Медицина надзвичайних ситуаційСторінка3/17
Дата конвертації21.07.2020
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

З метою проведення аналізу можливих варіантів діяльності місцевих органів охорони здоров’я в умовах даної надзвичайної ситуації необхідно:

А. Провести оцінку радіаційної обстановки методом прогнозування.

Б. Провести оцінку радіаційної обстановки за фактичними даними.

В. Провести радіаційну розвідку на території нашої області.

Г. Провести оцінку радіаційної обстановки методами прогнозування та за фактичними даними.

Д. Оцінити наявність сил і засобів медичної служби.
 1. На АЕС внаслідок порушення проведення регламентних робіт на енергоблоці відбулася аварія, при якій отримали радіаційні ураження 7 співробітників.

До якого класу подій на АЕС за шкалою МАГАТЕ відноситься описана ситуація.

А. Подій 1-го класу.

Б. Подій 1-2 класів.

В. Подій 3-го класу.

Г. Подій 3-4 класів.

Д. Подій 4-7 класів.
 1. При перезарядці активної зони ядерного реактора АЕС відбулося порушення герметичності оболонок тепловиділяючих елементів і потрапляння радіоактивних речовин в теплоносій.

До якого типу надзвичайних ситуацій може бути віднесена описана подія?

А. Радіаційно-ядерна аварія.

Б. Ядерна аварія.

В. Атомна аварія.

Г. Радіаційна аварія.

Д. Транспортна аварія.
 1. Внаслідок аварії на ядерному реакторі АЕС утворився осередок радіоактивного зараження, межі якого поширились на виробничий май­данчик АЕС. Склалася надзвичайна ситуація, яка характеризується наступними показни­ками. Загинуло 2 чоловік; кількість потерпілих – 46 чоловік; було терміново евакуйовано 222 особи.

До якого типу аварій на АЕС могла б бути віднесена описана?

А. Промислова.

Б. Комунальна (локальна).

В. Комунальна (регіональна).

Г. Комунальна (глобальна).

Д. Комунальна (транскордонна).
 1. Внаслідок аварії ядерного реактора АЕС на місцевості утворились зони радіоактивного зараження. Силами РХД встановлено, що на внутрішній по відношенню до місця аварії межі доза опромінення становить біля 1500 рад.

Для якої із зон радіоактивного зараження місцевості при ядерній аварії є характерними вказані параметри дози опромінення?

А. Зона М - радіоактивної небезпеки.

Б. Зона А - помірного зараження.

В. Зона Б - сильного зараження.

Г. Зона В - небезпечного зараження.

Д. Зона Г – надзвичайно небезпечного зараження.
 1. На АЕС, розташованій в сусідньому населеному пункті, відбулася ядерна аварія з викидом за її межі радіоактивних речовин і радіоактивним забрудненням місцевості. З метою оцінки фактичної радіаційної обстановки було прийнято рішення про проведення радіаційної розвідки шляхом безпосереднього обстеження місцевості за допомогою розвідувальних хімічних дозорів (РХД).

В обов’язки розвідувального хімічного дозору входить (вкажіть невірне твердження):

А. Своєчасне виявлення факту радіоактивного зараження.

Б. Визначення шляхів обходу заражених районів.

В. Визначення рівнів радіації в районі розташування ПХС.

Г. Контроль за зміною рівнів радіації з перебігом часу.

Д. Виявлення і позначення меж заражених районів і рівнів радіації в них.
 1. При випробуванні ядерного реактора АЕС відбулося порушення герметичності оболонок циркуляційного контуру теплоносія і потрапляння радіоактивних речовин за межі ядерного реактора, що привело до радіаційного забруднення місцевості.

До якого типу надзвичайних ситуацій (НС) може бути віднесена описана подія?

А. Ядерна аварія.

Б. Радіаційно-ядерна аварія.

В. Атомна аварія.

Г. Радіаційна аварія.

Д. Транспортна аварія.
 1. Внаслідок аварії на ядерному реакторі АЕС утворився осередок зараження РР, межі якого поширились на території району, де проживає 28 тис. чоловік. Склалася НС, яка характеризується наступними показниками. Загинуло 12 чоловік; кількість потерпілих – 46 чоловік; було терміново евакуйовано 8222 особи.

До якого типу аварій на АЕС могла б бути віднесена описана?

А. Промислова.

Б. Комунальна (локальна).

В. Комунальна (регіональна).

Г. Комунальна (глобальна).

Д. Комунальна (транскордонна).
 1. Внаслідок аварії ядерного реактора АЕС на місцевості утворились зони радіоактивного зараження. Силами РХД встановлено, що на зовнішній по відношенню до місця аварії межі доза опромінення становить біля 500 рад.

Для якої із зон радіоактивного зараження місцевості при ядерній аварії є характерними вказані параметри дози опромінення?

А. Зона М - радіоактивної небезпеки.

Б. Зона А - помірного зараження.

В. Зона Б - сильного зараження.

Г. Зона В - небезпечного зараження.

Д. Зона Г - надзвичайно-небезпечного зараження.
 1. На АЕС з метою проведення радіаційної розвідки методом радіаційного спостереження в безперервному режимі функціонує пост хімічного спостереження.

В його обов’язки входить (вкажіть невірне твердження):

А. Своєчасне виявлення радіоактивного зараження.

Б. Подача сигналів оповіщення.

В. Визначення рівнів радіації в районі розташування поста.

Г. Контроль за зміною рівнів радіації з перебігом часу.

Д. Виявлення і позначення меж заражених районів і рівнів радіації в них.
 1. Внаслідок землетрусу відбулася аварія ядерного реактора АЕС, яка полягала в пошкодженні герметичності реактора, відмові його систем управління і захисту, втраті контролю над перебігом ланцюгової ядерної реакції, викиді радіоактивних речовин в навколишнє середовище.

До якого типу надзвичайних ситуацій (НС) може бути віднесена описана подія?

А. Ядерна аварія.

Б. Радіаційно-ядерна аварія.

В. Атомна аварія.

Г. Радіаційна аварія.

Д. Транспортна аварія.
 1. Внаслідок аварії на ядерному реакторі АЕС утворився осередок зараження РР, межі якого поширились на території 4 об­ластей, де проживає 2 млн. 928 тис. чоловік. Склалася НС, яка ха­рактеризується наступними показниками. Загинуло 12 чоловік; кіль­кість потерпілих – 246 чоловік; було терміново евакуйовано 98222 особи.

До якого типу аварій на АЕС могла б бути віднесена описана?

А. Промислова.

Б. Комунальна (локальна).

В. Комунальна (регіональна).

Г. Комунальна (глобальна).

Д. Комунальна (транскордонна).
 1. На АЕС, розташованій в сусідній області, на віддалі 120 км, відбулася ядерна аварія з утворенням радіоактивного забруднення місцевості. З метою проведення аналізу можливих варіантів діяльності місцевих органів охорони здоров’я в умовах даної надзвичайної ситуації була проведена оцінка радіаційної обстановки методом прогнозування.

Які вихідні дані необхідно використати при прогнозуванні рівнів радіоактивного зараження (вкажіть невірну відповідь)?

А. Час викиду радіоактивних речовин з аварійного ядерного реактора.

Б. Економічний стан регіону.

В. Термін доаварійної роботи ядерного реактора.

Г. Тип забудови території.

Д. Спосіб виробничої зайнятості населення.
 1. На АЕС, розташованій в сусідньому населеному пункті, відбулася ядерна аварія з викидом за її межі радіоактивних речовин і радіоактивним забрудненням місцевості. З метою оцінки фактичної радіаційної обстановки було прийнято рішення про проведення радіаційної розвідки.

Які завдання можуть ставитися перед радіаційною розвідкою (вкажіть невірну відповідь)?

А. Визначення факту радіоактивного забруднення місцевості.

Б. Виявлення і позначення меж заражених районів і рівнів радіації в них.

В. Встановлення періодичності радіоактивного забруднення місцевості.

Г. Встановлення напрямку переміщення радіоактивної хмари.

Д. Контроль за зміною рівнів радіації з перебігом часу.
 1. Внаслідок падіння літака на ядерний реактор АЕС, відбулися пошкодження герметичності реактора, відмова його систем управління і захисту, втрата контролю над перебігом ланцюгової ядерної реакції, викид радіоактивних речовин в навколишнє середовище.

До якого типу надзвичайних ситуацій (НС) може бути віднесена описана подія?

А. Ядерна аварія.

Б. Атомна аварія.

В. Радіаційно-ядерна аварія.

Г. Радіаційна аварія.

Д. Транспортна аварія.
 1. Внаслідок аварії на ядерному реакторі АЕС утворився осередок зараження РР, межі якого поширились за кордони респуб­ліки і захопили частини території 4 сусідніх держав.

До якого типу аварій на АЕС могла б бути віднесена описана?

А. Промислова.

Б. Комунальна (локальна).

В. Комунальна (регіональна).

Г. Комунальна (глобальна).

Д. Комунальна (транскордонна).
 1. На АЕС, розташованій в сусідньому населеному пункті, відбулася ядерна аварія з викидом за її межі радіоактивних речовин і радіоактивним забрудненням місцевості. З метою оцінки фактичної радіаційної обстановки було прийнято рішення про проведення радіаційної розвідки.

Які завдання можуть ставитися перед радіаційною розвідкою (вкажіть невірну відповідь)?

А. Визначення факту радіоактивного забруднення місцевості.

Б. Виявлення і позначення меж заражених районів і рівнів радіації в них.

В. Контроль за зміною рівнів радіації з перебігом часу.

Г. Встановлення напрямку переміщення радіоактивної хмари.

Д. Встановлення часу радіоактивного забруднення місцевості.
 1. На АЕС, розташованій в сусідньому населеному пункті, відбулася ядерна аварія з викидом за її межі радіоактивних речовин і радіоактивним забрудненням місцевості.

З метою проведення аналізу можливих варіантів діяльності місцевих органів охорони здоров’я в умовах даної надзвичайної ситуації необхідно:

А. Провести оцінку радіаційної обстановки методом прогнозування.

Б. Провести оцінку радіаційної обстановки за фактичними даними.

В. Провести радіаційну розвідку на території нашої області.

Г. Провести оцінку радіаційної обстановки методами прогнозування та за фактичними даними.

Д. Оцінити наявність сил і засобів медичної служби.
 1. Внаслідок порушення технологічних регламентів і правил ядерної і радіаційної безпеки відбулася ядерна аварія на АЕС.

Які невід’ємні риси характеризують ядерну аварію (вкажіть невірне твердження)?

А. Несподіваність явища.

Б. Втрата контролю над перебігом ланцюгової ядерної реакції.

В. Переопромінення персоналу (та населення) в дозах, що перевищують допустимі рівні.

Г. Створення осередку радіоактивного забруднення місцевості.

Д. Порушення герметичності активної зони ядерного реактора.
 1. Внаслідок аварії ядерного реактора АЕС на місцевості утворились зони радіоактивного зараження. Силами РХД встановлено, що на зовнішній по відношенню до місця аварії межі доза опромінення становить біля 5 рад.

Для якої із зон радіоактивного зараження місцевості при ядерній аварії є характерними вказані параметри дози опромінення?

А. Зона М - радіоактивної небезпеки.

Б. Зона А - помірного зараження.

В. Зона Б - сильного зараження.

Г. Зона В - небезпечного зараження.

Д. Зона Г - надзвичайно-небезпечного зараження.

 1. На АЕС, розташованій в сусідньому населеному пункті, відбулася ядерна аварія з викидом за її межі радіоактивних речовин і радіоактивним забрудненням місцевості. З метою оцінки фактичної радіаційної обстановки було прийнято рішення про проведення радіаційної розвідки.

Які завдання можуть ставитися перед радіаційною розвідкою (вкажіть невірну відповідь)?

А. Встановлення часу підходу радіоактивної хмари.

Б. Визначення в зонах радіоактивного зараження напрямків і районів з найменшими рівнями радіації.

В. Виявлення і позначення меж заражених районів і рівнів радіації в них.

Г. Контроль за зміною рівнів радіації з перебігом часу.

Д. Встановлення напрямку переміщення радіоактивної хмари.
 1. На АЕС, розташованій в сусідній області, на віддалі 120 км, відбулася ядерна аварія з утворенням радіоактивного забруднення місцевості.

З метою проведення аналізу можливих варіантів діяльності місцевих органів охорони здоров’я в умовах даної надзвичайної ситуації необхідно:

А. Провести оцінку радіаційної обстановки методом прогнозування.

Б. Провести оцінку радіаційної обстановки за фактичними даними.

В. Провести радіаційну розвідку на території нашої області.

Г. Провести оцінку радіаційної обстановки методами прогнозування та за фактичними даними.

Д. Оцінити наявність сил і засобів медичної служби.
 1. Внаслідок аварії на ядерному реакторі АЕС утворився осередок зараження РР, межі якого поширились на виробничий май­данчик АЕС. Склалася надзвичайна ситуація (НС), яка характеризується наступними показни­ками. Загинуло 2 людей; кількість потерпілих – 46 чоловік; було терміново евакуйовано 222 особи.

До якого типу аварій на АЕС могла б бути віднесена описана?

А. Промислова.

Б. Комунальна (локальна).

В. Комунальна (регіональна).

Г. Комунальна (глобальна).

Д. Комунальна (транскордонна).
 1. Внаслідок аварії ядерного реактора АЕС на місцевості утворились зони радіоактивного зараження. Силами РХД встановлено, що на зовнішній по відношенню до місця аварії межі доза опромінення становить біля 50 рад.

Для якої із зон радіоактивного зараження місцевості при ядерній аварії є характерними вказані параметри дози опромінення?

А. Зона М - радіоактивної небезпеки.

Б. Зона А - помірного зараження.

В. Зона Б - сильного зараження.

Г. Зона В - небезпечного зараження.

Д. Зона Г - надзвичайно-небезпечного зараження.
 1. На АЕС, розташованій в сусідньому населеному пункті, відбулася ядерна аварія з викидом за її межі радіоактивних речовин і радіоактивним забрудненням місцевості. З метою оцінки фактичної радіаційної обстановки було прийнято рішення про проведення радіаційної розвідки.

Які завдання можуть ставитися перед радіаційною розвідкою (вкажіть невірну відповідь)?

А. Визначення факту радіоактивного забруднення місцевості.

Б. Виявлення і позначення меж заражених районів і рівнів радіації в них.

В. Встановлення періодичності радіоактивного забруднення місцевості.

Г. Встановлення напрямку переміщення радіоактивної хмари.

Д. Контроль за зміною рівнів радіації з перебігом часу.
 1. Внаслідок аварії на ядерному реакторі АЕС утворився осередок радіоактивного забруднення, межі якого поширились на територію сусідніх населених пунктів. З метою визначення масштабів і ступенів радіоактивного зараження місцевості прийнято рішення провести оцінку радіаційної обстановки.

Які методи оцінки обстановки можуть бути використані?

А. Розрахунковий метод.

Б. Аналітичний метод.

В. Метод оцінки на підставі фактичних даних.

Г. Метод оцінки на підставі проведення радіаційного аналізу.

Д. Фактологічний метод.

 1. Внаслідок пожежі на ядерному реакторі АЕС відбувся од­норазовий викид РР і утворився осередок зараження, межі якого по­ширились в межах майданчика АЕС. В результаті НС загинула 1 люди­на, при ліквідації наслідків аварії 16 пожежників отримали тер­мічні та радіаційні ураження.

До якого типу аварій на АЕС могла б бути віднесена описана?

А. Промислова.

Б. Комунальна (локальна).

В. Комунальна (регіональна).

Г. Комунальна (глобальна).

Д. Комунальна (транскордонна).
 1. При перезарядці активної зони ядерного реактора АЕС відбулося порушення герметичності оболонок тепловиділяючих елементів і потрапляння радіоактивних речовин в теплоносій.

До якого типу надзвичайних ситуацій (НС) може бути віднесена описана подія?

А. Радіаційно-ядерна аварія.

Б. Ядерна аварія.

В. Атомна аварія.

Г. Радіаційна аварія.

Д. Транспортна аварія.
 1. Внаслідок аварії ядерного реактора АЕС на місцевості утворились зони радіоактивного зараження. Силами РХД встановлено, що на зовнішній по відношенню до місця аварії межі доза опромінення становить біля 5 рад.

Для якої із зон радіоактивного зараження місцевості при ядерній аварії є характерними вказані параметри дози опромінення?

А. Зона М - радіоактивної небезпеки.

Б. Зона А - помірного зараження.

В. Зона Б - сильного зараження.

Г. Зона В - небезпечного зараження.

Д. Зона Г – надзвичайно небезпечного зараження.
 1. Внаслідок аварії на ядерному реакторі АЕС утворився осередок радіоактивного забруднення, межі якого поширились на територію сусідніх населених пунктів. З метою визначення масштабів і ступенів радіоактивного зараження місцевості прийнято рішення провести оцінку радіаційної обстановки.

Які методи оцінки обстановки можуть бути використані?

А. Розрахунковий метод.

Б. Аналітичний метод.

В. Метод прогнозування.

Г. Метод проведення радіаційного аналізу.

Д. Фактологічний метод.
 1. Внаслідок аварії на ядерному реакторі АЕС утворився осередок зараження радіоактивними речовинами, межі якого поширились на населений пункт, що знаходився на відстані 12 км від майданчика АЕС. Склалася надзвичайна ситуація (НС), яка характеризується наступними показниками. Загинуло 2 чоло­вік; кількість потерпілих - 46 чоловік; було терміново евакуйова­но 222 особи.

До якого типу аварій на АЕС могла б бути віднесена описана?

А. Промислова.

Б. Комунальна (локальна).

В. Комунальна (регіональна).

Г. Комунальна (глобальна).

Д. Комунальна (транскордонна).
 1. При випробуванні ядерного реактора АЕС відбулося порушення герметичності оболонок циркуляційного контуру теплоносія і потрапляння радіоактивних речовин за межі ядерного реактора, що привело до радіаційного забруднення місцевості.

До якого типу надзвичайних ситуацій НС може бути віднесена описана подія?

А. Ядерна аварія.

Б. Радіаційно-ядерна аварія.

В. Атомна аварія.

Г. Радіаційна аварія.

Д. Ядерна аварія на реакторі.
 1. На АЕС з метою проведення радіаційної розвідки методом радіаційного спостереження в безперервному режимі функціонує ПХС.

В його обов’язки входить (вкажіть невірне твердження):

А. Своєчасне виявлення радіоактивного зараження.

Б. Подача сигналів оповіщення.

В. Визначення рівнів радіації в районі розташування поста.

Г. Контроль за зміною рівнів радіації з перебігом часу.

Д. Виявлення і позначення меж заражених районів і рівнів радіації в них.
 1. На АЕС внаслідок порушення проведення регламентних робіт на енергоблоці відбулася аварія, при якій отримали радіаційні ураження 7 співробітників.

До якого класу подій на АЕС за шкалою МАГАТЕ відноситься описана ситуація?

А. Подій 1-го класу.

Б. Подій 1-2 класів.

В. Подій 3-го класу.

Г. Подій 3-4 класів.

Д. Подій 4-7 класів.
 1. Внаслідок аварії на ядерному реакторі АЕС утворився осередок зараження радіоактивними речовинами, межі якого поширились на території району, де проживає 28 тис. чоловік. Склалася надзвичайна ситуація (НС), яка характеризується наступними показниками. Загинуло 12 чоловік; кількість потерпілих – 46 чоловік; було терміново евакуйовано 8222 особи.

До якого типу аварій на АЕС могла б бути віднесена описана?

А. Промислова.

Б. Комунальна (локальна).

В. Комунальна (регіональна).

Г. Комунальна (глобальна).

Д. Комунальна (транскордонна).
 1. Внаслідок землетрусу відбулася аварія ядерного реактора АЕС, яка полягала в пошкодженні герметичності реактора, відмові його систем управління і захисту, втраті контролю над перебігом ланцюгової ядерної реакції, викиді радіоактивних речовин в навколишнє середовище.

До якого типу НС може бути віднесена описана подія?

А. Ядерна аварія.

Б. Радіаційно-ядерна аварія.

В. Атомна аварія.

Г. Радіаційна аварія.

Д. Транспортна аварія.
 1. На АЕС, розташованій в сусідньому населеному пункті, відбулася ядерна аварія з викидом за її межі радіоактивних речовин і радіоактивним забрудненням місцевості. З метою оцінки фактичної радіаційної обстановки було прийнято рішення про проведення розвідки шляхом безпосереднього обстеження місцевості за допомогою розвідувальних хімічних дозорів (РХД).

В обов’язки РХД входить (вкажіть невірне твердження):

А. Своєчасне виявлення факту радіоактивного зараження.

Б. Визначення шляхів обходу заражених районів.

В. Визначення рівнів радіації в районі розташування ПХС.

Г. Контроль за зміною рівнів радіації з перебігом часу.

Д. Виявлення і позначення меж заражених районів і рівнів радіації в них.
 1. На АЕС, розташованій в сусідній області, на віддалі 120 км, відбулася ядерна аварія з утворенням радіоактивного забруднення місцевості. З метою проведення аналізу можливих варіантів діяльності місцевих органів охорони здоров’я в умовах даної надзвичайної ситуації була проведена оцінка радіаційної обстановки методом прогнозування.

Які вихідні дані необхідно використати при прогнозуванні рівнів радіоактивного зараження (вкажіть невірну відповідь)?

А. Час викиду радіоактивних речовин з аварійного ядерного реактора.

Б. Економічний стан регіону.

В. Термін доаварійної роботи ядерного реактора.

Г. Тип забудови території.

Д. Спосіб виробничої зайнятості населення.
 1. Внаслідок аварії на ядерному реакторі АЕС утворився осередок зараження радіоактивними речовинами, межі якого поширились на території 4 об­ластей, де проживає 2 млн. 928 тис. чоловік. Склалася надзвичайна ситуація (НС), яка ха­рактеризується наступними показниками. Загинуло 12 чоловік; кіль­кість потерпілих – 246 чоловік; було терміново евакуйовано 98222 особи.

До якого типу аварій на АЕС могла б бути віднесена описана?

А. Промислова.

Б. Комунальна (локальна).

В. Комунальна (регіональна).

Г. Комунальна (глобальна).

Д. Комунальна (транскордонна).
 1. Внаслідок падіння літака на ядерний реактор АЕС, відбулися пошкодження герметичності реактора, відмова його систем управління і захисту, втрата контролю над перебігом ланцюгової ядерної реакції, викид радіоактивних речовин в навколишнє середовище.

До якого типу НС може бути віднесена описана подія?

А. Ядерна аварія.

Б. Атомна аварія.

В. Радіаційно-ядерна аварія.

Г. Радіаційна аварія.

Д. Транспортна аварія.


 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка