ ТА ВЧ-СТРУМОМНавчальна дисципліна

Медична і біологічна фізика

Модуль №3

Основи медичної біофізики

Змістовий модуль №6

Електродинаміка, її медичне застосування. Основи медичної апаратури

Тема заняття №14.2

Вивчення апаратів і методів УВЧ-терапії електричними і магнітними полями та ВЧ-струмом.

Лабораторна робота №21

Курс

1

Факультет

Медичний №1

Вінниця-2011І. Темa №14.2: ВИВЧЕННЯ АПАРАТІВ І МЕТОДІВ УВЧ-ТЕРАПІЇ ЕЛЕКТРИЧНИМИ І МАГНІТНИМИ ПОЛЯМИ ТА ВЧ-СТРУМОМ.

Лабораторна робота №21

Актуальність теми:

Під УВЧ-терапією розуміють цілий комплекс лікувальних методів, за допомогою яких на пацієнта діють різними фізичними полями високої (ВЧ) і ультрависокої частоти (УВЧ). В залежності від поля, яке використовується, розрізняють такі методи як: дарсонвалізація, діатермія, індуктотермія, терапія електричним полем УВЧ.


ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

Знати:

 • механізм дії електромагнітних полів на біооб’єкти.

Вміти:

 • пояснювати механізм дії електромагнітних полів на біооб’єкти на основі аналізу фізичних та біофізичних процесів, що відбуваються в біологічних тканинах під дією фізичних полів.

 • дослідити дію електричного та магнітного полів УВЧ на середовища (моделі), що імітують електропровідні і діелектричні властивості біологічних тканин.

 • працювати з УВЧ-апаратами.

 • розв’язувати типові задачі.


ІІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Назва попередніх

дисциплінОтримані базові знання

Курс фізики в обсязі програми для загальноосвітньої школи.


1. Напруженість електричного поля.

2. Напруженість магнітного поля.
ІV.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

  • Напруженість електричного поля () – це силова характеристика, яка чисельно дорівнює відношенню сили, з якою поле діє на точковий заряд, до цього заряду:

.

  • Напруженістю магнітного поля називають відношення:

де Вмагнітна індукція, μ0магнітна стала; μ – відносна магнітна проникність. Напруженість Н не залежить від властивостей середовища.  • Відносна діелектрична проникність(ε) середовища показує, у скільки разів напруженість електричного поля у вакуумі більша, ніж у середовищі.

  • Питома електропровідність (γ) – величина , яка обернена до питомого опору:

.

V. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
5.1. Нові терміни:

  • Діатерміялікувальний метод, в якому використовується вплив ВЧ струму (0,5-2МГц) на тканини організму.

  • Індуктотермія – лікувальний метод, в якому використовується вплив ВЧ магнітного поля (10-15МГц) на тканини організму.

  • УВЧ-терапія – лікувальний метод, в якому використовується вплив УВЧ електричного поля(40-50МГц) на тканини організму.

  • Електроніж – апарат для хірургічної діатермії.

  • Резонанс двох контурів (технічного і терапевтичного) полягає у максимальному збільшенні амплітуди коливань у терапевтичному контурі (що й означає максимальний лікувальний ефект) при співпаданні частот обох контурів, тобто: якщо νтехн. =νтерап. , то Iтер.= max.


5.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Загальна блок-схема апаратів для УВЧ-методів.

2. Терапевтичний контур, його призначення.

3. Явище резонансу LC-контурів, математичний запис умови резонансу.

4. Механізм дії електричного поля УВЧ на електроліт і діелектрик. Формули розрахунку теплоти, що виділяється в одиниці об’єму речовини за одиницю часу.

5. Механізми дії магнітного поля УВЧ і ВЧ струму на електроліт. Формули розрахунку теплоти, що виділяється в одиниці об’єму речовини за одиницю часу.

6. Яка різниця в розташуванні об’єкта в терапевтичному контурі при УВЧ- терапії, індуктотермії і діатермії?

7. Будова, принцип дії і використання апарата ЭН-57М (електроніж).5.3. Завдання для самоконтролю.

Виберіть вірні відповіді:

1. Як можна визначити частоту коливань коливального контуру УВЧ- апарата?а) за формулою: ;

б) за формулою: ;

в) за формулою: .

2. Для чого потрібна неонова лампочка при роботі УВЧ-апарата?

а) для визначення напруги мережі;

б) для індикації настроювання терапевтичного контура в резонанс з технічним контуром;

в) для перевірки справності апарату.

3. Від чого залежить кількість теплоти, що виділяється в одиниці об’єму електроліту за одиницю часу під дією електричного поля УВЧ?

а) від питомої електропровідності електроліту;

б) від напруженості електричного поля;

в) всі відповіді вірні.

Вірні відповіді: 1– а ; 2 – б ; 3 – в.
5.4. Література:
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. –М.: Дрофа, 2005.

2. Дяков В.А. і співавтори. Лабораторний практикум з медичної і біологічної фізики. –В.: ВДМУ, 1999.– Лабораторна робота № 21.

3. Чалий О.В. Медична і біологічна фізика. – К.: Книга плюс, 2005.

4. Ємчик Л.Ф., Кміт Я.М. Медична і біологічна фізика. – Л.: Світ, 2003.

5. Сайт кафедри МБФ ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

6. Конспект лекцій.VІ. АУДИТОРНА РОБОТА

  • Розгляд питань в процесі опитування.

  • Розв’язування типових задач.

  • Тестовий контроль знань і умінь.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка