Методичні рекомендації щодо планування діяльності працівників психологічної служби в умовахДата конвертації03.11.2016
Розмір2.71 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ

СКЛАДНОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ

Зміст

І.

Особливості планування: відповідність потребам учасників

навчально-виховного процесу...………………………………………………... 1

ІІ.

Рекомендації відповідно до структури річного плану

роботи практичного психолога навчального закладу …………………….3

ІІІ.

Рекомендації відповідно до структури річного плану

роботи соціального педагога навчального закладу ……………………… 8І. Особливості планування: відповідність потребам

учасників навчально-виховного процесу
В умовах складної суспільно-політичної ситуації у країні зростає кількість стресогенних чинників, що впливають на емоційний стан педагогів, батьків, учнів. Проблема збереження психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу вимагає від спеціалістів психологічної служби грамотного планування та раціонального розподілу особистих та професійних ресурсів. Поведінка працівників психологічної служби має бути взірцем врівноваженості та впевненості. Така поведінка є наслідком здатності до саморегуляції.

Важливо, щоб у кожному навчальному закладі був обладнаний психологічний кабінет1 для надання професійної психологічної допомоги – місце для релаксації, рефлексії, самовідновлення, психологічного консультування.

Діяльність працівників психологічної служби рекомендовано спрямовувати на надання допомоги в умовах безпекових загроз:


 • навчання всіх дітей, батьків, педагогів засобам саморегуляції;

 • формування навички самозбереження психічного здоров’я при виході зі стресової ситуації;

 • психологічне консультування осіб, які перебувають у посттравматичному стані;

 • адаптація дітей з родин переселенців до нових умов навчання та соціального середовища (спостереження та вчасна допомога протягом уроків та перерв);

 • формування та розвиток самосвідомості, національної ідентичності, духовних цінностей;

 • формування критичного мислення та психологічного імунітету до руйнівної інформації, що надходить з медіа.

Річний план роботи працівника психологічної служби укладається відповідно до форми, затвердженої наказом ДОН Полтавської ОДА від 12.09.2013 р. № 321 «Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби» (режим доступу: http://poippo.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty?id=303).

При складанні плану роботи необхідно враховувати: • специфіку навчально-виховного закладу (тип закладу, наявність інклюзивної форми навчання, тощо);

 • запити дітей, батьків, педагогічного колективу;

 • спеціалізацію і рівень кваліфікації, навантаження спеціаліста.

Дотримуватися наступних принципів:

 • логічність;

 • системність;

 • послідовність;

 • реалістичність;

 • ефективність;

 • цілісність.

Діяльність практичного психолога та соціального педагога, які працюють в одному навчальному закладі, повинна відбуватись на основі партнерського співробітництва. Воно реалізується через взаємодоповнюваність змісту діяльності, специфіку цілей, форм та методів роботи, координацію дій. Отже, річні плани практичного психолога та соціального педагога повинні бути змістовно узгодженими.

На етапі планування роботи працівник психологічної служби обговорює (на умовах співпраці) напрямки роботи, заходи із керівником навчального закладу, заступником директора з виховної роботи, учителями. Далі річний план подається на погодження методисту (завідувачці) центру практичної психології і соціальної роботи (відповідно до структури психологічної служби2) для фахового аналізу кожної частини плану, після чого затверджується керівником навчального закладу.ІІ. Рекомендації відповідно до структури річного плану роботи

практичного психолога навчального закладу
Назви частин, пунктів плану не змінюються та не видаляються.

 1. Аналітична частина  1. Склад психологічної служби в закладі освіти.

Необхідно вказати кількість ставок працівників психологічної служби в навчальному закладі (для раціонального розподілу робочого часу, відповідно до навантаження працівника).

Наприклад:

1 ст. ПП; 1 ст. СП.  1. Нормативно-правові документи, на основі яких укладено план роботи.

Вказувати документи, які будуть виконуватися працівником протягом поточного навчального року (номер пунктів національних, державних, регіональних програм). Види робіт на виконання документів відображаються у змістовній частині плану.

Перелік основних документів, що регулюють діяльність психологічної служби постійно оновлюються на офіційному сайті ПОІППО (режим доступу: http://poippo.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty?id=303).

Не потрібно включати документи, на основі яких формуються посадові інструкції працівників: Конституція України, Декларація прав людини, Закон України «Про освіту», Етичний кодекс психолога, Положення про психологічну службу системи освіти України та інші.

Документи, обов’язкові до виконання всім працівникам психологічної служби у 2014-2015 н.р.: • Лист МОН № 1/9-374 від 25.07.2014 р. «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році»;

 • Лист МОН  № 1/9-376 від 25.07.2014 р. «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»; 

 • Лист МОН № 1/9-382 від 29.07.2014 р. «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників» (запланувати заходи, направлені на розвиток самосвідомості, національної ідентичності, духовних цінностей, толерантності);

 • Лист МОН  № 1/9-372 від 25.07.2014 р. «Про проведення заходів щодо протидії тероризму» (запланувати заходи, направлені на формування вміння суб’єктів діяти в умовах загрози чи вчинення терористичного акту – психологічний аспект: виступ, рольові ігри, поширення буклетів, групові розвивальні вправи на саморегуляцію, моделі поведінки в стресовій ситуації, швидкість реакції).

  1. Аналіз учнівського, студентського, педагогічного, батьківського контингенту, на який спрямовані заплановані заходи.

Необхідно вказати кількість учнів, груп (класів). Наявність/кількість за категоріями (дітей на внутрішньому обліку, на обліку в кримінальній міліції, дітей-сиріт, дітей з родин переселенців, інвалідів тощо), вчителів, вихователів, батьків (може бути орієнтовно).

Аналіз контингенту дозволяє усвідомити можливість охоплення психологічним супроводом усього контингенту або визначити пріоритетні напрямки та види роботи, спланувати кількість необхідного робочого часу.Наприклад:

В навчальному закладі 1217 студентів, 39 груп:

І курс – 11 груп (383 студента);

ІІ курс – 16 груп (480 студента);

ІІІ курс – 10 груп (297 студента);

ІV курс – 2 групи (57 студентів).

З них:

діти-сироти – 7студентів;діти, позбавлені батьківського піклування – 7 студентів;

діти-інваліди – 15 студентів.

Педпрацівників – 93 чол.

Батьків – 1884 чол.
  1. Обґрунтування запланованих видів робіт за результатами виконання плану роботи психологічної служби за попередній навчальний рік. Аналіз статистичних даних: про що свідчать отримані результати психодіагностики, який прогноз розвитку ситуації на майбутнє, які заходи і з яким змістом необхідно запланувати для покращення ситуації, як змінилася ситуація після виконання певної роботи (профілактичної, просвітницької, корекційної, розвивальної).

Викласти чіткий аналіз виявлених проблем. Доповнити статистичними даними (при наявності результатів обстежень).

Наприклад:

В минулому навчальному році проведено соціально-психологічне дослідження в групах нового набору на тему: «Соціально-психологічні проблеми адаптації студентів І-го курсу». Результати обстеження: 40% студентів – низький рівень адаптації (не відчувають приналежності до колективу, хотіли б перейти в іншу групу, мало контактують з одногрупниками, дехто хотів покинути навчальний заклад). На новий навчальний рік заплановано: розвивальна робота, тренінгові заняття з метою сприяння процесу адаптації, зменшенню тривожності студентів І курсу; корекційно-відновлювальна робота з групою дезадаптованих студентів ІІ курсу.  1. Підвищення кваліфікації та атестація працівника, участь у атестації педагогічних працівників закладу освіти.

Вказати курси підвищення кваліфікації у поточному році, форми самоосвіти за конкретною темою (участь у навчальних тренінгах, супервізійних групах, семінарах, опрацювання літератури).

Рекомендовано всім працівникам психологічної служби вивчати сучасні методичні напрацювання та досвід роботи з особам, які пережили психотравмуючу подію.Наприклад:

Курси підвищення кваліфікації заплановано пройти у 2014-2015 н.р. Приймаю участь у тренінговій групі «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі», тощо.  1. Що виконано за планом, що не виконано, через які причини.

План виконано або не виконано, на скільки відсотків.

Для того, щоб новий план було реалізовано у повному обсязі, працівнику необхідно провести самоаналіз роботи за попередній рік, з’ясувати причини невиконання (було нераціонально розподілено час, заплановані види роботи залишились без запиту, тощо) та врахувати недоліки при подальшому плануванні.
 1. Цілепокладаюча частина

Проблема, над якою працює заклад

Визначена у плані виховної роботи закладу.Проблема, над якою працює практичний психолог

Проблема над якою працює практичний психолог повинна відповідати проблемі закладу (психологічний аспект).Наприклад:

Підвищення рівня групової згуртованості, подолання конфліктності у міжособистісних відносинах серед студентів.Мета (місія) діяльності практичного психолога

В плані роботи необхідно визначити мету власної діяльності, відповідно до проблеми, над якою працює спеціаліст та враховувати обґрунтування запланованих видів робіт (див. п.1.4. Аналітичної частини).

При визначенні мети потрібно орієнтуватися на критерії SMART:


 • Specific – конкретна;

 • Measurable – вимірна;

 • Achievable – досяжна;

 • Realistiс – реалістична;

 • Timed – визначена за часом.

Наприклад:

Формування здорового морально-психологічного клімату у групах.
Завдання

Завдання – це конкретні кроки (види) роботи, які заплановані для досягнення поставленої мети.Наприклад:

 • дослідження міжособистісних зв’язків, вивчення рівня згуртованості членів груп;

 • формування позитивного психологічного клімату в студентському колективі шляхом проведення корекційно-розвивальних, тренінгових вправ на саморозкриття особистості, формування адекватної самооцінки, подолання психологічних бар’єрів;

 • профілактика насильства та жорстокості.

Очікувані результати

Визначте конкретні ознаки покращення ситуації. Критерії оцінювання результату: сформовані навички, вміння, знання, обізнаність вихованців з певних питань; усвідомлення учнями відповідальності за протиправну поведінку, тощо.
 1. Змістовна частина

Містить в собі детальний опис роботи практичного психолога, за напрямками, для реалізації мети та завдань річного плану.

Змістовна частина заповнюється у вигляді таблиці за стовпчиками (дивись в таблиці 1): 1. Вид роботи, зміст роботи – конкретні заходи за напрямками роботи.

 2. Цільова група – з ким проводиться (учні, вихованці, студенти якого класу, курсу; педагоги, батьки учнів яких класів – за потреби).

 3. Термін проведення – визначається місяць або проміжок часу (вересень-жовтень, протягом року) бажано запланувати (орієнтовно) число конкретного місяця.

Планування терміну виконання допоможе раціонально розподілити робочий час.

 1. Примітки – скільки робочого часу (годин) буде використано; хто ще приймає участь в цій роботі (спільно з соціальним педагогом, класним керівником, вчителем-спеціалістом, логопедом, представником громадської організації, тощо).

Соціологічний, психологічний інструментарій, який використовується в роботі працівника психологічної служби системи освіти повинен мати відповідну експертну оцінку (наказ ДОН Полтавської ОДА № 111 від 22.03.2013 р. «Про організаційні заходи щодо здійснення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію»).

Таблиця 1
1

2

3

4

№ з/п

Вид роботи, зміст роботи

Цільова група

Термін проведення

Примітки

місяць

число

1.

Психодіагностична робота (вказати, що діагностується, назви та авторів методик, тестів, опитувальників)
За результатами діагностики плануються інші види роботи.

Заплановані дослідження повинні відповідати проблемі, над якою працює практичний психолог. Проводиться виключно при наявності можливостей покращити ситуацію.Пріоритетний метод – спостереження.

2.

Консультаційна робота
Надається:

 • за результатами діагностики з визначеним терміном (індивідуальна або групова);

 • за запитом протягом року (індивідуальна або групова).

Професійну психологічну консультацію може надавати спеціаліст з відповідною підготовкою.

3.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (тренінги, заняття, ділові ігри тощо)
Планується за результатами психодіагностики та виходячи з завдань на рік.

Пріоритетний вид роботи – розвивальна.

Ефективними видами є інтерактивні вправи, тренінги, ділові ігри, тощо.

Вказати назву програми, автора, коли, якою установою затверджено/рекомендовано до використання.


4.

Психологічна просвіта
При виборі форм проведення необхідно оцінити їх ефективність.

Звертаємо увагу, що лекція – пасивний вид сприйняття інформації.

Рекомендуємо використовувати в роботі:


 • навчально-розвивальні ігри «Фото-фішка», «Здоровляндія», «Володар кілець», «Крок за кроком» (розробники: Т. Журавель, О. Лозован, Т. Лях. Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»);

 • медіапродукцію (відеоролики, буклети, флаєри, тощо).

5.

Навчальна діяльність (факультативи, курси за вибором, психологічний гурток)
Вказати конкретно вид навчальної діяльності, назву програми, автора, коли, якою установою затверджено/рекомендовано до використання.
1

2

3

4

№ з/п

Вид роботи, зміст роботи

Цільова група

Термін проведення

Примітки

місяць

число

6.

Організаційно-методична робота
Аналіз та планування власної діяльності:

 • складання річного, щомісячного планів роботи;

 • складання аналітичного та статистичного звітів роботи за навчальний рік;

 • підготовка до різноманітних виступів;

 • підготовка психодіагностичного інструментарію;

 • розробка та підготовка до корекційно-розвивальних занять, тренінгів, ділових ігор.

Розробка рекомендацій для усіх учасників навчально-виховного процесу.

Самоосвіта: • участь у навчально-методичних семінарах та нарадах практичних психологів;

 • консультації у районних, міських, обласних центрах практичної психології;

 • самостійна робота з методичною, психолого-педагогічною літературою, тощо.

7.

Зв’язки із громадськістю
Прописати перелік, назви (повні) державних, громадських організацій, установ, з якими співпрацює спеціаліст психологічної служби. Спільні заходів вказуються у відповідному напрямку роботи.

ІІІ. Рекомендації відповідно до структури річного плану роботи

соціального педагога навчального закладу
Назви частин, пунктів плану не змінюються та не видаляються.

 1. Аналітична частина

Рекомендації до заповнення подано в Аналітичній частині плану практичного психолога.

 1. Цілепокладаюча частина

Рекомендації до заповнення подано в Цілепокладаючій частині плану практичного психолога.
III. Змістовна частина

Містить в собі детальний опис роботи соціального педагога за функціями для реалізації мети та завдань річного плану.

Змістовна частина заповнюється у вигляді таблиці за стовпчиками (дивись в таблиці 2):

1. Функції по роботі з дітьми (учніми) – конкретні заходи.

2. Термін проведення – визначається місяць або проміжок часу (вересень-жовтень, протягом року), бажано запланувати (орієнтовно) число конкретного місяця.

Планування терміну виконання допоможе раціонально розподілити робочий час.3. Де із ким проводиться – з ким проводиться робота (учні, вихованці, студенти якого класу, курсу; педагоги, батьки учнів яких класів – за потреби); місце проведення (ігрова кімната, приміщення класу, робочий кабінет, актова зала закладу, за межами навчального закладу – приміщення установ в рамках співпраці, тощо).

4. Примітки – скільки робочого часу (годин) буде використано; хто ще приймає участь в цій роботі (спільно з практичним психологом, класним керівником, вчителем-спеціалістом, представником громадської організації, тощо).

Соціологічний, психологічний інструментарій, який використовується в роботі працівника психологічної служби системи освіти повинен мати відповідну експертну оцінку (наказ ДОН Полтавської ОДА № 111 від 22.03.2013 р. «Про організаційні заходи щодо здійснення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію»).Таблиця 2
1

2

3

4

№з/п

Функції по роботі з учнями (дітьми), медпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування

Термін проведення

Де і з ким прово-диться

Примітки

місяць

число

1.

Діагностичні (вказати, предмет діагностики, назви методик, тестів, опитувальників, їх авторів)
Вивчення соціального середовища в сім’ї, закладі, мікрорайоні.

Виявлення соціальних проблем в певному мікросоціумі, конкретизація проблеми, виявлення індивідуальних та специфічних особливостей дитини чи певної групи з метою адекватного вирішення соціально-педагогічного завдання.

Використовуються  методи спостереження, соціометрія, опитування.

1

2

3

4

№з/п

Функції по роботі з учнями (дітьми), медпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування

Термін проведення

Де і з ким прово-диться

Примітки

місяць

число

2.

Прогностичні
За результатами діагностики прогнозується розвиток мікросоціальних процесів у групі (класі), рух учнів по мікрогрупах, тощо.

Прогноз співпраці з суб’єктами соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу.Наприклад:

Передбачення результатів проведення соціально-діагностичного мінімуму.

– Рівень сформованості медіакультури учнів.

– Схильність до: • агресії і насильства;

 • аддиктивної поведінки;

 • деліквентної поведінки;

 • саморуйнівної поведінки.

– Співпраця з районними судами, сільськими радами, тощо з проблемних питань.

3.

Консультативні
Індивідуальні, групові консультації:

 • з батьками: за результатами  діагностики, про виховання дитини, охорону дитинства, нормативно-правову базу з питання захисту прав дитини;

 • вихованцями: про стосунки з однолітками, дорослими; права дитини та їх захист;

 • з педагогами: підготовка та організація навчально-виховного процесу з урахуванням специфіки соціального розвитку учнів;

 • з нецільовою аудиторією: про співпрацю з установами, підприємствами та організаціями міста (села).

4.

Захисні
Спеціаліст повинен мати знання з основ національного та міжнародного законодавства у сфері захисту прав дитини, підвищувати обізнаність батьків та педагогів щодо механізмів забезпечення і захисту прав дитини.

В плані необхідно вказати конкретні заходи.Наприклад:

Розгляд скарг студентів, які пов’язані з умовами проживання в гуртожитку, умовами проведення навчально-виховного процесу в коледжі, тощо.


1

2

3

4

№з/п

Функції по роботі з учнями (дітьми), медпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування

Термін проведення

Де і з ким прово-диться

Примітки

місяць

число
Залучення до співпраці спеціалістів:

 • міського (обласного) центру зайнятості;

 • обласної служби у справах дітей;

 • міського (обласного) управління у справах сім’ї, молоді та спорту;

 • міського (обласного) центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

 • комунальної установи «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної ради.

5.

Профілактичні
Функція має на меті забезпечення умов для формування соціально- пози­тивної спрямованості особистості, запобігання причин соціальної дезадаптації учнів.

Діяльність має бути спрямована на: • виявлення дітей «групи ризику» серед учнів;

 • профілактику агресивної, девіантної, делінквентної поведінки;

 • пропагування здорового способу життя;

 • попередження негативних явищ в учнівському середовищі;

 • організацію соціально-позитивної діяльності підлітків та молоді через участь у різноманітних позанавчальних закладах, клубах, секціях, гуртках тощо.

Форми роботи: індивідуальна групова, масова.

6.

Соціально-перетворювальні
Включає в себе практичний аспект діяльності.

Діяльність передбачає наявність розвивальних програм (назва, автор, ким, коли затверджено/рекомендовано до використання).

Співпраця зі спеціалістами центру зайнятості з метою популяризації ринку професій, сприяння професійному самовизначенню, соціальній адаптації молоді.

В плані необхідно вказати конкретні форми роботи (заняття, тренінг, круглий стіл, диспут, семінар, тощо) з визначеною темою та метою.7.

Організаційні
Складання соціальних паспортів класів, школи.

Вивчення житлово-побутових умов проживання дитини, оформлення відповідної документації (акт обстеження житлово-побутових умов).

Налагодження співпраці з суб’єктами соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу (державними виконавчими органами та органами місцевого самоврядування, медичними установами, відділами у справах сім’ї та молоді, відділами у справах дітей, тощо).

Аналіз та планування власної діяльності: • складання річного, помісячних планів роботи;

 • складання аналітичного та статистичного звітів роботи за навчальний рік;

Підготовка до різноманітних виступів.

Підготовка до діагностичної роботи.

Розробка та підготовка до розвивальних занять, тренінгів, тощо.

Розробка рекомендацій для всіх учасників навчально-виховного процесу.

Самоосвіта:


 • участь у навчально-методичних семінарах та нарадах практичних психологів;

 • консультації у районних, міських, обласних центрах практичної психології;

 • самостійна робота з методичною, психолого-педагогічною літературою, тощо.

В.о. ректора Кравченко Т. О.
1 Наказ МОН «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів» від 19.10.2001 р. № 691 ежим доступу: http://poippo.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty?id=303 )

2 Наказ МОН «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України» від 02.07.2009 р. № 616 (режим доступу: http://poippo.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty?id=303 )Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка