Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський, методист іппо чоСкачати 145.58 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір145.58 Kb.
#228
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо викладання географії
у 2015/2016 навчальному році

В.М.Рибчинський,

методист ІППО ЧО

Відповідно до Державного стандарту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 року, географія залишається у групі предметів освітньої галузі «Природознавство», а з 2015/2016 навчального року вводиться в дію нова навчальна програма з географії для 7 класів.

Робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік складаються:

для 5-7-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;

для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 р. № 616;

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

Таким чином, шкільний курс географії у 2015/2016 навчальному році учні 6-10-х класів та 11-у профільному класі вивчатимуть за різними програмами та з різною кількістю годин на тиждень.

Зокрема, в таблиці наведено розподіл кількості годин (тижневе навантаження) на вивчення географії в основній та старшій школі відповідно до чинних Типових навчальних планів:

6 клас

7 клас

8 клас

8 клас

(поглиблене вивчення)9 клас

9 клас (поглиблене вивчення)

10 клас

11 класРівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

2

2

1,5

3

1,5

3

1,5

1,5

5

-

-

5

У 2015/2016 навчальному році у 6-му та 7-му класах предмет «Географія» вивчатиметься за навчальною програмою, що укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 (Збірник програм «Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 6-9 класи. Географія». Видавничий дім «Освіта», 2013р.) До навчальної програми були внесені зміни, пов’язані з розвантаженням змістовної частини, затверджені наказом МОН України від 29 травня 2015 р. № 585. Розвантажені та доопрацьовані програми розміщено на офіційному веб-сайті МОН України.

Під час викладання географії у 2015/2016 навчальному році у 8-11 класах рекомендовано користуватися такими збірниками програм:

1) «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11». Видавництво «Перун», 2005, 2006 р.

2) «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка». Видавництво «Навчальна книга», 2005 р.

3) «Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія України». Видавництво «Вікторія», 2008 р.

4) «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень». – Київ, 2010 р.

Електронні версії програм розміщено на офіційному веб-сайті МОН України.

Вивчення географічних курсів здійснюватиметься в традиційному порядку: 6 клас - курс «Загальна географія», 7 клас – курс «Географія материків і океанів», 8 клас – курс «Фізична географія України», 9 клас – курс «Економічна і соціальна географія України», 10 клас – курс «Соціально-економічна географія світу».

Курс «Загальна географія» у 6 класі розпочинає формування основних географічних уявлень загальної географічної культури школяра та поступове навчання картографічній мові. Учні засвоюють поняття, набувають певних умінь у роботі з різними джерелами географічної інформації. Крім того, початковий курс географії включає відомості про географічні подорожі та дослідження Землі, особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, про кількість і розміщення населення земної кулі, людські раси, положення України та окремих держав на політичній карті світу.

У 6 класі пропонується 8 практичних робіт, 4 з яких оцінюються обов'язково, решта – на вибір учителя. Дослідження, які рекомендується виконувати у вигляді створення презентації чи розробки міні-проекту (до його виконання можуть бути залучені й члени родини учня), виконуються за бажанням учителя і учнів.

На викладання географії в 6 класі програмою передбачено резервний час – 6 годин. Ці години вчитель може розподіляти самостійно для: тематичного оцінювання, повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів.

Для викладання географії у 6-ому класі, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 07.02.2014 № 123 «Про надання грифа навчальній літературі», надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» таким підручникам:

«Географія, підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Бойко В.М., Міхелі С.В.).

«Географія, підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.).

«Географія, підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Гільберг Т.Г., Паламарчук Л. Б.).

Курс «Географія материків і океанів» для 7-го класу є логічним продовженням курсу географії шостого класу й значною мірою базується на його матеріалі. Головною метою вивчення географії у 7-му класі є формування географічних знань про природу материків та океанів, їх цілісність і диференціацію, про населення та його життєдіяльність у різних природних умовах. Водночас розширюються знання про географічну оболонку та її компоненти. Зміст курсу створює необхідну основу для розуміння учнями ролі географічної оболонки у житті людей і впливу суспільства на природні умови.

У програмі 7-го класу передбачено виконання 12 практичних робіт, 4 з яких є обов'язковими для оцінювання. Більшість практичних робіт виконується на основі використання різноманітних тематичних карт атласу та контурних карт. Уміння працювати з різними за змістом картами є одним з найважливіших показників якості підготовки учнів під час вивчення географії материків та океанів. Програмою передбачені також різноманітні дослідження, виконання та оцінювання яких здійснюється вибірково – за бажанням учителя та учнів.

Для ефективного процесу навчання необхідною умовою є використання підручника, атласів та географічних карт (стінних, електронних, контурних тощо). Так як зміст курсу розкривається у чотирьох розділах, а саме: «Загальні географічні закономірності», «Материки», «Океани», «Природа материків та океанів і людина», то відповідну інформацію можна отримати за картографічними, енциклопедичними джерелами та використовуючи інтернет-ресурси (https://geografica.net.ua/; http://mugachova.blogspot.com/; https://sites.google.com/site; http://geographer.com.ua/ тощо).

У результаті внесених у програму змін у першому розділі удосконалено структуру тем про загальні географічні закономірності.

У другому розділі змінена послідовність вивчення тем і розгортання матеріалу в них. У новій редакції запропоновано вивчення материків у наступній послідовності: Тема 1. Африка.; Тема 2. Південна Америка.; Тема 3. Австралія.; Тема 4. Антарктида.; Тема 5. Північна Америка.; Тема 6. Євразія.

Відповідно змінена кількість і зміст практичних робіт у кожній темі, тому програмовмй матеріал у поданому розділі можна вивчати і за минулорічними підручниками, при відповідній корекції вилучаючи під керівництвом вчителя позапрограмну інформацію.

У третьому розділі «Океани» розвантажено понятійний апарат, уточнено та унормовано практичні роботи й географічну номенклатуру. Тому учні під керівництвом вчителя теж зможуть використати змістовну та методичну складову вищезазначених підручників.

У четвертому розділі «Природа материків та океанів і людина» скориговано тематичний зміст програмного матеріалу та тему дослідження.

За результатами конкурсного відбору в новому навчальному році можуть використовуватись підручники:"Географія - підручник для 7 класу (авт. Топузов О.М., Надтока О.Ф. Назаренко Т.Г. та ін.),

"Географія - підручник для 7 класу (авт. Стадник О.Г., Довгань Г.Д.),

"Географія - підручник для 7 класу (авт. Масляк П.О., Капіруліна С.Л.),

"Географія - підручник для 7 класу (авт. Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б.),

"Географія - підручник для 7 класу (авт. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.),

"Географія - підручник для 7 класу (авт. Бойко В.М., Міхелі С.В.),

"Географія - підручник для 7 класу (авт. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.),

"Географія - підручник для 7 класу (авт. Гілецький Й.Р., Чобан Р.Д., Сеньків М.І.),

"Географія - підручник для 7 класу (авт. Чернов Б.О, Стадник О.Г., Миколів І.М.)

Курс «Фізична географія України» у 8 класі знайомить учнів з особливостями природи як умовами життя та господарської діяльності людини. Вивчення навчального предмету розпочинається з адміністративно-територiального поділу України, адже при подальшому знайомстві з фізико- та економіко-географічними об’єктами доводиться постійно звертатися до адміністративних одиниць, знаходячи їх на географічних картах. Ураховуючи, що географія 8-го класу є завершальним курсом шкільної природничо-географічної освіти, значну увагу вчителю варто приділити поглибленню й узагальненню теоретичних знань з фізичної географії.

Під час вивчення предмета рекомендовано використовувати такі підручники:

1) «Фізична географія України. 8 клас». Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Зодіак-Еко. 2008.

2) «Фізична географія України. 8 клас». Дітчук І.Л., Заставецька О.В., Брущенко І.В. Прем’єр. 2008.

3) «Фізична географія України. 8 клас». Булава Л.М. та ін. АН ГРО ПЛЮС. 2008.

4) «Фізична географія України. 8 клас». Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Ґенеза. 2008.

Курс «Економічна і соціальна географія України» у 9 класі знайомить учнів з особливостями населення та трудовими ресурсами держави, розвитком і розміщенням господарства, історико-географічним формуванням території України. Детального вивчення та аналізу потребує географія галузей господарства країни, зовнішньоекономічних зв’язків та економічних районів України.

Важливе значення цей навчальний предмет має як початковий етап економічної освіти школярів, оскільки сприяє адаптації їх до життя в умовах ринкової економіки. Саме тому програмою передбачено вивчення питань про економічну систему України, типи підприємств за формами власності, складові економічного потенціалу країни.

Наводимо перелік рекомендованих підручників, які можуть бути використані під час навчання зазначеного курсу:

«Географія. 9 клас». Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Генеза. 2009.

«Географія. 9 клас». Садкіна В.І., Гончаренко О.В. Оберіг. 2009.

«Географія. 9 клас». Гілецький Й.Р., Підручники і посібники. 2009.

«Географія. 9 клас». Надтока О.Ф., Топузов О.М. Світ знань. 2009.

Зауважуємо, що досвід довів позитивний вплив на учнів викладання впродовж багатьох років курсу за вибором «Рідний край» за авторською програмою: Г.В. Андрусяк, Т.Г. Гільберг. Рекомендуємо і в цьому навчальному році у 8-х та 9-х класах на завершення вивчення географії України відвести 17-годин (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) на викладання курсу за вибором «Рідний край».

Вивчення географії в старшій школі (на будь-якому рівні: стандарту, академічному чи профільному) забезпечується в процесі опанування курсу «Соціально-економічна географія світу» з використанням навчальної програми для ЗНЗ, видавництва «Перун» та підручників, що рекомендовані МОНМС України «Географія. 10 клас.» Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Ґенеза. 2010; «Географія. 10 клас.» Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Оберіг. 2010.

Вивчення географії у 10-х класах стандартного (базового) і академічного рівнів у 2015/2016 навчальному році буде здійснюватися у межах систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу», загальний обсяг якого 52 години (1,5 години на тиждень). Цей курс має інваріантне ядро змісту, визначене програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Проте, обсяг і глибина викладу навчального матеріалу, а також його прикладна спрямованість може, за бажанням учителя, дещо відрізнятися в класах, що працюють за рівнем «стандарту». При цьому варто пам’ятати, що «рівень стандарту» завершує обов’язкову шкільну географічну освіту.

У сучасному змісті курсу «Соціально-економічна географія світу» підсилено ідеї економізації, соціологізації, екологізації і гуманізації шкільної географії. В умовах глобалізації світового господарства важливим для географічної освіти старшокласників є показ своєрідності організації національних господарств різних країн світу, виявлення їх спільних та відмінних рис, особливостей трансформації до сучасного конкурентного ринкового середовища.

Рекомендовано організацію профільного навчання з географії здійснювати у 10-11 класах за навчальною програмою «Географія. Профільний рівень» (авт. Т.Г. Гільберг, Л.Б. Паламарчук, В.В. Безуглий). Зазначений курс розрахований на 350 годин (по 5 години на тиждень у 10-11 класах) й охоплює десять взаємопов’язаних розділів, кожен з яких включає теми, в яких висвітлено основний зміст навчального матеріалу. Відповідно до програми діючими є такі підручники:

«Географія. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень», (авт. Л. Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, В.В. Безуглий). Генеза. 2010,

«Географія. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень», (авт. Л.Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, А.І. Довгань). Генеза. 2011.

У рамках варіативної частини навчальних планів географія вивчається з 5-го по 11-й класи, залежно від специфіки загальноосвітнього навчального закладу. Прикладом варіативних курсів є «Географія рідного краю» (5 клас) та інші курси, використання яких дає змогу наблизитися до реалізації положень Міжнародної хартії географічної освіти в Україні.

Краєзнавство забезпечує закріплення наукових географічних понять на основі вивчення своєї місцевості та допомагає наочному вивченню господарської діяльності населення рідного краю. Здобуті знання сприятимуть прищепленню учням любові до рідної землі, створять підґрунтя для того, щоб у подальшому учень орієнтувався на географічну освіту.

Перелік програм для викладання варіативної частини подано в збірнику «Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч-І, Ч-ІІ.– Київ, 2010».

Під час навчання географії в педагогічній діяльності важливим залишається проведення обов’язкового оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне,тематичне і підсумкове, а основним видом оцінювання – тематичне. На основі тематичних оцінювань, що є результатом поточного оцінювання, виставляється семестрова оцінка, а на основі семестрових – річна, при цьому оцінюються реальні досягнення учня, а не його середній бал.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів єдині для загальноосвітніх і профільних класів, для класів поглибленого вивчення географії та класів гуманітарного спрямування.

Зауважуємо, що важливу роль у навчальному процесі й надалі відіграє географічний кабінет – одна з вагомих ланок в організації навчально-виховного процесу на уроках географії. Адже в географічному кабінеті знаходиться вся матеріально-технічна база, яку необхідно використовувати при проведенні уроків у 6-10 класах. У викладанні географії шкільне обладнання забезпечує наочність навчання. А це – одне із важливих джерел інформації, засіб пізнавальної діяльності школярів. Використання навчального обладнання сприяє підвищенню рівня організації праці учнів і вчителя, дозволяє створити необхідні умови для вдосконалення викладання географічної інформації, підвищенню якості знань учнів. Матеріальна база шкільної географії створює умови для самостійної діяльності учнів.Перелік посібників, які можуть бути використані під час вивчення географії, рекомендації щодо використання сучасних інформаційних та інноваційних технологій на уроках географії, підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, результати моніторингу якості природничо-математичної освіти, програми курсів за вибором для профільного навчання, анотації нової навчально-методичної літератури, поради щодо організації роботи з обдарованими дітьми, розробки уроків та позакласних заходів досвідчених учителів та інше друкуються на державному рівні – в журналі «Географія та економіка в сучасній школі» Міністерства освіти і науки України та газеті «Краєзнавство. Географія. Туризм», на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки: (www.mon.gov.ua), веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: (www.iitzo.gov.ua), а на обласному – в газеті «Освіта Буковини», журналі «Освітній простір Буковини» та сайтах ІППОЧО, ДОН ЧОДА.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо розглянути подані матеріали на засіданнях районних/міських методичних об’єднань вчителів географії та прийняти відповідні рекомендації стосовно підвищення ефективності викладання географії у 2015/2016 навчальному році.
Каталог: images
images -> Народна українська академія українська мова
images -> «Етика» і «Основи християнської етики і моралі»
images -> Розпорядження міського голови від 28. 12. 2011р. №2377-01р перелік підшефних військових закладів, що закріплені за управлінням освіти та науки Одеської міської ради Вид Збройних сил України
images -> 150 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-1936 рр.) Список літератури
images -> Олена Колісник, учитель початкових класів Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Київської області, учитель-методист
images -> Заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
images -> Довкілля тварин. Охорона тварин
images -> Методичні рекомендації щодо проведення Херсон 2009
images -> Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2015/2016 навчальному році П. С. Чухненко, методист іппо чо навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н р. у 7 класах здійснюватиметься

Скачати 145.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка