Методичні рекомендації для студентів до практичного заняття з клінічній імунологіїСкачати 41.04 Kb.
Дата конвертації10.09.2020
Розмір41.04 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації для студентів

до практичного заняття з клінічній імунології

та алергології


Модуль 1

ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ

Змістовий модуль 2: ІМУНОДЕФІЦИТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ІМУНОЗАЛЕЖНА ПАТОЛОГІЯ

ТЕМА №8. Імунні аспекти аутоімунної патології.

Принципи імуносупресивної терапії


5 курс, медичний факультет 1,5 години

І. Актуальність теми: В зв’язку з великою розповсюдженістю аутоімунної патології, лікарі будь-якої спеціальності повинні досконально знати клінічні прояви аутоімунних хвороб, вміти провести своєчасну та повну діагностику, призначити адекватну терапію залежно від етіології та імунопатогенезу аутоімунного захворювання. Для проведення диференційної діагностики та вибору подальшої тактики ведення хворого, кожен випускник вищого медичного навчального закладу повинен володіти достатніми сучасними знаннями щодо імунопатогенезу, клінічної та лабораторної діагностики аутоімунної патології.Аутоімунні захворювання найчастіше уражують людей молодого віку, що часто призводить до ранньої втрати працездатності та інвалідизації хворих. Це суттєво ускладнює і загострює ситуацію, і тому виводить аутоімунну патологію в ряд актуальних соціальних та економічних проблем.

ІІ. Завдання для домашньої підготовки: знати будову і функції імунної системи, механізми нормальної імунної відповіді, рівні її регуляції. Способи обстеження органів імунної системи, норми лабораторних показників. Знати клініку і лікування аутоімунних захворювань сполучної тканини, ШКТ, бронхо - легеневої системи , ендокринних органів..

ІІІ. Питання для самоконтролю

 1. Визначення поняття аутоімунних реакцій, аутоімунної хвороби.

 2. Механізми зриву імунологічної толерантності, роль генетичних факторів.

 3. Імунодіагностика, імунопатогенез (на прикладі ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака та міастенії гравіс).

 4. Роль імунологічних методів дослідження у ранній верифікації діагнозу аутоімунних захворювань.

 5. Аутоімунний компонент в імунопатогенезi рiзних захворювань людини.

 6. Принципи лікування аутоімунних захворювань, основні групи препаратів: покази, протипокази, критерії ефективності, схеми застосування.

 7. Сучасні підходи до застосування імунотропних препаратів нового покоління у лікуванні хворих з аутоімунною патологією (препарати на основі моноклональных антитіл, цитокінові препарати та ін..).

ІV. Обсяг самостійної роботи: Навчитися виявляти клінічні та лабораторні прояви аутоімунної патології. Здійснити самостійне клінічне обстеження хворого з аутоімунною патологією (анамнез, огляд, робота з медичною документацією) і на основі отриманих даних правильно визначити набір обстежень та призначити адекватну терапію.


V. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА:
  1. Клінічна імунологія та алергологія” Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка.-К.:Здоровя, 2006.-888 с.

  2. Дранник Г.Н. “Клиническая иммунология и аллергология” Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. - 4 изд., доп. – Киев: – ООО ”ПОЛИГРАФПЛЮС”.-2010.-552 с.


  3. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія.- Вінниця: НОВА КНИГА.-2006.-528 с.

  4. Лекції завідувача кафедри д.м.н.. професора Курченко А.І.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алергологія: підручник за ред. Вороненка Ю.В., Кузнецової Л.В.-К., 2008. -366 с.
 2. Андрейчин Μ.Α., Чоп'як Β.Β., Господарський І.Я. Клінічна імунологія та алергологія.- Тернопіль "Укрмедкнига", 2005.- 372 с.
 3. Белозеров Е.С. Болезни иммунной системы Элиста: АПП «Джангар», 2005,-267 с.
 4. Біловол О.М., Кравчун П.Г., Бабаджан В.Д., Кузнецова Л.В. Клінічна імунологія та алергологія Харків «Гриф», -2011,-550 с.
 5. Бурместер Г.Р. Наглядная иммунология, перевод с англ./ Бурместер Г.Р.- М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. -329 с.
 6. Кишкун А.А. «Иммунологические и серологические исследования в клинической практике» М.: Мединформ агентство,- 2006, -532 с. 1. Основы клинической иммунологии (учебное пособие для медицинских вузов) пер. с англ. Э. Чепель, М. Хайни, С. Мисбах, Н. Сновден, М: ГЭОТАР- Медиа, 2008, -416 с.

 2. Рабсон А. Основы медицинской иммунологии: пер. а англ. М: Мир,- 2006, - 319 с.
 3. Соколенко В.Л., Соколенко С.В. Прикладна імунологія. Навчально-методичний посібник – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 60 с.

 4. Хаитов Р.М. «Иммунология» учебник 2-е издание - М., Изд. ГЭОТАР Медиа.- 2011.- +CD ROM

Методичні рекомендації підготувала доцент Федорук Г.В.

Методичні рекомендації затверджені на засіданні кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені О.О. Богомольця

_____” ___________” 201_____р. Протокол № __________Зав. кафедри

д.м.н., професор Курченко А.І.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка