«Медична ефективність охорони здоров'я, її показники і критерії оцінки»Скачати 16.37 Kb.
Дата конвертації01.11.2020
Розмір16.37 Kb.
Доповідь

на тему:
« Медична ефективність охорони здоров'я,

її показники і критерії оцінки»

Підготувала:

студентка 5 курса 13 групи

стоматологічного факультета

Матейчук Влада Романівна

Вінниця-2020
Поняття ефективності медичної допомоги не слід ототожнювати із загальноекономічною категорією ефективності, з відповідними показниками у сфері матеріального виробництва. В охороні здоров'я навіть при застосуванні самого кваліфікованої праці і використанні сучасної медичної техніки може бути «нульовий» і навіть «негативний» результат.

Показники ефективності діяльності медичних установ служать критерієм соціальної та економічної значимості даної галузі у розвитку суспільства. В цілому, на рівні народного господарства, ефективність охорони здоров'я виражається ступенем впливу і впливу його на збереження і поліпшення здоров'я населення, підвищенням продуктивності праці, в запобіганні витрат на охорону здоров'я і витрат по соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню, в економії витрат в галузях матеріального виробництва та невиробничої сфери, збільшенням приросту національного доходу.

Ефективність охорони здоров'я, його служб і окремих заходів вимірюється сукупністю критеріїв та показників, кожен з яких характеризує будь-яку сторону процесу медичної діяльності.
Медична ефективність полягає в оцінці результативності різних способів діагностики, лікувальних процедур, у тому числі лікарських засобів, і, нарешті, різних заходів профілактики, зокрема специфічної (щеплень).

Вона може виражатися через різні показники якості і ефективності діяльності медичних установ (скорочення середніх термінів діагностики, середньої тривалості захворювання, перебування хворого в стаціонарі). Про медичну ефективність говоре і підвищення відсотка сприятливих результатів захворювань, зниження рівня інвалідизації і летальності, оптимальне використання ліжкового фонду, медичного устаткування, трудових і фінансових ресурсів.

Медична ефективність — це ступінь досягнення поставлених задач в області профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.
Медична ефективність - це ступінь досягнення медичного результату. Відносно одного конкретного хворого це одужання або поліпшення стану здоров'я, відновлення втрачених функцій від-ділових органів і систем. На рівні закладів охорони здоров'я і галузі в цілому медична ефективність вимірюється безліччю специфічних показників: питома вага вилікуваних хворих, зменшення випадків переходу захворювання в хронічну форму, зниження рівня захворюваності населення-ня.

Медична ефективність відображає ступінь досягнення поставлених завдань діагностики та лікування захворювань з урахуванням критеріїв якості, адекватності та результативності. Медичне втручання може бути більш результативним, якщо науковий рівень і практика його проведення забезпечують найкращий результат медичної допомоги при найменших витратах всіх видів ресурсів. Але навіть при ідеальному як медичної праці може бути не досягнута кінцева мета - здоров'я людини.

Медична ефективність розраховується за формулою:

Число випадків досягнутих медичних результатів

Км=--- ---

Число оцінюваних випадківМедична ефективність закладу охорони здоров'я — лише один з критеріїв оцінювання ефективності роботи. Проте керівнику закладу варто знати, як саме вираховувати цей показник.

По-перше, він знадобиться для внутрішнього аудиту ефективності впроваджень, по-друге, ці знання стануть у нагоді під час підготовки лікаря до атестації.

Медична ефективність діяльності закладів охорони здоров’я — якісна та кількісна характеристика ступеня досягнення поставлених цілей у сфері профілактики, діагностики та лікування захворювань з урахуванням критеріїв якості, адекватності та результативності. У такому випадку медичний ефект може бути виражений через показники захворюваності, «індекси здоров’я», показники летальності, різні показники, що характеризують якість медичної допомоги, тощо. проведення"

Щодо конкретного хворого — це одужання або поліпшення стану здоров’я, відновлення втрачених функцій систем та органів. На рівні установ або системи охорони здоров’я в цілому медична ефективність може бути оцінена ступенем зміни у часі, наприклад, показників первинної захворюваності на хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, захворювання з тимчасовою втратою працездатності тощо. Шляхом визначення медичної ефективності оцінюють правильність чи неправильність вибору лікування з точки зору впливу на здоров’я. Правильний вибір медичного втручання передбачає послідовність таких дій: виявити варіанти, оцінити можливі результати застосування кожного варіанта та обрати або допомогти пацієнтові у виборі варіанта.Роль інновацій для медичної ефективності

Медична ефективність виявляється, зокрема, у впровадженні нових технологій, завдяки яким пацієнтів госпіталізують до стаціонарів на коротший строк (наприклад використання сучасних технологій при лікуванні катаракти або ендоскопічних технологій у хірургії). Розвиток медицини також підвищує відсоток виживання пацієнтів та забезпечує ліпші результати при використанні певних медичних технологій (наприклад при трансплантації серця на сьогодні виживає значно більше пацієнтів, вони живуть довше порівняно з часом, коли ці операції тільки почали проводити). Крім того, впровадження нових медичних технологій робить медичну допомогу доступною для тих категорій і груп хворих, які раніше не могли на неї розраховувати (наприклад сучасні анестезіологічні посібники дають змогу планувати оперативні втручання щодо літніх пацієнтів, які мають протипоказання до наркозу).Складові медичної ефективності

Одним із показників клінічної ефективності роботи діагностичних служб (рентгенологічної, ендоскопічної, ультразвукової, цитологічної та інших) може бути частка хворих зі стадіями злоякісних новоутворень. Цей показник обраховують як відсоткове співвідношення кількості хворих, яким діагноз злоякісних новоутворень у I­II стадіях було встановлено вперше в житті, до загальної кількості онкологічних хворих, яким діагноз було встановлено вперше в житті.


В аналізі клінічної ефективності найважливішою складовою є оцінювання результатів динамічного спостереження диспансерних хворих, яке виражається показником ефективності диспансеризації. Цей показник обраховують як відсоткове співвідношення кількості хворих, що перебувають на диспансерному обліку і в яких на кінець звітного періоду був один із можливих результатів (поліпшення, без змін, погіршення), до загальної кількості хворих, які перебувають на диспансерному обліку через це захворювання. Медичну ефективність проведених реабілітаційних заходів серед осіб зі стійкою непрацездатністю (інвалідів) можна оцінювати показником повної медичної та професійної реабілітації інвалідів. Цей показник обраховують як відсоткове співвідношення кількості інвалідів, визнаних працездатними, до загальної кількості повторно оглянутих медико­соціальною експертною комісією інвалідів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка