Медичного факультетуДата конвертації08.04.2020
Розмір18 Kb.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ФАРМАКОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ

1. Джерела одержання лікарських препаратів.

2. Основні принципи і методи випробовування лікарських засобів.

3. Поняття про фармакокінетику лікарських засобів.

4. Поняття про фармакодинаміку лікарських засобів.

5. Шляхи введення лікарських речовин в організм.

6. Шляхи виведення лікарських речовин із організму.

7. Всмоктування лікарських речовин при різних шляхах введення в організм.

8. Фактори, які впливають на всмоктування лікарських речовин в травному каналі.

9. Поняття про специфічні рецептори, агоністи і антагоністи.

10.Поняття про біодоступність лікарських речовин.

11.Метаболізм лікарських речовин в організмі.

12.Депонування лікарських речовин в організмі.

13.Види терапевтичних і токсичних доз. Поняття про широту терапевтичної дії лікарських

засобів.

14.Види фармакологічних ефектів.

15. Роль хімічної структури і фізико-хімічних властивостей лікарських речовин в їх дії на

організм.

16. Залежність фармакологічного ефекту від дози (концентрації) лікарських речовин.

17. Значення статі та віку у дії фармакологічних речовин.

18.Особливості комбінованої дії лікарських препаратів на організм

19.Синергізм, його види і практичне значення.

20.Антагонізм, його види і практичне значення.

21.Антидотизм і основні антидоти.

22.Негативна побічна дія лікарських засобів алергічної природи.

23.Негативна побічна дія лікарських засобів неалергічної природи.

24.Токсична дія лікарських засобів.

25.Ембріотоксична, фетотоксична та тератогенна дія ліків і отрут.

26.Індивідуальна непереносимість ліків (ідіосинкразія).

27. Значення генетичних факторів у розвитку негативних ефектів лікарських засобів.

28. Залежність фармакологічного ефекту від патологічного стану організму.

29.Поняття про холінорецептори, їх локалізація, класифікація засобів, які впливають на

холінорецептори.

30. Локалізація М-холінорецепторів, загальна характеристика і класифікація М- холінергічних

засобів.

31.Локалізація Н-холінорецепторів, загальна характеристика і класифікація Н- холінергічних

засобів.

32.Поняття про адренорецептори, їх локалізація і класифікація засобів, що впливають на

адренорецептори.

33. Заходи, які проводяться при гострих отруєннях для попередження подальшого

всмоктування отрути в кров.

34. Заходи по знешкодженню отрути в організмі.

35. Заходи по прискоренню виведення отрути з організму.

36.Патогенетична (симптоматична) терапія гострих інтоксикацій ліками і отрутами.

37.Принципи надання медикаментозної допомоги при нападі бронхіальної астми.

38.Принципи надання медикаментозної допомоги при гіповолемічному шоці.

39.Принципи надання медикаментозної допомоги при гострій серцевій недостатності.

40.Принципи надання медикаментозної допомоги при гострому коронарному синдромі

(нестабільна стенокардія, інфаркт міокарда).

41.Принципи надання медикаментозної допомоги при набряку легень.

42.Принципи надання медикаментозної допомоги при гіперглікемічній комі.

43.Принципи надання медикаментозної допомоги при гіпоглікемічній комі

44.Принципи надання медикаментозної допомоги при нирковій кольці.

45.Принципи надання медикаментозної допомоги при нападі судом та епілептичному статусі.

46.Принципи надання медикаментозної допомоги при гострому отруєнні фосфорорганічними

речовинами.

47.Принципи надання медикаментозної допомоги при гострому отруєнні

атропіноподібними речовинами.

48.Принципи надання медикаментозної допомоги при гострому отруєнні наркотичними

речовинами.

49.Медичні і соціальні аспекти боротьби з лікарською залежністю.

50.Лікарська залежність до наркотичних анальгетиків і принципи лікування.

51.Особливості виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів.

СПЕЦІАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ

1. Інгаляційні наркозні засоби, їх фармакодинаміка і застосування, порівняльна

характеристика.

2. Неінгаляційні наркозні засоби, їх фармакодинаміка, порівняльна характеристика,

показання до застосування.

3. Фармакодинаміка і застосування анестезину і новокаїну.

4. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування ксикаїну та тримекаїну.

5. Гостре отруєння місцевоанестезуючими засобами, його профілактика і допомога.

6. В’яжучі, обволікальні, адсорбуючі засоби, механізм дії, застосування.

7. Антихолінестеразні засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування, побічні ефекти.

8. М-холіноміметичні засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування.

9. М-холіноблокуючі засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування, побічні ефекти.

10. Порівняльна фармакологічна характеристика атропіну сульфату, платифіліну, скопаламіну,

іпратропію броміду, пірензипіну.

11. Гангліоблокуючі засоби: локалізація і механізм дії, показання і протипоказання до

застосування, ускладнення.

12. Міорелаксанти: фармакодинаміка, механізм дії, показання до застосування.

13. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування адреналіну, побічні ефекти.

14. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування ефедрину, побічні ефекти.

15. Порівняльна фармакологічна характеристика норадреналіну, адреналіну, мезатону,

ізадрину і сальбутамолу.

16. Альфа-адреноблокуючі засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування, побічні

ефекти.

17. Бета-адреноблокуючі засоби: фармакодинаміка, механізм дії і застосування, побічніефекти.

18. Симпатолітики: препарати, фармакодинаміка, механізм дії і застосування, побічні ефекти.

19. Порівняльна фармакологічна характеристика наркотичних анальгезуючих препаратів.

20. Наркотичні і ненаркотичні анальгезуючі засоби, механізми знеболюючої дії, особливості

застосування при різних видах болю.

21. Наркотичні анальгезуючі засоби: препарати, їх фармакодинаміка, застосування, побічні

ефекти.

22. Морфін: фармакокінетика, фармакодинаміка, механізм дії і застосування.23. Ненаркотичні анальгезуючі засоби: препарати, їх фармакодинаміка, застосування, побічні

ефекти.


24. Етиловий спирт, фармакодинаміка і застосування в медичній практиці.

25. Протиепілептичні препарати: класифікація, фармакодинаміка, механізм дії, застосування,

побічні ефекти.

26. Фармакодинаміка і застосування протипаркінсонічних засобів, побічні ефекти.

27. Нейролептики: класифікація, механізм дії, застосування, побічні ефекти.

28. Транквілізатори: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування, побічні ефекти.

29. Похідні бензодіазепіну як снодійні і протисудомні засоби, їх фармакодинаміка і

застосування.

30. Седативні засоби: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування, побічні ефекти.

31. Психостимулятори: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування, побічні

ефекти.

32. Аналептичні засоби: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування, побічніефекти.

33. Антидепресанти: препарати, механізм дії, особливості застосування, побічні ефекти.

34. Кардіальна та екстракардіальна дія серцевих глікозидів.

35. Фармакокінетика і застосування препаратів серцевих глікозидів. Суть терапевтичної дії

серцевих глікозидів при серцевій недостатності.

36. Симптоматика і принципи лікування інтоксикації серцевими глікозидами, її профілактика.

37. Неглікозидні кардіотонічні засоби: їх фармакодинаміка, механізм дії, застосування.

38. Фармакологічна характеристика і застосування клофеліну і метилдофи.

39. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування бета-адреноблокаторів в кардіології, побічні

ефекти.


40. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування антагоністів іонів кальцію.

41. Міотропні гіпотензивні засоби (натрію нітропрусид, магнію сульфат, апресин):

фармакодинаміка, механізм дії і застосування.

42. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту: механізм дії, застосування, побічні

ефекти.

43. Основні принципи медичного лікування гіпертонічного кризу.44. Антиангінальні засоби: класифікація, механізм дії, фармакокінетика, застосування.

45. Фармакологічна характеристика і застосування нітрогліцерину.

46. Особливості механізму дії та застосування β-адреноблокаторів та антагоністів іонів

кальцію як антиангінальних засобів, побічна дія.

47. Фармакологія препаратів, які використовуються для профілактики та зняття приступів

стенокардії.

48. Основні принципи медикаментозного лікування гострого інфаркту міокарда.

49. Фармакологічна характеристика і застосування хінідину і новокаїнаміду.

50. Фармакологічна характеристика і застосування ксикаїну, етмозину, анаприліну і

верапамілу як протиаритмічних засобів.

51. Фармакологія аміодарону: механізм дії, застосування, побічні ефекти.

52. Протикашльові та відхаркувальні засоби: препарати, фармакодинаміка, механізм дії,

застосування.

53. Засоби, які застосовуються при бронхообструктивному синдромі, механізм дії,

фармакодинаміка, застосування.

54. Фармакологічна характеристика засобів, які застосовуються при набряку легень.

55. Механізм дії і застосування блювотних і протиблювотних засобів.

56. Особливості дії на шлункову секрецію блокаторів Н2-гістамінових рецепторів, М1-

холіноблокаторів, блокаторів Н+К+-АТФ-ази, і застосування.

57. Антацидні засоби: механізм дії, застосування, побічні ефекти.

58. Принципи комбінованого застосування препаратів різних груп для лікування гастритів,

виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.

59. Класифікація жовчогінних засобів, механізм дії, застосування.

60. Препарати, які застосовують при гострому і хронічному панкреатитах, їх

фармакодинаміка, механізм дії.

61. Гепатопротектори: препарати, механізм дії, застосування.

62. Проносні засоби: препарати, механізм дії, застосування.

63. Сечогінні засоби: препарати, класифікація, механізм дії, застосування.

64. Сечогінні екстреної дії: фармакодинаміка, механізм дії, застосування, побічні ефекти.

65. Урикозуричні засоби, механізм дії і застосування.

66. Фармакологія препаратів, які впливають на пологову діяльність.

67. Фармакологія препаратів, які застосовуються для лікування гіпо- і гіперхромної анемій.

68. Фармакологія препаратів, які стимулюють лейкопоез.

69. Механізм дії і застосування засобів, які пригнічують агрегацію тромбоцитів.

70. Фармакологічна характеристика і застосування гемостатичних препаратів.

71. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування гепарину.

72. Фармакологічні властивості антикоагулянтів непрямої дії, застосування, їх антагоністи,

попередження ускладнень.

73. Механізм фібринолітичної дії стрептокінази. Принципи дії контрикалу і кислоти

амінокапронової при підвищеному фібринолізі.

74. Препарати гормонів задньої долі гіпофіза, їх фармакодинаміка і застосування.

75. Фармакологічні властивості і застосування гормональних препаратів щитовидної залози.

76. Антитиреоїдні засоби: препарати, механізм дії і застосування.

77. Порівняльна характеристика препаратів інсуліну, застосування.

78. Пероральні протидіабетичні засоби, механізм дії, показання до застосування, побічні

ефекти.


79. Глюкокортикоїдні препарати: основні сторони їх фармакодинаміки, які застосовуються в

медичній практиці. Показання до використання.

80. Ускладнення терапії глюкокортикоїдними препаратами. Профілактика.

81. Глюкокортикоїдні препарати як антиалергічні засоби, механізм їх дії і застосування.

82. Синдром відміни при застосуванні глюкокортикоїдних препаратів, механізм його

виникнення, профілактика і лікування.

83. Фармакодинаміка і застосування препаратів з мінералокортикоїдною активністю.

84. Фармакодинаміка і застосування естрогенних і гестагенних препаратів.

85. Гормональні протизаплідні засоби: класифікація, особливості дозування, побічні ефекти.

86. Фармакологія і застосування андрогенних препаратів і анаболічних стероїдів.

87. Вплив вітамінних препаратів групи В на обмін речовин і їх застосування в медичній

практиці.

88. Фармакодинаміка, механізм дії і застосування кислоти аскорбінової і рутину.

89. Біологічне значення токоферолу, застосування його в медичній практиці.

90. Препарати вітаміну А, їх фармакодинаміка, застосування і побічні ефекти,

гіпервітаміноз А.

91. Препарати вітаміну Д, їх фармакодинаміка, застосування і побічні ефекти,

гіпервітаміноз Д.

92. Ферментні і антиферментні препарати: фармакодинаміка і застосування.

93. Антиатеросклеротичні засоби: препарати, вплив на обмін холестерину і ліпопротеїдів, на

процеси перекисного окислення ліпідів, застосування.

94. Фармакодинаміка і застосування препаратів натрію і калію. Комбінування препаратів

калію з серцевими глікозидами і сечогінними засобами.

95. Препарати магнію, їх фармакодинаміка, механізм дії і застосування.

96. Препарати кальцію, фармакодинаміка і застосування. Лікарська регуляція кальцієвого

обміну.


97. Протизапальні засоби стероїдної структури: препарати, механізм дії, застосування, побічні

ефекти.


98. Протизапальні засоби нестероїдної структури: препарати, механізм дії, застосування,

побічні ефекти.

99. Протиалергічні засоби: класифікація, механізм дії і застосування, побічні ефекти.

100. Принципи медикаментозного лікування анафілактичного шоку.

101. Антисептичні засоби з групи окислювачів і галогеновмісних: механізм дії,

застосування.

102. Біосинтетичні пеніциліни: препарати, протимікробний спектр, фармакокінетика,

застосування, побічні ефекти.

103. Особливості протимікробного спектру і застосування напівсинтетичних пеніцилінів

та амінопеніцилінів.

104. Цефалоспорини: класифікація, протимікробний спектр, застосування, побічні ефекти.

105. Карбапенеми: класифікація, протимікробний спектр, застосування, побічні ефекти.

106. Препарати групи аміноглікозидів: протимікробний спектр, застосування, побічні

реакції.


107. Антибіотики з групи тетрацикліну та хлорамфеніколу: препарати, спектр

протимікробної дії, застосування, побічна дія.

108. Антибіотики групи макролідів та азалідів: спектр дії, застосування, побічні ефекти.

109. Антибіотики групи фторхінолонів: спектр дії, застосування, побічні ефекти.

110. Побічні ефекти і можливі ускладнення антибіотикотерапії, їх попередження і

лікування.

111. Сульфаніламідні препарати: класифікація, протимікробний спектр, механізм дії.

112. Похідні нітрофурану: спектр протимікробної дії, показання до застосування.

113. Протитуберкульозні засоби: класифікація, механізм і спектр дії, побічні реакції,

принципи хіміотерапії туберкульозу.

114. Протисифілітичні засоби: препарати, фармакодинаміка, механізм дії, застосування.

115. Класифікація, механізм дії і застосування протиглисних засобів.116. Протимікозні засоби: класифікація, спектр дії, застосування, побічні ефекти.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка