М. Київ Студентоцентризм одна з передумов успішності професійно-педагогічної діяльності в авіаційно-технічному внзСкачати 24.36 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір24.36 Kb.
Лілія Барановська

д.п.н., професор

м. Київ
Студентоцентризм - одна з передумов успішності професійно-педагогічної діяльності в авіаційно-технічному ВНЗ
Огляд спеціальної літератури з проблеми формування особистості, підготовки її до майбутньої професійної діяльності дає підстави констатувати, що найважливішим аспектом даної проблеми є антропологічний, що, на нашу думку, значною мірою зумовлено специфікою вітчизняного соціального розвитку, сучасних процесів становлення демократичного суспільства в Україні. Цінність людини як особистості, як майбутнього фахівця у системі професійної освіти молоді має бути одним з найважливіших критеріїв її якості.

У сфері авіаційно-технічної професійної підготовки формується особистість майбутніх авіапілотів, інженерів з автоматизованих систем управління повітряним рухом, з радіонавігації та радіолокації, з управління повітряним рухом, з технічного обслуговування повітряних суден, із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів, експедиторів з авіаперевезень тощо. Це фахівці, від оперативного та майстерного виконання котрими своїх професійних обов’язків залежить безпека людей у повітряному просторі. Усі вони - майбутні представники технічної інтелігенції країни, а інтелігентність є поєднанням високого рівня розумового розвитку та моральної культури особистості. Вона виявляється в масштабності та глибині ерудиції людини, багатстві її знань та внутрішнього світу. В інтелігентної людини загострене почуття соціальної відповідальності, вона діє на основі веління совісті, терпляча до іншої думки, тактовна, орієнтована на загальнолюдські цінності. З огляду на сутність цієї дефініції набуває особливого значення студентоцентричний підхід до студента як об’єкта професійної підготовки, що можливо лише за умови перетворення його в суб’єкт професійно-педагогічної діяльності. З огляду на вікову періодизацію, студентство ВНЗ 3-4 рівнів акредитації належить до віку юності: це період соціально-професійного становлення особистості, коли ступінь сприйняття соціального та професійного досвіду є найвищим. Головними сферами життєдіяльності студентів є професійне навчання, особистісне зростання та самоствердження, розвиток інтелектуального потенціалу, духовне збагачення, моральне, естетичне, фізичне самовдосконалення. Провідним видом діяльності у цей період є професійна освіта. Повноцінна реалізація провідної діяльності сприяє подальшому становленню особистості. Основними психологічними новоутвореннями особистості студента на цій стадії є самостійність, соціальна зрілість, узагальнені способи пізнавальної та професійної діяльності, соціально-професійна компетентність.Викладач ВНЗ, сприяючи особистісному зростанню студента, має зважати на те, що в цьому віці має свої особливості фізичний, психофізіологічний, когнітивний розвиток студентів. В юності спостерігається досягнення людиною найвищого рівня м’язової сили, швидкості, реакції, моторної спритності і фізичної витривалості. На початку юності мозок людини досягає функціональної зрілості; властива найбільша пластичність кори головного мозку та висока гнучкість в утворенні складних психомоторних та інших навичок; найбільший обсяг оперативної (короткочасної) пам’яті зорової і слухової модальності; активна розумова діяльність сприяє вищим показникам пам’яті; високі показники уваги; найбільша швидкість розв’язання вербально-логічних завдань (комплексний характер мисленнєвих операцій при високому рівні інтеграції різних видів мислення, гнучкого переходу від образного до логічного і навпаки); інтенсивний розвиток усіх видів почуттів, підвищена емоційна чутливість до різних обставин навколишнього життя. Даний період є максимально сприятливим для навчання і професійної підготовки. У цей час відбувається активне формування індивідуального стилю діяльності, становлення «Я-концепції» як ядра особистості.

Успішність професійно-педагогічної діяльності викладача авіаційно-технічного ВНЗ визначається розумінням ним особливостей професій, які забезпечують продуктивність функціонування авіаційної галузі. Усі вони орієнтовані на створення умов безпечного перебування людини у повітряному просторі. А тому при організації навчання об’єктів фахової підготовки пильною має бути їхня увага до особистості студента, що є можливим за науково обґрунтованого оперування ним системою знань щодо його вікових та індивідуально-психологічних особливостей.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> О. Г. Широкова-Мурараш
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Технологія формування комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами організаційно-діяльнісної гри
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Комунікативна компетентність як предмет дослідження у науковій літературі
NAU -> Зміст освіти у процесі сучасної професійної підготовки анотація


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка