М. Київ Сформованість психологічної компетентності запорука високого рівня культури ділового спілкування майбутніх логістівСкачати 43.79 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір43.79 Kb.
Тетяна Ільїна

м. Київ

Сформованість психологічної компетентності - запорука високого рівня культури ділового спілкування майбутніх логістів

Спілкування є універсальною реальністю, у контексті якої зароджується та здійснюються всі життєдіяльнісні процеси, сприйняття та засвоєння природної та соціальної дійсності. Тому спілкування розглядається у контексті професійної підготовки студентів. Відповідно перед ВНЗ постає декілька завдань, а саме: надати студентові вірне уявлення про комунікативні властивості особистості, які необхідні висококваліфікованому фахівцю, особливо майбутньому логісту; визначити та створити умови для ефективного формування та удосконалення комунікативних навичок та культури ділового спілкування загалом.

В ході нашого дослідження вивчення психолого-педагогічних основ перцептивної, комунікативної та інтерактивної сторін ділового спілкування дозволило виявити, що формування знань, умінь і навичок щодо психотехнік спілкування, у процесі навчання за допомогою визначених педагогічних умов і будуть складати основу культури ділового спілкування майбутніх логістів. Тобто, враховуючи специфіку професійної діяльності логістів, стратегія їх навчання передбачає розвиток та вдосконалення таких сторін спілкування, які сприятимуть подоланню бар’єрів спілкування (соціального чи психологічного), встановленню продуктивного співробітництва на основі психологічного впливу, допоможуть опанувати механізми взаєморозуміння та слугуватимуть підґрунтям комунікативної культури майбутніх спеціалістів.

Можна стверджувати, що в основі культури ділового спілкування лежать загально прийняті моральні вимоги до спілкування, які нерозривно пов’язані з визнанням неповторності й цінності кожної особистості. Поділяючи точку зору дослідників ділового спілкування (Кузіна Ф.К., Мальханової І.А., Паркратова В.М. та ін.), вважаємо, що високий рівень культури ділового спілкування залежить від наявності або відсутності у суб’єкта ділового спілкування наступних особистісних якостей: відкритості, емпатії, доброзичливості, ініціативності, аутентичності, розвинених самопізнання та саморефлексивності.Теоретичний аналіз психологічної сторони ділового спілкування дозволив визначити психологічну основу формування сукупності особистісних якостей, які необхідно розвивати для формування культури ділового спілкування. Професіограма менеджера з логістики передбачає володіння наступними психологічними навичками:

  • психологічно вірно і ситуаційно обумовлено вступати у ділове спілкування, підтримувати і стимулювати активність партнерів по діловому спілкуванню;

  • психологічно точно визначати «точку» завершення спілкування і максимально використовувати соціально-психологічні характеристики комунікативної ситуації, в рамках якої розгортається спілкування;

  • прогнозувати реакції партнерів на власні дії, психологічно налаштовуючись на емоційний тон співрозмовника, опановувати і утримувати ініціативу у спілкуванні, долати психологічні бар’єри, знімати зайву напругу, бути психологічно відповідним співрозмовникові;

  • провокувати «бажану реакцію» партнера по спілкуванню, формувати і скеровувати соціально-психологічні настрої партнера;

  • вміти мобілізуватися на досягнення поставленої комунікативного завдання.

В ході дослідження було з’ясовано, що для розвитку культури ділового спілкування студенту-логісту у процесі навчання необхідно навчитися розуміти ділових партнерів через пізнання наступних аспектів своєї особистості: власних потреб і ціннісних орієнтацій; через перцептивні вміння сприймати навколишнє середовище без суб’єктивних спотворень, без прояву стійких упереджень щодо тих чи інших проблем, особистостей, соціальних груп; із готовністю сприймати нове у зовнішньому середовищі; розвивати свої можливості у розумінні норм і цінностей інших соціальних груп і культур; співвідносити свої почуття, психічні стани, способи персоналізації з впливом факторів зовнішнього середовища.

Це підкреслює високу значимість професійно-когнітивних якостей менеджерів з логістики, які формуються у процесі навчання на базі дисциплін гуманітарної підготовки і дозволяють сформувати навички метакомунікації, вербальної і невербальної комунікації, підвищити конгруентність ділового спілкування, а значить, культуру ділового спілкування. Сформована психологічна компетентність і навички психологічного аналізу ситуації дозволяють обирати суб’єкту спілкування потрібні стратегії комунікації, той психологічний інструментарій, який здатний визначити провідний механізм у міжособистісній взаємодії. Це підвищує якість ділового спілкування, допомагає вибору результативних тактик поведінки у діловій комунікації, продуктивній взаємодії.
Каталог: bitstream -> NAU -> 20197
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> О. Г. Широкова-Мурараш
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Технологія формування комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами організаційно-діяльнісної гри
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Комунікативна компетентність як предмет дослідження у науковій літературі
NAU -> Зміст освіти у процесі сучасної професійної підготовки анотація


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка