Менеджмент, функції управлінняСторінка1/20
Дата конвертації03.11.2016
Розмір1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

8

Менеджмент, функції управління

Опис:

4 к. - фарм Семестровий контроль

Перелік питань:

1.

?У процесі становлення менеджменту склалася обґрунтована система теорії мотивації. Які групи потреб виділені в теорії мотивації А. Маслоу.


A. *

фізіологічні, безпеки та захищеності, соціальні, поваги та самовираження


B.

фізіологічні, статеві, альтруїстичні, потреби практичного характеру


C.

влади, успіху


D.

явні, приховані, набуті


E.

гігієнічні та мотиваційні


2.

Сучасна наука менеджменту розрізняє наступні напрямки:


A. *

американський, західноєвропейський, японський


B.

американський, німецький, російський


C.

американський, австралійський, французький


D.

японський, український, шведський


E.

англійський, італійський, японський


3.

У менеджменті виділяють загальні та соціальні функції управління. Які функції менеджменту належать до загальних?


A. *

планування, організування, мотивування, контролювання


B.

управління фармацевтичними кадрами


C.

управління виробничими підрозділами


D.

управління технологічними процесами що здійснюється в організації


E.

з допомогою яких здійсняються певні управлінські процеси


4.

В суспільстві виділяють наступні типи управління:


A. *

політичне, економічне, соціальне


B.

економічне, організаційне, правове


C.

технічне, економічне, біологічне


D.

економічне, технічне,соціальне


E.

політичне, економічне, біологічне


5.

Об’єктивність процесів управління вимагає поділу управлінської праці. Що утворюється в процесі вертикального поділу праці?


A. *

технічний, управлінський та інституційні рівні управління


B.

виробничі підрозділи


C.

управлінські служби


D.

неформальні групи


E.

схематичне зображення організації


6.

Який підхід до керування характеризує наступне визначення:”Даний підхід розглядає керування як серію безперервних взаємопов’язаних дій:упорядкування, узгодження, налагоджування


A. *

процесний


B.

ситуаційн6ий


C.

структурний


D.

системний


E.

безсистемний


7.

Який підхід до керування розглядає організацію як сокупність взаємопов’язаних елементів, які орієнтовані на досягнення різних цілей в умовах мінливого середовища

A. *

системний


B.

процес ний


C.

структурний


D.

ситуаційний


E.

технічний


8.

Формування світової практики менеджменту відбулося під впливом:


A. *

практики управління корпораціями сша


B.

практики управління в корпораціях японії


C.

практики управління у фірмах німеччини


D.

практики управління у фірмах англії


E.

практики управління у фірмах України


9.

Вказати, якому із зарубіжних механізмів керування виробництвом відповідає принцип „гармонія - понад усе:


A. *

японському


B.

американському


C.

німецькому


D.

українському


E.

польському


10.

Керівники якого рівня виконують в організації щоденні операції , які необхідні для забезпечення ефективної роботи без зриву у виробництві та надані послуг


A. *

технічного


B.

допоміжного


C.

управлінського


D.

вищого


E.

інституційного


11.

Керівники якого рівня зайняті координацією всередині організації, узгодженням різних форм діяльності?


A. *

управлінського


B.

допоміжного


C.

інституційного


D.

нижнього


E.

технічного


12.

Вказати, для якої із зарубіжних моделей керування характерно включення в систему керування персоналом трудової ротації або посад?


A. *

японської


B.

американської


C.

англійської


D.

української


E.

польської


13.

Який підхід до управління орієнтується на те, що гуманність різних методів керування визначається ситуацією?


A. *

ситуаційний


B.

системний


C.

безсистемний


D.

процес ний


E.

технічний

14.

Вибрати із перерахованих посад керування фармацевтичної системи ті, які відповідають інституційнму рівню керування в масштабах країни


A. *

заступник міністра охорони здоровя


B.

завідуючий аптеки


C.

генеральний директор обласного аптечного обєднання


D.

завідуючий центральною районною аптекою


E.

директор фармацевтичної фабрики


15.

Вибрати із перерахованих посад керування фармацевтичної системи ті, які відповідають інституційному рівню керування в масштабах країни:


A. *

державна інспекція з контролю якості лікарських засобів і видів медичного призначення


B.

навчальної аптечної бази


C.

президент правління акціонерної компанії фармацевтичного профілю


D.

директор хіміко – фармацевтичного заводу.


E.

голова президії фармацевтичної осоціації


16.

Керівники якого рівня в організації зайняті розробкою довготермінових і перспективних планів, формування мети.


A. *

інституційного


B.

управлінського


C.

нижнього


D.

допоміжного


E.

технічного


17.

?Менеджмент є різновидом управління та означає управління людьми. Менеджмент як наука сформувався у:


A. *

XX ст.;


B.

XXI ст.;


C.

XIX ст.;


D.

XVIII ст.;


E.

XVII ст.


18.

Вкажіть, який із перелічених нижче етапів еволюції менеджменту, базується на підвищенні ефективності організації на засадах удосконалення виробничих процесів та операцій:


A. *

етап розвитку науки про управління людьми в процесі виробництва;


B.

етап формування управлінських механізмів на засадах розвитку людських стосунків;


C.

етап побудови системи управління, орієнтованих на ринок;


D.

етап активного застосування кількісних методів як важливих напрямів менеджменту.


E.

етап формування системних та ситуаційних підходів.


19.

Якому принципу менеджменту відповідає наступна характеристика:" передбачає безперервний розвиток організації та дотримання загальної рівноваги на кожному етапі цього розвитку":


A.

системність;


B.

єдиновладдя;


C.

цілеспрямованість;


D.

активізація;


E. *

динамічна рівновага.


20.

В умовах переходу до ринкових відносин фармацевтичні структури стикаються із виникненням проблем, для розв’язання яких керівником необхідно використовувати різні підходи до управління, Який підхід в управлінні намагається пов’язати конкретні прийоми і концепції з певними ситуаціями для того, щоб організація досягла своїх цілей з найбільшою ефективністю:


A.

підхід з позиції виділення різних шкіл;


B.

процесний;

C.

системний;


D. *

ситуаційний;


E.

виробничий.


21.

Якому поняттю відповідає визначення:"... – це вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання себе на діяльність, що спрямована на досягнення особистих цілей та цілей організації"


A.

планування;


B.

організовування;


C.

регулювання;


D.

контролювання;


E. *

мотивування.


22.

Однією з головних рис кожної організації є розподіл праці всередині її. Поділ управлінської праці буває двох типів: горизонтальний і вертикальний. Горизонтальний розподіл праці виникає внаслідок:


A.

опрацювання загальної політики організації;


B.

здійснення стратегічного керівництва;


C.

координації управлінської праці;


D. *

призначення конкретних менеджерів для керівництва підрозділами;


E.

розподілу обов’язків та повноважень, вибір технології.


23.

У якому році Ф. Тейлор опублікував свою працю "Принципи наукового управління", яка вважається початком визнання управління наукою і самостійною галуззю дослідження:


A. *

1911;


B.

1901;


C.

1811;


D.

1801;


E.

1917.


24.

Вкажіть, який із перелічених нижче етапів еволюції менеджменту, як наукової дисципліни пов’язаний із виникненням на підприємствах проблем перевиробництва, що викликані небезпечним попитом:


A.

етап розвитку науки про управління людьми в процесі виробництва;


B.

етап формування управлінських механізмів на засадах розвитку людських стосунків;


C. *

етап побудови системи управління, орієнтованих на ринок;

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D0%A3%D0%BA%D1%80 -> %D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Просякнення кров’ю тканин
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль 1 Філософська онтологія і антропологія
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> 1 курс мед., стомат., фарм ф-ти
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Всі наступні симптоми характерні для III энцефалопатичної стадії алкоголізму, окрім
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Сестринська практика (текстові тести)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка