Медицина надзвичайних ситуаційСторінка17/17
Дата конвертації21.07.2020
Розмір1.01 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
5. Ви розробляєте план медико-санітарного забезпечення населення регіону при виникненні чи загрозі виникнення НС, одним із елементів якого є картографічна частина.

Що не наноситься на карту медико-санітарного забезпечення?

А. Адміністративні межі території та назви адміністративних територій, що до неї прилягають.

Б. Дислокація аварійно-рятувальних формувань по містах і районах території.

В. Дислокація закладів ОЗ по містах і районах території з зазначенням їхньої ліжкоємкості.

Г. Назви населених пунктів, районів, дислокація найбільш важливих потенційно небезпечних об’єктів економіки.

Д. Основні шляхи сполучення з зазначенням прийнятої їхньої нумерації, вузлові станції, пристані.


 1. Складовою частиною медико-санітарного забезпечення населення при НС є забезпечення майном формувань і закладів ДСМК, лікувально-профілактичних установ і населення.

Як поділяється майно ДСМК за цільовим призначенням?

А. На медичне, санітарно-господарське та спеціальне.

Б. На витратне та інвентарне.

В. На майно загального призначення та спеціального призначення.

Г. На комплектне, функціональне та нормативне.

Д. На спеціальне та функціональне.
 1. Основні функції інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ДСМК покладено на інформаційно-аналітичну функціональну підсистему МОЗ України в межах Української інформаційно-аналітичної системи при НС (УІАС НС). Структурною схемою функціональної підсистеми в межах УІАС НС передбачено функціонування чотирьох рівнів її вузлів.

Які функції повинен виконувати вузол МОЗ (Вкажіть невірне твердження)?

А. Забезпечення оперативно-чергової діяльності.

Б. Передавання інформації до керівництва територіальних органів управління ОЗ.

В. Подання оперативної інформації до центрального та резервного вузлів УІАС НС.

Г. Приймання, реєстрація, накопичення та аналіз інформації, що надходить до вузла МОЗ.

Д. Обмін інформацією з відповідними органами функціональних підсистем УІАС НС інших відомств та територіальних підсистем УІАС НС щодо НС.
 1. МОЗ України затверджені терміни надання інформації про виникнення (загрозу виникнення) НС та її медико-санітарні наслідки залежно від її рівня.

Протягом якого часу повинна дійти інформація про виникнення НС місцевого рівня до центрального вузла УІАС НС?

А. Негайно.

Б. Протягом 15 хвилин.

В. Протягом 30 хвилин.

Г. Протягом 1 години.

Д. Протягом 2 годин.
 1. Основною метою планування медико-санітарного забезпечення населення при НС є аналіз реального стану всіх ланок системи ОЗ та їх готовності до функціонування за умов аварій та катастроф.

Які питання розглядаються при проведенні такого аналізу?

А. Розрахунки можливих санітарних втрат серед населення при НС.

Б. Розрахунки можливого виходу з ладу медичних закладів та медичного персоналу при НС.

В. Розрахунки необхідної кількості медичних формувань, кадрів, додаткового ліжкофонду при НС.

Г. Планування накопичення та підтримки в готовності оперативних резервів формувань і закладів ДСМК.

Д. Наявність і стан санітарного та допоміжного автотранспорту.
 1. Ви розробляєте план медико-санітарного забезпечення населення регіону при виникненні НС, першим розділом якого є коротка характеристика сил і засобів системи ДСМК.

Які питання повинні розглядатись у вказаному розділі (вкажіть невірне твердження)?

А. Характеристика медичних закладів на території.

Б. Характеристика сил і засобів аварійно-рятувальних формувань, дислокованих на території.

В. Кількість лікарів (усього і за спеціальностями).

Г. Кількість середнього медперсоналу і його структура.

Д. Загальна кількість і спеціалізація ліжкового фонду.
 1. Ви розробляєте план медико-санітарного забезпечення населення регіону при виникненні чи загрозі виникнення НС, одним із елементів якого є картографічна частина.

Що не наноситься на карту медико-санітарного забезпечення?

А. Зони можливого зараження в результаті аварій на РНО, ХНО, БНО.

Б. Зони можливого затоплення, впливу селевих потоків тощо.

В. Сейсмічно-небезпечні зони з вказівкою останнього року їхньої активності, її потужності.

Г. Зони максимально ефективного сільськогосподарського використання територій.

Д. Наявність природно-осередкових інфекцій з вказівкою останнього дня реєстрації інфекції і кількості випадків захворювань.
 1. Складовою частиною медико-санітарного забезпечення населення при НС є забезпечення медичним майном формувань і закладів ДСМК, лікувально-профілактичних установ і населення.

Які вимоги ставляться до медичного майна ДСМК?

А. Портативність і компактність.

Б. Комплектність і зручність транспортування.

В. Простота і надійність в експлуатації.

Г. Можливість тривалого зберігання.

Д. Все перечислене.
 1. Основні функції інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ДСМК покладено на інформаційно-аналітичну функціональну підсистему МОЗ України в межах Української інформаційно-аналітичної системи при НС (УІАС НС). Структурною схемою функціональної підсистеми в межах УІАС НС передбачено функціонування чотирьох рівнів її вузлів.

Які функції повинні виконувати вузли територіальних органів управлінь ОЗ (ТОУОЗ)?

А. Підтримання постійного зв'язку та обмін інформацією з вузлом МОЗ, черговими ЦРЛ в УІАС НС, керівництвом ТОУОЗ.

Б. Підтримання постійного зв'язку та обмін інформацією з оперативними службами управ­лінь з НС і цивільного захисту відповідної адміністративної території.

В. Передавання інформації за встановленою формою та у визначені терміни до вузла МОЗ України та ТОУОЗ.

Г. Накопичення інформації, створення баз даних, постійне їх оновлення та збереження.

Д. Все з перечисленого.
 1. Кожен заклад ОЗ, що безпосередньо отримав первинну інформацію про медико-санітарні наслідки НС в зоні обслуго­вування населення чи в районі дислокації з точки зору функціональної підсистеми МОЗ в УІАС НС, є вузлом базового рівня.

Які є джерела надходження первинної інформації до вузлів базового рівня?

А. БШМД, яку викликали до постраждалого (хворого) у зоні НС.

Б. Постраждалі внаслідок НС, що самі звернулись за медичною допомогою в заклад ОЗ або яких доставили до нього.

В. Свідки НС, що звернулись до закладів ОЗ з інформацією про потерпілих та про необхідність надати їм медичну допомогу.

Г. Чергова служба міліції, ДАІ, рятувальні служби, які отримали повідо­млення про НС.

Д. Все з перечисленого.
 1. Ефективне планування медико-санітарного забезпечення населення за умов НС можливе при досконалому знанні вимог правових, нормативних та директивних документів щодо організації медико-санітарного забезпечення населення за умов НС.

Що є підставою для організації розробки “Плану медико-санітарного забезпечення населення в НС” адміністративної території?

А. Розпорядження Президента України.

Б. Постанова Кабінету міністрів України.

В. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Г. Наказ Міністерства охорони здоров’я України.

Д. Наказ начальника органу управління охорони здоров’я адміністративної території.
 1. Ви розробляєте план медико-санітарного забезпечення населення регіону при виникненні НС, першим розділом якого є коротка характеристика сил і засобів системи ОЗ.

Які питання повинні розглядатись у вказаному розділі?

А. Все перечислене.

Б. Характеристика медичних закладів на території.

В. Кількість лікарів (усього і за спеціальностями).

Г. Кількість середнього медперсоналу і його структура.

Д. Загальна кількість і спеціалізація ліжкового фонду.
 1. Ви розробляєте план медико-санітарного забезпечення населення регіону при виникненні чи загрозі виникнення НС, одним із елементів якого є картографічна частина.

Що не наноситься на карту медико-санітарного забезпечення?

А. Дислокація створених формувань служби медицини катастроф по містах і районах, у т.ч. відомчого підпорядкування.

Б. Дислокація закладів системи держсанепіднагляду, служби крові, фармації й інші і т.п.

В. Дислокація пунктів управління службою медицини катастроф, наявність і марка засобів радіозв’язку або інших форм зв’язку.

Г. Дислокація закладів і формувань аварійно-рятувальної служби.

Д. Дислокація закладів держсанепіднагляду.
 1. Складовою частиною медико-санітарного забезпечення населення при НС є забезпечення медичним майном формувань і закладів ДСМК, лікувально-профілактичних установ і населення.

Які вимоги ставляться до медичного майна ДСМК (вкажіть невірне твердження)?

А. Портативність і компактність.

Б. Комплектність і зручність транспортування.

В. Простота і надійність в експлуатації.

Г. Можливість тривалого зберігання.

Д. Нічого з перечисленого.
 1. Основні функції інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ДСМК покладено на інформаційно-аналітичну функціональну підсистему МОЗ України в межах Української інформаційно-аналітичної системи при НС (УІАС НС). Структурною схемою функціональної підсистеми в межах УІАС НС передбачено функціонування чотири рівні її вузлів.

Які функції повинні виконувати вузли територіальних органів управлінь ОЗ (ТОУОЗ) (вкажіть невірне твердження)?

А. Підтримання постійного зв'язку та обмін інформацією з вузлом МОЗ України, черговими ЦРЛ в УІАС НС, керівництвом ТОУОЗ.

Б. Підтримання постійного зв'язку та обмін інформацією з оперативними службами управ­лінь з НС і цивільного захисту відповідної адміністративної території.

В. Забезпечення оперативно-чергової діяльності вузлів ЦРЛ і ЦМЛ в УІАСНС.

Г. Збирання інформації, створення баз даних, постійне їх оновлення та збереження.

Д. Передавання інформації за встановленою формою та у визначені терміни до вузла МОЗ України та керівництва ТОУОЗ.
 1. Ви – старший лікар зміни станції швидкої медичної допомоги (ШМД). Засобами зв’язку від лікаря бригади ШМД поступила інформація про НС територіального рівня.

Ваші подальші дії:

А. Зареєструвати інформацію, що поступила, в журналі обліку НС.

Б. Перевірити достовірність інформації.

В. Попередньо визначити коду (клас, групу та вид) і рівень НС.

Г. Негайно передати інформацію відповідальному черговому районного територіального медичного об'єднання.

Д. Все з перечисленого.
 1. Підставою для організації розробки “Плану медико-санітарного забезпечення населення в НС” адміністративної території є Наказ МОЗ України та затверджене цим наказом завдання на планування .

Що собою являють вказані завдання на планування?

А. Розпорядчий документ Міністерства охорони здоров’я України.

Б. Розпорядження Міністра охорони здоров’я України, обов’язкове для виконання при плануванні.

В. Нормативний документ, що визначає мінімум вимог, обов’язкових для виконання при плануванні.

Г. Нормативним документом, що визначає вимоги до планування.

Д. Перелік заходів, які необхідно вказати в плані медико-санітарних заходів при НС.
 1. Ви розробляєте план медико-санітарного забезпечення населення регіону при виникненні НС, одним з розділів якого є прогноз медико-санітарної обстановки.

Які питання повинні розглядатись в плані при прогнозуванні обстановки?

А. Все перечислене.

Б. Ретроспективний аналіз НС, які виникали на даній території і їх наслідків.

В. Перелік потенційно небезпечних об'єктів, що можуть викликати різке погіршення санітарно-епідеміологічної обстановки.

Г. Прогноз медико-санітарних наслідків можливих НС з розрахунком величини і структури санітарних втрат серед населення.

Д. Прогноз можливості потрапляння у осередок НС медичних закладів і можливих наслідків.
 1. Ви розробляєте план медико-санітарного забезпечення населення регіону при виникненні чи загрозі виникнення НС, одним із елементів якого є пояснювальна записка.

Що не відмічається у пояснювальній записці медико-санітарного забезпечення регіону?

A. Жодне з перекисленого.

Б. Організація і зміст заходів з введенням режиму підвищеної готовності.

В. Організація і зміст заходів з введенням режиму надзвичайної ситуації.

Г. Висновки з прогнозованої медико-тактичної обстановки регіону.

Д. Стисла характеристика органів і закладів охорони здоров'я регіону.
 1. Складовою частиною медико-санітарного забезпечення населення при НС є забезпечення медичним майном формувань і закладів ДСМК, лікувально-профілактичних установ і населення.

Які вимоги ставляться до медичного майна ДСМК (вкажіть невірне твердження)?

А. Портативність і компактність.

Б. Комплектність і зручність транспортування.

В. Простота і надійність в експлуатації.

Г. Можливість тривалого зберігання.

Д. Потреба у постійному освіженні та профілактиці.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка