Медичні знання та прийняття рішень в медициніСторінка5/12
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
B. *

стандартне відхилення дорівнює коефіцієнту кореляції


C.

тенденцію зміни випадкових величин


D.

пояснює відсутність кореляційного зв’язку


E.

стандартне відхилення дорівнює коефіцієнту кореляції


219.

Що означає термін регресія


A.

напрям стохастичного зв’язку


B.

довірчу ймовірність


C.

нормалізація параметрів розподілу


D. *

повернення до середнього значення


E.

тенденцію зміни випадкових величин


220.

Діаграми розсіювання випадкових величин характеризують


A.

щільність розподілу


B.

дискретною випадковою величиною


C. *

зміст концепції кореляції


D.

емпіричну функцію розподілу


E.

параметри розподілу випадкових величин


221.

“Регресія до середнього”


A.

вказує на напрям стохастичного зв’язку


B. *

стандартне відхилення дорівнює коефіцієнту кореляції


C.

розсіювання та напрям


D.

пояснює відсутність кореляційного зв’язку

E.

стандартне відхилення дорівнює коефіцієнту кореляції


222.

Знак коефіцієнта кореляції вказує між випадковими величинами


A.

на ступінь розсіювання між випадковими величинами


B.

на силу стохастичного зв’язку


C. *

на напрям зв’язку


D.

на відстань кореляції


E.

на щільність кореляції


223.

Що характеризує абсолютне значення коефіцієнта кореляції стохастичного взаємозв’язку між випадковими величинами?


A. *

силу та щільність


B.

розсіювання та напрям


C.

похибку ІІ-го роду


D.

напрям та щільність


E.

силу та напрям


224.

Значення коефіцієнта кореляції може змінюватися від


A.

(0;1)


B. *

[-1;1]


C.

[0;1]


D.

(-1;1)


E.

[-1;0]


225.

Як задається кореляційна залежність між випадковими величинами


A.

моментів І-го і ІІ-го порядку розподілу


B.

матриць


C.

у вигляді діаграм


D.

у вигляді малюнка


E. *

у вигляді таблиць


226.

Нульова гіпозеза, що перевіряється за критерієм Ст’юдента, відхиляється, коли


A.

= t


B.

: t


C.

+ t


D. *

> t


E.

< t


227.

Нульова гіпозеза, що перевіряється за критерієм Пірсона, приймається, коли


A.

=


B.

:


C.
D. *

<


E.

>


228.

При проведенні досліджень необхідно забезпечити наступні вимоги до вибірки


A.

репрезентативність, співпадання умов спостережень


B.

зменшити похибку досліджень

C.

однорідність, співпадання умов спостережень


D. *

однорідність, репрезентативність, співпадання умов спостережень


E.

структурну відповідність, однорідність


229.

Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною, називається


A.

похибкою


B.

граничним рівнем


C.

довірчою ймовірністю


D.

похибкою ІІ-го роду


E. *

рівень значущості


230.

Припущення, котрі відносяться до виду розподілу випадкової величини або окремих його параметрів є


A.

параметри розподілу


B. *

статистичні гіпотези


C.

гістограмою розподілу


D.

щільності розподілу


E.

функції розподілу


231.

Набір значень (х1,х2,...,хn) випадкової величини Х, котрі отримані в результаті n дослідів, називається


A.

розподілом випадкової величини


B.

дискретною випадковою величиною


C.

математичним сподіванням


D.

генеральною сукупністю


E. *

вибіркою об’єму n


232.

Які параметри має нормований нормальний закон розподілу


A.

Математичне сподівання - 1, дисперсія - 2


B.

Математичне сподівання - 0,1, дисперсія - 1,0


C.

Математичне сподівання - 0, дисперсія - 0


D.

Математичне сподівання - 1, дисперсія - 1


E. *

Математичне сподівання - 0, дисперсія - 1


233.

Якому закону розподілу підпорядковуються випадкові події такі, як число викликів швидкої допомоги за певний проміжок часу, черги до лікаря в поліклініці, епідемії


A.

Гаусса


B.

Пуассона


C. *

Біноміальному


D.

Лейбніца


E.

Госсета


234.

Щільність розподілу для неперервної випадкової величини - це


A.

квадрат функції розподілу


B. *

похідна від функції розподілу


C.

степінь від функції розподілу


D.

інтеграл від функції розподілу


E.

первісна від функції розподілу


235.

Функціональна залежність між значеннями випадкових величин та ймовірностями з якими вони приймають ці значення називають


A. *

законом розподілу


B.

медіаною розподілу


C.

діафрагмою розподілу

D.

гістограмою розподілу


E.

щільністю


236.

Величина, котра може приймати будь-які числові значення в даному інтервалі значень називається


A.

параметром розподілу випадкової величини


B.

цифро-аналоговим переиворенням


C.

випадковою величиною


D. *

неперервною випадковою величиною


E.

дискретною випадковою величиною


237.

Дискретною випадковою називається величина, яка приймає значення


A. *

кінцеву кількість значень х1, х2,..., хп


B.

з напівзамкненого інтервалу справа


C.

з напівзамкненого інтервалу зліва


D.

з відкритого інтервалу (0;п)


E.

з замкненого інтервалу [0;п]


238.

В результаті експерименту, що може бути повторений велику кількість разів, отримані значення х1, х2,..., хп, які називають


A.

законом розподілу


B.

щільністю розподілу випадкової величини


C. *

випадковою величиною


D.

масивом


E.

вибіркою


239.

Кількість інформації і ємність запам’ятовуючих пристроїв вимірюється у


A.

мілівольтах і амперах


B.

гігабайтах і терабайтах


C.

кілограмах; мегабайтах і кілобайтах


D.

мегатоннах і кіловатах; мегабайтах і кілобайтах


E. *

бітах і байтах; мегабайтах і кілобайтах; гігабайтах і терабайтах


240.

Якими властивостями не володіє інформація?


A. *

електромагнітними


B.

розпізнаваність; достовірність


C.

об'єктивність та повнота


D.

нематеріальність


E.

корисність та актуальність


241.

Достовірність інформації залежить


A.

від кількості однакових знаків


B. *

від взаємного розташування знаків


C.

від астрономічного розміщення зірок


D.

від кольору знаків


E.

від величини знаків


242.

Якщо одержаних даних не достатньо для розуміння ситуації та прийняття рішення то інформація вважається


A.

не актуальною


B.

небезпечною


C.

не об’єктивною


D. *

не повною


E.

не достовірною

243.

Якщо інформація, яку ви одержали не важлива для вас в даний момент часу, то вона є


A.

не об’єктивна


B.

небезпечна


C.

не повна


D. *

не актуальна


E.

не достовірна


244.

Перетворення дискретного сигналу на аналоговий виконується в спеціальних пристроях, підключених до комп'ютера


A.

чіпсеті


B.

адаптерах


C. *

звукових платах


D.

мікрофонах


E.

колонках


245.

Піксел - це


A.

мінімальний набір знаків, якими позначається число


B.

відображення дискретного повідомлення у вигляді аналогових сигналів


C.

найяскравіший елемент зображення, що формується на екрані монітора


D. *

мінімальний елемент зображення, що формується на екрані монітора


E.

максимальний елемент зображення, що формується на екрані монітора


246.

За основу кодування символів у персональних комп'ютерах узята кодова таблиця


A. *

ASCII


B.

ASKII


C.

Excel


D.

ASIIA


E.

ASIIC


247.

Кодова таблиця - це таблиця, що


A. *

встановлює відповідність між символами алфавіту і двійковими числами


B.

містить мінімальний елемент зображення


C.

встановлює відповідність між аналоговими та дискретними сигналами


D.

відображає дискретне повідомлення у вигляді певних сполучень символів


E.

містить мінімальний набір знаків, якими позначається число


248.

Кодування - це


A.

0 і 1


B.

мови й алфавіт


C.

відображення дискретного повідомлення у вигляді аналогових сигналів


D.

система умовних знаків


E. *

процес віднесення індивідуального об"єкта до певного класу


249.

Група з чотирьох двійкових чисел називається


A.

троянда


B. *

тетрада


C.

терція


D.

терада


E.

тріада


250.

Яка система числення стала основою побудови обчислювальних машин?


A.

дискретна


B.

шістнадцяткова

C.

вісімкова


D. *

двійкова


E.

десяткова


251.

Якому двійковому числу відповідає десяткове число 5?Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне C
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 11 семестр, 6 курс мед
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3к мед-Семестровий контроль
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Мед Укр Спеціальна патологічна морфологія
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3к мед. Модуль 2 Се
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3 курс, афо органів І систем у дітей, (ситуаційні задачі)
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Крок. Патологічна фізіологія. Модуль 2
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Месестринська практика, (задачі)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка