Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяСкачати 143.94 Kb.
Дата конвертації09.09.2020
Розмір143.94 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.Пирогова
"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри стоматології дитячого віку

Завідувач кафедри

доц. Філімонов Ю.В.


" " 20 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

Хірургічна стоматологія дитячого віку

Модуль №

1

Змістовний модуль №

1

Тема заняття

1 Анатомо-фізіологічгі особливості розвитку та будови тканин і органів щелепно- лицевої ділянки.

Курс

4

Факультет

Стоматологічний

Підготував

Єрошенко Олег Анатолійович

Вінниця 2012
  1. Актуальність теми: Знеболення в стоматологічній практиці це дуже важливий етап у лікуванні. Без нього не проводиться практично жодної стоматологічної маніпуляції. Але це і один із най небезпечніших етапів лікування , тому що потребує знань не тільки з топографії певної ділянки та методики проведення, а необхідно мати знання ї з фармакології , фізіології терапії, педіатрії тощо. Проведення знеболення має дуже багато особливостей анатомічних , фізіологічних , вікових. Також має багато потипоказів .Тому вивченню знеболення в стоматології треба приділяти особливу увагу.

  2. Навчальні цілі:

1.Студент повинен знати особливості анатомічної будови щелепно-лицевої ділянки у дітей різних вікових груп та особливості фізіологічних процесів у дітей.

2.Студент повинен знати анатомічну будову щелеп та орієнтири для визначення цільових пунктів при проведенні анестезії у дітей різного віку

3.Студент повинен знати анатомічну будову , строки прорізування зубів та розсмоктування коренів.
3.Виховні цілі:
1. Вміти здійснювати деонтологічний та психологічний підхід у роботі з дітьми.

4.Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні (забеспечуючі)

1.Анатомія

2.Гістологія

4.Терапія та педіатріяНаступні(забезпечувані)

1.Терапевтична стоматологія та ортопедична стоматологія.

Внутрішньо-предметна інтеграція

1.Дитяча терапевтична стоматологія

Будова щелепно-лицевої ділянки, кровопостачання та інервація.

Гістологічна будова слизової порожнини рота . Механізм розвитку та фази запалення.

Знати особливості дитячого організму. Знати основні захворювання що мають значення при проведенні діагностики основних стоматологічних захворювань

Будова щелепно-лицевої ділянки, кровопостачання та інервація
Знання строків звкладки , формування та прорізування молочних та постійних зубів.Особливості гістологічної будови слизової порожнини рота.

4.1Теоретичні питання

1. Особливості ембріонального розвитку щелепно-лицевої ділянки.

2.Особливості гістологічної будови епітелія ротової порожнини , язика, піднебіння ,щік ,ясен.

3.Строки закладки та прорізування зубів постійних та молочнихю

4.Особливості будови кісток лицевого склету у дітей.

5.Особливості будови органів голови та шиї у дітей.
4.2 Практичні навики

Провести на фантомах ( щелепах та лицевій частині черепа) діагностику розташування різних анатомічних утворень, провести диференціювання постійних та молочних зубів .5.План та організаційна структура заняттяОсновні етапи заняття їх функції та зміст

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час (хв..)
Підготовчий етап
20

1

Організаційні заходи2

Постановка навчальних цілей та мотивація
Див. « Навчальні цілі»

Див. « Актуальність теми»


3

Контроль вихідного рівня знань , навиків та вмінь:

1.Особливості анатомічної будови щелепно- лицевої ділянки у дітей.


2.Класифікація знеболенняМетоди контролю теоретичних знань:

-Індивід. теоретичне опитування,


-Рішення типових задач

-Тестовий контроль


-Письмовий теоретичний контроль

Теоретичні питання


Задачі
Тести
Письмові

теорет.


завдання

Таблиці


Малюнки

Структурно-.

логічні

схеми


Інструментарій , обладнання , пацієнти.
Основний етап60

4

Формування вмінь та навичок.

1.Оволодіти методиками місцевого знеболення у дітей
Практичний тренін


Професійні

алгоритми для

формування професійних

вмінь та практичних

навиків;Пацієнти.Інструментарій.
Підсумковий етап
10

5

Контроль та

корекція рівня практичних

навиків та професійних

вмінь
Методи контролю

практичних навиків:

індивідуальний контроль

практичних навиків та їх

результатів

Пацієнти, інструментарій


6

Підведення

підсумків

заняття:

теоретичного,

практичного,

організаційногоПідсумкове

оцінювання

студентів

за критеріями

знань,

навиків, вмінь
Нетипові

ситуаційні задачі

завдання тощо.
Тести

Нетипові ситуаційні задачі7

Домашнє

завданняРекомендована

література

(основна, додаткова, електрон.джерела)
6.Зміст теми :

Розвиток тканин та удосконалення функцій окремих органів і всього оріанізму в цілому є процесами, які принципово відрізняють дитячий організм від дорослого.

Відповідно до характеру та інтенсивності змін, які відбуваються в організмі, прийнято розрізняти такі періоди розвитку дитини:
1) внутрішньоутробний (антенатальний) розвиток-280 днів (10 місячних

місяців);

2) новонародженості - близько 3-3,5 тижнів;

3) грудний - до 1 року;

4) ясельний - від 1 до 3 років;

5) дошкільний - від 3 до 6 років;

6) шкільний - від 6 до 17 років, у цьому періоді виділяють:
- молодший шкільний - від 6 до 12 років;

- старший шкільний - від 12 до 17 років.Внутрішньоутробний період розвитку. Розвиток щелепно-лицевої

ділянки

Період внутріiньоутробного розвитку є найважливішою, відповідальною та найуразливішою фазою розвитку плода.

Всі аномалії, що загалом характеризуються відхиленнями від нормального розвитку обличчя, щелеп і зубів у процесі ембріогенезу, починаються головним чином на ранніх стадіях і мають первісний характер. Порушення структури, форми та розмірів, які виникають при подальшому рості і розвитку зубо-щелепової системи мають похідний, вторинний характер.

Розвиток зубів

Розвиток зубів триває два основні періоди - внутрішньощелеповий (до прорізування зуба) та вінутрішньоротовий (після прорізування). Виділяють основні етапи розвитку зубів людини, які плавно переходять один в одного і не можуть буги чітко відмежованими:Пропорції обличчя новонародженої і дорослої людини різні. В основному це визначається співвідношенням розмірів мозкової і лицьової частин черепа. Голова немовляти великих розмірів і складає ¼ довжини його тіла, у 2 роки –1/5, у 6 років-1/6, у 12 років-1/7, у дорослих 1/8 довжини тіла. У немовляти кістки склепіння черепа більше лицьового. Чітко видатний лобово-носовий валик і деяке недорозвинення нижньої щелепи характерні для обличчя немовляти.

Ріст лицьового кістяка носить хвилеподібний характер, що багато в чому зв'язане з прорізуванням зубів і розвитком функціонального навантаження. Періоди активного росту: від народження до 6 мес., від 3 до 4 років, від 7 до 11 років і від 16 до 19 років.Шкіра. Роговий шар тонкий, паростковий товстий. Самостійна крайова епітелізація дефектів шкіри можлива в дорослих від 3-4 діб, у дітей - 5-6 діб. (кріодеструкція, дефекти після укусів собак і інших тварин).

Підшкірний жировий шар. Добре розвитий, що створює сприятливі умови для її мобілізації при пластиці.

Ніс. Маленький. Носові ходи вузькі. Нижній носовий хід відсутній
при народженні, тому вигодовування грудьми в перші дні після народження утруднене. Хрящі носа і гортані м'які, що теж утрудняє подих.

Порожнина рота. Ясенні валики. Великий ріт. Добре розвиті жувальні м'язи. Жировий комок Біша зберігається навіть при виснаженні дитини. Мається складка слизуватої уздовж ясеневого валика - Робена-Мажито. Валики і глибокі борозенки, що йдуть поперечно нижньої і верхньої губи Пфаундлера-Люшка. Це «пристосування» для грудного вигодовування.

Привушна залоза. Сама залоза округлої форми і її передній край знаходиться на рівні кута і гілки нижньої щелепи. Лицьовий нерв знаходиться більш поверхнево, ніж у дорослих. У немовляти товщина залози складає 5 мм.

Щелепні кістки. Особливістю щелепних кісток є високий зміст органічних речовин. Гнучкість кісток. Гарний кровообіг -гарна регенерація. Без кровообігу немає регенерації. Окістя товсте.

Кортикальний шар щелеп порівняно тонкий. Кортикальна пластинка має порозну будову. Співвідношення компактної та губчастої речовини після народження дорівнює 1:4, до 13-15 років кількість компактної речовини збільшується у 2-3 рази, у дорослого це співвідношення зрівнюється. Корені тимчасових зубів значно коротші, ніж корені постійних; вони можуть знаходитися у стані резорбції. У ділянці біфуркації корені тимчасових молярів розходяться під великим кутом, їхні верхівки розташовані близько до кортикальної пластинки. Кореневі канали та періодонтальні щілини тимчасових зубів короткі та широкі; отвори верхівок великі. Безпосередньо під тимчасовими зубами знаходяться закладки постійних зубів.


Ріст верхньої щелепи здійснюється шляхом перихондрального окостеніння в області швів серединного піднебінних і з'єднуючих верхню щелепу з іншими кістками черепа. Ріст також здійснюється за рахунок росту сошника і прорізування зубів. Зачатки зубів у дитини розташовані безпосередньо під орбітами.

Верхнещелепова пазуха в немовляти- це невелика ямка вдавлення в зовнішню стінку носа. Приймає характерну для дорослих форму тільки до 13-15 років із прорізуванням постійних зубів. Дно верхнєщелепової пазухи вище нижнєносового ходу.

Ріст нижньої щелепи - энхондральное окостеніння суглобового відростка. По передньому краї гілки нижньої щелепи переважає резорбція кісткової тканини, а по задньому – утворення кістки за рахунок окістя, може бути тому багато уроджених пухлин нижньої щелепи розташовані по передньому краї гілки.

Нижнєщелеповий отвір нижче альвеолярної частини і жувальної поверхні зубів до 4 років, з 6 років - вище. Інтенсивне зростання н.чіл. - 3-4 року.

Прорізування зубів . До 2 років повинно прорізатися в дитини 8 зубів, до 2,5-3 рокам-20. Раннє й уповільнене прорізування зубів виникає при ендокринных розладах, синдромі Олбрайта, фіброзній дисплазії, пухлинах.

Особливості будови органів шиї в дітей.

Шия в немовлят і дітей грудного віку відносно широка і коротка.

Фасції шиї в немовляти дуже тонкі, а міжфасціальні простори містять невелику кількість пухкої жирової клітковини.

М'язи тонкі і сухожильні їхні частини недорозвинені.Судини. Діаметри загальної сонної артерії і внутрішньої яремної вени рівні, лише надалі діаметр вени починає переважати. Проекція основного судинно-нервового пучка шиї така ж як і в дорослого. Біфуркація загальної сонної артерії відповідає верхньому краю щитовидного хряща — це співвідношення залишається і в дорослому віці.

Нервові стовбури в немовляти тонкі, але визначаються чітко.

Розвиток підщелепних залоз зв'язано з ростом дитини й у немовляти вони практично не розвиті, а капсула ледь просліджується. Період їхнього значного збільшення відповідає 12-15 рокам у дівчинок і 14-16 у хлопчиків.

Гортань у дітей грудного віку розташовується високо і має значну рухливість. З боків гортань стикається з частками щитовидної залози. Хрящі гортані дуже тонкі, еластичні, легко здавлюються і розправляються. Дитина народжується з відносно великою гортанню. Довжина її дорівнює 1,5 см і до періоду статевого дозрівання цей розмір тільки подвоюється.

Подовжня вісь гортані сильно відхилена дозаду й утворює з віссю трахеї тупий кут, відкритий до хребта, що створює складності при інтубації.

Слизова оболонка гортані тонка, легко ранима з достатком кровоносних судин у подслизистом шарі, що пояснює швидкий розвиток набряку голосових зв'язок і асфіксії при запаленні і травмах (інтубація).

Трахея. Форма трахеї індивідуально мінлива (коротка - широка чи довга - вузька). При поперечному перерізі до 3-х років - еліпс, пізніше - коло.

До передньої поверхні трахеї прилягає верхній полюс вилочковой залози, що може підніматися до нижнього краю щитовидного хряща.

Щитовидна залоза верхніми краями бічних часток досягає рівня верхнього краю щитовидного хряща, а нижніми стикається з вилочковой залозою. Перешийок широкий і досягає 5-8 трахеального кільця, тоді як у дорослого розташовується між 1 і 4 кільцями. Як правило в дітей роблять тільки нижню трахеостомию. Етапи проведення трахеостомии такі ж, як і в дорослих.

Література.

Основна:

1.Лекційний матеріал .Додаткова

  1. Колесов А.А “ Стоматологія дитячого віку “ , 1978 ,ст. 44-63.

  2. Дунаевський В.А. “ Хірургічна стоматологія “ , 1979 ,ст. 111-118.

  3. Бернадский Ю.И. «Основы хирургической стоматологии», К., 1998

  4. Евдокимова А.И. «Руководство по стом. детского возраста», 1976

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка