Методичні рекомендації тематичний модуль «Дератизація. Дезінсекція. Дезінфекція та стерилізація» для студентів V курсу за спеціальностямиСкачати 430.5 Kb.
Сторінка1/13
Дата конвертації27.04.2021
Розмір430.5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство охорони здоров’я України

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

кафедра епідеміології

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇТематичний модуль 2.

«Дератизація. Дезінсекція. Дезінфекція

та стерилізація»
для студентів V курсу за спеціальностями

7.11.0101 – «Лікувальна справа», 7.11.0104 – «Педіатрія»,

7.11.0105 – «Медико-профілактична справа»

підготовки 1101 «Медицина»

вищих медичних навчальних закладів

ІІІ-IV рівнів акредитації

Львів – 2012

Методичні рекомендації «Тематичний модуль 2. «Дератизація. Дезінсекція. Дезінфекція та стерилізація»» для студентів V курсу за спеціальностями 7.11.0101 – «Лікувальна справа», 7.11.0104 – «Педіатрія», 7.11.0105 – «Медико-профілактична справа» підготовки 1101 «Медицина» вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації затверджені на цикловій методичній комісії з профілактичної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 1 від 9 лютого 2012 р.).

У розробці «Методичних рекомендацій» прийняли участь: завідувач кафедри епідеміології, професор, доктор медичних наук Виноград Н.О., доцент, кандидат медичних наук Василишин З.П., доцент, кандидат медичних наук Козак Л.П.

За загальною редакцією завідувача кафедри, професора, доктора медичних наук Виноград Н.О.

Відповідальний за випуск – перший проректор з науково-педагогічної роботи ЛНМУ імені Данила Галицького, доктор медичних наук, академік АНВО України М.Р. Гжегоцький.Тематичний модуль 2. Дератизація. Дезінсекція. Дезінфекція та стерилізація.

Актуальність теми: Дезінфекція в широкому розумінні включає такі розділи як дератизацію, дезінсекцію та дезінфекцію. Дезінфекція, дезінсекція та стерилізація – заходи спрямовані на розрив механізму передачі збудників інфекційних хвороб, а дератизація та дезінсекція в окремих випадках – на джерело збудника інфекції. Ці заходи є важливими складовими профілактичної та протиепідемічної роботи, мають велике значення як для профілактичної, так і для клінічної медицини, широко застосовують у хірургічних, акушерських, стоматологічних відділеннях лікувально-профілактичних закладів, в установах служби крові, інфекційних лікарнях та мікробіологічній практиці, а також у побуті. Майбутнім лікарям необхідно добре знати і володіти практичними навичками щодо усіх напрямків дезінфекції і стерилізації, вміти організувати дезінфекцію в осередках інфекційних захворювань, навчати навичок поточної дезінфекції хворих і родичів, оцінювати правильність її проведення, контролювати якість дезінфекційних заходів у дитячих, лікувально-профілактичних та інших закладах. Однією з найбільш значущих проблем охорони здоров’я населення є профілактика внутрішньолікарняних інфекцій і вирішальне значення у профілактиці їх має суворе дотримання санітарних норм і правил, умов та режимів застосування дезінфекційних і стерилізаційних засобів, тобто заходів неспецифічної профілактики нозокоміальних інфекцій.
Мета заняття: Ознайомитися з основами дезінфекційної справи в країні, вивчити види і методи дезінфекції, дератизації, дезінсекції, вміти правильно вибрати засоби в залежності від епідемічного осередку, контролювати якість її проведення.

Засвоєння теоретичних та методичних основ стерилізації, методів застосування та використання препаратів і технічних засобів, а також організації стерилізаційних заходів в інтересах профілактики інфекційних захворювань.


Студент повинен знати:

- види дератизаційних робіт;

- методи дератизації;

- види і методи дезінфекції;

- властивості дезінфекційних засобів і способи їх використання;

- організацію і проведення профілактичної та осередкової дезінфекції;

- контроль якості дезінфекції;

- прилади для розпилювання дезінфекційних засобів;

- апаратуру для проведення камерної дезінфекції;

- види та методи дезінсекції;- значення стерилізації в системі протиепідемічних та профілактичних заходів при різних інфекційних захворюваннях;

- методи стерилізації;

- контроль стерилізації;

- роботу централізованих стерилізаційних відділень.


Студент повинен вміти:

- правильно вибирати методи дезінфекції та дезінфекційні засоби в залежності від групи інфекції (кишкові, дихальні, кров’яні, зовнішніх покривів); особливостей об’єктів, що підлягають обробці; виду осередку;

- розрахувати необхідну кількість дезінфекційних засобів;

- обґрунтувати вибір методу стерилізації в залежності від особливостей матеріалу чи об’єкта, який підлягає обробці;

- використовувати конкретні препарати і технічні засоби для проведення стерилізації;

- проводити контроль якості стерилізації.
Завдання на самопідготовку:

А. Дайте відповідь на поставлені запитання.

1. Епідеміологічне значення гризунів.

2. Поняття про дератизацію.

3. Види дератизаційних робіт.

4. Методи дератизації.

5. Контроль дератизації.

6. Поняття про дезінсекцію.

7. Види дезінсекції.

8. Методи дезінсекції.

9. Контроль якості дезінсекції.

10. Визначення дезінфекції, її види.

11. Методи дезінфекції.

12. Контроль якості дезінфекції.

13. Визначення стерилізації та її етапи.

14. Методи стерилізації.15. Контроль якості стерилізації.
Б. Вирішіть контрольну задачу, занотуйте рішення в зошит.

№ з/п

Задача

Варіанти відповіді

Коментарі до відповідей

1

2

3

4

1.

Які заходи дієві щодо блокування шляхів і чинників передачі збудників інфекційних хвороб, що знаходяться в зовнішньому середовищі?

1. Санітарно-освітня робота.

1. Неправильно. Це складова частина протиепідемічної роботи, але вона не має впливу на збудників інфекційних хвороб, що знаходяться у зовнішньому середовищі.

2. Боротьба з переносниками інфекційних хвороб.

2. Правильно. Але відповідь не повна.

3. Дезінфекція та дезінсекція.


3. Правильно, відповідь повна. Це складові протиепідемічної роботи, направлені на знищення збудників інфекційних хвороб на різних об’єктах і живих чинників передачі ПБА.

2.

Що визначає необхідність проведення дезінфекції?

1. Вірулентність збудників.


1. Неправильно. Ця властивість збудника впливає на прояви інфекційного процесу.

2. Наявність невиявлених ДЗІ.

2. Правильно. У цих випадках проводиться профілактична дезінфекція.

3. Виявлення ДЗІ.

3. Правильно. У цьому випадку проводять осередкову дезінфекцію (поточну та заключну).

4. Стійкість збудників у зовнішньому середовищі.


4. Правильно. Ця властивість збудників визначає необхідність дезінфекції, так як довготривале збереження життєздатних збудників збільшує можливість зараження оточуючих осіб.

3.

Профілактичну дезінфекцію проводять ...

1. У перукарнях (інструменти, білизна).

1. Правильно. Це попередить нагромадження і поширення збудників від невиявлених уражених педикульозом, грибковими хворобами шкіри, волосся, нігтів.

2. На водопровідній станції.

2. Правильно. Усю питну воду з профілактичною метою хлорують, або озонують, або обробляють ультрафіолетовими променями.

3. У квартирі хворого на дизентерію, який залишений для лікування вдома.

3. Неправильно. Тут необхідна осередкова поточна дезінфекція, що проводиться багаторазово до видужання пацієнта.

4. У лазнях та пральнях.

4. Правильно. Це попередить поширення інфекцій із контактним механізмом передачі.

6. У громадських туалетах.

6. Правильно. Необхідна для попередження передачі збудників кишкових інфекцій.

5. У пологових будинках.


5. Правильно. Серед медичного персоналу, вагітних жінок, породіль можуть бути невиявлені ДЗІ (хворі та носії).

7. У готелях.

7. Правильно. Тут можуть знаходитися люди з територій неблагополучних у епідемічному відношенні; крім цього, можливе поширення педикульозу, інших інфекційних хвороб.

4.

Поточну дезінфекцію у квартирі інфекційного хворого проводять...

1. При лікуванні хворого вдома.

1. Правильно. Якщо при конкретній інфекційній хворобі хворий небезпечний як ДЗІ.

2. Від моменту виявлення до госпіталізації.

2. Правильно. Якщо хворий небезпечний для оточуючих як ДЗІ.

3. При наявності носіїв збудників у сім’ї, квартирі.

3. Правильно. Дезінфекція потрібна протягом періоду носійства.

4. Після видужання хворого.

4. Неправильно. Необхідно провести осередкову заключну дезінфекцію.

5.

Хто проводить поточну дезінфекцію в квартирі хворого на ВГА, який залишений вдома для лікування?

1. Лікуючий лікар.

1. Неправильно. Лікар призначає та інструктує членів сім’ї хворого про правила та об’єм дезінфекції.

2. Дільнична медична сестра.

2. Неправильно. Немає необхідності залучати до цього медичний персонал поліклініки.

3. Працівники територіальної СЕС.

3. Неправильно. Вони є організаторами протиепідемічної роботи в осередках інфекційних захворювань.

4. Працівники дезінфекційної служби.

4. Неправильно. Вони проводять тільки заключну дезінфекцію в деяких епідемічних осередках.

5. Члени сім’ї хворого.

5. Правильно. Це може виконувати і сам хворий на легку форму хвороби.

6.

У яких випадках показана поточна дезінфекція?

1. У квартирі носія черевнотифозних бактерій.

1. Правильно. Носій черевнотифозних бактерій постійно або періодично виділяє збудника з випорожненнями чи сечею.

2. У квартирі після госпіталізації хворого на ВГА.

2. Неправильно. У таких випадках проводиться заключна дезінфекція.

3. У відділенні для хворих на дизентерію.

3. Правильно. Вона проводиться у медичних маніпуляційних, палатах, туалетних кімнатах.

4. При перепрофілюванні відділення для хворих на дизентерію у відділення для хворих на вірусний гепатит.

4. Неправильно. У таких випадках необхідно провести заключну дезінфекцію.

5. При виписці із боксу хворого на дифтерію.

5. Неправильно. У боксі необхідно провести заключну дезінфекцію.

7.

Заключна дезінфекція проводиться...

1. В осередку при виявленні інфекційного хворого.

1. Неправильно. В цьому випадку необхідна поточна дезінфекція.

2. В осередку після госпіталізації інфекційного хворого.

2. Правильно, для знищення збудників на предметах, що оточують хворого.

3. В осередку після одужання інфекційного хворого.

3. Правильно, якщо хвороба викликана стійкими у довкіллі збудниками.

4. У квартирі після смерті інфекційного хворого.

4. Правильно. Збудники багатьох інфекційних хвороб тривалий час не гинуть на об’єктах довкілля.

5. При перепрофілюванні інфекційного відділу в терапевтичний.

5. Правильно. Збудники можуть тривало зберігатися на предметах оточуючого середовища.

8.

Хто проводить заключну дезінфекцію у терапевтичному відділенні після переведення із нього хворого на черевний тиф?

1. Персонал відділення.

1. Неправильно. Персонал відділення немає необхідних дезінфекційних середників, апаратури і навиків роботи; участь персоналу можлива тільки під керівництвом працівників дезінфекційної станції.

2. Працівники дезінфекційної служби.

2. Правильно. Бригада дезінфекторів із апаратурою і дезінфекційними засобами.

3. Працівники епідеміологічного відділу СЕС.

3. Неправильно. Завдання цих працівників – епідеміологічне обстеження осередку, організація протиепідемічної роботи.

9.

Заключну дезінфекцію виконують працівники дезінфекційної служби в епідемічному осередку ...

1. Дизентерії.

1. Неправильно. Заключну дезінфекцію проводить населення.

2. Дифтерії.

2. Правильно.

3. Грибкових захворювань шкіри, волосся, нігтів.

3. Правильно.

4. Корости.

4. Правильно.

5. Ешерихіозу.

5. Неправильно. Заключну дезінфекцію проводить населення, обробляють тільки туалет і речі, якими користувався хворий.

6. Туберкульозу.

6. Правильно.

7. Холери.

7. Правильно.

8. Чуми.

8. Правильно.

10.

Хто призначає заключну дезінфекцію у дитячому санаторії при виявленні хворого на дифтерію?

1. Лікар санаторію.

1. Неправильно. Цей лікар призначає лише поточну дезінфекцію.

2. Лікар-епідеміолог.

2. Правильно. Лікар-епідеміолог завершує роботу з ліквідації епідемічного осередку.

3. Лікар-дезінфекціоніст.

3. Неправильно. Лікар-дезінфекціоніст організовує і проводить заключну дезінфекцію.

4. Лікар-інфекціоніст.

4. Неправильно. Лікуючі лікарі призначають тільки поточну дезінфекцію в осередках.

11.

Ефективність дезінфектантів залежить ...

1. Від температури розчину дезінфектанту і навколишнього середовища.

1. Правильно. Оптимальна температура +18-24° С, деякі розчини використовують у підігрітому стані (мильно-карболовий, лізол).

2. Від концентрації дезінфектанту.

2. Правильно. Дезінфектанти використовують у робочих концентраціях.

3. Від атмосферного тиску.

3. Неправильно. Такої залежності не існує.

4. Від експозиції.

4. Правильно. У залежності від стійкості мікроорганізмів експозиція може бути від 30-40 хв при вегетативних формах до 1,5-2 год для спороутворюючих мікроорганізмів.

5. Від присутності активаторів.

5. Правильно. Активатори підвищують ефективність хлорвмісних дезінфектантів.

12.

При дезінсекції речей у пароформаліновій камері необхідно використати ...

1. Пароповітряну суміш.

1. Правильно. При температурі +80-85° С відбувається дезінсекція бавовняного, шерстяного одягу, а при +49-59° С – шкіряного та хутряного.

2. Тільки пари формаліну.

2. Неправильно. Формалін немає інсектицидних властивостей.

3. Пароповітряну суміш і пари формаліну.

3. Неправильно. Достатньо лише пароповітряної суміші.

13.

Забруднену випорожненнями білизну хворих на дизентерію слід обробляти ...

1. У дезінфекційній камері.

1. Неправильно.

2. Замочити у дезінфекційному розчині.

2. Правильно. Це попередня обробка.

3. Після дезінфекції кип’ятити з миючим засобом і випрати.

3. Правильно. Це кінцевий етап.

14.

Дератизація – це…

1. Тільки знищення гризунів – ДЗІ.

1. Неправильно. Відповідь не повна.

2. Тільки захист від гризунів врожаю, продуктів харчування і майна.

2. Неправильно. Відповідь не повна.

3. Знищення гризунів – ДЗІ і захист від них врожаю, продуктів харчування і майна.

3. Правильно.

15.

Методи дератизації у довкіллі та житлових приміщеннях…

1. Механічний.

1. Правильно. Використовують капкани, пастки, давилки, мишоловки, жироловки тощо.

2. Хімічний.

2. Правильно. Використовують ратициди – кишкові й дихальні отрути.

3. Біологічний.

3. Правильно. Метод заснований на використанні мікроорганізмів, патогенних для гризунів та їх біологічних ворогів.

4. Фізичний.

4. Неправильно. Цей метод у житлових приміщеннях і довкіллі не використовують.

16.

Дезінсекція – це …

1. Знищення комах, що мають санітарно-гігієнічне значення.

1. Неправильно. Відповідь не повна.

2. Знищення комах, що заважають праці і відпочинку людей.

2. Правильно. Відповідь не повна.

3. Знищення тільки комах і кліщів, що є переносниками інфекційних хвороб.

3. Правильно. Відповідь не повна.

4. Знищення гризунів.

5. Неправильно. Це дератизація.

5. Знищення комах і кліщів, що є переносниками збудників інфекційних хвороб, а також інших членистоногих, що мають санітарно-гігієнічне значення і заважають праці і відпочинку людей.

5. Правильно.

17.

Вкажіть екологічно безпечні методи боротьби з членистоногими

1. Хімічний.

1. Неправильно. Практично всі інсектициди і репеленти токсичні для людей і тварин.

2. Механічний.

2. Правильно. Даний спосіб застосовують на підприємствах громадського харчування і у ДДЗ.

3. Фізичний.

3. Правильно. Наприклад, сухе гаряче повітря, водяна пара, кип’ятіння.

4. Біологічний.

4. Правильно. Звичайно при цьому знищується один визначений вид переносника.

18.

Стерилізація медична – це…

1. Знищення всіх форм мікроорганізмів (вегетативних, спор) у речовинах і на предметах.

1. Правильно. Це досягається шляхом дії фізичних і хімічних агентів і забезпечує безпеку при проведенні медичних маніпуляцій.

2. Знищення збудників інфекційних хвороб у навколишньому середовищі.

2. Неправильно. Це дезінфекція.

3. Знищення тільки вегетативних форм мікроорганізмів у довкіллі людини.

3. Неправильно. Мета стерилізації – повне звільнення речовини або предмету від усіх мікроорганізмів.

19.

Етапи стерилізації – це…

1. Дезінфекція.

1. Правильно. Проводиться обов’язково з метою попередження професійного інфікування осіб, які залучені до виконання стерилізації.

2. Передстерилізаційна очистка.

2. Правильно. Вона включає попереднє ополіскування у проточній воді; замочування у миючому розчині або обробку ультразвуком; миття кожного інструменту в миючому розчині за допомогою щітки; ополіскування у проточній воді; ополіскування у дистильованій воді; висушування, упакування виробів.

3. Ремонт стерилізаційної апаратури.

3. Неправильно. Згідно діючих нормативних актів це не є етапом стерилізації.

4. Стерилізація.

4. Правильно. Фізичний або хімічний метод обробки.

20.

Стерилізація проводиться …

1. Паровим методом.

1. Правильно. Діючим агентом є насичена водяна пара під тиском.

2. Повітряним методом.

2. Правильно. Діючим агентом є сухе гаряче повітря при температурі +160-180°.

3. Радіаційним методом.

3. Правильно. Діючим агентом є іонізуюче γ- і β-випромінювання. Метод є провідним при промисловій стерилізації медичних виробів одноразового застосування.

4. Механічним методом.

4. Неправильно. При цьому стерилізація не досягається.

5. Газовим методом.

5. Правильно. Діючі агенти: оксид етилену, метилбромід, їх суміш ОБ, формальдегід.

6. Із використанням розчинів хімічних препаратів.

6. Правильно. Діючими агентами є хімічні середники: пероксид водню, дезоксон-1. глутаровий альдегід, препарат «Сайдекс». Недоліком методу є стерилізація без упакування.

21.

До теплових методів стерилізації належать:

1. Паровий.

1. Правильно. Здійснюється в парових стерилізаторах (автоклавах), діючий агент – насичена пара під тиском.

2. Повітряний.

2. Правильно. Здійснюється в повітряних стерилізаторах, діючий агент – сухе, гаряче повітря.

3. Хімічний.

3. Неправильно. Здійснюється за допомогою розчинів хімічних речовин.

4. Радіаційний.

4. Неправильно. Використовуються герметичні установки з радіоактивним джерелом випромінювання (гама-установки, прискорювачі електронів), доза 2,5 кДж/кг.

5. Кип’ятіння.

5.Неправильно. Кип’ятін-ня призводить до загибелі різних мікроорганізмів, за винятком збудників туберкульозу, сибірки, правцю, ботулізму. Тому при кип’ятінні не досягається повної стерилізації.

22.

Методи контролю якості стерилізації:

1. Фізичний.

1. Правильно. Здійснюється за допомогою засобів вимірювання температури (термометр, термометр максимальний, індикаторні пристрої на панелі апарата), тиску (манометр, мановакуометр) і часу (секундомір, годинник, таймер на панелі).

2. Хімічний.

2. Правильно. Призначений для оперативного контролю одного або сукупності параметрів режимів роботи парових, повітряних і газових стерилізаторів за допомогою хімічних тестів і термохімічних індикаторів (інтеграторів).

3. Бактеріологічний.

3. Правильно. Використання баккультур для контролю парового та повітряного методів стерилізації. Після проведеної стерилізації робиться посів на поживні середовища і оцінюється результат (наявність чи відсутність росту культури).

4. Контроль стерильності виробів медичного призначення.

4. Правильно. Полягає у виявленні мікроорганізмів, здатних до розмноження на цих виробах (забір та посів на живильні середовища).

5. Механічний.

5. Неправильно. Зазаначений метод не застосовується.


Обов’язкова література:

 1. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. – Санкт-Петербург.: Фолиант, 2008. – 745 с.

 2. Інформаційний матеріал (нормативно-правові акти):

 • Приказ МЗ СССР № 868 от 31.08. 82 г. «Об утверждении положений о дезинфекционных станциях и дезинфекционных подразделениях санэпидстанций».

 • Наказ МОЗ України № 181 від 04.04. 2008 р. «Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика (методичні рекомендації)».

 • Приказ МЗ СССР № 720 от 31.07. 78 р. «Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией».

 • Наказ МОЗ України № 223 від 22.10. 93 р. «Про збір, знезараження та здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас».

 • Наказ МОЗ України № 234 від 10.05. 2007 р. «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах».

 • Постанова Кабінету Міністрів України № 908 від 03.07. 2006 р. «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів».

 • Методические рекомендации по стерилизации лигатурного шовного материала в лечебно-профилактических учреждениях № 15- 6/34 от 19.07. 1990 г.

 • Методические рекомендации по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов № 15- 6/33 от 17.07. 1990 г.

 1. Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии. Под редакцией И.И. Елкина. М., Медицина, 1975. – С. 48 -120.

 2. Синяк К.М., Гирін В.М. Епідеміологія. – Київ.: Здоров’я. – 1998. – 476 с.

 3. Шкарин В.В. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация. – Нижний Новгород.: НГМА, 2006. – 578 с.

 4. Шляхов З.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев. Штиинца., 1991. – с. 122-134.


Додаткова література:

 1. Вилькович В.А. Дезинфекционное дело – М.: Медицина, 1987. – 431 с.

 2. Внутрибольничные инфекции / под ред. Р.П. Венцел – М.: Медицина, 1990. – 655 с.

 3. Ґудзь О.В. Анализ потребительных свойств дезинфекционных средств, зарегистрированых на Украине. Дезинфекционное дело (Москва), 2000. – № 2. – С. 26-29.

 4. Евплов В.И. Дезинфекция и стерилизация в лечебном учреждении. Сб. документов, комментарии, рекомендации. – Ростов-на Дону.: Еникс, 2003. – 477 с.

 5. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. – Київ.: Здоров’я. – 2004. – 636 с.

 6. И.М. Козлов, П.П. Лярский. Руководство по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. – Л.: Медицина, 1990. – 306 с.

 7. Практическое руководство по применению средств дезинфекции и стерилизации в лечебно-профилактических учреждениях. Издание 2-е. / Под редакцией А.В. Авчинникова – Смоленск; СГМА, 2000. – 160 с.

 8. Профилактика внутрибольничных инфекций / под ред. Ковалевой, Н.А. Семиной. – М.: Медицина, 1993. – 389 с.

 9. Сборник важнейших официальных материалов по вопросам дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации. В пяти томах / Под общей редакцией М.Г. Шандалы – М.; ТОО «Рарочъ» 1994. – т. I. – 432 с., т. II. – 464 с., т. III – 496 c.

 10. Хирургические инфекции. Практическое руководство под редакцией И.А. Ерюхина. – Москва.: Литтерра, 2006. – 736 с.

 11. Шандала М.Г., Мальцева М.М., Панкратова Г.П. Методология обоснования гигиенических нормативов дезинфицирующих средств. // Дез. дело (Москва). – 2000. – № 1. – С. 58-61.

 12. Шкарин В.В. Новые подходы к проблеме профилактики острых кишечных инфекций с диарейным синдромом в специальных и особо организованных коллективах. – Нижний Новгород.: НГМА, 2006. – 260 с.

 13. Яфаев Р.Х., Зуева Л.П. Эпидемиология внутрибольничных инфекций. – Л.: Медицина, 1989. – 268 с.


Вид заняття: практичне заняття.

Місце проведення: учбова кімната.

Оснащення: схеми, таблиці, накази, методичні рекомендації, дезінфектанти.

Час: 2 академічні години (90 хвилин).

Зміст та структура заняття


1.

Вступ

5 хв.

2.

Виконання завдань для визначення вихідного рівня

5 хв.

3.

Ознайомлення з інструктивно-методичними та нормативними документами, приладами для стерилізації і дезінфекції, апаратурою для розпилювання дезінфекційних і дезінсекційних засобів

35 хв.


4.

Вирішення ситуаційних задач

20 хв.

5.

Підсумковий контроль

10 хв.

6.

Заключення

5 хв.
Всього

90 хв.


Орієнтовна основа діяльності /ООД/ студентів на занятті.

При опрацюванні питань з організації дезінфекційної справи необхідно виходити з наступного: • в Україні існують заклади для проведення дезінфекції (дезінфекційні станції у великих містах, дезінфекційні відділи СЕС, дезінфектори при дільничних лікарнях, якщо передбачено за штатом);

 • усі дезінфекційні заходи проводяться у відповідності до Наказу МОЗ СРСР № 60 від 17.01.1979 р. «О мерах по дальнейшему укреплению и развитию дезинфекционного дела»;

 • розрізняють наступні методи дезінфекції – хімічний, фізичний (механічний), біологічний;

 • для хімічної дезінфекції використовують хлорвмісні речовини, похідні бензолу, спирти, окислювачі, кислоти, луги тощо;

 • розрізняють наступні види дезінфекції – профілактичну і осередкову (поточну, заключну);

 • всі заходи зі стерилізації проводяться згідно з ОСТом 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначания. Методы, средства и режимы», який введено в дію 1 січня 1986 року.

 • дезінфікують (як перший етап стерилізації) усі вироби медичного призначення після використання;

 • стерилізують усі вироби, що порушують цілісність шкірних та слизових покривів, контактують із кров’ю або ін’єкційними препаратами, торкаються ранової поверхні;

 • розрізняють фізичний (паровий, повітряний), газовий, хімічний методи стерилізації та стерилізацію іонізуючим випромінюванням.
З’ясування вихідного рівня знань студентів

1. Дезінфекція - це:

А – метод винищування членистоногих;

В – повне звільнення речовин або предмету від мікроорганізмів шляхом використання фізичних або хімічних факторів і цей комплекс заходів тісно пов’язаний з антисептикою та асептикою;

С – знищення або видалення з навколишнього середовища збудників інфекційних хвороб;

Д – комплекс заходів боротьби з гризунами – резервуарами та джерелами збудників інфекційних хвороб для людини;

Е – забезпечення видалення білкових, жирових, механічних забруднень та залишкових кількостей лікарських препаратів і зниження вихідного рівня контамінації об’єктів мікроорганізмами;
2. Виберіть види дезінфекції:

А – профілактична, осередкова;

В – фізична;

С – хімічна;

Д – теплова;

Е – біологічна.


3. Запропонуйте спосіб дезінфекції посуду у відділенні для хворих на дизентерію:

А – кип’ятіння в дезрозчині;

В – замочування в розчині хлорвмістних речовин;

С – кип’ятіння або замочування в розчині хлорвмісних речовин;

Д – миття з миючими засобами;

Е – немає жодної правильної відповіді.


4. Дайте характеристику біологічній дезінфекції:

А – знезараження стічних вод на полях фільтрації;

В – кип’ятіння;

С – вологе прибирання, провітрювання;

Д – видалення мікроорганізмів шляхом витрушування;

Е – знезараження екскрементів.


5. Виберіть оптимальний термін зберігання 10 % розчину хлорного вапна:

А – 1 день;

В – 5-6 днів;

С – 3 дні;

Д – 10 днів;

Е – 2 дні.


6. Вкажіть методи дезінфекції:

А – профілактичний, поточний, заключний;

В – поточний, заключний;

С – хімічний, біологічний;

Д – фізичний, хімічний, біологічний;

Е – осередковий, профілактичний.


7. Попередження або ліквідація процесу накопичення, розмноження і розповсюдження збудників інфекційних захворювань, знищення вегетативних форм патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів на об’єктах зовнішнього середовища – це:

А – власне дезінфекція;

В – заключна дезінфекція;

С – профілактична дезінфекція;

Д – осередкова дезінфекція;

Е – поточна дезінфекція.


8. Видалення патогенних мікроорганізмів шляхом витрушування, вибивання, підмітання, вологого прибирання, провітрювання, обробки приміщень порохотягом, що призводить до значного зниження бактеріологічної контамінації об’єктів зовнішнього середовища - це:

А – метод дезінфекції за допомогою дії високих температур;

В – метод дезінфекції за допомогою дії низьких температур;

С – метод дезінфекції за допомогою дії іонізуючого опромінення;

Д – біологічний метод дезінфекції;

Е – механічний метод дезінфекції.


9. Контроль, що дозволяє визначити санітарний стан об’єкту, своєчасність проведення, метод та повноту проведеної заключної та поточної дезінфекції називають:

А – хімічний контроль якості дезінфекції;

В – візуальний контроль якості дезінфекції;

С – бактеріологічний контроль якості дезінфекції;

Д – механічний контроль якості дезінфекції;

Е – біологічний контроль якості дезінфекції.


10. Виберіть оптимальний термін зберігання 1 % розчину хлорного вапна:

А – 5-6 днів;

В – 1 день;

С – 2 дні;

Д – 10 днів;

Е – 3 дні.


11. Комплекс заходів запобігання виникнення інфекційних захворювань, коли джерело збудників інфекції не виявлено, але не виключається ймовірність його існування в даний час або появи в майбутньому – це:

А – осередкова дезінфекція;

В – заключна дезінфекція;

С – профілактична дезінфекція;

Д – власне дезінфекція;

Е – поточна дезінфекція.


12. Знезараження стічних вод на полях фільтрації і зрошування, сміття і відходів у компостах, біологічних камерах - це:

А – механічний метод дезінфекції;

В – біологічний метод дезінфекції;

С – метод дезінфекції за допомогою дії іонізуючого опромінення;

Д – метод дезінфекції за допомогою дії високих температур;

Е – метод дезінфекції за допомогою дії низьких температур.


13. Контроль, який проводять шляхом змивів на наявність патогенної мікрофлори з продезінфікованих предметів або шляхом розміщення бактеріологічних тестів у п’яти точках дезкамер називають:

А – хімічний контроль якості дезінфекції;

В – візуальний контроль якості дезінфекції;

С – бактеріологічний контроль якості дезінфекції;

Д – механічний контроль якості дезінфекції;

Е – біологічний контроль якості дезінфекції.


14. Дезінсекція - це:

А – комплекс лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на знищення мікроорганізмів у рані, іншому патологічному утворенні або організму в цілому;

В – процес знищення або видалення у навколишньому середовищі збудників інфекційних хвороб;

С – винищування гризунів;

Д – повне звільнення речовин або предмету від мікроорганізмів шляхом використання фізичних або хімічних факторів;

Е – комплекс заходів боротьби з членистоногими, які є переносниками збудників інфекційних хвороб чи наносять шкоду людині.


15. Вкажіть види дезінсекції:

А – осередкова і заключна;

В – профілактична і винищувальна;

С – профілактична і заключна;

Д – профілактична і осередкова;

Е – осередкова і винищувальна.


16. Фуміганти - це:

А – речовини, які потрапляють до організму комахи через дихальні шляхи;

В – речовини, які потрапляють до організму комахи через кутикулу;

С – речовини, які потрапляють до організму комахи через колючо-ріжучий апарат;

Д – речовини, які відлякують гризунів;

Е – речовини, які приваблюють гризунів.


17. Репеленти - це:

А – речовини, які приваблюють членистоногих;

В – речовини, які мають дезінфікуючу дію;

С – речовини, які відлякують членистоногих;

Д – речовини, які відлякують гризунів;

Е – речовини, які приваблюють гризунів.


18. Вкажіть методи дезінсекції:

А – термічний, газовий;

В – хімічний, газовий, бактеріологічний;

С – хімічний, біологічний, іонізуючий;

Д – фізичний, хімічний, механічний, біологічний;

Е – механічний, бактеріологічний.


19. Дератизація – це:

А – комплекс лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на знищення мікробів у рані, іншому патологічному утворенні або організму в цілому;

В – процес знищення або видалення у навколишньому середовищі збудників інфекційних хвороб;

С – винищування членистоногих;

Д – комплекс заходів боротьби з членистоногими, які є переносниками збудників інфекційних хвороб чи наносять шкоду людині;

Е – комплекс заходів боротьби з гризунами – резервуарами та джерелами збудників інфекційних хвороб для людини, а також тих, що завдають істотних економічних збитків.

20. Виберіть види дератизації:

А – фізичний;

В – хімічний;

С – біологічний;

Д – термічний;

Е – правильні відповіді А, В, С.


21. Дератизація належить до комплексу:

А – санітарно-технічних заходів;

В – санітарно-гігієнічних заходів;

С – профілактичних заходів;

Д – санітарно-ветеринарних заходів;

Е – лікувально-профілактичних заходів.


22. Метод дератизації, при якому застосовуються харчові принади, оброблені патогенними мікроорганізмами – це:

А – механічна дератизація;

В – хімічна дезінфекція;

С – біологічна дератизація;

Д – осередкова дератизація;

Е – заключна осередкова дератизація.


23. Виберіть засоби для механічної дератизації:

А – живоловки;

В – пастки;

С – капкани;

Д – давилки;

Е – все вище перераховане.


24. Стерилізація - це:

А – це комплекс лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на знищення мікробів у рані, іншому патологічному утворенні або організмі в цілому;

В – забезпечення видалення білкових, жирових, механічних забруднень та залишкових кількостей лікарських препаратів і зниження вихідного рівня контамінації об’єктів мікроорганізмами;

С – повне звільнення речовин або предмету від мікроорганізмів шляхом використання фізичних або хімічних факторів і цей комплекс заходів тісно пов'язаний з антисептикою та асептикою;

Д – комплекс заходів боротьби з гризунами – резервуарами та джерелами збудників інфекційних хвороб для людини;

Е – метод винищування членистоногих.


25. Виберіть метод фізичної стерилізації:

А – хімічний;

В – газовий;

С – іонізуючий;

Д – кип’ятіння;

Е – паровий.


26. Виберіть прилади, які використовуються для проведення теплової стерилізації:

А – автоклави;

В – іонізатори;

С – ультразвукові апарати;

Д – сухожарові шафи;

Е – правильні А та Д варіанти.


27. Виберіть предмети, які підлягають газовій стерилізації:

А – радіоелектронне обладнання;

В – шприци;

С – перев’язочний матеріал;

Д – лікарські препарати;

Е – сироватки.


26. Дайте характеристику хімічному методу стерилізації:

А – використовують сухе гаряче повітря;

В – насичена водяна пара під тиском швидко знищує мікроорганізми в результаті коагуляції протеїну всередині бактеріальної клітини;

С – використовують розчини хімічних речовин;

Д – використовують гамма-випромінювання;

Е – використовують кип’ячу дистильовану воду.

27. Виберіть правильну послідовність етапів стерилізації:

А – дезінфекція; передстерилізаційне очищення; стерилізація;

В – стерилізація; дезінфекція; передстерилізаційне очищення;

С – дератизація; передстерилізаційне очищення; стерилізація;

Д – передстерилізаційне очищення; дезінфекція; стерилізація;

Е – передстерилізаційне очищення; стерилізація; дератизація.


28. Виберіть метод фізичної стерилізації:

А – хімічний;

В – кип’ятіння;

С – газовий;

Д – повітряний;

Е – іонізуючий.


29. Виберіть метод холодної стерилізації:

А – радіаційний;

В – повітряний;

С – кип’ятіння;

Д – фільтрування;

Е – тиндалізація.


30. Виберіть предмети, які підлягають хімічній стерилізації:

А – сироватки;

В – шприци;

С – перев’язочний матеріал;

Д – лікарські препарати;

Е – кетгут.


31. Виберіть діючий агент при іонізуючому методі стерилізації:

А – сухе гаряче повітря;

В – насичена водяна пара під тиском;

С – розчини хімічних речовин;

Д – гамма-випромінювання;

Е – кип’яча дистильована вода.


32. Виберіть пробу, яка проводиться для виявлення залишків миючих засобів:

А – фенолфталеїнова;

В – азопірамова;

С – амідопіринова;

Д – правильні А, В;

Е – немає жодної правильної відповіді.


33. Вкажіть мету першого етапу стерилізації:

А – повне звільнення речовин або предмету від мікроорганізмів;

В – забезпечення професійного захисту від можливого інфікування;

С – видалення білкових, жирових, механічних забруднень;

Д – знищення мікробів у рані;

Е – механічне очищення.


34. Виберіть метод фізичної стерилізації:

А – паровий;

В – газовий;

С – кип’ятіння;

Д – хімічний;

Е – дезінфекція.


35. Виберіть предмети, які підлягають газовій стерилізації:

А – шприци;

В – вироби із термонестійких пластмас;

С – перев’язочний матеріал;

Д – лікарські препарати;

Е – сироватки.


36. Охарактеризуйте повітряний метод стерилізації:

А – діючий агент - гамма-випромінювання;

В – діючий агент - насичена водяна пара під тиском швидко знищує мікроорганізми в результаті коагуляції протеїну всередині бактеріальної клітини;

С – діючий агент - розчини хімічних речовин;

Д – діючий агент - сухе гаряче повітря;

Е – діючий агент - кип’яча дистильована вода.


37. До складу мийного розчину входить:

А – «Біолот», вода, пероксид водню;

В – «Біолот», вода;

С – «Біолот», пероксид водню;

Д – «Біолот», вода, пероксид водню, етиловий спирт;

Е – немає жодної правильної відповіді.


38. Виберіть забарвлення, яке з’являється при проведенні азопірамової проби:

А – жовте;

В – рожево-бузкове;

С – синьо-зелене;

Д – коричневе;

Е – відсутнє забарвлення.


39. Комплекс лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на знищення мікроорганізмів у рані чи іншому патологічному утворенні або в організмі в цілому – це:

А – стерилізація;

В – асептика;

С – дезінфекція;

Д – антисептика;

Е – дезінсекція.


40. Комплекс лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на попередження потрапляння мікроорганізмів у рану чи інший патологічний утвір або в організм в цілому – це:

А – стерилізація;

В – асептика;

С – дезінфекція;

Д – антисептика;

Е – дезінсекція.


41. Виберіть метод теплової стерилізації:

А – фільтрування;

В – паровий;

С – кип’ятіння;

Д – хімічний;

Е – газовий.


42. Виберіть діючий агент парового методу стерилізації:

А – сухе гаряче повітря;

В – кип’яча дистильована вода;

С – гамма-випромінювання;

Д – розчини хімічних речовин;

Е – насичена водяна пара під тиском.


43. Система заходів, спрямованих на попередження попадання збудників інфекцій у рани, тканини, органи, порожнини тіла пацієнтів під час хірургічних операцій, перев’язок та діагностично-лікувальних маніпуляцій – це:

А – антисептика;

В – стерилізація;

С – дезінфекція;

Д – асептика;

Е – дезінсекція.


44. Виберіть, які вироби підлягають стерилізації:

А – перев’язувальний матеріал;

В – вироби, які торкаються ранової поверхні;

С – вироби, які контактують із кров’ю;

Д – інструменти, які у процесі роботи торкаються слизової оболонки і можуть викликати її пошкодження;

Е – правильні усі попередні відповіді.


45. Виберіть предмети, які підлягають стерилізації іонізуючими променями:

А – системи для переливання крові;

В – ендоскопи;

С – постільна білизна;

Д – судна;

Е – медичні халати.


46. Виберіть хімічні стерилянти:

А – хлорне вапно;

В – 6 % пероксид водню;

С – формалін;

Д – гіпохлорит кальцію;

Е – 0,5 % хлорамін.


47. Виберіть забарвлення, яке з’являється при проведенні проби з суданом ІІІ:

А – жовте;

В – рожеве;

С – синьо-зелене;

Д – коричневе;

Е – відсутнє забарвлення.


48. Виберіть забарвлення, яке з’являється при проведенні амідопіринової проби:

А – жовте;

В – рожево-бузкове;

С – синьо-зелене;

Д – коричневе;

Е – відсутнє забарвлення.


49. Вкажіть методи контролю стерилізації:

А – фізичний, хімічний, бактеріологічний;

В – бактеріологічний, хімічний, вірусологічний;

С – фізичний, механічний, бактеріологічний;

Д – хімічний, термохімічний, візуальний;

Е – фізичний, термохімічний, вірусологічний.


50. Фізичний контроль якості стерилізації це:

А – контроль тиску, температури, часу;

В – контроль забарвлення хімічних індикаторів;

С – контроль агрегатного стану хімічної речовини;

Д – контроль забарвлення термоіндикаторів;

Е – контроль цілісності упакування.


Еталони відповідей: 1. С; 2. А; 3. С; 4. А; 5. В; 6. Д; 7. А; 8. Е; 9. В; 10. В; 11. С; 12. В; 13. С; 14. Е; 15. В; 16. А; 17. С; 18. Д; 19. Е; 20. Е; 21. Д; 22. С; 23. Е; 24. С; 25. Е; 26. С; 27. А; 28. Д; 29. А; 30. Е; 31. Д; 32. А; 33. В; 34. А; 35. В; 36. Д; 37. А; 38. В; 39. Д; 40. В; 41. В; 42. Е; 43. Д; 44. Е; 45. А; 46. В; 47. А; 48. С; 49. А; 50. А.
Самостійна робота студентів

Вирішіть наступні задачі у зошиті:

Задача 1. Хворий, госпіталізований з приводу активної форми туберкульозу, мешкає сам у однокімнатній квартирі. Потрібно провести заключну дезінфекцію в цьому осередку туберкульозу.

1. Як приготувати активований розчин хлораміну? 2. Які обсяги заключної дезінфекції? 3. Як і хто проводить контроль якості цих заходів?

Задача 2. Організуйте проведення заключної дезінфекції в однокімнатній квартирі з усіма вигодами, в якій мешкав хворий на дифтерію.

1. Які дезінфікуючі засоби застосовуються при проведенні заключної дезінфекції в осередку дифтерії? 2. Яка послідовність обробки і що підлягає знезараженню? 3. Які засоби індивідуального захисту необхідно мати персоналу?

Задача 3. При відкритті бікса із медичним інструментарієм після проведеної стерилізації лікар виявив, що контрольний хімічний індикатор не змінився. Термін придатності бікса не закінчився.

1. Вкажіть, які можуть бути причини неспрацювання індикатора? 2. Як перевірити Ваші гіпотези? 3. Що Ви рекомендуєте у цій ситуації?

Задача 4. У школі-інтернаті навчаються діти із вадами ЛОР-органів.

1. Коли і як часто з профілактичною метою їх потрібно оглядати на педикульоз? 2. Який обсяг дезінсекційних і дезінфекційних заходів потрібно провести у разі виявлення педикульозу серед учнів школи-інтернату?

Задача 5. Зареєстровано хворого на лептоспіроз, який проживає у сільському населеному пункті, у приватному будинку, утримує домашніх тварин (собаку, свиню і велику рогату худобу). На території господарства виявлено ознаки наявності гризунів.

1. Які ознаки можуть свідчити про наявність гризунів в осередку? 2. Який метод дератизації потрібно застосувати? 3. Хто організовує проведення дератизаційних робіт?Підсумковий контроль. Пропонується дати письмові відповіді на запитання по вивченій темі.

Заключення. Дається оцінка проведеного заняття з аналізом якості опрацювання всіх питань.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка