Медицина надзвичайних ситуаційСторінка15/17
Дата конвертації21.07.2020
Розмір1.01 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Г. Виявлення меж поширеності епідемічного вогнища з наступним обґрунтуванням потреби в проведенні дезинфекційних заходів у місцях проживання людей.

Д. Систематичного отримання відомостей про стан здоров’я населення в районі НС.
 1. Основними показаннями до запровадження карантинних заходів у зоні НС є виникнення захворювань на особливо небезпечні інфекції (ОНІ), до яких належать інфекційні хвороби, що здатні до вираженого епідемічного поширення, мають вкрай важкий перебіг і спричиняють високу летальність.

Відповідно до цих критеріїв до ОНІ відносяться захворювання, збудники яких:

А. Являють собою високу як індивідуальну, так і суспільну небезпеку.

Б. Являють собою помірну індивідуальну та суспільну небезпеку.

В. Являють собою низьку індивідуальну та помірну суспільну небезпеку.

Г. Не являють собою індивідуальної та суспільної небезпеки.

Д. Являють собою помірну індивідуальну та обмежену суспільну небезпеку.
 1. У комплексі протиепідемічних заходів, що проводяться при організації карантину значне місце відводиться проведенню дезинфекційних заходів.

Де в першу чергу проводяться дезинфекційні заходи?

А. В місцях виявлення збудників інфекційних захворювань.

Б. В лікувальних закладах.

В. На основних проїзних магістралях та транспорті.

Г. На господарських об’єктах, які продовжують роботу в осередку.

Д. Все перелічене.
 1. Територія, на якій у певних межах часу і простору сталося зараження людей збудниками заразних хвороб і набуло масового характеру поширення інфекційних захворювань називається епідемічним осередком.

Якими факторами епідемічного процесу визначаються межі такого осередку?

А. Наявність у зонах НС неізольованих інфекційних хворих серед потерпілого населення.

Б. Можливість поширення неізольованими хворими збудників інфекційних захворювань.

В. Потерпілі, які потребують госпіталізації, оцінені з точки зору ризику зараження.

Г. Здорове населення, що контактувало з інфекційними хворими і потребує обсервації.

Д. Все перелічене.
 1. Комплекс заходів, які проводяться в системі санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення при виникненні НС повинен здійснюватися як медичними, так і немедичними силами і засобами.

Які сили і засоби відносяться до медичних?

А. Надзвичайні протиепідемічні комісії.

Б. Господарські органи та установи, підприємства та організації.

В. Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Г. Рятувальні формування різних міністерств і відомств, що беруть участь у ліквідації наслідків НС.

Д. Територіальні і регіональні адміністративні органи.
 1. В одному із районів країни відбувся землетрус. Частина населення була вимушено евакуйована і розташована в таборах тимчасового проживання. Серед евакуйованих появились численні випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції, утворився осередок бактеріологічного зараження.

Що можна вважати межами даного осередку?

А. Межі адміністративного району, де розгорнуті місця тимчасового розселення евакуйованого населення.

Б. Межі таборів тимчасового розселення евакуйованого населення.

В. Межі населених пунктів, біля яких розгорнуті табори тимчасового розселення евакуйованого населення.

Г. Межі жител, в яких виявлені випадки інфекційного захворювання.

Д. Межі, встановлені протиепідемічною службою на підставі даних санітарно-епідеміологічної розвідки.
 1. Основними показаннями до запровадження карантинних заходів у зоні НС є виникнення захворювань на особливо небезпечні інфекції (ОНІ), до яких належать інфекційні хвороби, що здатні до вираженого епідемічного поширення, мають вкрай важкий перебіг і спричиняють високу летальність.

Відповідно до цих критеріїв до ОНІ відносяться захворювання, збудники яких:

А. Являють собою помірну індивідуальну та суспільну небезпеку.

Б. Являють собою високу індивідуальну, але низьку суспільну небезпеку.

В. Являють собою низьку індивідуальну та помірну суспільну небезпеку.

Г. Не являють собою індивідуальної та суспільної небезпеки.

Д. Являють собою помірну індивідуальну та обмежену суспільну небезпеку.
 1. У комплексі протиепідемічних заходів, що проводяться при організації карантину значне місце відводиться проведенню дезинфекційних заходів.

Де в першу чергу проводяться дезинфекційні заходи (вкажіть невірне твердження)?

А. В місцях виявлення збудників інфекційних захворювань.

Б. В місцях проживання населення.

В. В лікувальних закладах.

Г. На основних проїзних магістралях та транспорті.

Д. На господарських об’єктах, які продовжують роботу в осередку.
 1. Територія, на якій у певних межах часу і простору сталося зараження людей збудниками заразних хвороб і набуло масового характеру поширення інфекційних захворювань називається епідемічним осередком.

Якими факторами епідемічного процесу визначаються межі такого осередку?

А. Все перелічене.

Б. Наявність у зонах НС неізольованих інфекційних хворих серед потерпілого населення і можливість поширення ними збудників інфекційних захворювань.

В. Зовнішнє середовище, небезпечне для зараження людей.

Г. Здорове населення, що контактувало з інфекційними хворими і потребує обсервації.

Д. Потерпілі, які потребують госпіталізації, оцінені з точки зору ризику зараження.
 1. Комплекс заходів, які проводяться в системі санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення при виникненні НС повинен здійснюватися як медичними, так і немедичними силами і засобами.

Які сили і засоби відносяться до медичних?

А. Господарські органи та установи, підприємства та організації.

Б. Станції (відділення) ШМД.

В. Рятувальні формування різних міністерств і відомств, що беруть участь у ліквідації наслідків НС.

Г. Територіальні і регіональні адміністративні органи.

Д. Надзвичайні протиепідемічні комісії.
 1. При проведенні протиепідемічних заходів необхідна своєчасна, достовірна та безперервна оцінка епідеміологічної обстановки в районі НС. Одним із методів, який використовується для оцінки обстановки є санітарно-епідеміологічна розвідка в осередку катастрофи.

З якою метою проводиться цей метод?

А. Виявлення причин і умов виникнення інфекційних захворювань з наступним обґрунтуванням заходів по локалізації та ліквідації епідемічного вогнища.

Б. Виявлення причин і умов виникнення інфекційних захворювань з наступним обґрунтуванням проведення дезинфекційних заходів у місцях проживання людей.

В. Виявлення причин і умов виникнення інфекційних захворювань з наступним обґрунтуванням лікувально-евакуаційних заходів.

Г. Виявлення меж поширеності епідемічного вогнища з наступним обґрунтуванням потреби в проведенні дезинфекційних заходів у місцях проживання людей.

Д. Визначення санітарно-епідеміологічного стану району НС.
 1. Основними показаннями до запровадження карантинних заходів у зоні НС є виникнення захворювань на особливо небезпечні інфекції, до яких належать інфекційні хвороби, що здатні до вираженого епідемічного поширення, мають вкрай важкий перебіг і спричиняють високу летальність.

Проведення яких заходів не передбачається при запровадженні карантину?

А. Озброєна охорона осередку (зони) карантину.

Б. Суворий контроль за в’їздом (виїздом)населення, вивезенням майна із зони карантину.

В. Обмеження в’їзду, виїзду чи транзитного проїзду транспорту через територію осередку.

Г. Проведення обсервації осіб, які вибувають за межі осередку.

Д. Обмеження контактів між окремими групами населення.
 1. До режимно-обмежувальних заходів, які спрямовані на локалізацію та ліквідацію епідемічних осередків у вогнищах НС відноситься карантин, який може бути запроваджений рішенням надзвичайної протиепідемічної комісії.

Через скільки часу може бути здійснено зняття карантину?

А. Після закінчення максимального терміну інкубаційного періоду з моменту ізоляції останнього хворого.

Б. Після закінчення максимального терміну інкубаційного періоду з моменту виявлення останнього хворого.

В. Після закінчення максимального терміну інкубаційного періоду з моменту госпіталізації останнього хворого.

Г. Після закінчення максимального терміну лікування останнього хворого.

Д. Після виявлення та ізоляції останнього хворого.
 1. Система санітарно-технічних, господарських, медичних та інших заходів, здійснення яких забезпечує підтримку санітарного благополуччя населення, нормальні умови його життєдіяльності, збереження здоров’я людей.

Дане термінологічне визначення відноситься до поняття:

А. Система санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення при виникненні НС.

Б. Комплекс санітарно-гігієнічних заходів при виникненні НС.

В. Комплекс протиепідемічних заходів при виникненні НС.

Г. Система лікувально-евакуаційного забезпечення населення при виникненні НС.

Д. Система медичного забезпечення населення при виникненні НС.
 1. Комплекс заходів, які проводяться в системі санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення при виникненні НС повинен здійснюватися як медичними, так і немедичними силами і засобами.

Які сили і засоби відносяться до медичних?

А. Амбулаторно-поліклінічні установи.

Б. Господарські органи та установи, підприємства та організації.

В. Рятувальні формування різних міністерств і відомств, що беруть участь у ліквідації наслідків НС.

Г. Територіальні і регіональні адміністративні органи.

Д. Надзвичайні протиепідемічні комісії.
 1. В одному із районів країни відбувся землетрус. Серед потерпілого населення появились осередки зараження гострими шлунково-кишковими інфекціями. Для їх локалізації та ліквідації створена надзвичайна протиепідемічна комісія (НПК).

Вкажіть, які завдання ставляться перед НПК (відмітити невірне твердження):

А. Проведення лікувально-евакуаційного забезпечення потерпілого населення.

Б. Визначення термінів впровадження і зняття обмежувальних і режимних заходів.

В. Надання адміністративної, консультативної і методичної допомоги службам.

Г. Заслуховування звіту відповідальних осіб про стан роботи з ліквідації осередку.

Д. Затвердження плану ліквідації осередку.
 1. Основними показаннями до запровадження карантинних заходів у зоні НС є виникнення захворювань на особливо небезпечні інфекції. Одним із заходів, які проводяться при організації карантину є озброєна охорона (оточення) осередку шляхом встановлення внутрішніх і зовнішніх постів.

Хто повинен забезпечувати внутрішню охорону зони карантину?

А. Військові частини міністерства надзвичайних ситуацій України.

Б. Загальновійськові частини Міністерства оборони України.

В. Працівники органів Міністерства внутрішніх справ України.

Г. Воєнізована охорона.

Д. Працівники органів Служби безпеки України.
 1. Комплекс медичних заходів, здійснюваних щодо людей, які зазнали інфікування збудником небезпечних інфекційних захворювань, для запобігання розвитку в них інфекційного процесу називається екстреною профілактикою.

Коли повинна здійснюватися екстрена профілактика?

А. Після появи першого інфекційного хворого.

Б. Негайно — з моменту надходження інформації про зараження або захворювання людей на небезпечні інфекції.

В. Згідно плану проведення профілактичних заходів.

Г. При сезонному рості інфекційної захворюваності.

Д. При запровадженні карантину.
 1. Територія, на якій у певних межах часу і простору сталося зараження людей збудниками заразних хвороб і набуло масового характеру поширення інфекційних захворювань називається епідемічним осередком.

Якими факторами визначається терміни активності епідемічного осередку?

А. Тривалість інфекційного захворювання.

Б. Активність та вірулентність збудників інфекційних захворювань.

В. Тривалість мінімального інкубаційного періоду.

Г. Середня тривалість лікування інфекційного захворювання.

Д. Тривалість максимального інкубаційного періоду.
 1. При виникнення НС і під час ліквідації її наслідків є необхідним проведення комплексу заходів, із санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення.

Які основні принципи організації проведення цих заходів (вкажіть невірне твердження)?

А. Формування підходу до організації санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у залежності від умов обстановки.

Б. Відповідність змісту та обсягу заходів, що здійснюються, санітарно-епідемічному стану у районі катастрофи.

В. Єдиний підхід до організації санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Г. Участь усіх ланок галузі ОЗ в організації та проведенні заходів щодо ліквідації епідемічних осередків.

Д. Постійна взаємодія ДСМК при ліквідації наслідків НС з іншими службами, міністерствами та відомствами.
 1. В одному із районів країни відбувся землетрус. Серед потерпілого населення появились осередки зараження гострими шлунково-кишковими інфекціями та вірусним гепатитом. З метою своєчасного отримання відомостей про джерела інфекції і шляхи її передачі прийнято рішення про проведення санітарно-епідеміологічної розвідки. Створено розвідувальні групи, яким визначені ділянки для роботи.

Вкажіть, якими факторами визначаються розміри ділянок для груп санітарно-епідеміологічної розвідки (вкажіть невірне твердження):

А. Доступність і спроможність пересування в межах ділянки.

Б. Наявність транспорту, можлива швидкість його руху.

В. Очікувана кількість інфекційних хворих в межах виділеної ділянки.

Г. Час, необхідний для виявлення та огляду хворих, збору матеріалів для досліджень і проведення невідкладних заходів.

Д. Доступність і можливість використання засобів зв’язку для передачі оперативної інформації.
 1. Основними показаннями до запровадження карантинних заходів у зоні НС є виникнення захворювань на особливо небезпечні інфекції. Одним із заходів, які проводяться при організації карантину є озброєна охорона (оточення) осередку шляхом встановлення внутрішніх і зовнішніх постів.

Хто повинен забезпечувати зовнішнє оточення зони карантину?

А. Військові частини міністерства надзвичайних ситуацій України.

Б. Загальновійськові частини Міністерства оборони України.

В. Працівники органів Міністерства внутрішніх справ України.

Г. Воєнізована охорона.

Д. Працівники органів Служби безпеки України.
 1. Комплекс медичних заходів, здійснюваних щодо людей, які зазнали інфікування збудником небезпечних інфекційних захворювань, для запобігання розвитку в них інфекційного процесу називається екстреною профілактикою.

Коли повинна здійснюватися загальна екстрена профілактика?

А. Після появи першого інфекційного хворого.

Б. Після встановлення виду збудника інфекційного захворювання.

В. До встановлення виду збудника інфекційного захворювання.

Г. Після встановлення чутливості збудника інфекційного захворювання до антибіотиків.

Д. Після підтвердження клінічного діагнозу в інфекційних хворих.
 1. Явище, яке характеризується безперервним ланцюгом однорідних інфекційних захворювань серед людей, що послідовно виникають і поширюються.

До якого поняття відноситься дане термінологічне визначення?

А. Епідемічна захворюваність.

Б. Епідемічний процес.

В. Епідемічний спалах.

Г. Епідемія.

Д. Епідемічний осередок.
 1. В одному із районів країни відбувся землетрус. Частина населення була вимушено евакуйована і розташована в таборах тимчасового проживання. ДСМК в місцях проживання людей проводився комплекс санітарно-гігієнічних заходів.

На що будуть в основному спрямовані заходи по санітарно-гігієнічному забезпеченні евакуйованих людей (вкажіть невірне твердження)?

А. Дотримання умов та гігієнічних норм розміщення людей.

Б. Надання потерпілим медичної допомоги.

В. Контроль за організацією харчування і водопостачання евакуйованого населення.

Г. Контроль за організацією лазнево-прального обслуговування евакуйованого населення.

Д. Виключення впливу на евакуйоване населення шкідливих факторів навколишнього середовища.
 1. В одному із районів країни відбувся землетрус. Серед потерпілого населення появились осередки зараження гострими шлунково-кишковими інфекціями та вірусним гепатитом. З метою оцінки епідеміологічної обстановки в районі НС здійснені заходи з проведення санітарно-епідеміологічної розвідки. Створено розвідувальні групи, яким визначені ділянки для роботи.

Як може бути визначений санітарно-епідеміологічний стан району НС на підставі даних, отриманих при проведенні санітарно-епідеміологічної розвідки (вкажіть невірне твердження)?

А. Благополучний санітарно-епідеміологічний стан.

Б. Нестійкий санітарно-епідеміологічний стан.

В. Неблагополучний санітарно-епідеміологічний стан.

Г. Надзвичайний санітарно-епідеміологічний стан.

Д. Катастрофічний санітарно-епідеміологічний стан.
 1. Основними показаннями до запровадження карантинних заходів у зоні НС є виникнення захворювань на особливо небезпечні інфекції. Одним із заходів, які проводяться при організації карантину є озброєна охорона (оточення) осередку шляхом встановлення внутрішніх і зовнішніх постів.

Хто повинен забезпечувати зовнішнє оточення зони карантину?

А. Військові частини міністерства надзвичайних ситуацій України.

Б. Військові частини Міністерства внутрішніх справ України.

В. Працівники органів Міністерства внутрішніх справ України.

Г. Воєнізована охорона.

Д. Працівники органів Служби безпеки України.
 1. Комплекс медичних заходів, здійснюваних щодо людей, які зазнали інфікування збудником небезпечних інфекційних захворювань, для запобігання розвитку в них інфекційного процесу називається екстреною профілактикою, першочерговими із яких є проведення загальної екстреної профілактики?

Яка середня тривалість проведення загальної екстреної профілактики (час, необхідний для виділення, ідентифікації та визначення чутливості збудника до певних антибіотиків)?

А. 12 годин.

Б. Одна доба.

В. До двох діб.

Г. До 5 діб.

Д. До 10 діб.
 1. Явище, яке характеризується безперервним ланцюгом однорідних інфекційних захворювань серед людей, що послідовно виникають і поширюються називається епідемічним процесом.

При наявності яких умов (компонентів) є можливим виникнення і підтримка епідемічного процесу?

А. Збудник інфекції, механізм передачі, сприйнятливість людини.

Б. Збудник інфекції, джерело інфекції, індивідуальна реактивність людини.

В. Джерело інфекції, механізм передачі, сприйнятливість людини.

Г. Збудник інфекції, джерело інфекції, сприйнятливість людини.

Д. Збудник інфекції, сприйнятливість людини, індивідуальна реактивність людини.
 1. Система санітарно-технічних, господарських, медичних та інших заходів, здійснення яких забезпечує підтримку санітарного благополуччя населення, нормальні умови його життєдіяльності, збереження здоров’я людей.

Дане термінологічне визначення відноситься до поняття:

А. Система санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення при виникненні НС.

Б. Комплекс санітарно-гігієнічних заходів при виникненні НС.

В. Комплекс протиепідемічних заходів при виникненні НС.

Г. Система лікувально-евакуаційного забезпечення населення при виникненні НС.

Д. Система медичного забезпечення населення при виникненні НС.
 1. В одному із районів країни відбувся землетрус. Серед потерпілого населення появились випадки зараження гострими шлунково-кишковими інфекціями. За даними проведеної санітарно-епідеміологічної розвідки встановлено, що випадки інфекційних захворювань є поодинокими і не пов’язаними між собою, санітарний стан району НС задовільний.

Як може бути визначений санітарно-епідеміологічний стан району НС в даній ситуації?

А. Благополучний санітарно-епідеміологічний стан.

Б. Нестійкий санітарно-епідеміологічний стан.

В. Неблагополучний санітарно-епідеміологічний стан.

Г. Надзвичайний санітарно-епідеміологічний стан.

Д. Катастрофічний санітарно-епідеміологічний стан.
 1. До комплексу режимно-обмежувальних заходів, які спрямовані на локалізацію та ліквідацію епідемічних осередків в зоні НС, відноситься обсервація.

Проведення яких заходів не передбачається при запровадженні обсервації?

А. Проведення знезаражування об’єктів навколишнього середовища.

Б. Суворий контроль за в’їздом (виїздом) населення, вивезенням майна із зони карантину.

В. Обмеження в’їзду, виїзду чи транзитного проїзду транспорту через територію осередку.

Г. Запровадження екстреної та специфічної профілактики.

Д. Введення протиепідемічного режиму роботи медичних закладів.
 1. Комплекс медичних заходів, здійснюваних щодо людей, які зазнали інфікування збудником небезпечних інфекційних захворювань, для запобігання розвитку в них інфекційного процесу називається екстреною профілактикою, одними із яких є проведення спеціальної екстреної профілактики?

Як визначається середня тривалість проведення спеціальної екстреної профілактики?

А. Часом, необхідним для виділення, ідентифікації та визначення чутливості збудника до певних антибіотиків.

Б. Часом, необхідним для встановлення попереднього клінічного діагнозу.

В. Часом, необхідним для встановлення остаточного клінічного діагнозу.

Г. Часом, необхідним для госпіталізації інфекційного хворого.

Д. Тривалістю інкубаційного періоду, який обчислюється із дня можливого інфікування.
 1. На інтенсивність виникнення і поширення інфекційних захворювань істотно впливають комунально-побутові умови проживання людей у зонах НС, місцях розташування евакуйованого населення.

Які показники, що формують потенційну небезпеку зараження інфекційними захворюваннями, не входять в елементи комунальної характеристики осередку НС?

А. Географічне положення і кліматичні умови осередку НС.

Б. Сприйнятливість та індивідуальна реактивність організму людини.

В. Економічні ресурси і соціальний статус регіону.

Г. Рівень дотримання особистої та громадської гігієни.

Д. Рівень розвитку систем забезпечення життєдіяльності людей в регіоні.
 1. В одному із районів країни відбувся землетрус. Частина населення була вимушено евакуйована і розташована в таборах тимчасового проживання. ДСМК в місцях проживання людей проводився комплекс санітарно-гігієнічних заходів.


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка