Медицина надзвичайних ситуаційСторінка4/17
Дата конвертації21.07.2020
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Внаслідок аварії на ядерному реакторі АЕС утворився осередок зараження радіоактивними речовинами, межі якого поширились на територію сусідніх населених пунктів. Радіаційні ураження різного ступеня важкості отримали 18 співробітників АЕС, 2 пожежника та 52 жителя навколишніх сіл.

До якого класу подій на АЕС за шкалою МАГАТЕ відноситься описана ситуація?

А. Подій 1-го класу.

Б. Подій 1-2 класів.

В. Подій 3-го класу.

Г. Подій 3-4 класів.

Д. Подій 4-7 класів.
 1. На АЕС, розташованій в сусідньому населеному пункті, відбулася ядерна аварія з викидом за її межі радіоактивних речовин і радіоактивним забрудненням місцевості. З метою оцінки фактичної радіаційної обстановки було прийнято рішення про проведення радіаційної розвідки.

Які завдання можуть ставитися перед радіаційною розвідкою (вкажіть невірну відповідь)?

А. Визначення факту радіоактивного забруднення місцевості.

Б. Виявлення і позначення меж заражених районів і рівнів радіації в них.

В. Контроль за зміною рівнів радіації з перебігом часу.

Г. Встановлення напрямку переміщення радіоактивної хмари.

Д. Встановлення часу радіоактивного забруднення місцевості.
 1. Внаслідок аварії на ядерному реакторі АЕС утворився осередок зараження радіоактивними речовинами, межі якого поширились за кордони респуб­ліки і захопили частини території 4 сусідніх держав.

До якого типу аварій на АЕС могла б бути віднесена описана?

А. Промислова.

Б. Комунальна (локальна).

В. Комунальна (регіональна).

Г. Комунальна (глобальна).

Д. Комунальна (транскордонна).
 1. Внаслідок порушення технологічних регламентів і правил ядерної і радіаційної безпеки відбулася ядерна аварія на АЕС.

Які невід’ємні риси характеризують ядерну аварію (вкажіть невірне твердження)?

А. Несподіваність явища.

Б. Втрата контролю над перебігом ланцюгової ядерної реакції.

В. Переопромінення персоналу (та населення) в дозах, що перевищують допустимі рівні.

Г. Створення осередку радіоактивного забруднення місцевості.

Д. Порушення герметичності активної зони ядерного реактора.
 1. Для проведення дозиметричного контролю та радіаційної розвідки використовуються різноманітні прилади та апаратура.

Які основні методи реєстрації та вимірювань іонізуючих випромінювань використовуються в них (вкажіть невірне твердження)?

А. Електричний.

Б Іонізаційний.

В. Фотографічний.

Г. Сцинтиляційний.

Д. Хімічний.
 1. На АЕС, розташованій в сусідньому населеному пункті, відбулася ядерна аварія з викидом за її межі радіоактивних речовин і радіоактивним забрудненням місцевості. З метою оцінки фактичної радіаційної обстановки було прийнято рішення про проведення радіаційної розвідки.

Які завдання можуть ставитися перед радіаційною розвідкою (вкажіть невірну відповідь)?

А. Встановлення часу підходу радіоактивної хмари.

Б. Визначення в зонах радіоактивного зараження напрямків і районів з найменшими рівнями радіації.

В. Виявлення і позначення меж заражених районів і рівнів радіації в них.

Г. Контроль за зміною рівнів радіації з перебігом часу.

Д. Встановлення напрямку переміщення радіоактивної хмари.
 1. Внаслідок порушення правил проведення регламентних робіт при обслуговуванні ядерного реактора АЕС почалася пожежа. Відбувся викид іонізуючого випромінювання та радіоактивне забруднення місцевості. Радіаційні ураження різного ступеня важкості отримали 18 співробітників АЕС та 2 пожежника.

До якого класу подій на АЕС за шкалою МАГАТЕ відноситься описана ситуація?

А. Подій 1-го класу.

Б. Подій 1-2 класів.

В. Подій 3-го класу.

Г. Подій 3-4 класів.

Д. Подій 4-7 класів.
 1. Внаслідок аварії на ядерному реакторі АЕС утворився осередок зараження РР, межі якого поширились на виробничий май­данчик АЕС. Склалася НС, яка характеризується наступними показни­ками. Загинуло 2 чоловік; кількість потерпілих – 46 чоловік; було терміново евакуйовано 222 особи.

До якого типу аварій на АЕС могла б бути віднесена описана?

А. Промислова.

Б. Комунальна (локальна).

В. Комунальна (регіональна).

Г. Комунальна (глобальна).

Д. Комунальна (транскордонна).
 1. Для проведення радіаційної розвідки використовуються різноманітні прилади та апаратура.

Які основні методи реєстрації та вимірювань іонізуючих випромінювань використовуються в них (вкажіть невірне твердження)?

А. Хімічний.

Б. Іонізаційний.

В. Люмінесцентний.

Г. Сцинтиляційний.

Д. Радіологічний.
 1. На АЕС з метою проведення радіаційної розвідки методом радіаційного спостереження в безперервному режимі функціонує ПХС.

В його обов’язки входить (вкажіть невірне твердження):

А. Своєчасне виявлення радіоактивного зараження.

Б. Подача сигналів оповіщення.

В. Визначення рівнів радіації в районі розташування поста.

Г. Контроль за зміною рівнів радіації з перебігом часу.

Д. Виявлення і позначення меж заражених районів і рівнів радіації в них.
 1. В населеному пункті розташовано 16 хімічно небезпечних об’єктів (ХНО).

До них, згідно з термінологічним визначенням, відносяться:

А. Господарські об’єкти, на яких зберігаються і використовуються отруйні речовини.

Б. Підприємства хімічної промисловості, на яких виробляються хімічні отруйні речовини.

В. Підприємства хімічної промисловості, на яких виробляються сильнодіючі отруйні речовини (СДОР).

Г. Господарські об’єкти, на яких виробляються, зберігаються і використовуються СДОР.

Д. Господарські об’єкти, при аваріях на яких можуть бути масові ураження людей, тварин і рослин сильнодіючими отруйними речовинами.
 1. Влітку о 13 год. 30 хв. сталася аварія на ХНО, внаслідок чого відбувся викид на територію СДОР. Почалося випаровування токсичної сполуки, швидкість якого при температурі повітря 25˚ складала до 5% маси СДОР за годину.

Який тип випаровування СДОР відмічався в даному випадку?

А. Бурхливе випаровування.

Б. Стійке випаровування.

В. Нестійке випаровування.

Г. Рівномірне випаровування.

Д. Нерівномірне випаровування.
 1. Хвора звернулась за медичною допомогою зі скаргами на погіршення зору, головний біль, загальну слабість, відчуття нестачі повітря. Ці явища виникли під час роботи з використанням інсектицидних препаратів. Об'єктивно: ціаноз слизових, фібрилярні посмикування окремих м'язів обличчя. В легенях аускультативно – жорстке дихання, незвучні сухі свистячі хрипи.

Ураження якими СДОР викликало таку клінічну картину?

А. СДОР переважно задушливої дії.

Б. СДОР переважно загальноотруйної дії.

В. СДОР, які мають задушливу та загальноотруйну дії.

Г. СДОР нейротропної дії.

Д. СДОР, які мають задушливу та нейротропну дії.
 1. На ХНО, розташованому в сусідньому населеному пункті, відбулася аварія з викидом за його межі СДОР і хімічним забрудненням місцевості. З метою оцінки фактичної обстановки було прийнято рішення про проведення хімічної розвідки шляхом безпосереднього обстеження місцевості за допомогою розвідувальних хімічних дозорів (РХД).

В обов’язки РХД входить: (вкажіть невірне твердження):

А. Своєчасне виявлення факту хімічного зараження.

Б. Визначення шляхів обходу заражених районів.

В. Подача сигналів оповіщення.

Г. Контроль за зміною ступеня зараження повітря і місцевості СДОР з перебігом часу.

Д. Виявлення і позначення меж заражених районів і рівнів радіації в них.
 1. На ХНО знаходяться різні сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), сумарна токсичність яких за хлором складає 12 т.

Який ступінь хімічної небезпеки даного ХНО?

А. 1-й ступінь.

Б. 2-й ступінь.

В. 3-й ступінь.

Г. 4-й ступінь.

Д. 5-й ступінь.
 1. Влітку о 17 год. 30 хв. сталася аварія на ХНО, внаслідок чого відбувся викид на територію СДОР. Почалося випаровування токсичної сполуки, інтенсивність якого з настанням вечірньої прохолоди підвищилася.

Який тип випаровування СДОР відмічався в даному випадку?

А. Бурхливе випаровування.

Б. Стійке випаровування.

В. Нестійке випаровування.

Г. Рівномірне випаровування.

Д. Нерівномірне випаровування.
 1. Внаслідок аварії на ХНО на території утворився осередок хімічного ураження (ОХУ). За інформацією хімічної розвідки в ОХУ середньосмертельна концентрація токсичної сполуки в повітрі складала 0,6 мг/л.

До якого класу токсичності відноситься дана СДОР?

А. Надзвичайно токсичні СДОР.

Б. Високотоксичні СДОР.

В. Сильно токсичні СДОР.

Г. Помірно токсичні СДОР.

Д. Малотоксичні СДОР.
 1. На підприємстві хімічної промисловості з метою проведення хімічної розвідки методом спостереження в безперервному режимі функціонує пост хімічного спостереження.

В його обов’язки входить (вкажіть невірне твердження):

А. Своєчасне виявлення хімічного зараження.

Б. Подача сигналів оповіщення.

В. Визначення ступеня зараження повітря і місцевості СДОР в районі розташування поста.

Г. Контроль за зміною ступеня зараження повітря і місцевості СДОР з перебігом часу.

Д. Виявлення і позначення меж заражених районів і рівнів радіації в них.
 1. На ХНО знаходяться різні сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), сумарна токсичність яких за аміаком складає 12 т.

Який ступінь хімічної небезпеки даного ХНО?

А. 1-й ступінь.

Б. 2-й ступінь.

В. 3-й ступінь.

Г. 4-й ступінь.

Д. 5-й ступінь.
 1. Внаслідок аварії на ХНО відбувся викид на територію СДОР. Протягом 10 хвилин відбулося випаровування основної маси токсичної сполуки і утворилася хмара з високими концентраціями СДОР.

Який тип випаровування СДОР відмічався в даному випадку?

А. Бурхливе випаровування.

Б. Стійке випаровування.

В. Нестійке випаровування.

Г. Рівномірне випаровування.

Д. Нерівномірне випаровування.
 1. Внаслідок аварії на ХНО на території утворився осередок хімічного ураження (ОХУ). За інформацією хімічної розвідки в ОХУ середньосмертельна концентрація токсичної сполуки в повітрі складала 2,5 мг/л.

До якого класу токсичності відноситься дана СДОР?

А. Надзвичайно токсичні СДОР.

Б. Високотоксичні СДОР.

В. Сильно токсичні СДОР.

Г. Помірно токсичні СДОР.

Д. Малотоксичні СДОР.
 1. На ХНО, розташованому в сусідньому населеному пункті, відбулася аварія з викидом за його межі СДОР і хімічним забрудненням місцевості. З метою оцінки фактичної хімічної обстановки було прийнято рішення про проведення хімічної розвідки.

Які завдання можуть ставитися перед хімічною розвідкою (вкажіть невірну відповідь)?

А. Визначення факту хімічного забруднення місцевості.

Б. Виявлення і позначення меж заражених районів і концентрації СДОР в них.

В. Встановлення періодичності хімічного забруднення місцевості.

Г. Встановлення напрямку переміщення хмари СДОР.

Д. Контроль за зміною ступеня зараження СДОР повітря і місцевості з перебігом часу.
 1. На ХНО знаходяться різні сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), сумарна токсичність яких за аміаком складає 600 т.

Який ступінь хімічної небезпеки даного ХНО?

А. 1-й ступінь.

Б. 2-й ступінь.

В. 3-й ступінь.

Г. 4-й ступінь.

Д. 5-й ступінь.
 1. На ХНО використовуються сполуки, які при потраплянні в навколишнє середовище можуть приводити до зараження повітря в уражаючих і вище концентраціях.

Такі хімічні речовини відносяться до:

А. Отруйних речовин.

Б. Отруйних технічних рідин.

В. Сильнодіючих отруйних речовин.

Г. Агресивних технічних речовин.

Д. Компонентів ракетного палива.
 1. Внаслідок аварії на ХНО на території утворився осередок хімічного ураження (ОХУ). За інформацією хімічної розвідки в ОХУ середньосмертельна концентрація токсичної сполуки в повітрі складала 6,6 мг/л.

До якого класу токсичності відноситься дана СДОР?

А. Надзвичайно токсичні СДОР.

Б. Високотоксичні СДОР.

В. Сильно токсичні СДОР.

Г. Помірно токсичні СДОР.

Д. Малотоксичні СДОР. 1. На ХНО, розташованому в сусідньому населеному пункті, відбулася аварія з викидом за його межі СДОР і хімічним забрудненням місцевості. З метою оцінки фактичної хімічної обстановки було прийнято рішення про проведення хімічної розвідки.

Які завдання можуть ставитися перед хімічною розвідкою (вкажіть невірну відповідь)?

А. Встановлення часу підходу хмари СДОР.

Б. Визначення в зонах хімічного зараження напрямків і районів з найменшими концентраціями СДОР.

В. Виявлення і позначення меж заражених районів і концентрацій СДОР в них.

Г. Контроль за зміною ступеня зараження повітря і місцевості СДОР з перебігом часу.

Д. Встановлення напрямку переміщення хмари СДОР.
 1. На ХНО знаходяться різні сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), сумарна токсичність яких за аміаком складає 600 т.

Який ступінь хімічної небезпеки даного ХНО?

А. 1-й ступінь.

Б. 2-й ступінь.

В. 3-й ступінь.

Г. 4-й ступінь.

Д. 5-й ступінь.
 1. На ХНО використовуються сполуки, які при потраплянні в навколишнє середовище можуть приводити до зараження повітря в уражаючих і вище концентраціях.

Такі хімічні речовини відносяться до:

А. Отруйних речовин.

Б. Отруйних технічних рідин.

В. Сильнодіючих отруйних речовин.

Г. Агресивних технічних речовин.

Д. Компонентів ракетного палива.
 1. Внаслідок аварії на ХНО на території утворився осередок хімічного ураження (ОХУ). За інформацією хімічної розвідки в ОХУ середньосмертельна концентрація токсичної сполуки в повітрі складала 24 мг/л.

До якого класу токсичності відноситься дана СДОР?

А. Надзвичайно токсичні СДОР.

Б. Високотоксичні СДОР.

В. Сильно токсичні СДОР.

Г. Помірно токсичні СДОР.

Д. Малотоксичні СДОР.
 1. На ХНО, розташованій в сусідньому населеному пункті, відбулася аварія з викидом за його межі СДОР і хімічним забрудненням місцевості. З метою оцінки фактичної обстановки було прийнято рішення про проведення хімічної розвідки.

Які завдання можуть ставитися перед хімічною розвідкою (вкажіть невірну відповідь)?

А. Визначення факту хімічного забруднення місцевості.

Б. Виявлення і позначення меж заражених СДОР районів.

В. Виявлення районів застою СДОР.

Г. Встановлення напрямку переміщення хмари СДОР.

Д. Встановлення часу хімічного забруднення місцевості.
 1. На ХНО знаходяться різні сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), сумарна токсичність яких за хлором складає 280 т.

Який ступінь хімічної небезпеки даного ХНО?

А. 1-й ступінь.

Б. 2-й ступінь.

В. 3-й ступінь.

Г. 4-й ступінь.

Д. 5-й ступінь.
 1. Внаслідок аварії на ХНО на території утворився осередок хімічного ураження (ОХУ) СДОР.

У медико-тактичному відношенні ОХУ СДОР характеризується (вкажіть невірне твердження):

А. Раптовістю, швидкістю та масовістю виникнення уражень.

Б. Зараженням довкілля.

В. Поступовістю виникнення поодиноких уражень.

Г. Великою кількістю важких уражень.

Д. Наявністю комбінованих уражень.
 1. Внаслідок аварії на ХНО на території утворився ОХУ. За інформацією хімічної розвідки в ОХУ середньосмертельна концентрація токсичної сполуки в повітрі складала 90 мг/л.

До якого класу токсичності відноситься дана СДОР?

А. Надзвичайно токсичні СДОР.

Б. Високотоксичні СДОР.

В. Сильно токсичні СДОР.

Г. Помірно токсичні СДОР.

Д. Малотоксичні СДОР.
 1. На ХНО, розташованому в сусідній області, на віддалі 120 км, відбулася аварія з утворенням хімічного забруднення місцевості. З метою проведення аналізу можливих варіантів діяльності місцевих органів охорони здоров’я в умовах даної надзвичайної ситуації була проведена оцінка хімічної обстановки методом прогнозування.

Які вихідні дані необхідно використати при прогнозуванні рівнів хімічного зараження (вкажіть невірну відповідь)?

А. Час викиду СДОР з аварійного ХНО.

Б. Економічний стан регіону.

В. Визначення характеру та ступеню зараження СДОР.

Г. Тип забудови території.

Д. Спосіб виробничої зайнятості населення.
 1. На ХНО знаходяться різні сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), сумарна токсичність яких за хлором складає 210 т.

Який ступінь хімічної небезпеки даного ХНО?

А. 1-й ступінь.

Б. 2-й ступінь.

В. 3-й ступінь.

Г. 4-й ступінь.

Д. 5-й ступінь.
 1. Внаслідок аварії на ХНО на території утворився осередок хімічного ураження (ОХУ) СДОР.

У медико-тактичному відношенні ОХУ в залежності від тривалості зараження СДОР місцевості та часу прояву їх уражаючої дії поділяються на (вкажіть невірне твердження):

А. Осередок ураження нестійкими швидкодіючими отруйними речовинами.

Б. Осередок ураження нестійкими СДОР сповільненої дії.

В. Осередок ураження нестійкими СДОР надзвичайно повільної дії.

Г. Осередок ураження стійкими швидкодіючими СДОР.

Д. Осередок ураження стійкими СДОР сповільненої дії.
 1. Внаслідок аварії на ХНО на території утворився ОХУ. За інформацією хімічної розвідки в ОХУ середньосмертельна концентрація токсичної сполуки в повітрі складала 190 мг/л.

До якого класу токсичності відноситься дана СДОР?

А. Надзвичайно токсичні СДОР.

Б. Високотоксичні СДОР.

В. Сильно токсичні СДОР.

Г. Помірно токсичні СДОР.

Д. Практично нетоксичні СДОР.
 1. На ХНО, розташованому в сусідньому населеному пункті, відбулася аварія з викидом за її межі СДОР і хімічним забрудненням місцевості.

З метою проведення аналізу можливих варіантів діяльності місцевих органів охорони здоров’я в умовах даної надзвичайної ситуації необхідно:

А. Провести оцінку хімічної обстановки методом прогнозування.

Б. Провести оцінку хімічної обстановки за фактичними даними.

В. Провести хімічну розвідку на території нашої області.

Г. Провести оцінку хімічної обстановки методами прогнозування та за фактичними даними.

Д. Оцінити наявність сил і засобів медичної служби.
 1. В населеному пункті знаходиться ХНО, при аварії на якому зона можливого хімічного зараження території не виходить за межі майданчика об’єкта.

Який ступінь хімічної небезпеки даного ХНО?

А. 1-й ступінь.

Б. 2-й ступінь.

В. 3-й ступінь.

Г. 4-й ступінь.

Д. 5-й ступінь.
 1. Внаслідок аварії на ХНО на території утворився осередок хімічного ураження (ОХУ) швидкодіючими СДОР.

У медико-тактичному відношенні для даного ОХУ є характерним (вкажіть невірне твердження):

А. Одномоментне ураження значної кількості людей.

Б. Швидкий перебіг інтоксикації з перевагою важких уражень.

В. Дефіцит часу в органів охорони здоров’я для маневру силами та засобами.

Г. Необхідність надання медичної допомоги безпосередньо в ОХУ та на етапах медичної евакуації у максимально короткі терміни.

Д. Евакуація уражених із осередку у міру їх виявлення.
 1. На ХНО, розташованому в сусідній області, на віддалі 145 км, відбулася аварія з утворенням хімічного забруднення місцевості.

З метою проведення аналізу можливих варіантів діяльності місцевих органів охорони здоров’я в умовах даної надзвичайної ситуації необхідно:

А. Провести оцінку хімічної обстановки методом прогнозування.

Б. Провести оцінку хімічної обстановки за фактичними даними.

В. Провести хімічну розвідку на території нашої області.

Г. Провести оцінку хімічної обстановки методами прогнозування та за фактичними даними.

Д. Оцінити наявність сил і засобів медичної служби.
 1. Хвора звернулась за медичною допомогою зі скаргами на погіршення зору, головний біль, загальну слабість, відчуття нестачі повітря. Ці явища виникли під час роботи з використанням інсектицидних препаратів. Об'єктивно: ціаноз слизових, фібрилярні посмикування окремих м'язів обличчя. В легенях аускультативно – жорстке дихання, незвучні сухі свистячі хрипи.

Ураження якими СДОР викликало таку клінічну картину?

А. СДОР переважно задушливої дії.

Б. СДОР переважно загальноотруйної дії.

В. СДОР, які мають задушливу та загальноотруйну дії.

Г. СДОР нейротропної дії.

Д. СДОР, які мають задушливу та нейротропну дії.
 1. В зонах можливого хімічного зараження території, які можуть виникнути внаслідок аварії на ХНО проживає 35 000 людей.

Який ступінь хімічної небезпеки даного ХНО?

А. 1-й ступінь.

Б. 2-й ступінь.

В. 3-й ступінь.

Г. 4-й ступінь.

Д. 5-й ступінь.
 1. Внаслідок аварії на ХНО на території утворився осередок хімічного ураження (ОХУ) СДОР сповільненої дії.

У медико-тактичному відношенні для даного ОХУ є характерним (вкажіть невірне твердження):

А. Формування санітарних втрат відбувається поступово.

Б. Швидкий перебіг інтоксикації з перевагою важких уражень.

В. Наявність деякого резерву часу в органів охорони здоров’я для маневру силами та засобами.

Г. Необхідність проведення заходів щодо активного виявлення уражених серед населення.

Д. Евакуація уражених із осередку у міру їх виявлення.
 1. На ХНО, розташованому в сусідньому населеному пункті, відбулася аварія з викидом за її межі СДОР і хімічним забрудненням місцевості.

З метою проведення аналізу можливих варіантів діяльності місцевих органів охорони здоров’я в умовах даної надзвичайної ситуації необхідно:

А. Провести оцінку хімічної обстановки методом прогнозування.

Б. Провести оцінку хімічної обстановки за фактичними даними.

В. Провести хімічну розвідку на території нашої області.

Г. Провести оцінку хімічної обстановки методами прогнозування та за фактичними даними.

Д. Оцінити наявність сил і засобів медичної служби.


 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка