М. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ


Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукціюСторінка5/7
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.846

Д18


Даниленко, Борис Петрович

Ремонт магнитофонов : Справ. пособ. / Б. П. Даниленко ;

И. И. Манкевич. – Минск : Беларусь, 1989. – 463 c. : ил. – 2 р., 10 грн.
687

Г85


Грищенко, Алла Прокофьевна

Раскрой детской одежды / А. П. Грищенко. – Х. : Прапор, 1976. –

159 c. : ил. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

7 - Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

Р89


Русское искусство второй половины XVIII-первой половины XIX в. : Материалы и исслед. / АН СССР, ВНИИ искусствознания. Под ред.

Т. В. Алексеевой. – М. : Наука, 1979. – 215 c. : ил. – 2 р. 40 к., 12 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
71 -- Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

711.4

П78


Проблеми розвитку міського середовища : Наук.-техн. зб.. Вип. 4 / Гол. ред. М. В. Омельяненко. – К. : НАУ, 2010. – 176 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
74- Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

746.3(477)

Ч-90


Чумарна, Марія Іванівна

Код української вишивки / М. І. Чумарна. – Л. : Апріорі, 2008. – 192 c. : ілюстр. – 153 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

746.3(477)

Ч-90


Чумарна, Марія Іванівна

Вишивання долі : Символика і техніка шитва / М. І. Чумарна. – Л. : Апріорі, 2009. – 88 c. : ілюстр. – 54 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
75 Живопис

75(45)

К82


Кристофанелли, Роландо

Дневник Микеланджело Неистового / Р. Кристофанелли. – М. : Радуга. – 416 c. – 1 р. 30 к., 8 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

75/76

М38


Машковцев, Николай Георгиевич

Из истории русской художественной культуры / Н. Г. Машковцев. – М. : Сов. художник, 1982. – 327 c. : ил. – (Б-ка искусствознания). – 3 р., 20 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

796.51

Б87


Бринк, Иван Юрьевич

Ателье туриста / И. Ю. Бринк ; М. П. Бондарец. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 143 c. – (Туризм для всех). – 55 к., 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

796(41)

Г18


Гамбург, Леонид Александрович

Британия: Сотворение спорта / Л. А. Гамбург. – К. : Саммит-книга, 2010. – 246 c. : иллюстр. – 92 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

794

Г97


Гуфельд, Эдуард Ефимович

Краткая энциклопедия шахматных дебютов / Э. Е. Гуфельд. – К. : Здоров'я, 1986. – 135 c. – 35 к., 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

792.54

К84


Соломія Крушельницька. Міста і слава / Авт.-упоряд. Г. Тихобаєва,

І. Криворучка. – Л. : Апріорі, 2009. – 167 c. : ілюстр. + CD. –

195 грн. 84 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


794.1

Р44


Рети, Рихард

Современный учебник шахматной игры : Принципы шахмат. искусства в их ист. развитии / Р. Рети ; Пер.с нем. Л. Абрамова. –

3-е изд. – М. : Физкультура и спорт, 1981. – 207 c. : ил. – 1 р., 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8 - Літературознавство

8

Б40


Безродних, Ірина Геннадіївна

Поезія "кавалерів" у контексті формування рокайльної традиції в літературі Англії : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / І. Г. Безродних. – Д. : Б. в., 2010. – 233 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Б61


Білоус, Петро Васильович

Українська література XI-XVIII ст. : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

П. В. Білоус. – К. : Академія, 2010. – 360 c. – (САМ). – Реком. МОНУ. – 47 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, УБГ. – 4)


8

Г56


Гнатюк, Михайло Іванович

Іван Франко і проблеми літератури : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

М. І. Гнатюк. – К. : Академія, 2011. – 240 c. – (Альма - матер). – Реком. МОНУ. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Г67


Горак, Роман Дмитрович

Кров на чорній ріллі : Есе-біографія Василя Стефаника / Р. Д. Горак. – К. : Академія, 2010. – 608 c. – 54 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Г94


Гуменний, Микола

Західний антивоєнний роман і проза О. Гончара: компаративний аспект : Монографія / М. Гуменний. – К. : Євшан-зілля, 2009. – 320 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8(075.8)

Д13


Давиденко, Галина Йосипівна

Історія зарубіжної літератури XX століття : Навч. посіб. /

Г. Й. Давиденко ; Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак. – 3-те вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 488 c. – Реком. МОНУ для студ. ВНЗ. – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8(075.8)

Д13


Давиденко, Галина Йосипівна

Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття : Навч. посіб. / Г. Й. Давиденко ; О. М. Чайка. – 3-те вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 400 c. – Реком. МОНУ для студ. ВНЗ. – 86 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Д99


Дяченко, Світлана Іванівна

Українська література для іноземних студентів : Підруч. для інозем. студ. ВНЗ / С. І. Дяченко. – К. : Академія, 2010. – 312 c. – (Альма-матер). – Затв. МОНУ. – 40 грн. 50 к.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, УБГ. – 3)

8

З-23


Залеська-Онишкевич, Лариса М. Л.

Текст і гра. Модерна українська драма / Л. М. Залеська-Онишкевич. – Л. : Літопис, 2009. – 472 c. – 65 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

И74


Информационный бюллетень УАПРЯЛ. Вып. 21 / Глав. ред.

Л. А. Кудрявцева. – К. : ПП Недвига О. Л., 2011. – 208 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К56


Ковальова, Ярослава Василівна

Філософія та поетика художнього міфу Еліаса Канетті (автобіографічна трилогія ) : Дис ... канд. філол. наук: 10.01.04 /

Я. В. Ковальова. – Д. : Б. в., 2010. – 238 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


8

Л64


Литовченко, Наталія Анатоліївна

Поетика назви вікторіанського роману : Дис. ...канд. філол. наук: 10.01.04 / Н. А. Литовченко. – Д. : Б. в., 2010. – 241 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

Л93


Любарева, Елена Петровна

Эдуард Багрицкий. Жизнь и творчество / Е. П. Любарева. – М. : Сов. писатель, 1964. – 243 c. : ил. – 7 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

М21


Малэк, Элиза

Разыскания по русской литературе ХVII - XVIII вв. : Забытые и малоизученные проиведения / Э. Малэк. – С.Пб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2008. – 400 c. – 65 грн. 28 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

М21


Малютіна, Наталія Павлівна

Українська драматургія кінця XIX-початку XX ст. : Навч. посіб. для студ ВНЗ / Н. П. Малютіна. – К. : Академвидав, 2010. – 256 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 36 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, УБГ. – 2)

8

М22


Мамонов, Анатолий Иванович

Пушкин в Японии / А. И. Мамонов. – М. : Наука, 1984. – 327 c. –

1р. 20 к., 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


8

М71


Мірошниченко, Леся Федорівна

Методика викладання світової літератури в середніх закладах : Підруч. для студ. ВНЗ / Л. Ф. Мірошниченко. – К. : Слово, 2010. –

432 c. – Затв. МОНУ. – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

О-13


Обертас, Олесь Євгенович

Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і - початок 1970-х років) : Монографія / О. Є. Обертас. – К. : Смолоскип, 2010. – 300 c. – 30 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П32


Пилипей, Олена Валеріївна

Особливості художнього втілення авторської позиції в творчості Миколи Хвильового : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 /

О. В. Пилипей. – Кривий Ріг : Б. в., 2010. – 216 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


8

П35


Письменництво: важкий хрест чи лавровий вінець? : анкета / Упоряд. В. Бондар. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 368 c. – 38 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Р88


Руснак, Ірина Євгеніївна

Український фольклор : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Є. Руснак. – К. : Академія, 2010. – 304 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 39 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, УБГ. – 4)

8

С48


Словник тропів і стилістичних фігур / Автор-уклад. В. Ф. Святовець. – К. : Академія, 2011. – 176 c. – (Nota-bene). – 32 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С89


Сунь, Цзявень

Личность и творческое наследие А. С. Пушкина в Китае: особенности переводов, интерпретации, осмысления : Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.05 / Ц. Сунь. – Х. : Б. и., 2010. – 249 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Т23


Татаренко, Алла

Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури) : Монографія. / А. Татаренко. – Л. : ПАІС, 2010. – 544 c. – 96 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

У45


Українська література XI-XVIII ст. : Хрестоматія / За ред.

П. В. Білоуса. – К. : Академія, 2011. – 688 c. – Реком. МОНУ. – 81 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 1, УБГ. – 8, Чз3. – 1)

8

Ф83


Франко-Ключко, Анна

Для тебе, тату / А. Франко-Ключко. – К. : Ярославів Вал, 2010. –

569 c. – 84 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84 — Художня література

84(4Рос)6

А44


Акунин, Борис

Шпионский роман / Б. Акунин. – М.; К. : Астрель: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 320 c. – (Коллекция мировых бестселлеров. №2). – 24 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

А66


Андрусяк, Іван

Неможливості мови : Вірші й переклади. Сучасна поезія /

І. Андрусяк. – К. : Ярославів Вал, 2011. – 152 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Фра)

Б21


Бальзак, Оноре де

Шагренева кожа : Роман, новеллы, очерки / О. д. Бальзак ; Пер.с фр.

Б. Грифцова, А. Ясного, И. Брюсовой. – К. : ЗАО "Комсомольская правда - Украина", 2008. – 368 c. – (Кн. коллекция "Комсомольской правды" в Украине, ХIХ век, Т. 14). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Фран)

Б26


Барт, Ролан

Фрагменты речи влюбленного / Р. Барт ; Ред. пер. и вступ. ст.

. Зенкина ; Пер.с фр. В. Лапицкого. – М. : Изд-ская фирма "Ad Marginem", 1999. – 432 c. – (Коллекция "Философия по краям")

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Ісп)

Б43


Белли, Джоконда

Воскрешение королевы / Д. Белли ; Пер.с исп. Е. А. Матерновской. – М. : Мир книги, 2008. – 320 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Б59


Бідняк, Григорій Прокопович

Твори у восьми томах : Алфавітний покажчик поезій, пісень та романів. Т. І - VIII / Г. П. Бідняк. – Д. : Всеукр. вид-во "Січ", 2009. –

68 c. – 22 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

Б59


Бідняк, Григорій Прокопович

Твори у восьми томах : Алфавітний покажчик поезій, пісень та романів. Т. VIII. Кн. 3. Месія: роман-сповідь / Г. П. Бідняк. – Д. : Всеукр. вид-во "Січ", 2010. – 451 c. – 33 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Б81


Бондаренко, Станіслав Григорович

От я вся - я свято, або Віхола лохів / С. Г. Бондаренко. – 2-ге вид. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 200 c. – 21 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Б81


Бондарь, Илья

Не мудрствуя лукаво: Аффективно-сатирическая повесть; Признать конем: Сатирико-юридическая повесть / И. Бондарь. – Д. : АРТ-Пресс, 2008. – 192 c. – 14 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)84(4Укр)4

В27


Велесова книга - Волховник : Наук. текстологічне досл., переклад, словник / Літ. пер. упорядкув. та комент. Г. С. Лозко. – 5-те вид. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 520 c. : ил. – (Пам`ятки релігійної думки Русі - України). – 79 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Рос)6

В27


Веллер, Михаил

Легенды Невского проспекта / М. Веллер. – М.; К. : Астрель: ТОВ ЦНМЛ, 2011. – 320 c. – (Коллекция мировых бестселлеров. № 3). –

24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Фра)6

В31


Вербер, Бернар

Зеркало Кассандры / Б. Вербер ; Пер.с фр. К. Левиной. – М. : Рипол Классик, 2010. – 576 c. – 107 грн. 20 к.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)

В35


Верн, . Жуль

Дети капитана Гранта : Роман для сред. шк. возр. / Ж. Верн ; Пер.с фр. А. Бекетовой и Н. С. Габинского. – К. : Веселка, 1979. – 535 c. : ил. –

10 грн.

Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 4)


84(4Укр)5

В35


Вертоград. Українське поетичне тисячоліття : Антологія / Упоряд., передм. І. Лучука. – Т. : Богдан, 2009. – 960 c. – (Серія поетичних антологій Дивоовид). – 110 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

В67


Волкова, Людмила

Пируэты судьбы : Повести и рассказы / Л. Волкова. – Д. : ИМА-пресс, 2008. – 476 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Нор)

Г68


Гордер, Юстейн

Помаранчева дівчинка : Роман / Ю. Гордер ; Пер.з норв. Н. Іванчук. – Л. : Літопис, 2009. – 152 c. – 24 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Нор)

Ґ68


Ґордер, Юстейн

Vita brevis. Лист Емілії до Аврелія Авґустина / Ю. Ґордер ; Пер.з норв. Н. Іваничук. – Л. : Літопис, 2009. – 168 c. – 20 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

Г85


Гришковец, Евгений

The Dreadnoughts. Дредноуты : Пьеса для женщин. Монолог (Спектакль, который не получился) / Е. Гришковец ; Ил. Р. Кулешова. – М. : Махаон, 2008. – 80 c. – 80 грн. 64 к.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Г91


Грушко-Колінько, Зінаїда

Від неба, від землі, від серця : Вірші / З. Грушко-Колінько. – Д. : Гамалія, 2010. – 16 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г93


Гужва, Валерій Федорович

Вежа : Поезії / В. Ф. Гужва. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 178 c. –

24 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)
84(Укр-Дні)6

Д18


Данканич, Михайло Павлович

В полоні мрій : Вірши / М. П. Данканич. – Д. : Гамалія, 2009. – 68 c. – 16 грн. 80 к.84(4Укр-4Дні)6

Д30


Демедецкая, Лариса Евгеньевна

Прошлое-со мной : Стихи / Л. Е. Демедецкая. – Д. : Гамалія, 2010. –

68 c. – 13 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

Д66


Домазар, Сергій

Замок над Водаєм : Роман / С. Домазар. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 352 c. – (Українська Кліо). – 36 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д66


Домонтович, Віктор

Дівчина з ведмедиком: Роман; Болотяна Лукроза: Оповідання та нариси / В. Домонтович. – К. : Критика, 2000. – 411 c. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Д72


Драч, Иван Федорович

Слово / И. Ф. Драч ; Авт. вступ. ст. В. Л. Скуратовский. – К. : Либідь, 2009. – 448 c. – 38 грн. 32 к.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К68


Короненко, Світлана Анатоліївна

Нічний політ : Лірика / С. А. Короненко. – К. : Ярославів Вал, 2009. – 150 c. : ил. – 24 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К72


Костенко, Ліна Василівна

Річка Геракліта / Л. В. Костенко. – К. : Либідь, 2011. – 336 c. : ил. + CD-ROM. – 142 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(7Бра)

К76


Коэльо, Пауло

Вероника решает умереть / П. Коэльо ; Пер.с порт. под ред. И. Старых, Ю. Смирнова. – К. : София, 2007. – 272 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К78


Кралюк, Петро

Шестиднев, або Корона роду Острозького : Роман / П. Кралюк. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 320 c. – (Українська Кліо). – 42 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Вел)

К82


Кристи, Агата

Зернышки в кармане. Немезида : Детективные романы / А. Кристи ; Пер.с англ. М. Загот, П. Рубцова. – М. : Эксмо, 2009. – 448 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Л63Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка