М. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділСторінка4/7
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Чала, Юлія Петрівна

How to shine in English : Практикум з перекладу англ. фразових дієслів. Для студ. ВНЗ / Ю. П. Чала. – К. : Освіта України, 2010. –

250 c. – Реком. МОНУ. – 57 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Ш44


Шелудько, І. М.

Практичний словник виробничої термінології : Відтворення видання 1931 р. / І. М. Шелудько. – Х. : Радянська школа, 2008. – 123 c. –

22 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


4

Я49


Якушин, Борис Владимирович

Гипотезы о происхождении языка : Монография / Б. В. Якушин ; Отв. ред. Г. В. Степанова. – М. : Наука, 1985. – 136 c. – (Науч.-попул. серия). – 50 к., 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

4

Я96


Яшенкова, Ольга Володимирівна

Основи теорії мовної комунікації : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. В. Яшенкова. – К. : Академія, 2010. – 312 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 39 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

502.521

Б24


Баранова, Оксана Олександрівна

Екологічні особливості альгоугруповань відвалів Кривбасу та їх участь у біогеоценотичних процесах : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / О. О. Баранова. – Мелітополь : Б. в., 2010. – 234 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

504.5(075.8)

К49


Клименко, Микола Олександрович

Техноекологія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. О. Клименко. – К. : Академія, 2011. – 256 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 35 грн.Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 2, УБП. – 3)
51 - Математика

512.54:53

Л93


Любарский, Григорий Яковлевич

Теория групп и физика / Г. Я. Любарский. – М. : Наука, 1986. – 222 c. : ил. – 70 к., 16 грн.Кільк. прим.: 6 (Б3. – 1, ВНЛ. – 5)


517.5

А43


Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій :

Зб. наук. праць. Т. 14 / Наук. ред. О. П. Приставка. – Д. : Вид-во ДНУ

ім. О. Гончара, 2010. – 198 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)


519.6(075.8)

Б73


Боглаев, Юрий Павлович

Вычислительная математика и программирование : Учеб. пособ. для ВУЗОВ / Ю. П. Боглаев. – М. : Высш. школа, 1990. – 544 c. – 1 р. 30 к.Кільк. прим.: 61 (ВНЛ. – 5, УБП. – 40, Чз2. – 2, КПМ. – 5, ФТФ. – 3, Б3. – 6)

517.5

С44


Скороходов, Дмитро Сергійович

Нерівності типу Колмогорова для функцій однієї змінної та їх застосування : Дис . ... канд фіз.-мат. наук: 01.01.01 /

Д. С. Скороходов. – Д. : Б. в., 2010. – 149 c. + Автореферат. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


518.12(076)

Ч-48


Черкасова, Мария Павловна

Сборник задач по численным методам / М. П. Черкасова. – Минск : Вышэйш. школа, 1967. – 296 c. – 70 к., 8 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)
52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

523.7

В54


Витинский, Юрий Иванович

Солнечная активность / Ю. И. Витинский. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Наука, 1983. – 192 c. – 35 к., 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

52(09)

Щ33


Щеглов, П. В.

Отраженные в небе мифы Земли / П. В. Щеглов. – М. : Наука, 1986. – 110 c. : ил. – 35 к., 5 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, Б3. – 1)
53 - Фізика

539.2

С91


Сучасні методи дослідження структури речовини : Спец. фізичний практикум. Навч. посіб. / За заг. ред. В. Б. Лободи. – Суми : Універ. книга, 2010. – 259 c. – 38 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
54- Хімія. Кристалографія. Мінералогія

548(075.8)

В75


Ворошилов, Юрий Витальевич

Основы кристаллографии и кристаллохимии. Рентгенография кристаллов : Учеб. для студ. Геолог., горных, физ. и хим. спец. вузов / Ю. В. Ворошилов, В. И. Павлишин ; Отв. ред. С. А. Довгый. – К. : КНТ, 2011. – 568 c. – Утв. МОНУ. – 100 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(075.3)

П57


Попель, Павло Петрович

Хімія : Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель ;

Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2010. – 208 c. : іл. – Реком. МОНУ. –

30 грн. 72 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


54-386

С44


Скопенко, Виктор Васильевич

Современные проблемы координационной химии. Химические формы комплексов металлов в газовой фазе и растворах / В. В. Скопенко,

Л. И. Савранский. – К. : Лыбидь, 2010. – 288 c. – 44 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55 — Геологія. Науки про землю

551.4(075.8)

С79


Стецюк, Володимир Васильович

Екологічна геоморфологія України : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. В. Стецюк ; Г. І. Рудько, Т. І. Ткаченко. – К. : Слово, 2010. – 368 c. – Реком. МОНУ. – 51 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


551.4

Т70


Троицкий, Владилен Александрович

Записки Харитона Лаптева / В. А. Троицкий. – М. : Мысль, 1982. –

144 c. : ил. – (Замечат. географы и путешественники). – 20 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1)

57 — Біологічні науки в цілому

577.1(076)

Б67


Біологічна хімія : Підручник. / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко,

Є.Я. Левітін. – Суми : Універ. книга, 2011. – 510 c. – Затв. МОНУ для студ. ВНЗ. – 96 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(092)

Л93


Любищев Александр Александрович 1890-1972 (Известный биолог) / Под ред. П. Г. Светлова. – Л. : Наука, 1982. – 143 c. – 60 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
58 - Ботаніка

58

Т37


Тетюрев, Владимир Алексеевич

Спросим мнение самого растения / В. А. Тетюрев. – М. : Дет. л-ра., 1984. – 92 c. – (Знай и умей). – 20к., 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
59 - Зоологія

595.786(477.63)

Б63


Біологічне різноманіття України Дніпропетровська обл. Вищі різновусі лускокрилі. Ч.2. Совки (Lepidoptera: Noctuidae) : Монографія / З. Ф. Ключко, К. К. Голобородько, О. Є. Пахомов, В. О. Афанасьева. – Д. : ДНУ, 2011. – 508 c. – 47 грн.

Кільк. прим.: 45 (КСХ. – 3, УБП. – 42)

59(075.8)

Б90


Булахов, Валентин Леонтійович

Функціональна зоологія : Підруч. для студ. ВНЗ / В. Л. Булахов ;

О. Є. Пахомов. – Д. : ДНУ, 2011. – 392 c. – Затв. МОНУ. – 29 грн.

Кільк. прим.: 95 (КСХ. – 5, УБП. – 90)


595.771(477)

Ж86


Жуков, Олександр Вікторович

Економічні матриці мезофауни лісових грунтів степового Придніпров'я : Дис. ... д-ра біол. наук: 03.00.16 / О. В. Жуков. – Д. : Б. в., 2009. – 382 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


595.42

И39


Изучение членистоногих убежищного комплекса в природных очагах трансмиссивных вирусных инфекций : Руководство по работе в полевых лабораторных условиях / А. А. Тагильцева, А. Н. Тарасевич,

И. И. Богданов, В. В. Якименко. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1990. – 106 c. – 1 р. 10 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

591.5(075.8)

К66


Корж, Олександр Павлович

Етологія тварин : Навч. посіб. для студ ВНЗ / О. П. Корж. – Суми : Універ. книга, 2011. – 236 c. – Реком. МОНУ. – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

599

М69


Михеев, Алексей Владимирович

Опосредствованные информационные процессы млекопитающих в лесных биогеоценозах юго-востока Украины : Дис. ... д-ра биол. наук: 03.00.16 / А. В. Михеев. – Д. : Б. и., 2010. – 483 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)
6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

61 — Медичні науки

612.821

(075.8)


К12

Кабашнюк, В. О.

Психофізіологія : Навч. посіб. / В. О. Кабашнюк ,

В. К. Гаврилькевич. – Л. : Новий Світ - 2000, 2006. – 200 c. – Реком. МОНУ. – 32 грн. 64 к.


615(075)

О-75


Основи підприємницької діяльності у фармації : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За ред. В. М. Толочка. – Х. : Тимченко А. М., 2009. – 312 c. – Реком. МОНУ. – 76 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.34

П27


Пєрєдєрій, В. Г.

Целіакія: особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування : Метод. Реком.ї / В. Г. Пєрєдєрій, О. Ю. Губська, О. М. Кожевніков. – К., 2010. – 44 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

615.825

П36


Пічурін, В. В.

Методичні вказівки щодо виконання студентами навчальної секції фізичної реабілітації ранкової гігієнічної гімнастики / В. В. Пічурін,

М. С. Матюшенко, Ю. О. Забияко ; ДНУ ім. О. Гончара. Каф. фіз. вихов. та спорту. – Д., 2011. – 30 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)


615.825

П36


Пчурін, В. В.

Особливості застосування фізичних вправ студентами навчальної секції фізичної реабілітації із захворюваннями травної системи : Метод. реком. для студ. навч. секції фізичної / В. В. Пчурін, Н. В. Бачинська. – Д., 2010. – 30 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)

616.6

Т19


Тареев, Евгений Михайлович

Нефриты / Е. М. Тареев. – М. : Медгиз, 1958. – 667 c. – 5 грн., 18 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

612.3(075.8)

Ф68


Фізіологія харчування : Підруч. для студ. ВНЗ / Л. Ф. Павлоцька,

Н. В. Дуденко, Є. Я. Левітін та ін. – Суми : Універ.

книга, 2011. – 473 c. – Реком. МОНУ. – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

62 — Машинобудування. Техніка в цілому

621.38

Б79


Болюх, Володимир Федорович

Основи електроніки та мікропроцесорної техніки : Навч. посіб. для студ. усіх неелектротехнічних спец. / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько ; За ред. В. Г. Данька. – К. : Освіта України, 2011. – 260 c. – 57 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.39(075.8)

В75


Воробієнко, П. П.

Телекомунікаційні та інформаційні мережі : Підруч. для стд. ВНЗ /

П. П. Воробієнко ; Л. А. Нікітюк, П. І. Резніченко. – К. : Самміт-книга, 2010. – 640 c. – Затв. МОНУ. – 158 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.0

Г20


Гарнець, Володимир Миколайович

Методологія створення машин : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. М. Гарнець, А. В. Безух. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 376 c. – Реком. МОНУ. – 72 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.396.2

(075.8)


К49

Климаш, Михайло Михайлович

Технології мереж мобільного зв'язку : Навч. посіб. для студ. спец. "Телекомунікації" / М. М. Климаш ; В. О. Пелішок,

П. М. Михайленич. – К. : Освіта України, 2010. – 624 c. – Реком. МОНУ. – 102 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.1

М36


Мацевитый, Юрий Михайлович

Электрическое моделирование нелинейных задач технической теплофизики / Ю. М. Мацевитый ; АН УССР. Ин-т проблем машиностроения. – К. : Наук. думка, 1977. – 254 c. : ил. – 2 р. 76 к., 6грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

620.2(03)

П58


Попович, Василь В.

Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство : Словник-довідник / В. В. Попович, В. В. Попович. – Л. : Світ, 2010. – 304 c. – Реком. МОНУ. – 84 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

624.131.2

Р82


Рубинштейн, Абраким Яковлевич

Биогенные грунты / А. Я. Рубинштейн. – М. : Наука, 1986. – 88 c. –

1 р., 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


629.7

С40


Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки : Зб. наук. праць. Т. 10 / Наук. ред. А. С. Макарова; ДНУ

ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2010. – 123 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

621.319

С74


Справочник по электрическим конденсаторам / Под общ. ред.

И. И. Четверткова, В. Ф. Смирнова. – М. : Радио и связь, 1983. – 576 c. – 2 р., 15 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

620.1

Т38


Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Практикум : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Попович, А. І. Кандир,

Е. І. Плешакова та інш. – Л. : Світ, 2009. – 552 c. – Реком. МОНУ. –

85 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.3

Ш61


Шимони, К.

Теоретическая электротехника / К. Шимони ; Пер.с нем.

К. М. Поливанова. – М. : Мир, 1964. – 773 c. – 3 р. 60 к., 25 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


621.039

Щ61


Щербак, Юрій Миколайович

Чорнобиль : Документальна повість / Ю. М. Щербак. – К. : Дніпро, 1989. – 223 c. – (Романи й повісті). – 12 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
63 — Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

63(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. № 152. Ч. 2 : Серія "Лісівництво та декоративне садівництво" / Відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2010. – 411 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 155. Ч. 2 : Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія" / Відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2010. – 364 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 156 : Серія "Право" / Відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2010. – 317 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 154, Ч. 3 / Відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2010. – 325 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : Зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.15. Глобальні зміни клімату: загроза людству та механізми відвернення / Гол. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2009. – 308 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

630

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : Зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.14. Глобальні зміни клімату: загроза людству та механізми відвернення / Гол. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2009. – 308 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
64 - Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту
640.43 – Ресторани. Готелі

640.43

А43


Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі : Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів 23 березня 2011 р.: У 2-х ч. Ч. 1 / Відп. ред. О. І. Черевко. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 499 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

640.43

А43


Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі : Тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів 23 березня 2011 р.: У 2-х ч. Ч. 2 / Відп. ред. О. І. Черевко. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 475 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
65 — Керування підприємствами. Менеджмент.

Організація виробництва, торгівлі

та транспорту, зв'язку, поліграфії

655.06

У45


Українська академія друкарства. Наукові записки : Наук.-техн. зб.

№ 1 (17) / Гол. ред. Б. В. Дурняк. – Л. : УАД, 2010. – 214 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

655.06

У45


Українська академія друкарства. Наукові записки : Наук.-техн. зб.

№ 2 (18) / Гол. ред. Б. В. Дурняк. – Л. : УАД, 2010. – 176 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
66 — Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

66.074(031)

Г19


Ганз, Семен Наумович

Очистка промышленных газов : Справ. пособ. / С. Н. Ганз. – Д. : Промінь, 1977. – 117 c. – 53 к., 6 грн.Кільк. прим.: 2 (УБП. – 1, КСХ. – 1)

664(075.8)

Д46


Димань, Тетяна Миколаївна

Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів : Підруч. для студ. ВНЗ / Т. М. Димань ; Т. Г. Мазур. – К. : Академія, 2011. – 520 c. – (Альма-матер). – Затв. МОНУ. – 60 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, УБП. – 3)

664.34

П31


Пешук, Людмила Василівна

Біохімія та технологія оліє-жирової сировини : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 296 c. – Реком. МОНУ. – 72 грн. 96 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка