Методична розробкаСкачати 23.31 Kb.
Дата конвертації17.06.2021
Розмір23.31 Kb.
#15897
14фф
Тестові завдання до теми “ Обстеження хворих з частковими дефект, Неправильні дієслова англійської мови, Профілактика стоматологічних захворювань. Модуль 1, таблиця для АСУ - зразок, отопед

Затверджено

на засіданні кафедри ортопедичної стоматології

протокол №1 від__29.08.2016____

зав. кафедри д. м. н. проф. Костенко Є. Я.


Методична розробка

практичного заняття по ортопедичній стоматології для студентів.

факультет – стоматологічний, курс – ІІІ, семестер – V, кількість годи - 2

Практичне заняття №14

Тема: Компенсація усадки сплавів при литві. Формувальні маси. Моделювання воскових репродукцій каркасів бюгельних протезів та протезів з металевим базисом
І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Часткові дефекти зубних рядів заміщуються мостовидними, частковими пластинковими та бюгельними протезами.

Бюгельні протези мають перевагу як перед пластинковими, так і перед мостовидними протезами. Вони мають меншу площу, яка перекриває слизову оболонку. Краще проходить теплообмін слизової оболонки, менше порушують тактильну, температурну чутливість.
II. НАВЧАЛЬНА МЕТА

Знати Форму розмір та положення дуги бюгельного протезу на верхній та нижній щелепах в залежності від топографії дефекту. (=II)

Знати основні способи Моделювання каркасу бюгельного протезу".(=II)

Мати уяву про форми розмір та положення дуги бюгельного протезу на верхній та нижній щелепах в залежності від топографії дефекту. (=I)

Знати методику моделювання каркасу бюгельного протезу. ".(=II)
III. ВИХОВНІ ЦІЛІ Необхідно довести до майбутніх лікарів, наскільки важливі технологічні процеси при виготовленні бюгельних протезів, знання та вміння котрих знадобляться при виготовленні якісних зубних протезів.
IV. МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Забезпечуючі дисципліни

Знати (а-ІІ)

Вміти (а-III)

Матеріалознавство

1 .Сплави які застосов для вигот. бюг. прот. 2.Супутні матеріали. З.Властив. конструк­ційних та супут. мат.

1. Вміти вибрати сплав для вигот. бюг. прот. згідно показникам та властивостям матеріал.

Зубопротезна техніка

1 .Методику дублювання

моделей.


2. Методику моделюв.

каркаса бюг. прот.1 .Моделювати каркас бюгельного протеза. 2. Дати оцінку дубльо­ваній моделі.

Ортопед, стоматолог.

Показання для вигот. бюг прот.,клінічні та лобораторні етапи їх виготовлення.

Вмвти провести паралелометрію. Визначити конструк. каркаса бюг. прот.VI. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ


№ п/п

Етапи заняття

Методи

контролю та

навчання


Матеріали та

методичнезабезпечення

Рівень засво­єння

Час, хв.

1

Підготовчий етап

Перевірка присутніх

Академічний журнал3

2

Постановка навчальної мети, моти­вація

-

Методична розробка
3-5

3

Контроль вихідного рівня знань

Усне опитува­ння, тести, си­туаційні задачі

Гіпсові моделі, дублюючі маси, вогнетривкі моделі, віск

II

10%

4

Основний етап форму­вання про­фесійних знань та навичок

Моделювання каркасу бюге-льного протеза на моделі із супергіпсу, (вогнетривкій).

Самостійна робота студентів під наглядом асистента (лабораторія)

ІІ-Ш

70%

5

Заключний етап конт­ролю кінце­вого рівня знань

Усне опитува­ння, тести, си­туаційні задачі

Контроль ви­готовлення ка­ркаса бюг.про-теза з віску на вогнетривкій моделі.

ІІ-Ш

10%


+VII. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Питання для контролю вихідного рівня знань студентів:


 1. З якою ціллю провадиться дублювання моделей?

 2. Назвіть маси, якими провадиться дублювання?

 3. Технологія дублювання моделей.

 4. Назвіть вогнетривкі маси, їх фізичні та хімічні властивості.

Еталони відповідей для контролю вихідного рівня знань:

 1. Для отримання вогнетривкої моделі.

 2. Гідроколоїдні маси, які при температурі 85-90 градусів розплавляються на водяній бані. Це маси: Г.П.Сосніна, О.І.Круглякової, маса "Гелін".

 3. Дублювання моделей провадиться в спеціальній кюветі. На дно кювети кладуть пластилін та укріплюють модель для дублювання, через отвір в кювету заливають розігріту дублюючу масу. Після того, як маса затверділа кювету розкривають і виймають гіпсову модель, а на її місце заливається вогнетривка маса. Після затвердіння її вилучають і кладуть на 10 сек. у киплячий віск при температурі 150 градусів.

 4. До вогнетривких мас відносяться: маса "Бюгеліт", "Сіламін", "Кристасіл", маса В.П. Панчохи, П.С. Фліса, маршаліт, кварцовий пісок, концентрований розчин етілсіліката, каталізатор діетаноламін в 1% або 2% розчині ацетону.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Расулов М.М., Лебеденко И.Ю., Ибрагимов Т.И. Зубопротезная техника. Гриф МО РФ, 2005 г.

 2. Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии, 2004 г.

 3. М.М. Рожко, В.П.Неспрядько. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003

 4. Конструкции частичньїх зубньїх протезов. МИА 2003 г. издание: 2-е

 5. Копейкин В.Н., Демнер Л.М. Зубопротезная техника. Триада-Х, 2003 г.

 6. А. В. Вязьмитина, Т. Л. Усевич. Материаловедение в стоматологии. Феникс, 2002 г.

 7. Б. А. Смирнов, А. С. Щербаков. Зуботехническое дело в стоматологии. АНМИ, 2002 г.

 8. А. П. Коновалов, Н. В. Курякина, Н. Е. Митин. Фантомний курс ортопедической стоматологии. Медицинская книга,

2001 г.

 1. В. Н. Трезубов, М. 3. Штейнгарт, Л. М. Мишнев. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение. Спец.лит, 2001 г

 2. А. И. Абдурахманов, О. Р. Курбанов, Материальї и технологии в ортопедической стоматологии. Учебник Гриф Департамент Министерства Здравоохранения, 2002 г.

 3. В. Г. Лопатников. Цикл лекций по основам ортопедической стоматологии. АНМИ, 2001 г.

 1. Арсенина О.И., ЯцинаЕ.Е., Жерехов Д.В. Функциональньш несьемньїй телескопический аппарат; Общая концепция и технология изготовления конструкции, возможности лечения дистальной окклюзии зубньїх рядов: Пособие для врачей-ортодонтов и зубньїх техников. 2001 г.

 2. Исидоре Змманузль,. Лусьен Кененс. Конструкция бюгельного протеза. Квинтзссенция, 1999 г.

 3. Е.Н.Жулев Материаловедение в ортопедической стоматологии. Нижиий Новгород, 1997.

Склав: ст. викладач Бокоч А. В.
Скачати 23.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка