Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»


Техніко-економічні показники підприємстваСторінка4/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.94 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Техніко-економічні показники підприємства

п/п


Показники

Од.

виміру


Базо-вий рік

В т.ч. за кварталами

Звіт-ний рік

в т.ч. за кварталами

Звіт./баз.

Приріст,

%


І

ІІ

ІІІ

IV
І

ІІ

ІІІ

IV

Темп росту %
1.

Готова продукція в діючих цінах

тис.грн

2.

Готова продукція в порівняльних цінах

тис.грн

3.

Виручка від реалізації продукції

тис.грн

4.
Чисельність працюючих, усього

чол.у т.ч. промислово-виробничого персоналу (ПВП)

чол.

5.

Фонд оплати праці, усього

тис.грну т.ч. промислово

виробничого персоналутис.грн

6.

Сер. місячна з/п 1-го працюючого

грн.

7.

Середньомісячна з/п 1-го ПВП

грн.

8.

Продуктивність праці

(середньорічний виробіток на 1-го ПВП)грн.

9.

Балансова вартість ОВФ

тис.грн

10.

Фондовіддача

грн.

11.

Знос ОВФ

тис.грн

12.

Собівартість готової продукції

тис.грн

13.

Прибуток від реалізації продукції

тис.грн

14.

Рентабельність продукції

%

15.

Чистий прибуток підприємства від всіх видів діяльності

тис.грн

16.

Дебіторська заборгованість

тис.грн

17.

Кредиторська заборгованість

тис.грн

Примітка: при неможливості збору даних за кожен квартал – навести дані в цілому за останні 2 рокиДодаток В

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

Економічний факультет

Кафедра фінансів

ЗВІТ

про проходження виробничої практики

на __________________

(назва бази практики)

Студента групи Ф-___

________________________

(П.І.Б.)

Керівник практики від вузу

_________________________

(посада та П.І.Б.)

Керівник практики від підприємства

(банку, страхової компанії)

_________________________

(посада та П.І.Б.)

______________ (підпис)

м. Івано-Франківськ

20__ р.


Додаток Г
ПРОГРАМА ТА УМОВИ ОНЛАЙН-ПРАКТИКИ У БАНКАХ
1.Програма практики.

Програма практики складається з теоретичної та практичної частин.1.1.Теоретична частина програми складається з 10 модулів:

Назва модуля

Зміст модуля

Кількість годин навчання

Про банк і співробітників

Історія ПриватБанку.
Стратегія Банку.
Місія і кодекс корпоративної етики.
Правління та корпоративна структура.
Організаційна структура банку.
Фінансова звітність.
Соціальна позиція.
Оплата праці в ПриватБанку.
Роботодавці України очима студентів (з досліджень Ernst & Young).
Піраміди зростання співробітників банку.
Ментальні карти.

4

Клієнти. Маркетинг у банку.

Ринок банківських послуг очима клієнтів (згідно з дослідженнями GFK-Ukraine)
Сегментація клієнтів.
Статистика: ПриватБанк день за днем.
Комунікаційний календар.
Стандарти обслуговування клієнтів.
Канали зворотнього зв'язку щодо якості обслуговування. Відпрацювання сигналів.
Правила безпеки при використанні банківських продуктів.
Основи інтернет-маркетингу.
Основи GoogleAnalytics.
Продажі.

4

Платіжні картки

Фінансовий телефон.
Платіжні картки ПриватБанку.
Карта «Універсальна».
Бонус +
Оплата частинами.
Карта для виплат.
Пенсійна програма.

4

Віддалений банкінг

Приват24 для фізичних осіб.
Sms-банкінг.
Мобільні додатки ПриватБанку.
Поради: як купувати в Інтернеті.

4

Депозити та Копилка

Депозитні вклади ПриватБанку - огляд.
Депозитний калькулятор.
Самостійне управління депозитами за допомогою інструментів самообслуговування.
Послуга накопичення «Копилка».

4

Платежі клієнтів

Регулярні платежі.
Отримання переказів в банкоматі.
Касові операції.
Правила роботи з грошима: визначення достовірності купюр різних валют.
Операції в банкоматах.
Операції в терміналах самообслуговування.
Екстрені гроші.
Робота з електронною валютою.

4

Небанківські послуги та агентська мережа

Страхові продукти: «Захист на кожен день», «Нерухомість без огляду», «Поліс ОСЦПВ».
Продаж квитків: на транспорт, на футбол.
Агентська програма ПриватБанку.

4

Продукти для корпоративних клієнтів. Частина 1

Хто такі корпоративні клієнти.
Поточний рахунок.
Цілодобове обслуговування в ПриватБанку.
Безготівкові платежі.
Приват24 для бізнесу.
Платежі по телефону для корпоративних клієнтів.
Кредитний ліміт на розрахунковий рахунок.

4

Продукти для корпоративних клієнтів. Частина 2

Карткові продукти.
Гарантовані платежі.
Платежі для корпоративних клієнтів.
Зарплатний проект.
Еквайринг.
Оплата частинами.
Послуги Агробізнесу.
Послуги для HoReCa.
Послуги для торговельних підприємств.
Послуги для транспортних компаній.

4

Менеджмент у банку

Розвиток і майбутнє мережі відділень.
Правила управління в банку.
Основи проектного менеджменту.
Управління проектами в банку.
Рев'ю.

4

Всього
40

1.2. До практичної частини програми навчання входять:

1.2.1. Виконання 5 операцій з фінансової культури:


  • реєстрація в Приват24;

  • переказ на карту ПриватБанку в Приват24 на будь-яку суму;

  • оформлення послуги «Копилка» і підключення мінімум 1-єї умови накопичення;

  • поповнення мобільного телефону в Приват24;

  • відкриття карти для оплати в Інтернет через Приват24;

  • 1.2.2.Виконання 2-х агентських продаж послуг клієнтам з корзини (послуги в будь-якій комбінації, в т.ч. можливо виконання і 2-х послуг 1-го виду):

- карта “Універсальна”;

- пенсійна картка;

- картка Юніора

- картка “Універсальна Gold”

- Соціальна картка

1.2.2. Практика на тренажерах по продуктах для корпоративних клієнтів. Практична частина розрахована на 10 годин.2. Оцінка виконання програми.

Результати студентів за підсумками програми оцінюються на основі Болонської системи освіти.Бали за Болонською системою

Підсумкова оцінка

90-100 - А

5 (відмінно)

83-89 - В

4 (добре)

75-82 - С

4 (добре)

68-74 - D

3 (задовільно)

60-67 - Е

3 (задовільно)

35-59

З правом перескладання *

Менш 35

Без права перескладання

* студент має можливість зареєструватися на практику повторно і пройти програму онлайн-практики ще раз (але не більше 1-го разу).
При виконанні програми студент заробляє такі бали:

Складові програми

Кількість

Можлива кількість балів

Теорія: тести за підсумками модулів навчання

10

Залежить від% правильних відповідей:
5 - більше 80% правильних відповідей
4 - 60% -79% правильних відповідей
3 * - 40% -59% правильних відповідей
2 * - 20% - 39% правильних відповідей
1 * - менше 20% правильних відповідей


Практика: навчальні транзакції

5

6 балів за кожну транзакцію

Практика: залучення клієнта - агентські продажі

2

10 балів за кожну транзакцію

Максимальна кількість балів
100

* в цьому випадку студент отримує додаткову спробу тестування на наступний день (не більше однієї)
Результати виконання обов'язкової програми фіксуються в сертифікаті студента за підсумками онлайн-практики (із зазначенням кількості набраних балів і оцінки за практику).
3. Участь у конкурсі продаж банку.

Участь у конкурсі оцінюється на основі результатів агентських продажів студента. У ході практики студенти можуть продавати будь-які продукти, що входять до продуктового ряду агентів і отримувати бали за результативні заявки згідно з агентською програмою.4. Принципи рейтингування студентів за підсумками онлайн-практики у банках

За підсумками онлайн-практики студенти рейтингуються за сумою балів за виконання програми практики та балів за продажі в рамках конкурсу продажів. Максимальна кількість балів у рейтингу не обмежена.

В один рейтинг потрапляють студенти, планова дата завершення практики у яких очікується в одному кварталі. 10 кращих практикантів кварталу за рейтингом продажів отримують сувеніри на футбольну тематику (футболки, поло, сумки та ін.). Кращий практикант кварталу за рейтингом продажів отримає смартфон.
5. Відображення результатів онлайн-практики

У сертифікаті студента відображаються результати виконання програми (кількість балів, оцінка за практику).

Якщо студент під час практики зробив мінімум 1 агентську продажу, він отримує сертифікат з відміткою “Пройшов практику в ПриватБанку”.

Якщо студент під час практики не зробив жодної агентської продажі, він отримує довідку з відміткою “Пройшов інтернет-курс підвиження фінансової грамотності в ПриватБанку”.На сайті банку (для контролю роботодавцями, викладачами ВНЗ) відображаються результати виконання програми (кількість балів, оцінка за практику) + рейтинг з урахуванням продажів (місце, загальна сума балів з урахуванням результатів продажів).
6. Принципи занесення студентів до кадрового резерву.

До кадрового резерву банку потрапляють студенти, які набрали за підсумками практики не менше 90 балів.
Каталог: depart -> Finances -> resource -> file


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка